vrijdag 4 december 2009

Dure ‘studiereisjes’ voor politietop

De politiebazen van ons land krijgen niet alleen grote toelagen, maar bezondigen zich ook massaal aan dure  'studiereizen'. De meesten van de 25 korpschefs reisden bijvoorbeeld afgelopen jaren samen meermalen af naar Marokko, Turkije, Italië en Zweden. Veelal gebeurde dat in gezelschap van hun partners.

Tijdens de reis naar Italië dreigde nog ophef te ontstaan door nieuwsgierige journalisten, omdat het gezelschap van korpschefs en partners was ondergebracht in het duurste hotel. Er kon ton nog maar net een mediarel  worden voorkomen. Jelle Egas, woordvoerder voor de gezamenlijke korpschefs, zegt alleen de reizen naar Turkije en Zweden te kunnen bevestigen. “Ik heb geen zicht op het gehele dossier”, liet hij gisteravond weten. “Maar het klopt dat er in 2006 en 2008 reizen zijn geweest.”

Uit een verzoek op de wet openbaarheid van bestuur van RTL blijkt dat beide reisjes de belastingbetaler tonnen hebben gekost. De voorzitter van de korpschefs, Leon Kuijs, wilde niet reageren. Hij ligt momenteel zelf onder vuur vanwege te hoge declaraties.

Ook afgelopen weekend vond weer zo'n reis plaats, ditmaal naar Ierland, lieten diverse tipgevers weten. Volgens woordvoerder Egas zou dit gaan om een reis van de “regionale colleges”. “Het gaat dan misschien om de korpsbeheerders met burgemeesters. Maar daar weet ik het fijne niet van.” Korpschef Henk van Zwam van Gelderland-Zuid, die een toelage van bijna 9000 euro toegekend kreeg door toenmalig korpsbeheerder Guusje ter Horst, liet gisteren weten dat hier niets mis mee is. Van Zwam (50) meent dat hij die vergoeding krijgt omdat hij "afstand heeft gedaan van ouderschapsverlof". Hoewel voor werknemers zo'n regeling niet bestaat, is dit volgens hem zo afgesproken met Ter Horst, de huidige PvdA-minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens haar eigen partij, de PvdA, verschuilt de politietop zich achter de uitleg dat er formeel niks mis is met zulke afspraken. “Dit gaat niet meer om of het wettelijk kan, het is moreel over de grens”, aldus de Kamerleden Ton Heerts en Attje Kuiken.

Binnen de politie heeft het gedrag van de bonzen tot enorme ergernis geleid. Zo blijkt ook de directeur voor de club voor politiesamenwerking, VtsPN, zich te laten rijden in een limousine. Ook zijn tweede man heeft een eigen auto met chauffeur. “Het is bespottelijk wat er aan geld over de balk wordt gesmeten”, lieten gisteren politiemensen weten, bij beide organisaties. “Voor de agenten op straat is er niet meer dan 1400 euro per maand, terwijl aan de andere kant het geld er met bakken uitgaat.”

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook