vrijdag 29 januari 2010

Volledig nieuw onderzoek in herzieningszaak Ina Post

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft zojuist besloten dat er volledig nieuw onderzoek zal plaatsvinden in de herzieningszaak Ina Post, waarbij ook nieuwe bewijsmiddelen aan de orde kunnen zijn.

Tevens moet, volgens het hof, het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) met alle onderliggende stukken aan het dossier worden toegevoegd.
Het hof heeft bovendien beslist dat alle, door het openbaar ministerie en verdediging opgegeven, getuigen op zitting zullen worden gehoord. Dit zijn de verbalisanten en officieren van justitie die betrokken zijn geweest bij de verhoren van de verdachte en een vijftal deskundigen.
Ten slotte beveelt het hof nader onderzoek naar de vingerafdrukken op de, bij het slachtoffer ontvreemde, kascheques.

Op 31 mei a.s. zullen de deskundigen op zitting worden gehoord. Op 8 en 9 juli a.s. vindt het verhoor van de verbalisanten en de officieren van justitie plaats.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook