dinsdag 19 augustus 2008

17 jarige bekend doodsteken Roy Hendriks in Blerick

De 17-jarige Leroy van H. heeft bekend dat hij maandag de 30-jarige Roy Hendriks van de Weem in Blerick heeft neergestoken. Dat zegt z'n advocaat. Het incident gebeurde op een pleintje aan de Vastenavondkampstraat in Blerick. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen

De 17-jarige jongen werd even later een paar straten verderop aangehouden. De jongen zou problemen gehad hebben met het feit dat Roy een verhouding met de moeder van Leroy had.

Hendriks woonde in Blerick in een straat waar de meeste huizen werden bewoond door familieleden van hem in een hechte gemeenschap. Hij bood onderdak aan zijn zuster en haar kinderen. Zijn zuster zal nu vermoedelijk het huis moeten verlaten.Grotere kaart weergeven

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Blunderende Officier van Justitie krijgt promotie

Voormalig officier van justitie Gert Oldekamp maakte geen beste beurt. Hij blunderde als getuige en officier van justitie in de Hell’s Angels-zaak. Tegen de regels in had hij tapverslagen van de verdachten met hun advocaat niet vernietigd. Zijn verweer was vebijsterend: Hij wist niet precies hoe het zat met de regels omtrent het vernietigen van telefoongesprekken van advocaten en hun cliënten. Hij had een map met deze gesprekken 'ongelezen' in de kast laten liggen. Vergeten, stom zeg!

Kort en goed: niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie was het gevolg. Een miljoenenkostend onderzoek zo in de vuilnismand. Ach, kan gebeuren. Toch verwacht je dat er dan binnen justitie even een 'hartig gesprek' met zo'n man wordt gevoerd. Na zijn Hell’s Angels-zaak volgde promotie naar een windstille plek in Arnhem, waar hij oorlogsmisdadigers moest vervolgen, waarschijnlijk om hem even uit de wind te houden. Eerder wilde Oldekamp strafrechter worden maar dat was al afgeschoten.

Maar Oldekamp is plots terug in Amsterdam, en hoe!

Hij is gepromoveerd tot advocaat-generaal bij het ressortsparket in Amsterdam met bijpassend hoger salaris. En ook al een leuke - bij hem passende zaak - op zijn bord: het hoger beroep tegen Jacques K., de van corruptie vrijgesproken Amsterdamse rechercheur, voorheen ook wel “de Pet”.

Daarmee valt hij weer terug in oude materie. Want om het zacht te zeggen: het dossier tegen K. bevat toch een boel feiten waar ook Oldekamp zich mee heeft bemoeid. Immers, ‘zijn’ Hell’s Angels-zaak overlapte met de zaak K. Jacques K. werd onder meer verdacht van het lekken naar de Hell’s Angels. K. was ook als rechercheur zijdelings betrokken bij het Hell’s Angels-onderzoek.

Wellicht dat de advocaat van K eens kan beginnen met het duiken in de telefoontaps.

Je kunt er om lachen of niet, maar het blijft een treurige zaak. Net als Bernadette Edelhauser, de liegende Officier van Justitie in de Schiedammer parkmoord, die ook tot Advocaat Generaal gepromoveerd werd in plaats van zelf in het gevang te komen, ziet Oldekamp zijn miljoenenkostend geblunder beloond. Daarbij komt nog dat het in de Hell's Angels zaak uitkwam dat telefoongesprekken met de advocaat niet werden vernietigd. In hoeveel zaken gebeurt dit waarin het niet uit komt?

Update 6 Sept 2008: DatGert Oldekamp de zaak tegen K gaat doen is niet waar, zo meldde afgelopen week de woordvoerster van procureur-generaal mr. Harm Brouwer. De blunderende officier is weliswaar overgeplaatst naar het ressortparket, maar mag zich niet met grote zaken bemoeien. Dat hij daar als advocaat-generaal is gedetacheerd, moet volgens het OM niet gezien worden als wegpromoveren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Koos Plooy rommelde met bewijs in Piranhazaak

plooij-pinokkio Officier van justitie Koos Plooij heeft vandaag tijdens het hoger beroep in de Piranhazaak* toegegeven dat hij heeft ingestemd met het verwijderen van passages uit een getuigenverklaring. Het gaat om uitlatingen van de zus van terrorismeverdachte Soumaya Sahla, waaruit zou blijken dat haar familie contacten had met de AIVD.

Plooij leidde in 2005 het strafrechterlijk onderzoek naar zowel El F., die terecht stond in het Hofstadproces, als naar S., die apart werd berecht. Beiden werden later verdachten in het Piranha-onderzoek.

Volgens Plooij, die in juni 2005 het strafrechtelijk onderzoek naar Sahla leidde, was dat gedaan om de ‘familie te beschermen’. Wanneer zou uitlekken dat het gezin met de AIVD had gesproken, kon dat leiden tot represailles. Deze uitleg is echter in tegenspraak met de getuigenis van Wibbelink, de teamleider van het rechercheonderzoek. Hij verklaarde als getuige dat de geschrapte gedeelten te maken hadden met het verschoningsrecht van de zus.

Plooij’s opmerking dat hij S.’ familie had willen beschermen, strookte niet met de verklaring die teamleider Wibbelink van de recherche had gegeven voor het schrappen.

De verdediging ontdekte nog een discrepantie. Plooij zei dat de zus van S. in juni 2005 louter als verdachte was gehoord. En dat hij er altijd van uit is gegaan dat haar verklaring nooit in andere zaken zou worden gebruikt. Dat is, aldus Koppe, ‘evident onjuist en mogelijk zelfs leugenachtig’. Hij wees op een document waarop staat dat de zus, vlak na haar verhoor, ‘als getuige in de Hofstadzaak is aangeduid’. Later is in de Piranhazaak haar ‘gekuiste’ getuigenis, zonder de ontlastende passages, opnieuw ingebracht. Koppe: ‘Zo zijn verdachten twee maal bewust benadeeld.’

De advocaten menen dat sprake is van een doofpot. Uit het Piranhadossier blijkt dat justitie, politie en de AIVD onoorbaar hebben samengewerkt, aldus Nooitgedagt, de raadsman van Sahla Zo heeft de dienst de familie ‘misleid en misbruikt’ om de aanhouding van terreurverdachte Nouredine el F., die toen nog voortvluchtig was, te bewerkstelligen (Sahla en El Fahtni waren destijds getrouwd). ‘Deze inmenging van de AIVD moest verborgen blijven voor de rechter en de verdediging’, concludeert de advocaat.

Dat er passages zijn achtergehouden, kwam pas eind februari aan het licht toen de zus van S. werd verhoord bij de rechter-commissaris.

In de Piranhazaak is de waarheidsvinding ‘structureel geweld aangedaan’, aldus Koppe, de raadsman van Samir Azzouz en Nouredine el Fahtni Eerder diende zijn kantoorgenoot Pestman een bezwaarschrift in bij het hof om vervolging af te dwingen van een rechercheur die volgens hem opzettelijk een vals proces-verbaal had opgemaakt van een verhoor met een kroongetuige in de Piranhazaak.

Niks nieuws dus in justitieel Nederland: liegen en bedriegen en maar praten over 'waarheidsvinding'. Plooij moet opstappen!

Aanklager Plooij in getuigenbankje

Nieuwe wending in zaak Samir A.


*Met de Piranhazaak wordt een onderzoek naar en de daaruit volgende rechtszaak tegen Samir Azzouz en vijf anderen bedoeld. Op 1 december 2006 deed de rechter in het zwaarbeveiligde gerechtshof in Amsterdam Zuidoost uitspraak in deze zaak. Azzouz werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en kreeg een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd. Er was 15 jaar tegen hem geëist. Nouriddin El Fahtni en Mohammed Chentouf kregen 4 jaar cel, Soumaya Sahla werd tot drie jaar cel veroordeeld en Brahim Harhour kreeg 3 maanden celstraf. Mohammed Hamdi werd vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de zes personen geen terroristische organisatie hadden gevormd. De advocaten van Azzouz, Britta Böhler en Victor Koppe, hebben inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie vond onder meer kruitresten op een handschoen waarop ook DNA van Azzouz werd gevonden. Daarnaast vormde de videoboodschap van Azzouz belangrijk bewijsmateriaal.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook