zaterdag 28 november 2009

Riante declaraties politie commissarissen

Interim korpschef Miriam Barendse: Interim en toch een ‘bindingsbonus’
Miriam Barendse
RTL-Nieuws maakt bekend dat sommige politie commissarissen wel héél erg veel declareren waardoor hun feitelijke salaris wel erg flink wordt. Zo is interim korpschef Miriam Barendse is één van de best verdienende korpschefs van Nederland en dat is opmerkelijk voor een hoofdcommissaris van een relatief klein korps.

Tot en met juni werkte ze als tijdelijk hoofdcommissaris bij het politiekorps in Twente. Drie maanden lang liet ze zich inhuren via haar eigen managementadviesbureau. Ze bracht 1400 euro per dag in rekening, in totaal ruim 60.000 euro. Inmiddels is ze interim-korpschef in de politieregio Brabant Noord. Dat korps is 1650 man sterk. Ook bij dit korps diende ze een rekening in van haar managementadviesbureau van bijna 4500 euro voor 2,5 dag werk (ter voorbereiding van haar functie als interim korpschef).

Hoewel ze voor een relatief klein korps werkt, ontvangt Barendse maandelijks ruim 9968 euro, bijna evenveel als de Amsterdamse korpschef Welten, die leiding geeft aan het grootste korps van Nederland van 6000 man. Het salaris van een korpschef is mede-afhankelijk van de korpsgrootte.

Barendse ontvangt in Twente ook een toelage voor werving & behoud. Deze arbeidsmarkttoelage is bedoeld om een korpschef aan een korps te binden. Barendse is echter interim-hoofdcommissaris en vertrekt binnenkort weer.

De Nederlandse Politie Bond noemt de vergoeding van Barendse "buitensporig".

Van de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten was al bekend dat hij een woontoelage ontvangt. Het korps Amsterdam is voor de helft eigenaar van de woning van Welten. De belastingdienst beschouwt deze constructie als ‘loon in natura’ en heft dus loonbelasting. Welten wordt daarvoor gecompenseerd. Het korps betaalt de belasting: 17.640 euro per jaar. Dit is mogelijk in strijd met het Beleidskader Arbeidsvoorwaarden Politietop, want daarin staat: “Er zijn geen situaties aan de orde bij de sector Politie die op enig moment de conclusie rechtvaardigen dat de betrokkene zou moeten worden gecompenseerd voor de belastingheffing die hem treft”.

Magda Berndsen. Gratis wonen
magdaberndsen
Nu blijkt dat ook korpschef Magda Berndsen (Friesland) niets hoeft te betalen voor haar appartement in Leeuwarden. Haar korps betaalt de huur van 763,08 euro per maand. Ze heeft te kampen met dubbele woonlasten want bezit nog steeds een koopwoning in Beverwijk. De belastingdienst ziet dit ook als 'loon in natura' en het korps betaalt deze belasting. Net als bij Welten is dit mogelijk in strijd met de regels. Overigens, onlangs kocht korpschef Berndsen een huis in de buurt van Leeuwarden. Berndsen is in 2006 aangesteld

Ook voormalig korpschef Wim Velings (Limburg Zuid) woonde een jaar lang gratis in Maastricht; een bedankje van burgemeester Leers omdat Velings een jaar langer korpschef bleef.

Uit het onderzoek blijkt dat zeker 16 hoofdcommissarissen en plaatsvervangers voor duizenden euro's aan een vaste representatiekosten-vergoeding ontvangen, terwijl ze daarbovenop nog eens voor duizenden euro's kosten declareren aan bijvoorbeeld dinertjes. Volgens de vakbond is dat dubbelop. Een typisch voorbeeld hiervan is de korpschef in de regio Brabant Zuid Oost. Hoofdcommissaris Leon Th. C. Kuijs ontvangt 8685,60 aan vaste reperesentatiekosten, maar declareerde voor nog eens 3887,67 euro aan onder meer stomerijkosten en de huur van een smoking. Ook de plaatsvervangend korpschef H.A.M. Schalken krijgt een vaste representatietoelage van 7236 euro per jaar. Net als korpschef Kuijs declareert hij daarbovenop kosten voor representatie (3910,15 euro in 2008), zoals stomerijkosten en kadobonnen.

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond Han Busker "valt dit niet met elkaar te rijmen. Als je een representatievergoeding krijgt dan moet je alle representatieve uitgaven daaruit betalen".

Gerard Huijser van Reenen: Roken en zuipen op kosten van het korps
Gerard_Huijser_van_Reenen
De hoofdcommissaris van het Korps Zaanstreek Waterland, Gerard Huijser van Reenen, koopt op Schiphol, voor een dienstreis, whiskey en sigaretten. Als hij de bonnetjes voor bijna 150 euro declareert merkt hij op dat ze onder "kleine uitgaven tijdens dienstreizen vallen". Het korps beweert nu dat hij de sigaretten heeft terugbetaald. En de fles whiskey zou een relatiegeschenk zijn. Begin 2006 was er ook al kritiek op Huijser van Reenen wegens zijn riante bonus  over 2006 op een salaris van meer dan een ton.

De voormalig korpschef in Zeeland, Fup Goudswaard, declareert relatiegeschenken in de vorm van manchetknopen met daarop een vingerafdruk, voor in totaal 1350 euro. Verder schafte hij allerlei producten voor 'persoonlijke hygiene' aan zoals haargel, op kosten van het korps. Goudswaard werd op non-actief gesteld, niet wegens discutabel declaratiegedrag maar omdat hij ooit een buitenechtelijke relatie had en een afgeschreven politieauto voor zijn dochter kocht en deze met winst weer doorverkocht.

De korpschef van Noord-Holland Noord, Ans Rietstra, (sinds 1 jan 2008), krijgt een managementcursus en coaching-gesprekken vergoed, voor in totaal ruim 30.000 euro. Ook de plaatsvervangende korpschef daar, Van Hasselt, wordt bijgeschoold op kosten van het korps, voor ruim 25 duizend euro.

En waarnemend korpschef Den Uyl in Zuid Holland Zuid declareert een beeldscherm/vergaderbil (245 euro). In de kanttekening van deze declaratie staat: "Gerrit Den Uyl heeft, afwijkend van de normale procedure, een beeldschermbril cq. leesbril aangeschaft. In overleg met de Korpsbeheerder (burgemeester, red.) declareert hij 50% van de kosten".

Zowel de plaatsvervangend korpschef Cor Gorissen (Amsterdam Amstelland) als korpschef Bert Wijbenga (Flevoland) ontvangen jaarlijks een pikettoelage van ruim 11.000 euro. Reden: ze moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn en worden daarvoor financieel gecompenseerd. Gewone agenten kunnen maximaal een paar honderd euro per maand krijgen aan pikettoelage. Ook staat de 11.000 euro in geen verhouding tot wat andere korpschefs krijgen (zie top 5 pikettoelage).

TOP 5: Pikettoelage

1 Plv. korpschef Gorissen (Amsterdam) 11.806 euro
2 Korpschef Wijbenga (Flevoland) 11.796 euro 
3 Korpschef Berndsen (Friesland) 3.420 euro 
4 Korpschef Bakker (Drenthe)  3.360 euro 
5 Plv. korpschef Veldhuis (Drenthe) 3.360 euro 
De pikettoelage, ook consignatie genoemd, is een compensatie voor bereikbaarheidsdiensten. Korpschefs moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn en hiervoor ontvangen sommigen dus een toelage.

TOP 5 Toelage Werving&Selectie

1 Korpschef Welten (Amsterdam) 34.370 euro
2 Korpschef Van Essen (Haaglanden) 26.148 euro 
3 Plv. Korpschef Gorissen (Amsterdam) 18.006 euro 
4 Korpschef Dros (Groningen) 13.140 euro
5 Korpschef Heeres (Midden West Brabant) 11.400 euro 
Deze toelage is bedoeld om werknemers aan het korps te binden, een arbeidsmarkttoelage dus.

TOP 5 Representatietoelage

1 Korpschef Meijboom (Rotterdam Rijnmond)
10.476 euro (+declaratie binnenland 2008: 392,45 euro)
2 Korpschef Van Vemde (Gooi&Vechtstreek) 10.322 euro (geen declaraties)
3 Korpschef Stikvoort (Hollands Midden) 9.000 euro (+declaratie binnenland 2008: 1.748,34 euro)
4 Korpschef Kuijs (Brabant Zuid Oost) 8.686 euro (+declaratie binnenland 2008: 2.887,67 euro)
5 Korpschef Huijser van Reenen (Zaanstreek Waterland)  8.086 euro (+declaratie binnenland 2008: 4.171,1 euro) 
De representatietoelage is bedoeld voor uitgaven aan representatie, zoals werklunches, kleding en dergelijke.

TOP 5 Functioneringstoelage

1 Korpschef Meijboom (Rotterdam Rijnmond) 15.085 euro
2 Korpschef Roelofs (Noord Oost Gelderland) 14.133 euro 
3 Plv. korpschef Vissers (Rotterdam Rijnmond) 13.769 euro 
4 Korpschef Huijser van Reenen (Zaanstreek Waterland) 13.271 euro 
5 Plv. Korpschef Van Haaren (Limburg Zuid) 12.600 euro 
De functioneringstoelage is een bonus die alleen wordt toegekend als vooraf gestelde doelen zijn waargemaakt.
Leon-kuijs ans-rietstra goudswaard
Leon Kuijs. Declareert wat al vergoed is Ans Rietstra. 30.000 voor ‘coaching’ Fup Goudswaard. Bling-bling en lekker ruiken op kosten van het korps
-

Gelukkig, een lunch met de secretaresses kan er ook nog vanaf in Eindhoven, maar wel 71 euri's met zijn viertjes want onderscheid moet er wezen. Da’s wel even wat anders dan de 3 politietopmensen die in Noor-Holland met echtgenotes voor 700 euro gingen eten en het declareerden als ‘Teambuilding"’
leon kuijs-ham-schalken

Henk van Zwam. 'Bedankt-toelage'
henk van zwam
Update 3 december 2009: Hoewel Minister Guusje ter Horst aan heeft gegeven 'geschokt' te zijn door de riante vergoedingen en terughoudendheid bepleitte, werd vandaag bekend dat zij in 2006 akkoord ging met een toelage van bijna 9000 euro per jaar bij de aanstelling van korpschef Henk van Zwam. Die krijgt dit extraatje permanent boven op zijn salaris. Dezelfde Van Zwam schermde eerder in het korps Gelderland-Zuid een uiterst pijnlijke bekeuring van Ter Horst af in de politieregisters. Ter Horst had, nog als burgemeester, een boete gekregen voor rijden met drank op. Door de actie van Van Zwam, toen plaatsvervanger, werd de drankbon van 220 euro van korpsbeheerder Ter Horst onzichtbaar gemaakt.

VVD-Kamerlid Griffith noemt de onthulling over Ter Horst desgevraagd 'pijnlijk en schokkend'. "De minister huilt nu krokodillentranen terwijl ze zelf als korpsbeheerder ook strooide met extra toelagen", aldus Griffith, die de kwestie in een spoeddebat aan de orde wil stellen. Ter Horst wil niet ingaan op de verstrekte toelage. Ze laat wel weten “het leggen van enige relatie tussen een eventuele toelage aan de korpschef en een bekeuring die betaald en vastgelegd is als infaam te beschouwen”. Van Zwan zegt recht te hebben op de vergoeding omdat hij heeft ‘afgezien van ouderschapsverlof’, een regeling die –indien waar-  niet geldt voor overig politiepersoneel.

Update 4 december 2009: De politietop lijkt zich ook schuldig te maken aan dure ‘studiereizen’ waarbij ook regelmatig partners meereizen. Bovendien wil de politietop er nog eens 25.000 euro bíj hebben.

Update maart 2011 Al met al ving Magda Berndsen een ton aan onterechte uitkeringen. Zij gaf toe te weten dat zij dat geld onterecht ontvangen had, maar weigert terugbetaling 'omdat dat de verantwoordelijkheid is van haar werkgever'. Met deze instelling stelde Magda Berndsen zich beschikbaar als kamerlid voor integriteitspartij D66 en kwam in 2010 in de kamer. Het willens en wetens achterover drukken van belastinggeld door Magda Berndsen werd vervolgens beloond met een jury lidmaatschap bij de 'Ien Dales Award'. Een award voor "mensen die zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid voor en bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en openbaar bestuur"

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Seksslavernij in flat Amsterdam-Noord?

chain2Twee vrouwen zeggen respectievelijk vier maanden en 1 jaar opgesloten te hebben gezeten in de flat van een zwakbegaafde man en zijn moeder in de flat Walmolen in Amsterdam-Noord. Zij zouden voortdurend zijn verkracht. Een van de vrouwen heeft uiteindelijk geprobeerd de moeder te doden.

Het verhaal van de twee vrouwen is op punten echter zo vreemd dat justitie niet zeker weet wat er van klopt.
Als er echter ook maar een deel klopt van de verhalen die de twee vrouwen, los van elkaar, vertellen over wat ze hebben doorgemaakt in de flat dan betreft het een zeer ernstige zedenzaak.

Het lijkt uitgesloten dat de vrouwen hun relaas over langdurig seksueel misbruik volledig hebben verzonnen: De politie trof bij het doorzoeken van de flat sporen van serieus hang- en sluitwerk aan de binnenkant van de deur en de raamkozijnen van de slaapkamer - precies zoals de slachtoffers hadden beschreven. De randen van het bed van de zwakbegaafde man die de vrouwen tot 'seksslaaf' zou hebben gemaakt, vertoonden sporen die door ketenen veroorzaakt kunnen zijn.

Maar de verhalen zijn zo bizar, en op cruciale punten zo onlogisch, dat ze vooralsnog niet als basis kunnen dienen voor succesvolle strafvervolging.
De vrouwen lijken bijvoorbeeld herhaaldelijk de kans te hebben gehad te vluchten. Bovendien hebben beiden ernstige psychische problemen.

Een van de slachtoffers is een Turkse vrouw die met de man in contact kwam via een advertentie op internet. Ze vroeg om een lening van 50.000 euro om een schuld van haar jongere broer bij criminelen af te lossen. Als afbetaling beloofde ze seks. Bij haar tweede bezoek werd ze vastgebonden en niet meer vrijgelaten.

Een van de slachtoffers heeft een psychiatrische stoornis, de ander heeft psychisch veel geleden.

Wat wél vaststaat, is dat één van de slachtoffers na het beweerde misbruik geprobeerd heeft de moeder van de man met een mes dood te steken. Het slachtoffer heeft dat bekend en moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen voor poging tot doodslag.

De zaak is echter vertraagd vanwege het onderzoek dat aanklaagster Hoekstra laat doen naar het horrorverhaal van de vrouw. De rechtbank heeft haar vrijgelaten in afwachting van dat onderzoek, omdat ook de rechters haar relaas serieus nemen.

perfect victim Op zich is het niet benutten van een kans te ontsnappen door een 'seksslaaf' niet ongewoon. In 1977 werd in Californië de jonge Colleen Stan (20) ontvoerd door de sadistische Cameron Hooker en dagelijks misbruikt en gemarteld in zijn trailer in Red Bluff, Californië.
Na ca. 1 jaar, stond haar ontvoerder haar toe om alleen bij haar familie op bezoek te gaan. Zij was inmiddels zo bang gemaakt dat zij haar familie niets vertelde en aan het eind van de dag gewoon weer met haar ontvoerder meeging, om vervolgens nog eens 6 jaar door hem te worden vastgehouden, waarvan ze zelfs enkele jaren doorbracht in een houten kist. Later zou ze zelfs in de tuin werken en alleen bootschappen doen, zonder dat zij de kans nam te vluchten.
(Perfect Victim: The True Story of "The Girl in the Box" by the D.A. That Prosecuted Her Captor, by Christine McGuire and Carla Norton, Dell publisher, ISBN-13: 978-0440204428 )

Afbeelding kaart

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook