dinsdag 8 april 2008

Hirsch Ballin ontmaskerd

Op Woensdag 19 maart verklaarde minister Hirsch Ballin het volgende: "Geert Wilders maakt werk van de veiligheidsdiensten moeilijker doordat hij geen uitsluitsel geeft over inhoud en het moment van verschijnen van zijn anti-koranfilm Fitna."De minister verklaart vervolgens: "Wilders wil tot nog toe alleen kwijt dat de film nog deze maand op internet zal verschijnen."
Tjibbe Joustra heeft eerder gevraagd hem vooraf inzage te geven in de film. Wilders weigerde dat.
Bij het debat in de kamer op 1 april kwam Hirsch Ballin opeens met de verklaring over een verslag van november waarbij Wilders hem zou hebben verteld dat hij van plan was in Fitna de Koran te ontheiligen. Wilders ontkend over de inhoud gesproken te hebben.
Hirsch Ballin heeft de kamer dus onjuist en onvolledig ingelicht over zijn kennis over de inhoud van de film. Op 19 maart verklaart hij het niet te weten. In de kamer verklaarde hij het wel te weten. Het verslag is niet aan Wilders ter goedkeuring voorgelegd en bevat ook nog eens een foute datum. Het mist derhalve politieke en juridische waarde.

Balkenende pleegde inderdaad hoogverraad
'Aanpassen' notulen is geen uitzondering

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Paul van O. eist verbod uitzending misdaadprogramma

Paul van O., veroordeeld wegens doodslag op zijn echtgenote Angelique Leyenhorst, eist een verbod op een uitzending van het tv-programma van Peter R. de Vries waarin hij een onbedoelde hoofdrol speelt. Van O. wordt in de uitzending verrast door De Vries en een cameraploeg, terwijl hij via internet op zoek is naar een nieuwe relatie.

Van O. zit in de laatste fase van zijn straf. Hij bereidt zich via een speciaal programma van justitie voor op zijn terugkeer in de maatschappij, zegt zijn advocaat Maurice Veldman, en kan zich gedeeltelijk weer in de buitenwereld begeven. De redactie van het programma van De Vries ontdekte dat van O. zich had aangemeld bij een relatiesite. Een van De Vries' redactrices legde onder een andere identiteit ('Anna') contact met Van O. en maakte een afspraak met hem.

Op die afspraak verscheen echter geen vrouw, maar De Vries, die Van O. onder meer confronteerde met de vraag waarom Van O. op zijn relatie-cv niet had vermeld dat hij was veroordeeld voor het doden van zijn eigen vrouw. Van O. voelt zich dusdanig voor de gek gehouden en in zijn privacy aangetast dat hij via een kort geding wil voorkomen dat De Vries de gemaakte beelden uitzendt. De Vries wil met zijn uitzending onder meer aantonen dat 'daten' via internet niet zonder gevaren is en dat het geval-Van O. dat bewijst.

Advocaat Veldman: „Mijn cliënt wordt in die uitzending afgeslacht. Het doorkruist zijn resocialisatie en terugkeer in de maatschappij. De Vries dient hier geen algemeen belang.” Peter R. de Vries was maandag niet voor commentaar bereikbaar.

De destijds 30-jarige, in Aalsmeer wonende Angelique, die met Van O. een zoontje had, verdween in november 2000 van de aardbodem.

De politie vermoedde al snel dat Van O. daarin de hand had gehad, maar vooral het spoorloos blijven van een stoffelijk overschot bemoeilijkte het onderzoek. Desalniettemin wist het Openbaar Ministerie de in alle toonaarden ontkennende man veroordeeld te krijgen. Na een langdurige juridische strijd kreeg Van O. elf jaar en negen maanden opgelegd.

Pas in 2006 gaf Van O. toen dat hij zijn levenspartner om het leven had gebracht. Op zijn aanwijzingen vond de politie haar stoffelijke resten in een door Van O. gedolven graf in het Amsterdamse Bos. Het OM vermoedde destijds dat Van O. openheid van zaken had gegeven om alsnog in aanmerking te komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Kort voordat hij bekende en het graf aanwees, had het OM een verzoek ingediend de gebruikelijke strafkorting in te trekken. Het kort geding dient op 10 april bij de rechtbank in Amsterdam. De uitzending van het programma van Peter R. de Vries staat gepland voor 20 april.

Bij de oorspronkelijke veroordeling was de fantast Cees van Z betrokken. Deze vertelde de rechtbank dat van O. bij hem de daad had opgebiecht tijdens het luchten. Later trok van Z. deze verklaring weer in toen hij op een door de advocaat opgenomen video beweerde dat hij het verzonnen had.

Op 15 April bepaalde de rechter dat de uitzending van de Vries door mocht gaan maar dat de 'ontknoping' waarin de ontmoeting met Paul van O plaats vindt, niet uitgezonden mag worden. Op 18 April bepalde de rechter bovendien dar Paul van O's stem niet mag worden uitgezonden omdat dit geen wezenlijk belang dient.

Rechtzaak moord zonder lijk moet over
Terugverwijzing door hoge raad
Veroordeling door het hof
Paul O. komt na 8 jaar vrij

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook