zondag 31 januari 2010

Officieren van justitie in de fout

Vanavond in ‘Zembla’ de uitzending ‘officieren ‘van justitie in de fout’. Aan de hand van  honderden vonnissen vindt Zembla 90 officieren van justitie die de afgelopen 10 jaar grof geblunderd hebben. Ze hebben fouten gemaakt of bewijsmateriaal achterhouden of vervalst om verdachten veroordeeld te krijgen. Ze zijn daarvoor door de rechter op de vingers getikt, maar de fouten hebben voor de officieren geen (zichtbare) gevolgen gehad en hebben praktisch allemaal promotie hebben gemaakt.

Volgens Zembla gingen zeker 150 verdachten van moord, doodslag, kinderporno en vrouwenhandel vrijuit door fouten van het OM. Ook werden onschuldigen veroordeeld, zoals in de Schiedammer Parkmoord, waarin justitie een opeenstapeling van blunders maakte.

In vier vonnissen zei de rechter dat officieren de wet hadden overtreden en in acht dat officieren doelbewust informatie achterhielden.

90 officieren van justite is 15% van de OvJ’s maar desondanks houdt het OM vol dat het ‘incidenten’ zijn.

Mr. M. van Essen, advocaat in een zaak tegen Bulgaarse vrouwenhandelaren, legt uit dat de officier in deze zaak stukken uit het dossier had achtergehouden. De betrokken officier ontkende dit in eerste instantie, maar moest later voor de rechter toegeven dat dit toch het geval was. De rechter verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk en de vijf verdachten kwamen vrij.

Ruud Prins werd wegens drugssmokkel veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Na anderhalf jaar kwam hij weer vrij, toen zijn advocaat in hoger beroep had aangetoond dat de officier van Justitie ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier had gehouden.

Jan Paalman, rechercheur in de vuurwerkramp-zaak in Enschede, vertelt dat bij het onderzoek naar André de V. ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier was gehouden. André de V. werd in eerste instantie veroordeeld tot vijftien jaar cel. Bij de zitting in hoger beroep getuigde Jan Paalman van zijn bevindingen. André de V. werd vrijgesproken, Paalman werd ontslagen. De officieren in deze zaken konden hun loopbaan gewoon voortzetten en werken nu nog steeds bij het Openbaar Ministerie.

Rob Blekxtoon, voormalig vice-president van de rechtbank in Amsterdam, vindt dat officieren die ernstig in de fout gaan moeten worden ontslagen. ‘Er zijn er bij die de neiging hebben de regels aan te passen aan hun scoringsdrift. En die moeten er uit.’

Harm Brouwer de topman van het OM wordt om commentaar gevraagd maar hij verschuilt zich eigenlijk voortdurend achter phrases als: “als er disciplinaire maatregelen nodig zijn dan neem ik aan dat die opgelegd zijn” en “Meestal gaat het gewoon goed”. Hij wilde echter niet op de maatregelen in gaan. Naar het einde van de uitzending toe begint Brouwer zich duidelijk steeds meer op te winden.

Topman Brouwer van het OM heeft achteraf geen goed woord over voor het onderzoek van Zembla. Brouwer vindt dat de officieren ten onrechte worden beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. Veel fouten zijn geen persoonlijke fouten, maar fouten van de organisatie, zegt Brouwer.

Na een eerste bestudering van de lijst van Zembla zegt hij dat het kant noch wal raakt om officieren van justitie op basis van deze lijst te beschuldigen van ernstig plichtsverzuim.

Volgens Brouwer is de lijst onevenwichtig samengesteld: "Rijp en groen staat door elkaar. Zo loopt er in zeker één zaak nog een hoger beroep en over twee zaken wordt nog juridisch discussie gevoerd."

Dat laatste moge zo zijn, maar dat laat niet onverlet dat er geblunderd is. Dat het OM na een blunder hoger beroep aanspant is natuurlijk mooi, maar dat maakt de blunder niet ongedaan.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 29 januari 2010

Verdachte valt voorzitter gerechtshof aan

Johan van Z. (48) die vandaag terechtstond voor het gerechtshof in Den Haag heeft de voorzitter van het hof aangevallen. De verdachte greep de voorzitter onverwacht bij de keel. Deze bleef ongedeerd.

Johan van Z. stond in hoger beroep terecht, nadat hij door de rechtbank was veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens diefstal met geweld met dodelijke afloop op een overval op Jan Haars (53) in Ameide op 22 juli 2006. Het Openbaar Ministerie eiste zestien jaar gevangenisstraf wegens moord.

Johan van Z. was tijdens de behandeling van de zaak rustig gaan staan, alsof hij een papier wilde overhandigen aan de voorzitter. Vervolgens sprong hij, gebruikmakend van een opstapje, onverwacht over de tafel waarachter de drie raadsheren zaten en greep hij de voorzitter bij de keel. Een bode kon onmiddellijk ingrijpen.

In eerste instantie woonde de verdachte, in de boeien geslagen, de zaak nog bij. Toen hij luidruchtig bleef, is hij alsnog verwijderd uit de rechtszaal.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Volledig nieuw onderzoek in herzieningszaak Ina Post

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft zojuist besloten dat er volledig nieuw onderzoek zal plaatsvinden in de herzieningszaak Ina Post, waarbij ook nieuwe bewijsmiddelen aan de orde kunnen zijn.

Tevens moet, volgens het hof, het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) met alle onderliggende stukken aan het dossier worden toegevoegd.
Het hof heeft bovendien beslist dat alle, door het openbaar ministerie en verdediging opgegeven, getuigen op zitting zullen worden gehoord. Dit zijn de verbalisanten en officieren van justitie die betrokken zijn geweest bij de verhoren van de verdachte en een vijftal deskundigen.
Ten slotte beveelt het hof nader onderzoek naar de vingerafdrukken op de, bij het slachtoffer ontvreemde, kascheques.

Op 31 mei a.s. zullen de deskundigen op zitting worden gehoord. Op 8 en 9 juli a.s. vindt het verhoor van de verbalisanten en de officieren van justitie plaats.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: hogere straffen in hoger beroep voor doden baby Talysa

Rick C.(30) en Gairoenisa H. (26)-de ouders van de baby Talysa, die als gevolg van mishandeling overleed- zijn door het gerechtshof in Den Haag tot acht jaar respectievelijk zeven jaar celstraf veroordeeld.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep acht jaar tegen de vader van het kind wegens doodslag. De moeder hoorde vier jaar wegens medeplichtigheid tegen zich eisen.

Het meisje overleed op 4 december 2007 in de ouderlijke woning aan de Josephlaan in Rotterdam toen ze ongeveer een maand oud was. De baby liep tijdens mishandelingen onder meer blauwe ogen, een bloedneus, hersenkneuzingen en een schedelbreuk op. Het hof heeft niet kunnen vaststellen wie van beide ouders het fatale letsel heeft toegebracht, maar houdt daarvoor beiden verantwoordelijk. Rick C. en Gairoenisa H. werden wel vrijgesproken van doodslag. Beide zijn uiteindelijk veroordeeld voor zware mishandeling met de dood als gevolg, herhaalde mishandeling, in een hulpeloze toestand brengen en laten van iemand die aan hun zorg is toevertrouwd hetgeen de dood ten gevolg heeft.

De rechtbank veroordeelde het stel eerder tot drie jaar en tbs met dwangverpleging. Het OM had destijds zes jaar en tbs tegen de vader geëist en drie jaar celstraf en tbs tegen de moeder.
Het hof kwam tot hogere straffen, omdat geen tbs wordt opgelegd. Bij de lagere straf voor de moeder heeft het hof er rekening meegehouden dat zij minder toerekeningsvatbaar is dan de vader. De advocaat-generaal had in de zaak van de moeder een aanzienlijk lagere gevangenisstraf van vier jaar gevorderd. Het gerechtshof is tot een hogere straf gekomen, omdat het hof het aandeel van de moeder hoger inschat dan het Openbaar Ministerie.

LJ Nummers


Beide ouders leerden elkaar enkele jaren geleden kennen bij de nachtopvang van het Leger des Heils. Ze zwierven over straat en vonden af en toe ergens onderdak. Ze kregen in november 2006 een eerste kind, maar de jongen werd in een pleeggezin geplaatst omdat de ouders niet voor hem konden zorgen. Toen Gairoenisa zwanger bleek van Talysa, kregen ze via het Leger des Heils een woning.

Vlak na de dood van Talysa verzonnen de verdachten dat het kind van bed was gevallen. Uit onderzoek van de patholoog bleek al snel dat deze lezing niet kon kloppen. Ricky nam daarop alle schuld op zich, om naar eigen zeggen zijn vrouw te beschermen. Later beschuldigde hij alsnog de moeder van zijn kind. Zij zegt op haar beurt dat hij de mishandelingen beging.

Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils gingen regelmatig bij het gezin langs maar zeggen niets gemerkt te hebben.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hardleerse schennispleger opnieuw veroordeeld

Wil van Pluuren (32) uit Heelsum is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot drie maanden cel wegens het tot vijfmaal toe openlijk masturberen in Zeist, Ede en Wageningen. In het verleden kreeg Wil van Pluuren al eens drie jaar dwangverpleging en later een celstraf van anderhalf jaar wegens insluiping en schennispleging in bejaardenwoningen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien maanden cel geëist, maar volgens de rechtbank is de maximale straf voor alleen schennispleging vier maanden. Daarvan ging een maand af, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Het liefst had justitie tbs met dwangverpleging geëist tegen de hardleerse man. De kans is volgens het OM groot dat hij de fout in blijft gaan. Koos hij aanvankelijk voor bejaarden in hun seniorenwoning als doelwit, in 2008 werden ook jonge meisjes ongewild met de man geconfronteerd. Tbs kan echter niet opgelegd worden voor schennispleging alleen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Ballin wil vrijheid criminelen inperken

Justitieminister Ernst Hirsch Ballin zegt in een interview met het AD dat hij plegers van ernstige gewelds-en zedendelicten wil kunnen verplichten te verhuizen.

Ook zou er voor pedofielen een reisverbod moeten komen naar landen met veel sekstoerisme. Wat betreft geweldplegers en vandalen moet volgens de minister sneller worden opgetreden.

Zo kunnen geweldplegers straks sneller in voorlopige hechtenis belanden en wil de minister voor verdachten van lichtere vergrijpen een borgsom in het leven roepen.

De minister is een idioot. Gedwongen verhuizen van zeden-en geweldsmisdrijvers? En waarheen dan, die mogen klaarblijkelijk dan iemand anders zijn of haar buurman worden.

Justitie kan nog niet eens misdadige illegalen het land uit krijgen* (bijvoorbeeld de Turkse eerwraakmoordenaar of de criminele marokkaanse broers uit Sloterdijk). Concentreer je eerst daar maar es op.

Een reisverbod voor pedofielen naar landen met veel sekstoerisme? Welke landen zouden dat dan moeten zijn? Zouden die landen het prettig vinden om op zo'n lijst te staan? Gezien het feit dat er in Nederland ook veel sekstoerisme is, moeten wij misschien ook op die lijst. Heeft Ballin er ook over nagedacht dat zo iemand vanuit Duitsland of België kan reizen en ook in Griekenland een retourtje kan boeken?

het zou beter zijn dat gewoon aan die 'sekstoerisme' landen over te laten. Die kunnen veel beter bepalen wie ze wel en niet toe laten. Een uitreisverbod begint aardig in de buurt te komen van Noord-Korea of de voormalige DDR.

*Vreemd genoeg heeft de regering nooit moeite om in principe ordentelijke illegalen het land uit te krijgen zoals bijvoorbeeld de Kosovaarse Taida Pasic die in 2006 enkel haar school af wilde maken en de Turkse kleermaker Zekeriya Gümüş die koste wat kost in 1997 het land uit moest ondanks het feit dat hij een eigen bedrijf had, goed geïntegreerd was en andere illegalen allerlei pardonregelingen kregen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

donderdag 28 januari 2010

Eis: 2-3 maanden voor dood 'Duivenman'

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tegen Thomas B. (17) en Johannes R. (18) 2 maanden+ 10 maanden voorwaardelijk respectievelijk 3 maanden + 6 maanden voorwaardelijk geëist in de zaak van de Gerben Hoeksma (bekend als de 'Duivenman') uit Veendam. De twee wordt diefstal met geweld en bedreiging ten laste gelegd. Op de verdachten wordt het jeugdstrafrecht toegepast.

Hoeksma werd in augustus vorig jaar dood in zijn woning in Veendam gevonden.

Hoewel eerst werd gedacht dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen, kan dit volgens het OM niet worden bewezen. „We kunnen niet achterhalen wat er precies gebeurd is”, aldus een woordvoerster.

De twee jongens werden kort na de vondst van het slachtoffer aangehouden. Zij werden aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij de dood van de duivenman.

Justitie eiste voor allebei ook reclasseringstoezicht. De jongens zouden een mes in de keukendeur van Hoeksma hebben gestoken en een dreigbrief voor hem hebben achtergelaten. Ook zouden ze spullen en een pinpas uit zijn woning hebben gestolen en het slachtoffer hard hebben aangepakt.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Ander werk 'meineed rechercheurs'

De drie rechercheurs van de politie Midden- en West-Brabant die hebben geknoeid met de bekentenis van de hoofdverdachte in een grote drugszaak krijgen voorlopig werk op een andere plek. De korpsleiding heeft dat vandaag bekendgemaakt in reactie op het harde oordeel van de rechter over het 'knip- en plakwerk' van de politiemensen.

De rechtbank Breda verklaarde het Openbaar Ministerie woensdag niet-ontvankelijk in de zaak. Acht verdachten van omvangrijke export van heroïne, xtc en hasj gaan daarom vrijuit

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

woensdag 27 januari 2010

Echtgenoot verdwenen vrouw Siddeburen gearresteerd

Ilham Benchelh
Kasem M. (61), de tot de islam bekeerde Nederlandse ("Kasper") echtgenoot van de verdwenen Marokkaanse Ilham Benchelh (36) (foto) uit Siddeburen, is woensdagavond aangehouden omdat hij er van wordt verdacht een rol te hebben gespeeld bij de verdwijning van zijn vrouw.

Ilham Benchelh wordt vermist sinds zondag 10 januari, maar de politie werd pas op 18 januari geïnformeerd. Ze had op maandagmorgen 11 januari een afspraak bij haar advocaat omdat ze wilde scheiden van haar echtgenoot. Sinds de dag daarvoor is echter niets meer van haar vernomen. Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen of de vrouw al is gevonden en wat de reden is dat haar man is opgepakt.

Update: Op 4 februari werd een grootscheepse zoekactie gehouden in het Afwateringskanaal bij Steendam in Groningen, echter zonder resultaat.
Update: Op 5 februari was Kasem M. te zien in het TROS programma 'vermist' waarin hij ontkende betrokken te zijn bij de verdwijning van zijn vrouw.
Kasem (Kasper) M.
Update: Op 11 mei was er een pro forma zitting waarin Kasem M. (inmiddels 62) aangaf onderzoek in het Piter Baan Centrum niet nodig te vinden.


Kasper M. is vroeger veroordeeld wegens een overval.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Politie knoeit met bewijs: Grote drugszaak verprutst

De rechtbank in Breda heeft woensdag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een omvangrijke drugszaak, omdat bij het onderzoek betrokken rechercheurs hebben geknoeid met de bekentenis van een van de verdachten. Het OM laat de gang van zaken onderzoeken door de rijksrecherche, aldus een woordvoerster.

Door de beslissing van de rechtbank gaan alle acht verdachten -waaronder G.H. uit Raalten- in de zaak vrijuit. Zwaartepunt van de verdenkingen tegen hen vormde de uitvoer van grote partijen heroïne naar Engeland. Rechercheurs van de regiopolitie Midden en West-Brabant hebben het onderzoek verricht.

In het vonnis, waarin ongezouten kritiek wordt geuit op de werkwijze van de politie, hekelt de rechtbank dat ook de teamleiding van de recherche de betrouwbaarheid van het onderzoek op het spel heeft gezet. „Bijzonder kwalijk”, aldus de rechtbank.

Waar het om gaat is dat er na een verhoor op 9 oktober 2008 door de verbalisanten nog zaken zijn toegevoegd waarbij het nodige knip- en plakwerk verricht in de verklaring die is afgelegd op die bewuste dag. Zo zijn er aanvullingen gemaakt, zijn bepaalde zinnen uitgebreider op papier gekomen en zijn er wijzigingen aangebracht in de volgorde.
De aanvullingen die zijn gemaakt, betreffen zowel inhoudelijke als tekstuele aanvullingen. De verbalisanten hebben onder meer zaken achteraf aangevuld, waarvan zij dáchten dat de verdachte ook hierover had verklaard. In ieder geval is onduidelijk gebleven en valt ook niet meer te achterhalen wat de verbalisanten exact na afloop van het verhoor hebben aangevuld en/of gewijzigd.
De rechtbank vond dat de oorspronkelijke verklaring van 9 oktober 2008 dusdanig aangepast, gewijzigd en aangevuld is, dat er van deze oorspronkelijke verklaring weinig meer is overgebleven.

Alle fouten en onregelmatigheden in het proces-verbaal van de politie kwamen pas aan het licht kwamen tijdens hun verhoor door de rechter-commissaris. Een rechercheur kwam daar terug op zijn aanvankelijke verklaring waarvan hij eerder had gezegd zeker te zijn. De rechtbank neemt deze rechercheurs bijzonder kwalijk dat ze, met een beroep op hun ambtseed, zeiden niet te accepteren dat hun betrouwbaarheid in twijfel werd getrokken, terwijl ze onherstelbare fouten hebben gemaakt.

Daardoor is volgens de rechtbank het hele onderzoek ‘besmet’ en moeten alle verdachten vrijuit gaan. ‘De gemeenschap heeft recht op eerlijke verhoren door de politie en daar is hier geen sprake van.

Hoewel het OM toegaf dat de verbalisanten "meinedig waren" (=meineed hebben gepleegd) vond zij dat daarmee niet gezegd was dat de hele verklaring onbetrouwbaar was.

Het OM legde te elfder ure nog een brief aan de rechtbank voor dat er ‘nieuwe informatie was binnengekomen’ die eerst zou moeten worden onderzocht. De rechtbank veegde die brief als ‘te laat’ van tafel.

De verdachten boffen nog dat de rechercheur op zijn verklaring terugkwam want anders was het hun woord tegen dat van de 'liegende en knoeiende' rechercheurs geweest en was het proces -met een vervalst verhoor- gewoon doorgegaan.

Uit het vonnis:

Aan verdachte wordt de in- en uitvoer van heroïne, de uitvoer van XTC en hashish, het aanwezig hebben van amfetamine en het witwassen van geld ten laste gelegd. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijk proces is tekort gedaan. Immers, door het handelen van enkele bij het onderzoek betrokken verbalisanten, valt niet meer naar behoren te reconstrueren hoe het verhoor van verdachte precies is verlopen. De “bekentenis” van verdachte vormt naar het oordeel van de rechtbank een essentieel onderdeel van het gehele onderzoek. Deze verklaring, en daarmee ook het gehele onderzoek, is dermate besmet, dat daaraan verregaande consequenties dienen te worden verbonden. Nu er sprake is van een fundamentele inbreuk op de procesorde, dient, los van de vraag of de verdachte in zijn belangen is geschaad, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging. Die inbreuk raakt de rechtspleging immers in haar kern.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 5 jaar voor overval Jack Waterman

Khalid B. (23) is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens afpersing in de zaak van de fatale overval waarbij de Amsterdamse juwelenhandelaar Jack Waterman om het leven kwam. Twee andere verdachten, Moustafa el J. (20) en Winston P. (30) zijn vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen alle drie de verdachten tien jaar gevangenisstraf geëist. Zij hield hen onder meer verantwoordelijk voor de dood van de juwelenhandelaar. Die stierf de betreffende nacht in maart vorig jaar aan een hartstilstand, nadat hij even daarvoor een hartinfarct had gekregen. Volgens justitie leidden de stress die de overval veroorzaakte en het letsel dat hij had opgelopen aan zijn nekruggenmerg uiteindelijk tot zijn dood.

De rechtbank was het hier echter niet mee eens. Daarom viel de straf voor B. lager uit. De rechter achtte wel bewezen dat hij samen met anderen 's nachts de woning van Waterman en diens vrouw in Amsterdam-Oost is binnengedrongen. Zij hebben vervolgens met geweld de slachtoffers gedwongen sieraden en geld af te geven.

El J. en P. zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. P. was vorige week al door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Het OM kon vandaag nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat.

Justitie verdenkt nog vijf andere personen van betrokkenheid bij de overval. Onderzocht wordt nog wat precies hun rol bij het misdrijf is geweest. Zij moeten zich mogelijk later voor de rechter verantwoorden.

Verdachte roofmoord langer vast.
Vierde verdachte moord op Jack Watereman gearresteerd

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Zanger Brace in gevangenis

Eddy Brace Rashid MacDonald (23) (foto), beter bekend als de zanger Brace, zit in de gevangenis.

Line-Up Events, zijn management, heeft dat bevestigd. Brace is volgens hun in voorlopige hechtenis genomen in verband met een onderzoek van justitie. 'Het betreft een privé-kwestie, waarbij Brace mogelijk zijdelings betrokken is.', aldus 'Line-Up Events'. Dat mag nog al een kwestie zijn als je in voorarrest komt wegens zijdelingse betrokkenheid. Het zou gaan om anti-homo geweld, maar ontvoering wordt ook genoemd.

Brace brak door toen Lange Frans en Baas B hem vroegen mee te werken aan hun single 'Moppie'. Brace werkte ook mee aan 'Ik ben je zat' en 'Leipe Mocro Flavour' van Ali B en Yes-R.

Update: Het wordt inmiddels duidelijk dat Brace zou hebben meegewerkt aan ontvoering en mishandeling. Zijn management houdt het erop dat Brace toevallig in de auto zat waarmee de ontvoering plaatsvond. Hij wilde uitstappen toen het gebeurde, maar dat 'lukte niet'. Vraag is natuurlijk of hij daarna pogingen heeft gedaan de ontvoering af te breken en de mishandeling te voorkomen en of hij de politie heeft gebeld.

Update 29 Januari 2010: In RTL Boulevard was Loes Falix, de moeder van Brace aan het woord:

Brace reed samen met een vriend naar zijn roadmanager. De vriend moest nog een schuld afbetalen, maar er ontstond een ruzie over het bedrag. Toen het uit de hand liep, kwam de politie erbij. Hij heeft verder niks gedaan. Hij was er zijdelings bij betrokken. Toch is hij opgepakt, omdat hij erbij aanwezig was.

Het gaat om een vriend en niet om hem. Hij had liever een bank beroofd, dan was hij tenminste echt schuldig. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd en wordt vastgehouden tot aan het einde van het onderzoek. Dit kan oplopen tot zestig dagen. Ik verwacht dat hij over een week of twee wordt voorgeleid, maar dat hangt af van de officier van justitie.

Update 29 april 2010: Het werd 1 jaar + vier maanden voorwaardelijk.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 26 januari 2010

Uitspraak Hoge Raad zaak Erik Engels

kathleen-cremersVandaag wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwacht in de zaak Erik Engels die eerder veroordeeld en in hoger beroep weer vrijgesproken werd van de moord op zijn vrouw Kathleen Engels

Erik Engels wordt in maart 2006, vrij snel nadat zijn vrouw met zeventig messteken om het leven is gebracht, in staat van beschuldiging gesteld.

De rechtbank in Roermond veroordeelt hem in november 2007 tot vijftien jaar gevangenisstraf.
In oktober 2008 wordt E. door het Hof in Den Bosch vrijgesproken.

Het OM is het niet eens met die uitspraak en tekende op haar beurt cassatie aan.

De procureur-generaal van de hoge raad adviseerde eerder het cassatieverzoek van het Openbaar Ministerie ongegrond te verklaren. Naar verwachting neemt de Hoge Raad dat advies over.

De uitspraak werd al in december verwacht maar werd uitgesteld om organisatorische redenen.


!! Ook nu is de uitspraak nog niet bekend

Update 16 maart 2010: De rechtszaak moet over. De hoge raad heeft het vonnis van het hof in Den Bosch vernietigd omdat de vrijspraak niet goed gemotiveerd zou zijn.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Geen heropening Kevin Sweeney zaak

De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad vandaag geadviseerd dat het verzoek om heropening van de zaak van de Brit Kevin Sweeney, die werd veroordeeld voor moord op zijn echtgenote in 1995 in Steensel, moet worden afgewezen omdat nieuw onderzoek naar de oorzaak van de brand die de vrouw het leven kostte, niets toevoegt aan bestaande inzichten.

Het hof in Den Bosch veroordeelde de in Nederland wonende Sweeney begin 2001 tot dertien jaar cel voor de moord op zijn vrouw door brandstichting in hun tweede woning in Steensel. Eerder sprak de rechtbank hem vrij.
Zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, liet een onafhankelijke deskundige het ontstaan van de brand opnieuw onderzoeken. De deskundige concludeert dat geen sprake was van opzettelijke brandstichting en dat sigaretten die de vrouw in bed zou hebben gerookt, de waarschijnlijke oorzaak waren.

De advocaat-generaal komt tot de slotsom dat het ingediende rapport een treffende illustratie vormt van bestaand verschil van inzicht onder deskundigen. Het hof wist over die verschillende opvattingen.
De Hoge Raad wijkt zelden af van het advies van de advocaat-generaal. De hoogste rechter doet volgens de huidige planning op 8 juni uitspraak over het herzieningsverzoek. Sweeney heeft zijn straf inmiddels uitgezeten en kwam in augustus 2008 vrij.

Tragisch voor Sweeney, de man had nooit veroordeeld mogen worden want een kind kon zien dat hij het niet gedaan heeft.

De zaak is naar de rol van 8 juni 2010 verwezen voor uitspraak. Dit is een voorlopige datum die kan worden gewijzigd.

LJN: BL0336, Hoge Raad , CPG 08/02103 H

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man verkracht vriendin met hamer

B.T. (29) moest zich voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden voor bezit van kinderporno, schennis van de eerbaarheid en verkrachting van zijn inmiddels ex-vriendin: Terwijl zij bewusteloos op de bank lag verkrachte hij haar met de steel van een hamer.

Het slachtoffer,  had niet meteen door dat T. haar verkrachtte met een hamer. Ze vond het weliswaar vreemd dat ze ontkleed ontwaakte uit haar door ghb veroorzaakte black-out, maar daar had T. een verklaring voor: ze had overgegeven en in haar broek geplast, dus moest hij haar wassen.
Wat er echt tijdens haar bewustzijnsverlies was gebeurd zag ze later op een filmpje dat T. tijdens die black-out had gemaakt. Daarop waren seksuele handelingen te zien die in de rechtbank expliciet werden omschreven.

T. bleef er kalm onder: zulke dingen deden ze wel vaker, al dan niet half bewusteloos, zei hij. En zo erg zal ze het niet hebben gevonden, meende T., want de avond na haar aangifte kwam ze bij hem langs en hebben ze nog 'fijn seks gehad'.

Toen T. twee jaar geleden werd aangehouden, liep hij met ontbloot onderlijf door een Zwolse straat. Bovendien had hij zijn naakte huid ingesmeerd met olie. "Door nierstenen duurde het plassen nogal lang", luidde zijn logische verklaring. De rechter vermoedt echter dat T. op zoek was naar seks.

De officier van justitie neemt de zaak hoog op. De officier eist achttien maanden onvoorwaardelijke celstraf, ook vanwege het bezit van kinderporno en schennis van de eerbaarheid.
Uitspraak 9 februari

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Opnieuw slachtoffer anti-homogeweld | of toch niet?

Voor het kantoor van gaypride-organisator ProGay is gisteravond een man slachtoffer geworden van anti-homogeweld. Het slachtoffer (50) (die overigens heteroseksueel is) stond voor de onder het kantoor van Progay gelegen winkel Gays&Gadgets en had een tas van deze cadeauwinkel in zijn handen. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe twee jongens de man aanvallen.

Zij zeggen hem eerst dat hij ‘moet oprotten’ en geven hem ondermeer een duw. Als de jongens merken dat hij het alarmnummer 112 belt, komen ze terug en vallen hem aan. Naast rake klappen wordt de man als hij op de grond ligt geschopt en geslagen.

Hoewel de man zich weerbaar opstelde is hij met diverse verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Hij maakt het naar omstandigheden goed en kan naar verwachting vandaag of morgen naar huis.

Frank van Dalen, voorzitter ProGay en VVD-kandidaat gemeenteraadslid, reageert geschokt. “Al tijden vragen we ook de gemeente om extra cameratoezicht. Nu meer dan een jaar later hangen de beloofde camera’s nog steeds niet op die plekken waar veel homo’s aanwezig zijn. En ondertussen worden mensen lastig gevallen of in elkaar geslagen als het vermoeden is dat ze homoseksueel zijn. Dit afschuwelijke incident laat zien waarom camera’s zo belangrijk zijn. Hopelijk helpen de beelden de daders op te sporen.’

Vorige week maakte de politie bekend dat er in 2009 371 meldingen van homofobe incidenten waren. Dat zijn er 24 procent meer dan het jaar daarvoor.

‘Ze zeggen wel, ieder incident is er één teveel. Maar ik begin het echt zat te worden, dat mensen in Amsterdam voortdurend op hun hoede moeten zijn als ze uitgaan, hand in hand lopen of een tas bij zich dragen van Gays&Gadgets. Wat mij betreft komt er een masterplan bestrijding homovijandigheid op straat. Dat betekent meer camera’s, daders gebieds- en straatverboden opleggen en zwaarder, veel zwaarder straffen dan nu gebeurt. Ook moet het team Roze in Blauw van de politie flink worden uitgebreid.’

‘We moeten al die personen die blijkbaar moeite hebben met zichtbare homoseksualiteit opsporen en aanpakken. Amsterdam is tenslotte ook onze stad en we laten ons niet wegjagen. Dit incident toont aan dat anti homogeweld zich tegen iedereen keert, homo’s én hetero’s.’, aldus Frank van Dalen.


Update 30-1-2010: De dader, 'Appie', doet zijn verhaal op AT5. Volgens hem heeft de kloppartij niets te maken met geweld tegen homo's. Ja, hij heeft de man geschopt maar dat was niet omdat hij homo was. Appie zegt: “Ik heb niets tegen homo’s. Bovendien wist ik dat die man geen homo was want hij deed geen homo-achtige dingen’’.
Het is natuurlijk zo dat de lezing van het voorval, zoals die door Frank van Dalen in de media is verteld, niet op waarheid hoeft te berusten. Volgens Appie was de man op straat al leip bezig, viel hij mensen lastig, schreeuwde hij tegen voorbijgangers en zocht ruzie. En laten we wel wezen het eerste waarschuwende trapje van Appie stelt geen moer voor, waarna het 'slachtoffer' er wel meteen vol op los gaat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Dood Leon Groeneweg en Tariq Chatta uit Schiedam opnieuw in onderzoek

De Rotterdamse officier van justitie Ernst Pols hreeft gisteravond bevestigd dat politie en justitie een nieuw onderzoek hebben geopend naar de vermoedelijke moord op Schiedammers Leon Groeneweg (19) en Tariq Chatta (19).

Dit naar aanleiding van de berichtgeving in de Telegraaf van afgelopen zaterdag waarin het ’Telegraaf Old Case Team’ na uitgebreid onderzoek concludeerde dat er sprake moet zijn van een tweevoudige moord. Bovendien onthulde De Telegraaf een opzienbarende getuigenverklaring waaruit blijkt dat leden van een bij de politie bekende Schiedamse jeugdbende, er prat op gaan Leon in 2008 en Tariq in 2007 te hebben omgebracht door hen onder water te duwen. Politie en justitie beschouwden de verdachte sterfgevallen altijd als verdrinkingen en deden nauwelijks onderzoek.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 25 januari 2010

Eis 12 jaar voor schietende agente in hoger beroep

Tegen Judith F. (47), de Almeerse politieagente die in December 2008 haar ex-vriend Deniz Çetin (28) doodschoot, is in hoger beroep voor het Hof in Leeuwarden, 12 jaar cel geëist. De vrouw is eerder door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 10 jaar cel.

De Almeerse agente heeft het hoger beroep aangespannen omdat ze het niet eens was met de opgelegde 10 jaar cel.

De agente schoot haar vriend met haar dienstwapen neer in hun woning aan het Mastgatpad in Almere Stad. De man overleed later in het ziekenhuis.
De agente en het slachtoffer hadden relatieproblemen, wat de aanleiding vormde voor de dodelijke schietpartij.

Uitspraak 8 februari (Het werd 10 jaar)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jørgen Roelfzema overleden na mishandeling op kerstavond


Jørgen Roelfzema (34)uit Bussum die in de nacht van 24 op 25 december bij een kroeg in Bussum werd mishandeld, is vangmorgen in een ziekenhuis overleden.

Hij werd op kerstavond met een stok afgetuigd in een steeg achter café De Boemel in Bussum door een kroegbaas, die door het lint ging om een openstaande rekening van een paar tientjes.

Roelfzema liep daarbij een ernstige hersenbloeding op. In het ziekenhuis werd hij kunstmatig in coma gehouden. Op het lichaam wordt sectie verricht, aldus een woordvoerster van het OM.

De politie arresteerde de 51-jarige kroegbaas drie dagen na de mishandeling. De man zit nog steeds vast.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 10 jaar voor coldcase moord in Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft Anwarali D. (42) veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moord op Hans Schouten (56) in Rotterdam op 9 november 1991. De uitspraak is conform de eis.

Schouten werd op 12 november 1991 dood aangetroffen in een woning aan de Rotterdamse Willem van Boelrestraat. De man bleek slachtoffer van een misdrijf, mogelijk een roofmoord. Uit het huis werd namelijk een aantal bezittingen meegenomen, waaronder een gouden ketting, een videorecorder en een schilderij. De auto van Schouten werd enkele weken later teruggevonden.

De politie hield in 1991 een groot onderzoek maar kon de dader niet achterhalen. Een zogenoemd coldcaseteam van de politie boog zich vorig jaar over de oude moordzaak, die ook aandacht kreeg in het tv–programma Opsporing Verzocht. Daarin bleek dat Schouten een dubbelleven leidde. Zo hield hij er in het geheim sm–contacten op na. Mede op basis van tips in de uitzending kon de politie in april Anwarali D. aanhouden.

D. gaf ter zitting toe dat hij in de woning van zijn slachtoffer is geweest. Hij zou seksuele contacten met Schouten hebben onderhouden. Het slachtoffer werd vastgebonden aan de enkels en polsen. Hij werd met zeventien steekwonden levenloos gevonden. „Dat heb ik niet gedaan. Toen ik wegging was hij nog springlevend", aldus D. ter zitting. Volgens eigen zeggen heeft hij Schouten slechts twee keer „geprikt" omdat hij zich naar eigen zeggen schaamde voor die contacten. D. werd eerder veroordeeld omdat hij in Amsterdam iemand vastbond en beroofde.

Update 13 december 2010: In hoger beroep werd het opnieuw 10 jaar.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: Tien jaar cel voor moord op Hans Schouten in 1991

Anwarali D. (42) uit Capelle aan den IJssel is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot tien jaar cel voor de 19 jaar oude moord op Rotterdammer Hans Schouten (56) (foto).
De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie. „Deze moord van een zeer schokkend karakter rechtvaardigt een gevangenisstraf van zeer lange duur”, aldus de rechtbank, die hem aanrekende dat hij de moord jarenlang verzwegen heeft. (Alsof je dat de dader kwalijk kan nemen)

De verdachte ontkent de moord. Zijn advocate liet in een reactie weten dat de kans op hoger beroep groot is. „Maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen. We gaan het rustig bekijken.” D. heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan.

De gewelddadige dood van Schouten bleef tot enkele jaren geleden onopgelost tot een zogeheten coldcaseteam ontdekte dat het DNA van verdachte overeenkwam met DNA op een sigarettenpeuk in de woning van Schouten. Door een veroordeling waren gegevens van verdachte in de DNA-databank van de politie opgeslagen.

Schouten, werkzaam bij een scheepvaartbedrijf, hield er in het geheim sm-contacten op na met jonge, donkere mannen, onder wie D. Het slachtoffer werd op de avond van de moord vastgebonden aan enkels en polsen, met een mes gestoken, beroofd en levenloos achtergelaten. De rechtbank achtte het bewezen dat de verdachte de Rotterdammer zeventien keer heeft gestoken, verwondingen waaraan de man overleed. Bovendien vindt de rechtbank het bewezen dat de verdachte de auto van Schouten en spullen uit het huis van Schouten heeft meegenomen.

10 jaar is trouwens niet echt een 'lange duur' te noemen voor een moord die de rechter 'schokkend' vindt

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

De Vries heeft megalomane trekjes

John vd heuvel-telegraafMisdaadverslaggever John van den Heuvel heeft met grote verbazing de aanval van Peter R. de Vries op Geert Wilders en diens advocaat Bram Moszkowicz gevolgd.

'Vooral De Vries’ optreden bij Pauw en Witteman was bijna angstaanjagend. Met een van woede verwrongen gezicht fulmineerde hij tegen de politicus en schilderde hem onder andere af als een levensgevaarlijke volksmenner', schrijft van den Heuvel vandaag in zijn column in De Telegraaf.

De Vries was door Pauw en Witteman uitgenodigd naar aanleiding van een stuk waarin de misdaadverslaggever de PVV-leider gevaarlijk en ronduit kwaadaardig noemde. 'Een demagoog met de potentie van een volksmenner. Iemand die een begrip als de ‘kopvodden-tax’ lanceert deugt niet', tierde De Vries op zijn website.

John van den Heuvel had het ook gelezen. 'Waar bemoeit De Vries zich eigenlijk mee, vraag ik me af. De misdaadverslaggever begint de laatste tijd wat nare, megalomane trekjes te krijgen'.

Van den Heuvel heeft 100% gelijk.

De Vries heeft het erover dat mensen worden bedreigd en misschien moeten onderduiken vanwege hun mening over Wilders. Nou, wie worden er dan fysiek bedreigd? Staan er al bruinhemden voor de deur? want zo doet Peter het wel overkomen. Daarintegen worden er wel buurten onleefbaar gemaakt, moeten er mensen verhuizen vanwege persterijen e.d,hulpverleners worden lastiggevallen, en tot nog toe is het Wilders die beschermd moet worden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zaterdag 23 januari 2010

Gewapende overval op woning Nuenen

Twee jongens hebben zaterdagmiddag rond twee uur een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Refelingse Erven in Nuenen.

Ze kwamen binnen via een openstaande achterdeur en bedreigden een 17-jarige bewoner met een mes. De daders zijn vervolgens met een nog onbekend geldbedrag via de achterkant van de woning gevlucht.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 22 januari 2010

Acteur Fehd el Ouali voorlopig weer los

Acteur Fehd el Ouali (23) (foto), bekend van tv-series als Shouf Shouf! en Deadline, is voorlopig weer op vrije voeten. Hij stond vandaag voor de rechter in Den Haag op verdenking van poging tot doodslag op een 27-jarige plaatsgenoot uit Nieuwkoop.

  Bij een ruzie op 10 oktober 2009 mishandelde hij deze kennis dermate dat deze een gebroken oogkas, scheurtjes in zijn kaak en een bloedprop in z'n hersenen opliep.
  Fehd vertelde aan de rechter dat hij handelde uit zelfverdediging. “Ik kreeg geen lucht meer, hij bleef maar komen. Ik verklaar heilig dat ik hem niet tegen het hoofd heb geschopt toen hij op de grond lag. Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd, nu zit hier weer zo'n Marokkaan voor u, terwijl ik zo mijn best doe. Ik spreek netjes Nederlands, kleed me netjes...” Fehd heeft bij de politie gesproken over een drankprobleem. “Ik drink drie keer per week totdat ik dronken ben.”

  Het slachtoffer liet aan de rechter weten dat hij een tijd niet heeft kunnen werken en nu aangepast werk heeft.

  Fehd el Ouali werd door de rechtbank in Den Haag vrijgelaten. El Ouali heeft drie maanden in voorarrest gezeten. De strafzaak is uitgesteld, omdat de rechtbank een reclasseringsrapport wil. Fehd kan voorlopig verder met casting en pr-werkzaamheden, maar de rechter waarschuwde: “Maar dat is geen garantie dat u straks geen celstraf krijgt.”

  Update 9 april 2010: Er is 2 jaar tegen El Ouali geëist.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Aspergeteelster Someren langer vast

  José Janssen (46) (foto), een aspergeteelster uit Someren (Noord-Brabant) blijft twee weken langer in hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag bepaald. De vrouw wordt verdacht van economische uitbuiting en mensenhandel in het aspergeseizoen 2009. Een 28-jarige Roemeen die wegens medeplichtigheid was aangehouden, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte.

  Aan de hand van verklaringen van voormalige werknemers, afkomstig uit Roemenie, Polen en Portugal hield de politie afgelopen dinsdag de aspergeteelster aan. De politie doorzocht ook woningen in Venray, Someren, Moergestel en Gilze. Bij het onderzoek zijn de administratie en 35.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

  Justitie onderzoekt sinds vorig jaar mei de werk- en leefomstandigheden van de buitenlandse werknemers van het bedrijf in Someren.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Uitspraak: Tot 12 jaar cel in Groningse HIV zaak in hoger beroep

  In het hoger beroep in de Groningse HIV zaak zijn Peter M, Hans J. en Wim D tot respectievelijk 12 jaar, 9 jaar en 8 maanden veroordeeld door het gerechtshof in Leeuwarden.

  De drie mannen krijgen hun straf omdat ze vijf andere mannen opzettelijk hebben proberen te besmetten met het hiv-virus tijdens seksfeesten in Groningen. Het virus kan aids veroorzaken. De veroordeelden organiseerden in een periode van drie jaar (2005-2007) de feesten, waarbij ze bij diverse mannen hiv-geïnfecteerd bloed inspoten.

  Het hof heeft M. en J. aanzienlijk hogere straffen gegeven dan de rechtbank in Groningen eerder deed. Dat komt volgens voorzitster P. Koolschijn omdat haar rechtscollege “veel zwaarder tilt aan het doelbewust besmetten van de slachtoffers en de gevolgen die dat voor hen heeft”. Want het hof neemt aan dat de pogingen tot besmetting in vier van de vijf gevallen ook zijn geslaagd.

  Hans J. heeft van af het begin meegewerkt en heeft zo 'zijn verantwoordelijkheid genomen' aldus het Hof. Wim D., is uiteindelijk alleen maar veroordeeld voor het verstrekken van XTC tijdens de sexfeesten.

  Advocaat Wim Anker van Peter M. kondigt aan “waarschijnlijk” in cassatie te gaan tegen de uitspraak. “De uitspraak van het hof is behoorlijk hard”, zegt Anker. “Het ademt een negatieve sfeer. Het is bijzonder om de bewezen zware mishandelingen in de strafmaat gelijk te stellen aan moord”, zegt hij verwijzend naar de straf van twaalf jaar voor zijn cliënt Peter M.

  Anker vindt het ook opmerkelijk dat het hof in tegenstelling tot de rechtbank in Groningen eerder concludeert dat de besmetting is gelukt. De rechtbank wilde niet verder gaan dan dat het inspuiten van hiv een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel was.

  Het Openbaar Ministerie is wel tevreden. “Ik zei eerder al dat het me niet zou verbazen als de rechter alsnog zou vinden dat er sprake is van een voltooid delict”, aldus aanklager Tom Wiersma. Met de lagere straf van medeverdachte Wim D. kan hij leven. “Het ging ons vooral om het inbrengen van de hiv met de spuiten.” Het OM vindt het feit dat de verdachten hun slachtoffers bewust injecteerden het belangrijkst. Advocaat Duco Keuning, die D. bijstaat, zegt dat zijn cliënt tevreden is. “Ik heb net met hem gebeld, hij is erg opgelucht”, aldus Keuning.

  Hoofdverdachte Peter M. en zijn advocaat Wim Anker moeten nu binnen twee weken besluiten of ze in cassatie te gaan. “We gaan eerst de uitspraak rustig bestuderen”, aldus Anker.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Dossiers zetten rechter op straat

  Rechter Elies van Sliedregt (38) van de Amsterdamse rechtbank heeft in haar woonplaats Den Haag dozen vol strafdossiers met gevoelige informatie bij het grofvuil gezet. De documenten zijn door een oplettende voorbijgangster overhandigd aan het AD. Elies van Sliedregt heeft haar ontslag ingediend, nadat de krant haar confronteerde met de vondst.

  Haar verzoek is onmiddellijk ingewilligd door rechtbankpresident Carla Eradus. Eradus noemt het een 'buitengewoon domme fout' en is naar eigen zeggen 'zeer onaangenaam getroffen'.

  De dossiers zijn onder meer van een zaak tegen een Amsterdamse drugsbende. Ook betreft het dossiers over Joegoslavische en Rwandese oorlogsmisdadigers. Sliedrecht is ook rechter bij het Rwanda tribunaal, daar zal zij per koninklijk besluit uit haar ambt gezet worden.

  Sliedrecht is niet de eerste de beste, zij is hoogleraar strafrecht bij de Vrije Universtieit en heeft in 2006 de hoogste wetenschappelijke onderscheiding op het terrein van het strafrecht, de Moddermanprijs, ontvangen.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  donderdag 21 januari 2010

  Scooterklootzakjes ook verdacht van overvalpoging op hotel

  Mohammed en Yaoud, de twee verdachten die vorige week vrijdag in Nijmegen een Mario van Geijn (50) uit Arnhemmer aanreden, worden volgens het openbaar ministerie ook verdacht betrokken te zijn bij een overvalpoging. Het gaat volgens de politie om een poging, met wapens, diezelfde avond op het Hotel Belvoir in Nijmegen.

  Het ongeval rond elf uur, waarbij voetganger Mario van de Geijn zo zwaar gewond raakte dat hij later overleed, gebeurde dichtbij het Nijmeegse hotel. De twee, een 18-jarige Nijmegenaar en een 19-jarige Beuningenaar, worden ook verdacht van doodslag op de Arnhemmer, het veroorzaken van een verkeersongeval en van heling van de motorscooter waarop zij reden.

  Mogelijk wordt er ook nog aangifte gedaan wegens bedreiging omdat zij het ziekenhuis personeel dat zowel hun als van de Geijn behandelde hebben bedreigd.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Dode vrouw in woning Bennekom

  In een woning in Bennekom heeft de politie woensdag aan het begin van de avond een dode vrouw aangetroffen in haar villa aan de Selterskampweg in de Gelderse gemeente. Het gaat om Martine Bruil-van der Wal (72) die is vermoord door haar neef, Eric S.(42) uit Bergen (NH). Eric S. is een aan lager wal geraakte tandartszoon die net uit de gevangenis was ontslagen. Hij zat jaren in de gevangenis voor het laten uitvoeren van een huurmoord in Den Haag

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Dode vrouw in woning Oss

  In een woning in Oss heeft de politie woensdagavond een dode vrouw aangetroffen. Een man, die aanwezig was in het pand, is aangehouden.

  Een ambulance was naar de woning aan de Van Anrooijstraat gereden voor een reanimatiepoging. De hulpverleners riepen de politie erbij. De vrouw bleek toen al overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  woensdag 20 januari 2010

  Geweldadige overval in Oterleek

  In Oterleek heeft vanavond een geweldadige overval plaatsgevonden. Het echtpaar Dekker (71 jaar oud) werd ‘s avonds in hun woning overvallen door een aantal mannen die geld eisten en daarbij rake klappen uitdeelden. Uiteindelijk gingen zij er met een klein bedrag vandoor. Het echtpaar werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Eis: 7 jaar voor doodslag in verkeer

  Tegen Rotterdammer Mourad O.(20) is voor de rechtbank van Maastricht zeven jaar cel tegen zich eisen.  De 20 jarige man veroorzaakte op 26 maart 2009 op de stadstraverse een zwaar ongeval waarbij Maastrichtenaar Dave Hesz (20) zo zwaar verwond raakte dat hij twee maanden later overleed.

  De aanklacht werd toen van poging tot dooodslag omgezet naar doodslag

  Dave Hesz werd op die bewuste avond vol geschept op de oversteekplaats ter hoogte van het Oranjeplein. Mourad reed door het rood. De verdachte had al eerder bekend op die plek ’s avonds altijd door het rood te rijden.  De officier van Justitie vindt het ten laste gelegde doodslag onomstotelijk bewezen. Het overlijden van Dave Hesz is, volgens de aanklager, namelijk een direct gevolg van de frontale botsing

  Na het drama reed Mourad O., zonder zich te bekommeren over het slachtoffer, door.  De als drugsrunner bekend staande man zorgde voor verdwijning van zijn auto en meldde een etmaal later bij de politie.

  Mourad is niet in het bezit van een rijbewijs en werd al een aantal keren eerder veroordeeld.

  Uitspraak volgt over twee weken.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Advocaat Generaal wil verhoorders van Ina Post als getuigen

  De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch wil in de heropende zaak van Ina Post (53) alle rechercheurs die betrokken zijn geweest bij haar verhoren, laten getuigen. Raadsman Geert-Jan Knoops van Ina Post heeft dat vandaag gemeld. Justitie wil niet reageren op de bewering van de advocaat en verwijst naar de regiezitting op 22 januari aanstaande.

  Post werd in 1987 door het hof veroordeeld tot zes jaar celstraf voor de doodslag op Anna Maria Kolstee-Sluiter (89) in een verzorgingshuis in Leidschendam in 1986. De Hoge Raad heropende de zaak vorig jaar na onderzoek door de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS).

  Het hof achtte destijds bewezen dat Post haar slachtoffer had gewurgd en haar kascheques had verzilverd. Voor het bewijs maakte het hof vooral gebruik van een bekennende verklaring die Post tegenover de politie had afgelegd. Volgens Post heeft ze dat onder druk gedaan. Na het politieonderzoek heeft zij altijd ontkend dat zij voor de doodslag verantwoordelijk was.

  Knoops zet allereerst in op openbaarmaking van de interviews die de CEAS heeft afgenomen met de verschillende verhoorkoppels, kondigde hij aan. Op verdere onderzoekswensen van zijn zijde wilde hij woensdag nog niet ingaan.

  Op de regiezitting komende vrijdag staat voorts het verhoor gepland van een patholoog-anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut die tegen de CEAS heeft verklaard dat op basis van de lichaams- en omgevingstemperatuur van het slachtoffer het tijdstip van overlijden vermoedelijk tussen drie en vijf uur 's middags of nog eerder lag. Post daarentegen heeft in haar bekennende verklaring gezegd dat zij pas om zes uur 's avonds naar de woning van het slachtoffer is gegaan. Om tien over zeven 's avonds werd het slachtoffer dood aangetroffen. Het slachtoffer is dus eerder overleden dan bij Post's bekentenis past. De CEAS vondt dat de rechter en de aanklager daar te weinig aandacht aan hadden besteed.

  Ook vervalste de politie bewijzen en klopte het handschrift op de gestolen cheques niet. Voorts lijkt het niet goed mogelijk dat Post haar met één hand en een snoer zou hebben gewurgd

  De zaak Ina Post staat bekend als één van de gerechtelijke dwalingen in Nederland.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Regiezitting proces Wilders

  Vandaag wordt in Den Haag een zogenaamde ‘regiezitting’ gehouden in het proces tegen Geert Wilders. In zo’n regiezitting wordt het verloop van de daadwerkelijke, inhoudelijke zitting bepaald.

  Wilders zou volgens het OM de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden.
  Hij wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie van mensen wegens hun godsdienst of ras. Daarbij had hij respectievelijk moslims op het oog en “niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen”.

  Geert Wilders wordt die ervan beschuldigd dat hij met uitspraken in diverse media en met zijn anti-Koranfilm Fitna moslims heeft beledigd en gediscrimineerd en dat hij haat heeft gezaaid. De politicus is zich van geen kwaad bewust. Volgens Wilders moet de waarheid over de islam gezegd kunnen worden, ook al is die pijnlijk en onwelgevallig voor bepaalde mensen.

  Hij wil tijdens de rechtszaak vijftien à twintig deskundigen uit binnen- en buitenland als getuige oproepen. Het gaat om specialisten op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en islamkenners, maar ook om radicale moslims en imams. Volgens Wilders kunnen zij bevestigen dat hij de waarheid over de islam spreekt.

  Het horen van de getuigen is volgens Wilders essentieel voor zijn verdediging. Als de rechtbank dat blokkeert, is er volgens Wilders geen sprake van een eerlijk proces. De zaak gaat volgens hem niet alleen om de vrijheid van meningsuiting, maar ook om waarheidsvinding. Namen van deskundigen die hij wil oproepen, gaf Wilders nog niet (Het bleek vandaag o.a. te gaan om de rechtsgeleerden Henny Sackers en Theo de Roos, die beiden het Openbaar Ministerie hebben geadviseerd in de zaak-Wilders). Eerder had hij al wel gezegd dat de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., een van hen is.

  Wilders blijft volhouden dat er sprake is van een politiek proces, onder meer omdat hij als politicus wordt vervolgd voor het uiten van een mening. Het Tweede Kamerlid stelt dat hij de meeste uitspraken die hij buiten de Tweede Kamer heeft gedaan en waarvoor hij nu terechtstaat, ook in het parlement heeft gedaan.

  "Stop het gezwel dat Islam heet"
  Eerder werd Mike B. door de Hoge Raad vrijgesproken na het ophangen (in 2004) van een raamposter met deze tekst. De Hoge Raad vond dat bij zijn eerdere veroordeling door Rechtbank en Hof, artikel 137c te ruim was uitgelegd.
  Op grond van die uitspraak poogde Wilders’ advocaat Moszkowicz eerder de beschuldiging van ‘groepsbelediging’ van de aanklacht geschrapt te krijgen.
  Bovendien plaatst Wilders vraagtekens bij de rol van justitie. Aanvankelijk zag het Openbaar Ministerie af van vervolging. Nadat het gerechtshof justitie opdracht had gegeven Wilders alsnog te vervolgen, heeft het OM volgens Wilders de dagvaarding uitgebreid met punten “die verder gingen dan het hof heeft bevolen”. Afgelopen week probeerde hij in een zitting die extra punten waaronder groepsbelediging van de aanklacht af te krijgen. Volgens zijn advocaat Bram Moszkowicz kán hij voor die punten ook niet veroordeeld worden omdat het Hof daar eerder een man voor vrijsprak.

  Wilders zegt geen bewijzen te hebben dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zich met de zaak heeft bemoeid, maar hij wees er wel op dat het OM functioneert onder verantwoordelijkheid van de bewindsman.

  In het NOS journaal gisteravond deelde een woordvoerder van het OM mee dat het eisen van vrijspraak een mogelijkheid is. Het ging daarbij echter om een theoretische mogelijkheid, zoals bij elk proces.

  Opening door Moszkowicz
  In de ochtend heeft Moskowicz o.a. betoogd dat de Amsterdamse rechtbank niet bevoegd is omdat er geen binding tussen de zaak en Amsterdam is. Wilders werkt en woont in Den Haag. Daarom zou de zaak door de rechtbank in Den Haag moeten worden behandeld, meent Moszkowicz.

  De verdachte uitingen zijn in de visie van de advocaat ook nog eens, in ieder geval gedeeltelijk, in de regio Den Haag gedaan en verder in media die in het hele land verschijnen. “Wat is de aanknoping met Amsterdam?”

  Voorts betoogde hij dat Wilders als lid van de Tweede Kamer een bepaalde immuniteit geniet, dus dat de Hoge Raad zich als Nederlands hoogste rechtscollege had moeten buigen over de eis van derden om zijn cliënt te vervolgen. 

  Het OM aan het woord
  In de middag begon officier van justitie Birgit van Roessel met dit te weerleggen. Het OM vindt zichzelf en de rechtbank in Amsterdam wel degelijk bevoegd om Geert Wilders respectievelijk te vervolgen en te berechten voor het beledigen en discrimineren van moslims en het zaaien van haat.

  De uitlatingen van de PVV-voorman hebben hun uitwerking in heel Nederland gehad, dus ook in Amsterdam. Daarom is het OM bevoegd om Wilders te vervolgen en de rechtbank in Amsterdam om deze zaak te behandelen, concludeerde de aanklaagster. “Bovendien hebben er Amsterdammers aangifte tegen Wilders gedaan.”

  Verder zei Van Roessel dat het OM binnen de vervolgingsopdracht van het gerechtshof in Amsterdam is gebleven. De zaak tegen Geert Wilders kan daarom volgens haar gewoon in Amsterdam worden voortgezet.

  Ook wil het Openbaar Ministerie Geert Wilders uitgebreid wordt gehoord  om een fundament te leggen voor het vervolg van de rechtszaak. Wilders is de enige die het OM in de zaak wil horen, meldde officier van justitie Birgit van Roessel tijdens de zitting.

  Een verhoor van Wilders ter zitting neemt volgens het OM te veel zittingsruimte in beslag daarom wil het OM dat dit verhoor bij de rechter-commissaris plaats vindt. De PVV-leider zal gehoord moeten worden over de tientallen uitlatingen die het OM in de aanklacht heeft opgenomen. Bovendien verdient de beslotenheid van het kabinet van de rechter-commissaris volgens het OM de voorkeur, omdat orde en rust daar niet verstoord kunnen worden.

  Mag Mohammed B getuigen?
  Het Openbaar Ministerie is voorts tegen een verhoor van “ervaringsgetuige” Mohammed B, de moordenaar van Theo van Gogh. De advocaat van Geert Wilders, Bram Moszkowicz, heeft B. als getuige gevraagd, omdat hij een uiterst radicale moslim is gebleken. Aan de hand van een verhoor van B. had Moszkowicz willen illustreren tot welke extreme denkbeelden de islam kan leiden. Volgens officier van justitie Paul Velleman is “algemeen bekend” wat Mohammed B. denkt en vindt. Hij heeft tijdens zijn proces over de moord op Van Gogh, gepleegd op 2 november 2004, gewag gemaakt van zijn ideeën en die nog eens herhaald als getuige in de zaak tegen de Hofstadgroep. Volgens Velleman verklaart B. vaak “nogal warrig” en kan aan zijn persoon “geen enkele autoriteit worden ontleend.” Opmerkelijk, omdat het OM in het proces tegen de Hofstadgroep nog wilde dat Mohammed B. wél getuigde. Je kunt je bovendien afvragen waarom het OM tegen het oproepen van een ‘warrige getuige” door de verdachte is. Wilders moet elke vrijheid hebben om getuigen te kunnen oproepen.

  Wilders aan het woord
  Wilders begon vanmiddag zijn enkele minuten durende betoog voor de rechtbank met de woorden “Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar.”  Hij drong er met klem bij zijn rechters op aan hem de ruimte te geven zich adequaat te verdedigen, onder meer door het horen van een aantal deskundigen en getuigen.

  “Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat onze vrijheid bedreigd wordt. Het is niet langer een gegeven, niet langer een vanzelfsprekendheid”, aldus Wilders, die daaraan toevoegde dat hij zijn leven wijdt aan het verdedigen van die vrijheid en daarvoor grote persoonlijke offers brengt.

  Wilders erkende dat zijn woorden soms hard zijn, maar niet “onbesuisd”. Hij is er niet op uit om mensen te kwetsen, maar hij wil zich de vrijheid kunnen permitteren om te uiten dat hij een groot probleem heeft met de islamisering van de Nederlandse samenleving. Die staat zijns inziens “haaks op vrijheid”. De prijs die burgers moeten betalen voor hun vrijheid, is “waakzaamheid”, aldus Wilders.

  “Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren en zal blijven bestaan”, aldus de PVV-voorman in zijn woorden tot de rechtbank. Het proces gaat volgens hem niet alleen over de vrijheid van meningsuiting, maar ook om “waarheidsvinding”.

  “Zijn mijn uitspraken waar?” vroeg Wilders zich hardop af. “Als iets waar is, kan het toch niet strafbaar zijn? Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken.”

  De rechtszaak tegen Geert Wilder gaat op 3 februari verder. Dan beslist de rechter of het OM ontvankelijk is en welke getuigen mogen worden opgeroepen.

  Q&A

  Artikel 137c ‘Groepsbelediging’

  1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Artikel 137d ‘Haatzaaien’

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  dinsdag 19 januari 2010

  Eis 18 jaar voor moordende thuishulp Monique B.

  Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Den Haag achttien jaar gevangenisstraf geëist tegen Monique B. (38) uit Rijswijk voor de moord op Maria Schermer (78) op 6 maart 2008 in Schermer’s woning in Den Haag. Monique B. was de thuishulp van mevrouw Schermer.  De aanklager typeerde de thuishulp als" “een moordenaar zoals wij die in de beste thrillers zien”.

  B. ontkent, maar het OM denkt veel bewijs tegen haar te hebben. Zo komen vezelresten op het slachtoffer overeen met de rode sweater die de verdachte op de dag van de moord droeg. Ook zijn er op diverse plaatsen in de woning in het bloed van het slachtoffer DNA-sporen aangetroffen, die vrijwel zeker van de verdachte afkomstig zijn.

  De politie heeft verder nog stiekem bandopnamen gemaakt van een gesprek tussen de thuishulp en haar man in een wachtruimte op het politiebureau. Daarop is te horen dat de vrouw zegt: “Ik raakte in paniek toen zij mij betrapte.”

  B. is volgens het OM met voorbedachten rade te werk gegaan om geld of een bankpasje van het slachtoffer te stelen. Zij meldde zich vlak voor de moord ziek bij haar werkgever. Ook heeft de thuishulp naar een supermarkt gebeld met de mededeling dat het slachtoffer die dag niet thuis was en dat de bestelde boodschappen niet konden worden afgeleverd.

  De officier van justitie neemt het de verdachte extra kwalijk dat het slachtoffer een weerloze, slechtziende vrouw was, die zich met een rollator voortbewoog. Ze ging na haar daad koelbloedig winkelen. B. werd drie weken na de moord worden opgepakt.

  B. weigerde overigens mee te werken aan een psychisch onderzoek in het Pieter Baancentrum in Utrecht. De aanklager vindt dat zorgelijk. “Als mevrouw een stoornis heeft, komt zij zonder behandeling vrij.” Daarom wil de officier een extra lange celstraf opgelegd zien.

  Uitspraak 2 februari.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Twee verdachten opgepakt voor ontvoering Boxtel

  Een 49-jarige man uit Boxtel en een 42-jarige man uit Geldrop zijn vandaag gearresteerd op verdenking van
  ontvoering van een 14-jarige jongen uit Boxtel op 19 november 2009. De Jongen werd een nacht lang gevangen gehouden in de bossen nabij de Meierijsebaan.

  De jongen merkte tegen de ochtend dat hij alleen gelaten was en wist te vluchten. Een televisie uitzending van 'Bureau Brabant' vorige week, leverde geen tips op.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  maandag 18 januari 2010

  Arts bij hulp na fatale aanrijding bedreigd

  Mohammed en Yaoud, de twee jongens van 18 (uit Nijmegen) en 19 (uit Beuningen) jaar oud, die vrijdagavond in Nijmegen met hun scooter de voetganger Mario van de Geijn (50) uit Arnhem aanreden op een zebrapad, blijken zich daarna in het Nijmeegse St Radboud Ziekenhuis ook nog eens zeer ernstig misdragen te hebben, dat meldt de regionale krant De Gelderlander.

  De twee jongens bedreigden en beledigden een arts en verpleegkundige, terwijl die net bezig waren om het leven van Mario van de Geijn die op de St. Canisiussingel omver was gereden te redden. Uiteindelijk overleed de man aan zijn zware verwondingen.

  Het tweetal was net als het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Ze hadden de voetganger geschept terwijl ze op de vlucht waren voor de politie.

  Omdat ze al door de politie waren aangehouden, stonden de twee voortdurend onder toezicht van twee agenten. Bij de ingang van de eerste hulp ontstond onrust nadat een groep van twintig jongeren, onder wie een aantal familieleden, niet werd binnengelaten. Negen politieagenten waren vervolgens nodig om samen met de Dienst Beveiliging van het ziekenhuis de groep buiten te houden.

  Agenten hadden het tweetal kort voor het ongeval staande gehouden. De scooter voerde geen verlichting. Op het moment dat de politie hen hierop aansprak, gingen zij er vandoor tegen de richting van het verkeer in. Op een zebra op de St. Canisiussingel reden zij de man aan toen deze te voet de weg overstak.

  Diep treurig, ze 'stonden al onder toezicht van de politie' en dan nog gebeurt dit. Me dunkt dat ze klaarblijkelijk toch niet zo ernstig gewond waren. Direct afvoeren was beter geweest.

  Zie ook:

  Update 27-4-2010: De twee marokkanen blijven nog vastzitten. Hun zaak komt waarschijnlijk 18 juli voor. Beiden beweren achterop de scooter gezeten te hebben. Voor het OM maakt dit niets uit, beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Mario van de Geijn. Ze worden ook verdacht van belediging van politieagenten. Eén verdachte wordt ook van bedreiging beschuldigd.

  Update 29 mei 2012: uiteindelijk worden beide in hoger beroep vrijgesproken van doodslag maar wel veroordeeld voor o.a het voorbereiden van een overval en bedreiging.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Jonge vrouw misbruikt in Mastbos

  Een inwoonster (22) van Breda is rond half één seksueel misbruikt in het Mastbos bij Breda.

  Ze wandelde rond halfeen in het noordelijke deel van het bos toen een onbekende man haar aansprak, vastpakte en verder het bos in sleurde, waar ze werd misbruikt.

  Na het misdrijf wist de vrouw het bos uit vluchten en om hulp vragen. Een bewoner in de Baronielaan belde de politie.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Proces 'SM-moord' gaat door

  Anita de J.(44) uit Lelystad, die ervan wordt verdacht dat ze haar man Jenno van Zwietering heeft gedood na een vrijpartij, moet van het gerechtshof in Leeuwarden voorlopig vast blijven zitten. Anita de J. werd in juli vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor doodslag. Ze zou haar man hebben doodgestoken. Toen de politie het naakte lichaam aantrof, had de man een touwtje om zijn penis en scrotum. De vrouw ontkent de moord te hebben gepleegd en ging in hoger beroep.

  Tijdens de hoger beroepszaak in december vroeg haar advocaat Achmed Baaijens om het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren en zijn cliënt te laten gaan. De rechters van het hof gaan daar niet in mee: "De advocaat heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de rechtsorde ernstig is geschaad." Baaijens meent dat de politie bepaalde dingen beter had moeten onderzoeken. Eerder wees Baaijens naar de geheime dienst als mogelijke schuldige in verband met zijn werk aan het niet te kraken 'Salutis' programma.

  Advocaat Baaijens had eerder vanochtend een toelichting op de zaak gegeven op Radio 1. De man, die graag aan sm deed, zou mogelijk gestorven kunnen zijn door erotische zelfverstikking. Hij zou tijdens masturbatie zijn nagels in zijn hals hebben gezet en daaraan zijn overleden.

  Binnen drie maanden wordt de zaak voortgezet. Baaijens krijgt dan de gelegenheid nieuwe getuigen op te roepen. Desgevraagd antwoordde hij in ieder geval een getuige-deskundige te willen oproepen die de theorie van de auto-erotische verstikking onderschrijft.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Uitspraak: 5 jaar 8 maanden voor Johan Stellingwerf in hoger beroep

  Johan Stellingwerf (28) die bekend stond als de valiumverkrachter, heeft vandaag in hoger beroep vijf jaar en acht maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen. Het gerechtshof in Den Haag acht niet bewezen dat Johan Stellingwerf zijn slachtoffers heeft bedwelmd voor hij ze verkrachtte of aanrandde. Stellingwerf is veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. Het OM had 10 jaar geëist. Eerder werd hij veroordeeld tot 10 jaar..

  Behalve van bedwelming sprak het hof de man ook vrij van een poging tot verkrachting van de vrouw die hij heeft aangerand en van een vierde verkrachting. Ook is Stellingwerf wegens gebrek aan bewijs niet veroordeeld voor diverse zedenmisdrijven bij een vijfde vrouw.

  De advocaat van Stellingwerf had gepleit voor niet-ontvankelijk verklaring van het OM, omdat zijn cliënt door toedoen van justitie in onmenselijke omstandigheden in een Braziliaanse gevangenis zijn uitlevering moest afwachten. Stellingwerf was volgens justitie naar Brazilië gevlucht, volgens hemzelf was hij daar gewoon op vakantie, onbewust van het feit dat hij gezocht werd.

  Experts hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken bij de veroordeling. Ook zijn eerdere advocaat Weski liet geen spaan heel van het bewijs.

  Ander bewijs dan schimmige, deels teruggetrokken verklaringen van de slachtoffers is er niet. Vuistverkrachter Manno K. kreeg maar 4 jaar evenals de zeer brute Gennepperparkverkrachter, een schril contrast.

  Afgaande op zijn uitlevering op 13 november 2006 en zijn veroordeling tot 68 maanden (x 2/3), komt Stellingwerf pakweg 1 augustus 2010 vrij.

  Verkort vonnis.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Nieuwe getuigen Marianne Vaatstra zaak

  Het telegraaf artikel
  vaatstra
  Nadat zich vorige week een ex-bajesklant meldde met het verhaal dat hij de mogelijke moordenaar van Marianne Vaatstra in Noorwegen in de gevangenis had ontmoet, heeft zich afgelopen zaterdag 16 januari ook Rosalin van Zessen (29), na ruim 10 jaar zwijgen, bij de Friese recherche gemeld en een uitvoerige verklaring gegeven.

  Van Zessen, nu wonend in Amersfoort, meldde zich aanvankelijk bij de Telegraaf, die haar in contact gebracht met Dick Adema, een rechercheur die nog verbonden is aan de ’cold case’-Vaatstra.

  Zij zegt tegenover een huisgenoot –‘Ali’- te hebben gestaan, die de ochtend ná de moord op Marianne Vaatstra met bebloede kleding en handen thuiskwam. De huisgenoot legde daarbij een bebloed mes op de tafel en zei – zonder dat iemand toen nog iets wist van de schokkende moord op Marianne Vaatstra – dat ze ’haar strot dieper hadden moeten doorsnijden’, zo staat in de getuigenverklaring, in bezit van De Telegraaf.

  Van Zessen groeide op bij haar adoptiefouders in het Friese plaatsje Birdaard. Zij kende Marianne Vaatstra redelijk goed via haar zusje, die ook op de mavo zat in Damwoude.

  In 1999 woonde Van Zessen op kamers in een woning aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Daar woonde onder andere ook een buitenlander, die zij ’Ali’ noemde.
  “Met Ali had ik slecht contact: hij was stil, teruggetrokken en sprak gebrekkig Nederlands. Hij straalde iets engs uit, en dat werd bewezen op die ochtend van 1 mei 1999, tussen 08.30 en 09.00 uur”, verklaart Van Zessen.
  “Ik liep die ochtend de trap af naar beneden om naar mijn stageplaats te gaan. Ik woonde op de bovenste verdieping, Ali op de middenverdieping. Zijn deur stond open. En dat was vreemd, want bij wijze van spreken deed hij zijn deur nog op slot als hij naar het gezamenlijke toilet moest. Ik vreesde dat er iets mis was. Daarom liep ik zijn kamer binnen. Na amper een minuut stormde hij overstuur zijn kamer binnen. Ik keerde mij om en schrok me wezenloos: hij droeg een wit T-shirt en een blauwe broek, onder het bloed, vooral bij zijn buik. Hij legde een bebloed mes – met een zwart handvat – neer op een laag, glazen tafeltje aan de rechterkant van zijn kamer.”

  Haar verklaring vervolgt: “Volgens mij besefte hij niet eens dat ik er stond. Hij was zo in zichzelf gekeerd dat hij gewoon langs me heen liep en neerplofte op de bank. Toen zei hij, in gebrekkig Nederlands, dat ze haar strot dieper hadden moeten doorsnijden. Twee, drie keer vroeg ik wie hij daarmee bedoelde. Waarop hij verward antwoordde: Marianne Vaatstra. Hij sprak haar naam goed, duidelijk verstaanbaar uit. Het eerste wat ik dacht was: ’Die is echt flink gestoord’. Ik raakte in een shock. Ik stormde zijn kamer uit en ging naar mijn werk.” Enkele dagen na dit incident verdween ‘Ali’ spoorloos.

  Al die jaren heeft Van Zessen deze informatie niet gedeeld met de recherche. Pas toen ze vorige week las over ex-gedetineerde Gerrit Veldman, die zweert dat hij in Noorwegen naast een Vaatstra-verdachte op een cel zat, besefte ze dat ze mogelijk belangrijke informatie had. “Ik was in 1999 niet echt stabiel, vanwege het overlijden van mijn broer. Ik heb het incident weggedrukt. Ik ben zó geschrokken, dat ik dichtgeklapt ben, denk ik. Ik heb het destijds wel gemeld aan mijn moeder”, aldus Van Zessen.
  Haar moeder, Elly van Zessen, bevestigt haar dochters verhaal: “Ja, ze vertelde toen geschokt over een man met een mes, en bloed, en een link met Marianne Vaatstra. Maar mijn dochter wilde toen niet naar de politie, omdat ze bang was voor die vent.”

  Het verhaal vorige week in deze krant van ex-bajesklant Gerrit Veldman bracht alle herinneringen boven bij Van Zessen. “Alles klopt: zijn uiterlijk, kort, pafferig, zijn karakter, zelfs hoe Gerrit het zakagendaatje beschrijft dat Ali altijd bij zich droeg: klein, zwart van kleur, met handgeschreven adressen erin, door de contactpersonen zelf geschreven, want Ali kon geen Nederlands schrijven. De Ali die ik kende, is precies de Ali die Gerrit omschreef. Ik ben niet gelovig, maar ik zou nu toch bijna in een wonder geloven. Ik ben een heel nuchtere meid, drink geen druppel alcohol, gebruik geen drugs, niks. Ik ben niet uit op de beloning. Ik ben al miljonair met mijn twee prachtige, gezonde kinderen. Daar kan geen staatsloterij tegenop. Ik baal alleen verschrikkelijk dat ik het destijds nooit heb verteld aan de politie en de ouders van Marianne.”

  Opmerkelijk is wel dat uit DNA onderzoek zou zijn gebleken dat de moordenaar van Vaatstra een West Europeaan geweest moet zijn, maar ja, het NFI heeft zich wel vaker vergist, en wellicht was het een ‘politiek betere’ uitkomst, het kán, maar volgens de Noorse politie was deze Ali destijds niet in Nederland.

  Ook wel opmerkelijk dat moeder en dochter Van Zessen ruim 10 jaar hun mond hebben gehouden en dat dochter uiteindelijk eerst naar de Telegraaf gaat en daarna pas de politie. Je vraagt je onwillekurig ook af of niemand anders deze bebloede Ali heeft gezien. Mooi wel dat een gebrekkig Nederlands sprekende buitenlander de naam ‘Marianne Vaatstra’ zo goed verstaanbaar uit kan spreken. Mocht het waar zijn, dan geeft het in ieder geval aan dat hij haar kende.
  Wellicht dat de toekomst het zal leren.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  zondag 17 januari 2010

  Jongens randen meisjes aan

  In Schiedam zijn gisteravond drie jongens van 14 en 15 jaar aangehouden die een aantal meisjes zouden hebben aangerand.

  Het gaat om een 15-jarige en een 14-jarige jongen uit Schiedam en een van 14 uit Ureterp. Zij zouden vier meisjes van 14 en 15 hebben aangerand. De jongens hoorden volgens de politie bij een groep van ongeveer tien personen. De jongens zijn opgepakt voor het betasten van de meisjes en voor openlijke geweldpleging.

  De politie kreeg zaterdag rond 19.45 uur een melding dat enkele jongens uit een groep van tien jongeren vier meisjes (van 14 en 15 jaar) hadden aangerand in de omgeving van het winkelcentrum Hof van Spaland. Bij de groep meisjes waren twee jongens en de politie is gelijk met meerdere politie-eenheden op basis van de melding gaan zoeken naar het viertal. Eén politie-eenheid zag twee jongens lopen die voldeden aan het signalement en ze werden aangehouden.

  De meisjes waren intussen meegegaan in een andere politiebus om ook uit te kijken naar de daders. Op de Vivaldilaan zagen ze enkele daders zitten in een bushokje. Toen de politiebus stopte, zetten de jongens het op een lopen. Na een achtervolging hielden de agenten twee aan. Ze zijn overgebracht naar een politiebureau waar ze zijn ingesloten voor nader onderzoek rondom de onzedelijke betastingen en openlijke geweldpleging. Een jongen die bij de meisjes was, was ook nog bedreigd door de daders.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  zaterdag 16 januari 2010

  Geweer jachtongeval Joska Gossens vernietigd : Jager schiet raak, justitie schiet mis

  Het geweer waarmee Joska Gosens (39) tijdens het mysterieuze jachtongeval in november 2007 in Bavel in Noord-Brabant zou zijn doodgeschoten is om nog onbekende redenen door justitie vernietigd. Advocaat Frank Koningsveld, raadsman van de verdachte Johan K.(72) zei dat hij erg verbaasd is over de gang van zaken.

  De zaak dient momenteel in hoger beroep. Tijdens de regiezitting afgelopen donderdag heeft het gerechtshof het OM opdracht gegeven uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Volgens Koningsveld is de vernietiging van het jachtgeweer extra opmerkelijk omdat zowel justitie als hij nog schotproeven wilde uitvoeren. „We hadden juist overleg met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) over hoe we dat zouden gaan doen.”

  De advocaat zei te hopen dat het OM „in een vlaag van onoplettendheid“ heeft gehandeld. „Ik begrijp er niks van dat het belangrijkste bewijsmiddel is vernietigd en kan me niet voorstellen dat iemand dit opzettelijk heeft gedaan.”

  De rechtbank veroordeelde de jager vorig jaar tot een werkstraf van 240 uur wegens dood door schuld. Justitie tekende hoger beroep aan omdat ze K. schuldig acht aan doodslag.

  Gosens liet op de bewuste dag haar honden uit in de buurt van een jachtterrein toen ze werd getroffen door een kogel van zwaar kaliber. K. ontkende aanvankelijk dat hij op het jachtterrein bij de Bavelse Berg was geweest, maar gaf later toe dat hij er door laag struikgewas op een duif had geschoten.

  De kwestie rondom het jachtgeweer komt op 28 januari weer aan de orde bij het hof. Op die dag vindt ook een schouw plaats op het terrein waar het incident zich heeft afgespeeld.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Italiaanse verkrachter gepakt door Marechaussee

  De marechaussee heeft vrijdag in Venlo een Italiaan (32) aangehouden die in Duitsland voor verkrachting nog een gevangenisstraf moet uitzitten van ruim 2,5 jaar.

  De man was in Nederland bovendien veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden wegens drugsbezit. Ook bij zijn aanhouding had hij harddrugs bij zich. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

  De Italiaan liep tegen de lamp bij een controle, waarbij hij zich legitimeerde met een gestolen Italiaans identiteitsbewijs.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  vrijdag 15 januari 2010

  Onjuiste berichtgeving aangereden fietser

  De eerdere berichtgeving over de hardleerse fietser die door een politieauto is aangereden klopt niet. De fietser die zonder verlichting over het trottoir reed, blijkt niet dezelfde fietser te zijn als de aangereden fietser. De 35-jarige fietser die werd aangereden, deed niets fout, maar werd door de politieagent over het hoofd gezien.

  Lees hier de eerdere berichtgeving:

  Groningen: hardleerse fietser aangereden

  Een 35-jarige fietser uit Groningen is donderdagnacht aangereden door een politieauto. De fietser reed zonder verlichting over het trottoir. Op aanspreken van de agenten reageerde de fietser niet. De agenten reden hierop achteruit. Juist op dat moment fietste de fietser vanaf het trottoir de weg op. Een aanrijding was het gevolg. De fiets raakte zwaar beschadigd, maar de fietser bleef ongedeerd. De aanrijding is vastgelegd in een rapportage.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Opnieuw verdachte in moord Jack Waterman vrij

  Winston P (30) -een van de drie verdachten van de fatale overval op de Amsterdamse juwelenhandelaar Jack Waterman- is vandaag door de rechtbank in Amsterdam in vrijheid gesteld.

  De rechtbank doet weliswaar pas op 27 januari uitspraak in de zaak, maar oordeelde vandaag al dat de voorlopige hechtenis van P. moest worden opgeheven wegens gebrek aan bewijs.

  Eerder deze week eiste justitie tien jaar celstraf tegen de drie verdachten. Ze drongen volgens het OM in maart vorig jaar midden in de nacht via het balkon de woning van Waterman en diens vrouw in Amsterdam-Oost binnen. Daarbij zouden ze de juwelenhandelaar hebben geschopt en geslagen en hem met een schroevendraaier in de nek hebben gestoken.

  Het slachtoffer stierf aan een hartstilstand. Hij had die nacht al een hartinfarct gehad, maar was daar nog niet aan overleden. Doordat hij tijdens de overval letsel opliep aan zijn nekruggenmerg en het misdrijf veel stress bij hem veroorzaakte, gebeurde dat volgens justitie alsnog.

  Het OM verdenkt nog vijf andere personen van betrokkenheid bij de overval. Onderzocht wordt nog wat precies hun rol bij het misdrijf is geweest. Zij moeten zich mogelijk later voor de rechter verantwoorden.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Meisje in Veldhoven ontvoerd en misbruikt

  Een 17-jarig meisje uit Veldhoven is vanochtend om 8.30 op de Run 5300 door een onbekende man van haar fiets getrokken en meegenomen in een wit bestelbusje. Nadat ze was misbruikt zette de dader haar 40 minuten later weer uit het busje in de buurt van het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven.

  Het blijft hoe dan ook een opmerkelijk verhaal. In een busje getrokken zonder dat iemand het ziet. Hoe kan overigens één man haar en haar fiets zo snel in het busje krijgen. Het heeft alle kenmerken van een ongeloofwaardig verhaal.

  Update 8 februari: De verkrachting blijkt verzonnen.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Saban Baran runt disco in Turkije

  Het bewuste Telegraaf artikel
  saban-telegraaf
  Verslaggevers van de Telegraaf hebben de ontsnapte crimineel Saban Baran opgespoord in Turkije, waar hij een discotheek runt in de badplaats Antalya samen met zijn broer Hassan.

  Hierbij dient wel aangetekend te worden dat de 2 verslaggevers –John van den Heuvel en Bert Huisjes- Saban niet hebben gezíen. Zij hebben enkel een paar ‘vrienden’ gesproken die zéggen dat hij daar die discotheek heeft.

  Justitie blijkt al in November een bezoek gebracht te hebben aan Turkije in verband met Saban Baran, hoewel zij niet precies konden ontdekken waar hij was, maar dat bleef tot nog toe verzwegen.

  Baran en zijn bende worden er van verdacht een groot aantal vrouwen op geweldadige wijze aangezet te hebben tot prostitutie. Saban kreeg voor de uitbuiting van de prostituees in 2007 een straf van 7,5 jaar opgelegd. Na zijn veroordeling wist hij te ontkomen omdat rechters hem verlof gaven om bij zijn vrouw en kind op bezoek te gaan.

  Hij verdween kort voor een nieuwe proces tegen hem zou beginnen in verband met een moordaanslag. Hij is in die zaak bij verstek tot acht jaar veroordeeld. Ook wil justitie hem nog voor 19 miljoen euro kaalplukken.

  Saban B staat niet op de onlangs gepubliceerde 'most wanted' lijst omdat Turkije geen onderdanen uitlevert. Dat is natuurlijk kul, omdat de noodzaak om iemand in handen te krijgen los staat van het feit of een bepaald land hem uit wil leveren. Saban B. komt misschien nog wel eens uit Turkije.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  donderdag 14 januari 2010

  Verdachten gehoord in zaak dode rapper rapper

  Er zijn in Groningen deze week opnieuw drie mannen -in de leeftijd van 25 tot 44 jaar- gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid bij een schietincident op 8 november vorig jaar in Hoogezand, waarbij de Amsterdamse rapper Rel werd doodgeschoten.

  De drie mannen zijn na verhoor weer vrijgelaten. Ze werden in eerste instantie gearresteerd wegens betrokkenheid bij een geweldsincident in het Groningse Foxhol. Dat incident, waarbij ook wapens in het spel waren, had één dag voor de schietpartij in Hoogezand plaats. Volgens een woordvoerder van de politie blijkt nu dat de drie nieuwe verdachten bekenden zijn van de vier mannen die eerder als verdachte werden aangehouden. De politie sluit niet uit dat er een link is tussen beide incidenten.

  De schietpartij in Hoogezand wordt nog altijd omgeven met raadsels. Hierbij werd een 26-jarige inwoner thuis overvallen door een aantal mannen. Later die nacht werd in Amsterdam de zwaargewonde man binnengebracht die de volgende ochtend aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt een mogelijk verband tussen deze twee incidenten maar wil niet zeggen of de rapper de bewuste nacht ook in Hoogezand aanwezig was.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  woensdag 13 januari 2010

  Zelfmoord moordverdachte

  Een 46-jarige man uit Terneuzen die verdacht werd van het wurgen van zijn vrouw op 23 augustus 2009, heeft op 2 januari zelfmoord gepleegd in het Huis van Bewaring Torentijd in Middelburg. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bevestigd. De man moest morgen, 14 januari, voorkomen.

  De rechtszaak gaat wel door, volgens een woordvoerster, maar de rechtbank zal zich niet-ontvankelijk verklaren.

  Hoe de man in het huis van bewaring zelfmoord heeft kunnen plegen, kan het OM niet zeggen. De directie van Torentijd laat weten geen verklaring te geven.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Dode vrouw in park in Purmerend

  In een park in Purmerend hebben wandelaars vanochtend rond half negen een dode vrouw gevonden.

  Volgens de politie „lijkt het niet op zelfdoding”. Een misdrijf wordt daarom niet uitgesloten.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Pers mag zaak Wilders niet bijwonen

  Vanmorgen werden journalisten die in het Amsterdamse paleis van justitie willen wachten tot de rechtbank de bezwaren van Geert Wilders tegen zijn vervolging heeft behandeld niet naar binnen gelaten. Zij kwamen niet verder dan het voorportaal van het gerechtsgebouw.

  De rechtbank behandelt Wilders' bezwaarschrift achter gesloten deuren en voert dat aan als reden voor de weigering verslaggevers die daarvoor komen, binnen te laten. Normaal gesproken kunnen journalisten die in het gerechtsgebouw willen werken, altijd terecht in de perskamer.

  Na afloop kwam Wilders aangeslagen naar buiten en vond dat er in NoordKorea een beter rechtssysteem was dan hier.
  Vandaag ging het over het afvoeren van een op het laatst toegevoegde aanklacht - groepsbelediging. De rechter neemt daar vanmiddag of morgen een beslissing over

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Spanje beslist over uitlevering Julio P.

  De rechtbank in Madrid buigt zich vandaag over de uitlevering van piloot Julio P. naar Argentinië.

  P. zit al een aantal maanden vast in Spanje. Hij werd daar op verzoek van Argentinië opgepakt. Dat land verdenkt de voormalig Transaviapiloot ervan dat hij tijdens het militaire regime zogenoemde dodenvluchten heeft uitgevoerd. Daarbij werden tegenstanders van de militaire junta levend uit vliegtuigen in zee gedumpt.

  De piloot heeft nog geprobeerd om in Nederland berecht te worden, omdat hij denkt dat hij in Argentinië geen eerlijk proces kan krijgen. Hij eiste in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag dat Nederland daarom om zijn overdracht naar Nederland zou vragen. Maar de Nederlandse autoriteiten hoeven dat niet te doen, zo besloot de rechter in december 2009.


  Update 13 januari 2010: De beslissing valt over een week, op de 20e

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  dinsdag 12 januari 2010

  Mogelijk verband verdwijning Tanja Groen en Belgische seriemoordenaar

  Ronald Janssen, seriemoordenaar
  Ronald Janssen
  De politie onderzoekt of de verdwijning van Tanja Groen (18), in 1993, in verband kan worden gebracht met de Belgische 'seriemoordenaar' Ronald Janssen (38) uit Loksbergen bij Hasselt (Belgisch Limburg). 
  Deze leraar heeft de recente moord op zijn buurmeisje Shana Appeltans (18) en haar vriend Kevin Paulus (22), anderhalve week geleden, bekend. En drie jaar geleden, zo gaf hij afgelopen weekend toe, heeft hij Annick van Uytsel (18) ontvoerd en vermoord.

  Tanja Groen fietste in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 van het centrum van Maastricht naar haar kamer in het nabijgelegen dorpje Gronsveld. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Een uitgebreide zoekactie door de politie levert niets op en ook de aandacht in tal van televisieprogramma’s mocht niet baten. In 1997 werd Tanja’s verdwijning in verband gebracht met Marc Dutroux, maar dit bleek een dwaalspoor.

  Shana Appeltans en Kevin Paulus
  appelthans
  Ronald Janssen is opgegroeid op een steenworp afstand van de plek waar Tanja is verdwenen.

  Annick van Uytsel verdween in de nacht van 27 op 28 april 2007 in Diest, na een fuif van de lokale jeugdbeweging. Op 3 mei werd haar lichaam uit het Albertkanaal in Lummen gehaald. Het meisje was met zware klappen op het hoofd omgebracht, in vuilniszakken gewikkeld en met stenen verzwaard in het water gedumpt. Na meer dan twee jaar blijkt nu dus dat Janssen deze moord ook op zijn geweten heeft.

  Ook twee andere oude zaken zijn aan het onderzoek toegevoegd: De Duitse Caroline Titze (16) werd in juli 1996 verminkt en vermoord teruggevonden in de duinen van De Haan. De Maldegemse Ingrid Caeckaert (26) werd in maart 1991 met een mes afgemaakt in haar flat in Heist-aan-Zee aangetroffen.

  Tanja Groen
  Tanja Groen

  Justitie kijkt mogelijk ook naar de moord op de geneeskunde studente Kathleen Vanlerberghe (24) uit Sint-Baafs-Vijve op de campus van de universiteit van Leuven 17 November 1990. Zij werdt neergestoken in een fietsenstalling in de studentenwijk Arenberg in Heverlee. Janssen zat toen in Leuven als student op kamers (anderen zeggen echter pas vanaf 1991). Voor deze zaak is al iemand veroordeeld, maar die heeft later steeds ontkend. Hij kreeg 10 jaar maar is inmiddels al weer 13 jaar vrij.

  Ingeborg Waeterloos (24) uit Lier werd in de nacht van 6 op 7 september 1993 vermoord in de flat waar ze woonde in de Mechelsestraat in Leuven, de hoek om van waar Janssen toen op kamers zat.
  Ze werd doodgestoken met verschillende messteken, de dader probeerde achteraf haar flat in brand te steken. Ook voor die misdaad werd iemand opgepakt die uiteindelijk geïnterneerd werd. Maar ook hij is altijd blijven ontkennen.

  Update 15 januari 2010: Janssen heeft inmiddels een vierde moord bekend. Hij beweert dat hij het lichaam jaren geleden achterliet in het grensgebied met Duitsland.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

  Verdachten opgepakt voor dood Let

  De politie heeft vanavond in Hilversum twee mannen van 24 resp 31 jaar oud aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 23-jarige Let in Amsterdam-Oost.

  De verdachten werden rond kwart voor zeven gearresteerd in een trein op het station van Hilversum Centraal.

  Het lichaam van de Let werd op maandag 4 januari door buren in een kraakpand aan de Bankastraat gevonden. Uit sectie bleek dat hij door geweld om het leven is gekomen. Onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van de mannen.

  Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook