woensdag 17 maart 2010

Lucia de B. weer voor de rechter

Lucia de B. (45), de Haagse verpleegkundige die tot levenslang is veroordeeld voor moord en poging tot moord op ziekenhuispatiënten, staat vandaag opnieuw voor de rechter.

Het OM vorderde in het requisitor vrijspraak. Aan te nemen valt dat het Hof die eis zal volgen.

Ze heeft in opdracht van de Hoge Raad een nieuwe rechtszaak gekregen, omdat het volgens deskundigen mogelijk is dat de ernstig zieke 'slachtoffers' een natuurlijke dood zijn gestorven.

Deze deskundigen hebben hun onderzoeken gedaan nadat het hof in Amsterdam De B. in 2006 'definitief ' had veroordeeld tot levenslang. Twee jaar eerder legde het gerechtshof in Den Haag ook al de maximale gevangenisstraf op, in combinatie met tbs voor het geval Lucia de B. ooit gratie zou krijgen. Die combinatie vond de Hoge Raad niet kunnen en verwees de zaak naar het hof Amsterdam, dat een keuze moest maken.

In 2008 besloot de Hoge Raad dat er een nieuwe rechtszaak moest komen en wel in Arnhem. Lucia's advocaat zag het eerder dit jaar al rooskleurig in voor zijn cliënte, omdat de deskundigen stelden dat niet te zeggen is dat een persoon de hand heeft gehad in het overlijden van de patiënten. Het Openbaar Ministerie, gerechtshof en advocaten dat de zaak in één dag af te handelen is. De uitspraak van het hof volgt enkele weken later.

Lucia de B. heeft van meet af aan ontkend dat ze de zieke kleine kinderen en ouderen heeft omgebracht. Volgens justitie zou ze dat hebben gedaan met grote hoeveelheden medicijnen. Ze heeft tussen 1997 en 2001 gewerkt in vier ziekenhuizen in Den Haag.

Haar veroordeling in berustte op 'stapelbewijs', populair gezegd: "als ze dit slachtoffer vermoord heeft, dan zal ze deze ook wel gedaan hebben". Toen uiteindelijk het bewijs in de veroordeling van het eerste slachtoffer (een jong kind) meer drijfzand dan bewijs bleek te zijn, viel daarmee de grond onder de hele veroordeling weg.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook