donderdag 2 februari 2012

Dode man in Montfort

In zijn woning aan de Julianastraat in Montfort (L) is Theo Suske (67) dood gevonden.

De politie zegt uit te gaan van een misdrijf. In verband hiermee heeft de politie vanavond al iemand aangehouden.

Mensen die zich zorgen maakten omdat ze de man al een tijd niet meer hadden gezien, hadden de politie ingelicht. Een forensisch arts concludeerde dat er van een misdrijf sprake moet zijn.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

De zin en onzin van de zedenwetten

In Nederland worden de zedenwetten behandeld in het wetboek van strafrecht, Titel XIV in de artikelen 239 t/m 254. Het begint met schennis van de eerbaarheid en eindigt met een verbod op bestialiteit. Samen behandelen de wetten zaken als misbruik van kinderen, verkrachting, prostitutie en pornografie.

Hoewel een aantal wetten een duidelijk basaal grondrecht op veiligheid beschermen (uitbuiting, kindermisbruik) zijn er ook een aantal wetten die meer ingegeven lijken te zijn door een al dan niet christelijke mores (prostitutie, dierensex).

Van een aantal van die wetten zal ik de (on)zin bespreken.

Een ieder die in Nederland (en mogelijk daarbuiten) spreekt over zaken als pedofilie en/of kinderporno en daarbij niet kip en klaar spreekt in termen van “smeerlapperij”, “castreren”, “levenslang opsluiten” wordt in de publieke discussie al snel monddood gemaakt door zélf beschuldigd te worden een pedofiel/kinderpornograaf te zijn. Daarom is het goed om de discussie dan maar te beginnen met: “Ja ik vind dat kinderen beschermd moeten worden tegen elke vorm van uitbuiting dan wel mishandeling. Of dat nou kindersex of kinderarbeid is en ja, misschien is castreren wel de beste oplossing voor pedoseksuelen en ja, misschien is bij sommigen zeer lange opsluiting wel de enige oplossing. Laat het gezegd zijn.

Kinderpornografie

Artikel 240b
Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.
Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

Artikel 240b bepaalt de strafbaarheid van het hebben, vervaardigen en verspreiden van kinderpornografie. Op zich is het hebben van zo’n wet goed. Kinderen, een kwetsbare groep, dienen beschermd te worden tegen seksuele uitbuiting. Of de leeftijd van 18 jaar de juiste is, valt te bediscussieren, maar daar hebben we nu eenmaal voor gekozen.

Probleem met de wet is echter dat het begrip ‘kinderpornografie’ in de wet tamelijk onduidelijk is gedefinieerd: "een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt" dat is wat de wet zegt. Een ‘seksuele gedraging’ is nogal vaag. Wat de een een seksuele gedraging noemt, zal door de ander hoogstens gezien worden als ‘prikkelend’ of misschien zelfs als natuurlijk gedrag. Sommigen zulke elke foto waarop enige naaktheid van een jong meisje te zien is beschouwen als pornografie terwijl anderen daar minder zwaar aan tillen. Een foto van een naakt jong meisje dat haar borsten aanraakt, is dat porno? Plaats haar in een paradijselijke omgeving en het zal misschien als kunst gezien worden, plaats haar in een middeleeuwse kerker met kettingen aan de muur en er zal al gauw ‘porno’ geroepen worden terwijl de handeling van het meisje niet anders is. Een naakt jong meisje dat speelt met een ballon: Porno? Misschien niet, maar er zijn mensen die een ballon fetisj hebben en voor die zo’n foto puur masturbatiemateriaal is. Waar het natuurlijk gaat om een afbeelding van een meisje van pakweg 12 jaar dat door twee zwaargeschapen heren gepenetreerd wordt zal het duidelijk zijn, maar wat te denken van de fotograaf David Hamilton, zowel geroemd als kunstenaar en verguisd als kinderpornograaf en dat om dezelfde foto’s van dromerige jonge meisjes.

Dat is echter niet het enige probleem met de wet. Ook het woord ‘afbeelding’ laat ruimte over. De rechter zal namelijk een tekening van een jong persoon die seksuele handelingen verricht dan wel ondergaat eveneens als kinderporno bestempelen. Je kunt je afvragen wie bij dit vergrijp nou eigenlijk het slachtoffer is. Welk kind wordt er uitgebuit? Kennelijk is er een groep van mensen die graag pornografisch getinte afbeeldingen ziet van jonge kinderen. Dat is een gegeven, hoe je daar ook over denkt. Als die groep ‘bediend’ wordt door een tekening, wat is daar dan eigenlijk tegen?? Niet het feit dat een kind er onder lijdt. In dit geval is het eigenlijk de wetgever die een bepaalde manier van denken veroordeeld. Dat wordt natuurlijk niet zo gezegd, er wordt natuurlijk gesproken over ‘ligt in verlengde’ of ‘opstapje naar’, maar in feite is het onzin. Een zelfde soort idioterie zie je eigenlijk bij de wet op dierensex, maar daarover later.

Een ander probleem met de wet is het woord ‘kennelijk’ in ‘kennelijke leeftijd van 18 jaar’. Hier valt dus ook onder een pornografische afbeelding van een persoon die aantoonbaar boven de 18 is, maar die er door aankleding dan wel opmaak er uit is gaan zien als iemand die beneden de 18 is. Ook daar zal de rechter van geneigd zijn te zeggen dat het om kinderpornografie gaat. Ook hier wordt géén kind uitgebuit, maar gaat het om opnamen van iemand die volgens de wet geheel beslissingsbevoegd is. Toch wordt dit veroordeeld. Het lijkt er daarom op dat de wet op de kinderpornografie niet voor is bedoeld om kinderen te beschermen, maar meer om een bepaald gedrag te veroordelen. Uiterst pijnlijk wordt het wel als een kind plots wordt gezien als de dader: Een meisje van jonger dan 18 die pornografisch getinte opnames van zichzelf maakt en die op haar facebook zet,  is niet alleen schuldig aan het maken en in bezit hebben van kinderpornografie maar ook aan het verspreiden daarvan (allemaal artikel 240b) maar óók nog eens aan het verstrekken dan wel tonen van zo’n afbeelding aan een persoon jonger dan 16 (artikel 240a) als één van haar vrienden jonger dan 16 zou zijn. In principe staat daar 5 jaar cel op (volgens volwassenrecht), 7 jaar zelfs als ze het meer dan eens heeft gedaan. Het veroordelen van een 17 jarige voor het maken van foto’s van zichzelf, heeft niets te maken met bescherming tegen uitbuiting.

Sex met kinderen
De Artikelen 244-250 behandelen seksuele handelingen met kinderen in een aantal vormen. Laat ik ook hier voor de goede orde stellen dat ik falikant tegen het seksueel dan wel anderszins misbruik van wie dan ook, maar met name kinderen ben. Sex met kinderen is misschien wel een van de meest gestigmatiseerde misdrijven in Nederland (en mogelijk daarbuiten), maar toch komt het op redelijk grote schaal voor. Kinderen – kwetsbaar als ze zijn-  dienen hier tegen beschermd te worden, en daarvoor is de wet.

Toch zitten ook hier haken en ogen aan de wet: De wet kent eigenlijk 3 leeftijdsgrenzen: 12, 16 en 18 jaar (zie beneden) die uiteindelijk willekeurig gekozen zijn, Internationaal gezien geeft dat de vreemde situatie dat wat legaal is in een ander land, hier wordt gezien als een ernstig vergrijp. Nou geldt dat wel voor andere misdrijven, maar met de stigmatisering rondom dit misdrijf blijft het natuurlijk een vreemde zaak. Als we in de EU blijven zien we bijvoorbeeld dat de zgn. ‘legal age for sexual activities’ ook binnen de Eu verschilt. In Nederland is het 16 (met wat uitzonderingen) zoals gedefinieerd in artikel 245. In Polen is het echter 15 en in Portugal 14 en in Spanje zelfs 13. Het kan dus zijn dat een Portugees die in eigen land volkomen geaccepteerd, wettig en normaal gedrag vertoond, in Nederland plots tot het uitschot der maatschappij gerekend zou worden. In  Waarschijnlijk zullen de meeste nederlanders inderdaad vinden dat sex met iemand onder de 16 verboden moet worden en dat mensen die dat doen (dus ook impliciet de Polen, Spanjolen en Portugezen), ‘ziek’ zijn. Nou zijn er ook landen die een hogere ‘legal age’ hebben. Wat te denken van Turkije? de ‘legal age’ is daar 18. Zouden de Turken dan de Nederlanders impliciet als pedofielen beschouwen? Leuk om te weten dat in Italië én Vaticaanstad de ‘legal age for seksual activities’ 14 jaar is. Wie had dat ooit gedacht van de Paus…….. Overigens moet hier wel bij worden aangetekend dat in Nederland de leeftijdsgrenzen gelden voor sex buiten het huwelijk.

Voorts is er de laatste jaren in Nederland een golf van ‘Nieuwe kuisheid’ waarbij een man die sex heeft met een vrouw van zeg 17 al als pedofiel wordt beschouwd. Sterker nog: mannen die met een volwassen vrouw trouwen die toch veel jonger is dan zijzelf, worden eigenlijk al als pedofiel beschouwd: En man van 55 die met een vrouw van 20 trouwt wordt al als zieke pedofiel beschouwd. En Staatssecretaris Henk Bleker (CDA)  kwam in januari 2012 onder vuur te liggen toen bleek dat hij als 58 jarige een relatie had met een 26 jarige vrouw. Hoewel zijn vriendin dus al 8 jaar lang volwassen was en haar eigen beslissingen kon en mocht nemen was er toch een groot deel van de bevolking die het niet accepteerde. Overigens is deze nieuwe kuisheid niet beperkt tot Nederland: In America ontving ‘Green-Mile’ acteur Doug Hutchison (51) zelfs doodsbedreigingen toen hij wilde trouwen (en dat ook deed)  met country zangeres Courtney Alexis Stodden (16) met instemming van haar ouders. Vreemd genoeg ontvangt ‘Mr Playboy’ Hugh Hefner (85) geen enkele kritiek als hij op 82 jarige leeftijd gaat samenwonen met Crystal Harris (dan 23) en de eeneiige tweeling Kristina en Karissa Shannon (dan 19).

Ook de volwassen man die valt op een volwassen –doch zeer jong ogende- vrouw zal met argusogen bekeken worden. Impliciet zal men van hem denken dat hij eigenlijk ‘op kinderen valt’ want waarom neemt hij anders zo’n jong uitziende vrouw/vriendin. Daarmee komen we eigenlijk op de kern van de zaak: Mannen zijn biologisch geconditioneerd om jonge vrouwen mooier te vinden dan oude vrouwen want (zo is de onbewuste holemens gedachte er achter): die kunnen nog beter kinderen baren. Het moge duidelijk zijn dat het seksueel aantrekkelijk vinden door volwassen mannen van jonge vrouwen die nog geen geslachtskenmerken ontwikkeld hebben op zijn minst ongezond te noemen is. Tezelfdertijd is het natuurlijk een utopie om te denken dat vrouwen pas op hun 16e of 18e verjaardag in een keer seksueel aantrekkelijk worden. Dat is niet zo, maar als gezonde redelijke, volwassen man kun je natuurlijk best beseffen dat seksueel verkeer met een meisje dat er al op haar 15e als vrouw uitziet, verkeerd is, al was het alleen maar door het geestelijk overwicht dat je als oudere man hebt. De moreel superieure houding dat mannen vrouwen van zeg 15 niet (al is het maar enigszins) seksueel aantrekkelijk zouden moeten kunnen vinden getuigt natuurlijk van een politiek correcte calvinistische moraalridder inslag. Waar het om gaat is dat je als volwassene je realiseert dat het 1. niet in het belang is van het kind en 2 verboden is (met reden).

Waar het gaat om beoordeling door rechters van overtreding van Artikel 245, zal de rechter zich begrijpelijk laten leiden door een eventueel leeftijdsverschil, maar ook door het feit of er sprake is van ‘verliefdheid’. De net 16 jarige jongen die seks heeft met zijn vriendinnetje die nog net géén 16 is, zal milder beoordeeld worden dan de man van 25 die casual sex heeft met een meisje van 15.

Overigens dienden het CDA en de VVD op 2 februari 2012 een initiatief wetsvoorstel in om sex met kinderen onder de twaalf jaar niet langer te zien als ontucht maar als verkrachting. Overigens hebben ze daar wel wat voorwaarden bij gesteld (dat het slachtoffer weerloos moet zijn of niet aan heeft kunnen geven geen seks te willen. Zo wordt voorkomen dat een gewenste tongzoen tussen iets oudere kinderen als verkrachting gaat gelden. ), die het hele wetsvoorstel onzinnig maken omdat het met die voorwaarden al onder de bestaande wetgeving over verkrachting valt. Bovendien is sex beneden de 12 nu al strafbaar met 12 jaar, terwijl verkrachting ook strafbaar is met 12 jaar.


Artikel 244: Sex met iemand beneden de 12 is strafbaar met 12 jaar gevangenisstraf
Artikel 245: Sex met iemand tussen de 12 en de 16 is strafbaar met 8 jaar gevangenisstraf
Artikel 247: Ontuchtige handelingen met een kind beneden de 16 is strafbaar met 6 jaar gevangenisstraf
Artikel 248: Sex met prostituee beneden de 18 is strafbaar met 4 jaar gevangenisstraf
Artikel 249: Sex met een aan het gezag onderworpen kind (<18) is  strafbaar met 6 jaar
Artikel 250: Bevorderen dan wel teweegbrengen van sex met stiefkind, pleegkind, pupil of bediende onder de 18 is strafbaar met 4 jaar dan wel 3 jaar als het geen pleegkind, pupil of bediende is.

Bestialiteit

Artikel 254
Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 254a
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.


Het hebben van sex met dieren, dan wel het bezitten, maken en/of verspreiden van ontuchtige afbeeldingen waarin dieren betrokken zijn is lange tijd toegestaan in Nederland. In 2007 diende tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel dat in 2010 werd aangenomen. Bij het maken van de wet is vooral het argument ‘dierenleed’ gebruikt, hetgeen natuurlijk geen steek houdt want daar is al een wet voor1. Mede uit discussies op diverse fora blijkt toch wel de grootste drijveer voor de wet het feit dat veel mensen het ‘smerig’ en ‘ziek’ vinden. geconfronteerd met het feit dat er al een wet op het dierenleed was, zei ook Waalkens dat de wet er ook was omdat sex met dieren smerig was (dan wel woorden van gelijke strekking).  Dat wordt ook wel bevestigd dat ook in deze wet  een tekening waarop seksuele handelingen met een dier te zien zijn strafbaar is gesteld en welk dier lijdt er nu eigenlijk onder een tekening.

De wet is dus eigenlijk een moraliteitskwestie van mensen die vinden dat hun moraal superieur is aan die van een ander. Het is eigenlijk des te stuitender dat veel erger dierenleed –al dan niet verboden door de Gezondheids en welzijnswet voor dieren- niet bestraft wordt.

Zoals Midas Dekker zei;
"Als je wordt betrapt terwijl je een paard van achteren neemt, moet je de gevangenis in; als je vijfhonderdduizend kippen onder barbaarse omstandigheden in een hok stopt, krijg je een grote zak subsidie. Dat vind ik niet te rijmen."

Het bij wet verbieden van zaken puur en alleen omdat een belangrijk deel van de bevolking het ‘smerig’ vindt, is echter zeer discutabel. De een vindt sex met dieren smerig en de ander vindt plas- of poepsex of homoseksualiteit smerig. Dat dan ook maar verbieden?
Daar komt bij dat in Nederland en mogelijk ook daarbuiten, toch een verwrongen beeld bestaat van wat sex met dieren eigenlijk inhoudt. Het gaat over het algemeen niet om een cavia die door een zwaar geschapen man tot ploffens toe geneukt wordt. Het gaat meestal (en zeker waar het het vervaardigen van pornografie betreft) om vrouwen die sexuele handelingen verrichten met paarden, ezels en honden. Als er daar penetratie plaats vindt is het toch over het algemeen de vrou die de ‘succubus’ (=’onderligger’) is.

Ja, iedereen kent de verhalen van mannen die bijvoorbeeld een stier, koe of hond ‘bestijgen’, maar je kunt je afvragen hoeveel ‘last’ die dieren daar nu van hebben. Bioloog en realist Midas Dekker betoogt terecht dat een veearts niet zelden zijn hele arm in het achtereind van een koe of stier steekt, zonder dat die daar maar een greintje last van hebben. Van zo’n klein pikkie voelen ze niks.

’Ja, maar het dier heeft er niet om gevraagd om sex te hebben’  zal menigeen beweren  en dat klopt, maar er zijn wel meer dingen waar dieren niet om vragen en die toch gebeuren. Ik noem maar even: opgegeten worden, opgehokt worden, onverdoofd geslacht te worden, en toch mogen al dié zaken wél.

Laat ik overigens ook hier voor de goede orde noemen dat ik zelf niks met dierensex heb. Het idee alleen al vindt ik vies, maar goed, ik heb ook niks met ‘scatting’, ‘scarrification’ of ‘homoseks’, vind het zelfs smerig, maar geen haar op mijn hoofd die het zou willen verbieden.

De wet lijdt eigenlijk tot wel meer absurde situaties: het africhten van een hond met een elektrische halsband is niet verboden, maar de vrouw die zich eenzaam een keer door haar Pekinees van onderen laat likken kan 18 maanden de bak in. Wat te denken van het veelvoorkomende gedrag van mannetjeshonden om bij mensen tegen hun benen op te rijden. Is dat strafbaar als je het als mens maar laat gebeuren? En wat te denken van het feit dat bij het verzamelen van sperma voor kunstmatige inseminatie het vrij normaal is om aan een stieren dan wel paardenlul te trekken? Er zijn bovendien bedrijven die een vibrator voor zeugen op de markt brengen. Gebruik daarvan zou dan óók onder de wet moeten vallen, maar doet het niet.

Bejaardenporno
Er is in Nederland geen wet die bejaardenporno verbiedt, maar van tijd tot tijd gooit er weer eens iemand een proefballontje op over zo’n wet, vooral als er weer eens een zaak is waarbij een bejaarde wordt verkracht, want, zo is de onderhuidse redenering, het kijken naar bejaardensex is ziek, iemand die dat doet is een smeerlap en (als bovenhuidse redenering) bejaardenporno is de oorzaak dat jongere mannen bejaarde dames verkrachten. Nou dat laatste is natuurlijk nergens op gebaseerd, bovendien kun je dan ook wel porno met blonde vrouwen verbieden omdat dat zou leiden tot verkrachting van blondines.

Het directe gevolg zou wel zijn dat een al dan niet getrouwd stel, gewoon seksueel getinte foto’s van elkaar mag maken totdat ze (ik neem maar even) 65 zijn. Dan zou het plotseling een misdrijf zijn?

Onze zedenwetten lijken dan ook niet altijd even logisch en niet zelden ingegeven door de moraal van een bepaalde groep dan door de wens tot bescherming van een bepaalde groep.


_____________________________________

1Artikel 36, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) bepaalt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man vermoord in Montfoort

Gepensioneerd vrachtwagenchauffeur Theo Suskens (67) is vermoord gevonden in zijn woning aan de Julianastraat in Montfoort. Hij zou met messteken om het leven zijn gebracht.

Update 7 februari: Volgens verklaringen van familieleden werd Suskens tot kort voor zijn dood bedreigd.
Mede als gevolg hiervan werd D. (30), een huisvriendin van Suskens, kort na zijn overlijden aangehouden. De oorspronkelijk uit Polen afkomstige vrouw zou volgens bekenden van Suskens te maken hebben met deze bedreigingen, zegt haar advocaat Hiltje van der Ende.
"Maar dat wordt nergens in het dossier ook maar een keer onderbouwd door justitie. Ik begrijp dus echt niet waarom mijn cliënte kort na de moord al is aangehouden.”
D. is inmiddels weer op vrije voeten, maar wordt toch nog als verdacht gezien.

Theo Suskens is volgens omwonenden in de nacht van dinsdag op woensdag nog in levende lijve gezien. Er zou rond die tijd een auto met een vrouw en een man erin voor zijn huis heen en weer hebben gereden. Suskens zou dit tweetal met tegenzin hebben binnengelaten.
op de dag begon de politie toch rekening te houden met een natuurlijke dood

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook