woensdag 3 september 2008

OM gaat onrechtmatig om met advocatentaps

De rechtbank in Den Haag bepaalde vandaag (3 Sept) dat het Openbaar Ministerie onrechtmatig omgaat met vertrouwelijke, afgeluisterde gesprekken tussen verdachten en advocaten.

Volgens de rechtbank is het afluisteren van dit soort tapgesprekken, geheimhoudersgesprekken genoemd, door een opsporingsambtenaar en een officier van justitie op zich niet strafbaar.

In de praktijk gebeurt dit echter door politiemensen en aanklagers die inhoudelijk betrokken zijn bij het onderzoek waarvoor wordt afgeluisterd. En dat mag niet, concludeert de rechtbank. Justitie moet binnen drie maanden maatregelen nemen die ertoe leiden dat dit niet meer kan gebeuren.

Opgenomen vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en verdachte moeten worden vernietigd. Maar om vast te stellen of het inderdaad om dergelijke gesprekken gaat, moeten ze toch eerst worden uitgeluisterd. Dat mag alleen door mensen die niet bij het onderzoek betrokken zijn.

Als politiemensen en aanklagers die op de zaak zitten, wetenschap van het gesprek krijgen, kunnen ze daar hun voordeel mee doen in het onderzoek. Dat mag niet, omdat een verdachte in Nederland het recht heeft om vrij met zijn advocaat te overleggen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor zijn of haar zaak.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) spande in 2005 een kort geding aan. Ze vond dat de bestaande regels niet konden voorkomen dat 'de tegenpartij' kennis neemt van de inhoud van vertrouwelijke gesprekken.

NVSA-voorzitter Annelies Rottgering liet donderdag weten gedeeltelijk tevreden te zijn met de uitspraak in de bodemprocedure die volgde op dat kort geding. "Het is een stap vooruit, maar we zijn teleurgesteld dat de rechtbank heeft gesteld dat het afluisteren op zich wel mag."

Volgens Rottgering kan het nu nog steeds gebeuren dat vertrouwelijke informatie "linksom of rechtsom" bij het onderzoeksteam terechtkomt. Het is nog niet duidelijk of de NVSA in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Ook het OM weet nog niet of het zich tegen de uitspraak gaat verzetten, laat een woordvoerster weten. Wel kijkt justitie welke maatregelen het moet nemen om het bevel van de rechtbank uit te voeren. Want het OM moet hier voorlopig gehoor aan geven, tot het eventueel in een hoger beroep tot een andere uitspraak komt.

Onjuist omgaan met advocatentaps kan grote gevolgen hebben voor strafzaken. In december 2007 verklaarde de rechtbank in Amsterdam het OM niet-ontvankelijk in de rechtszaak tegen de Hells Angels, die vervolgens vrijuit gingen. Justitie had een groot aantal geheimhoudersgesprekken op de plank laten liggen in plaats van ze te vernietigen.

De rechtbank sprak van "ernstige, grootschalige en herhaaldelijke inbreuken op de regelgeving". Afgelopen voorjaar besloot het OM het hoger beroep tegen de Angels in te trekken toen bleek dat advocatentaps niet waren vernietigd.

Hoewel de regel dat de gesprekken door agenten en officieren die niet aan het onderzoek verbonden zijn worden uitgeluisterd in theorie wel aardig lijkt, is het in de praktijk natuurlijk eveneens een wassen neus. Als je elkaar ziet in de kantine is een tip snel gegeven.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

OM stuurt foto's kroongetuige La Serpe rond

Fotootjuh?
Het Openbaar Ministerie te Amsterdam heeft per vergissing een aantal foto's van kroongetuige Giuseppe 'Peter' la Serpe (zie foto) naar advocaten van een aantal verdachten in het zogeheten Passage-onderzoek gestuurd. Een aantal advocaten hebben de foto's inmiddels op verzoek van het OM geretourneerd, maar sommigen willen de foto's niet zomaar teruggeven.

De 'vergissing' werd vandaag onthuld door advocaat Marnix van der Werf tijdens een procedurele zitting in Amsterdam. De foto’s zijn in 2006 gemaakt met de mobiele telefoon van de kroongetuige – vermoedelijk door La Serpe zelf.

Van der Werf is de raadsman van Sjaak B., die volgens de kroongetuige wapens leverde voor liquidaties. De advocaat was verbaasd toen hij tussen nieuwe processtukken de foto’s aantrof. ‘Ik heb navraag gedaan en mensen die La Serpe kennen, bevestigen dat hij het is.’

'Passage' betreft een reeks van liquidaties in de onderwereld. Advocaat Jan-Hein Kuijpers, raadsman van Mohammed R., zei dinsdag tijdens een pro-formazitting dat de foto's naar zijn smaak zijn gaan behoren tot het dossier. Het OM bestrijdt dat. ''De foto's waren niet bestemd voor het dossier en maken daar dus ook geen deel van uit'', aldus officier van justitie Nanette van Ditshuyzen.

Peter La Serpe
Het OM wil de foto's per se terug, omdat het gevaar bestaat dat zij een eigen leven gaan leiden, bijvoorbeeld op internet, zei Van Ditshuyzen. ''Dat kan ook over tien jaar.'' Volgens de officier hebben advocaten geen enkel belang bij het in bezit hebben van de foto's. ''Het enige dat je eruit kunt afleiden is hoe La Serpe er op enig moment uitzag.'' Van Ditshuyzen kondigde aan dat het OM in contact zal treden met de deken van de Orde van Advocaten over de kwestie.

Geen moeite was het Openbaar Ministerie te veel om het uiterlijk van kroongetuige Peter la Serpe geheim te houden. De man die justitie in geuren en kleuren vertelde over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld legt alleen verklaringen af als hij vermomd is met een pruik en een nepsnor.

Het Amsterdamse OM heeft de foto’s aan het strafdossier toegevoegd op verzoek van advocaat Nico Meijering. Hij wil aan de hand van telefoongegevens van La S. de betrouwbaarheid van diens verklaringen controleren.

De advocaten vermoeden dat de foto’s er bij het versturen van andere informatie tussendoor zijn geglipt. Van der Werf noemt dit een ‘misser’, Meijering houdt het op ‘domheid’.

Ook Hans Speijdel, de raadsman van de kroongetuige, is verrast. ‘Als dit echt is gebeurd, ben ik er ongelukkig mee. Het is te verwachten dat mensen over wie La S. een verklaring heeft afgelegd, naar hem op zoek gaan als hij zijn straf heeft uitgezeten. Hoe ouder het laatst bekende beeld van hem is, des te moeilijker hij is op te sporen als hij is verdwenen in het getuigenbeschermingsprogramma.’

La Serpe zal met een nieuw uiterlijk onderduiken om te ontsnappen aan wraakacties. ‘Het programma is gelukkig waterdicht’, stelt Speijdel. ‘Maar over deze onhandige actie zullen we nog een ferm gesprek voeren met het OM.’

La Serpe heeft tegen een groot aantal verdachten belastende verklaringen afgelegd, de noodzaak om zijn identiteit geheim te houden is evident. Over zichzelf heeft La Serpe verklaard dat hij rechtstreeks betrokken is bij de moord op vastgoedhandelaar Kees Houtman in november 2005. In ruil voor zijn verklaringen heeft het OM hem een gehalveerde strafeis toegezegd (acht in plaats van zestien jaar).

Kuijpers wil een beslissing van de rechtbank over de foto's afwachten. Tot dat moment bewaart hij ze in een kluis. De raadsman sluit niet uit dat de prenten van belang kunnen zijn in de verdediging van zijn cliënt R. Deze wordt formeel verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van twee Joegoslaven in Ouderkerk aan de Amstel in april 1993. Ook in andere liquidatiezaken is zijn naam opgedoken, de verwachting is dat hij ook hiervoor zal worden aangeklaagd.

De rechtbank beslist donderdag over wat er met de foto's van La Serpe moet gebeuren. Gisteren bepaalde de rechtbank dat Mohammed R. in elk geval nog tot half november in voorarrest blijft.

Zie ook: Peter La Serpe liegtSjaak B.
Wapen-nerd en volgens de kroongetuige de bezitter van een imposant arsenaal. Hij zou La Serpe en Jesse Remmers aan de Glock hebben geholpen die is gebruikt voor de liquidatie van Kees Houtman. De kroongetuige schetst een verhouding waarin hij, Jesse Remmers en Sjaak B., zich met allerlei onverkwikkelijke zaken bezighouden, altijd geld nodig hebben en zich te buiten gaan aan buitensporig drugsgebruik.

Peter la Serpe
De moordende kroongetuige. Zijn verklaringen houden Ali A. en Sjaak B. al geruime tijd achter de tralies. Gaf onstellende hoeveelheid informatie over het Nederlandse ‘moordcommando’, waaraan hij zelf deelhad. La Serpe heeft verklaard een van de schutters te zijn geweest bij de liquidatie van Kees Houtman. Zijn kompaan Jesse Remmers zou de dodelijke schoten hebben gelost, Peter zorgde naar eigen zeggen voor het dekkingsvuur. De advocaten van de andere verdachten in de Houtman-zaak zien grove onvolkomenheden in La Serpes betoog, onder andere over de exacte plek van waar is geschoten en zijn (gebrek aan) kennis van het moord wapen. ‘Een gestoorde gek,’ volgens de raadslieden van Ali A. en Sjaak B. Op 4 maart komt La Serpe in de rechtbank voor het eerst zelf aan het woord.

(foto van La Serpe verkregen via de misdaadjournalist)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook