dinsdag 5 mei 2009

Onderzoek omkoping politie

De rijksrecherche is een onderzoek  gestart naar omkoping van politiefunctionarissen door privédetectives. Er is sprake van meerdere verdachten, één van hen -Privédetective Ton Hendriks (54) van het bureau Cipol uit Doetinchem-  zit al ruim een week vast.

Het rijksrechercheonderzoek richt zich op het illegaal opvragen van antecedenten uit vertrouwelijke politieregisters. Particuliere rechercheurs, vaak ex-politiemannen, krijgen regelmatig opdracht van bijvoorbeeld werkgevers om sollicitanten te screenen op een eventueel crimineel verleden. Dit gebeurt meestal via voormalige collega's van de detectives die nog binnen het politiekorps werkzaam zijn.

Eerder deze maand werden er huiszoeking gedaan bij detectivebureau K2 van Sander van Betten. Daarbij werden een aantal dossiers van Peter de Vries in beslag genomen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook