zondag 5 juli 2009

Customer beaten to death by cab driver

Rob Sitek, just had become a dad again
rob sitek
Rob Sitek (44), a father of three, was beaten so severely by taxi driver Sidi Mohamed Belghiti (37) from Den Haag/The Hague, Sunday morning on Leidseplein in Amsterdam, that he died shortly thereafter in the hospital. Sitek wanted to take a cab home but thought the price was inflated. Reason for the cab driver, a former Moroccan kickboxer to beat him full in the face. Belghiti was arrested by policemen witnessing the scene.

Paramedics seemed to initially be able to revive the severely injured  man. That same afternoon however he died in a hospital without having regained consciousness.

The crime took place around 4.20 am at the taxistand at leidseplein. Sitek had said goodbye to his brother André with whom he had been out and had wanted to eat a snack before taking a taxi home. There have been complaints about the cabdrivers at this spot for some time already. They refuse short rides, inflate prices, take customers for a ride, fight, intimidate customers and hassle women. Leidseplein however is not the only taxi trouble spot in Amsterdam. In fact, taking a taxi anywhere in Amsterdam is a big risk, both for your wallet, as well for yor safety..

Job –try to keep things together by drinking tea- Cohen fortunately is ‘shocked’. Well, I guess it all will be allright then.
Job-Cohen_kopje-thee

Amsterdam alderman  Hans Gerson (63) (traffic) wants to take emergency measures at Leidseplein. He said that most likely next weak already, extra watchmen will be placed at Leidseplein, as already has been done since june at the taxi stand at Central Station, another known trouble spot regarding cabbie behaviour. 

The alderman also is going to insist to politicians in The Hague to speed up the new taxi-law. The problems in the Amsterdam taxi wold –according to the alderman- begun in 2000 when the scene was liberalised. Ever since everybody may operate a cab. De  „We have slowly come into a well known emergency situation, so it should not be so difficult to get this done” said alderman Gerson.

 

 

 

Ron Sitek, paramedic of the year, was also priviliged to get acquainted with the tolerance of certain ‘new’ Dutch citizens.
Ron sitek
Rob Sitek is the brother of André Sitek (46), ex- pro soccerplayer in Haarlem, and of  paramedic and Amsterdam citizen of the year Ron Sitek (53) (photo). Ron Sitek himself received death threaths last year while he was tending to a Moroccan man who was stabbed. He received these threaths from the brother of the victim. VZA-ambulance service went on strike out of protest that same night.

Rob Sitek, is father to three daugthers: two teenagers and one of 11 months old. The family is shaken by the taxi violence. They say that the violence could easily have been prevented if government had taken action against the violence in the taxi world earlier. Thanks a lot The Hague [The Hague is where the government is]'', “says Sitek. Amsterdamse mayor Job Cohen (61) (labour) has called Sitek ‘personally’ on Sunday, to offer his condoleances. He is  -the standard phrase for Dutch politicians- 'shocked' by the incident.

Best not get into this guys cab, better yet, don’t even inquire about the fare
TravisBickleHR

“If he dies I kill you” is what paramedic Ron Sitek was tolld last year while he was trying to save a life. On June 17 juni,  Abdullah S., who threathened Ron, was sentenced to  30 uur hours of community service. He also received a jailsentence of 30 day, of which 14 where suspended. He already had spent 16 days in custody so he could walk right out of court.

Mayor Cohen, in a fast reaction, wanted a new taxi law fast. In that he is right. If there is one business where there is daily proof that an open market can spiral out of control, then it is the Amsterdam taxi-business. 

Nederland, 's-Gravenhage, 11 september 2007. Tineke Huizinga, Christenunie, staatssecretaris Verkeer en Waterstaat. Foto: Ton Poortvliet/HH
State-traffic-secretary Tineke Huizinga (photo)  (Christen Unie) has promised to send a letter to the House this week in which she proposes to give local government more authority in the taxi world. Apparently, the driver exam that was put in plae in 2004 turned out to be of little effect in controlling the taxi business.

Well, this might be so, but one can hardly blame the mechanism of open market for what has now happened. The liberalisation of the taxi world to an open market has been law since 2000 in the whole of the Netherlands, whereas the problems seem to focus in Amsterdam.

Ther eis, in Amsterdam, with or without open market, a problem with public law and order. Thát is something that mayor Cohen and the police brass, should realise and feel responsible for and in fact be very very ashamed off. Also the most liberal opem market taxi law does not allow the frauding and killing of customers. That is already forbidden, by general law.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man doodgeslagen door taxichauffeur | Cohen 'geschokt'

In English

Rob Sitek, net weer vader geworden
rob sitek
Rob Sitek (44) is door taxichauffeur Sidi Mohamed Belghiti (37) uit Den Haag, zondagochtend op het Leidseplein in Amsterdam zo zwaar mishandeld dat hij korte tijd later in het ziekenhuis overleed. Sitek wilde daar een taxi nemen, maar vond de prijs te hoog. Reden voor de chauffeur, een voormalig kickbokser uit Marokko, hem vol in het gezicht te slaan. Belghiti is gearresteerd.

Hulpverleners slaagden er in eerste instantie in om de ernstig gewonde man ter plekke te reanimeren. Zondagmiddag overleed hij echter in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het misdrijf gebeurde rond tien voor half vijf op de taxistandplaats bij het Leidseplein. Sitek had zijn broer André met wie hij was wezen stappen al gedag gezegd en had zelf nog even een broodje shoarma gegeten voor hij een taxi naar huis in Badhoevedorp had willen nemen. Er zijn al tijden veel klachten over de taxichauffeurs op die plek. Ze zouden korte ritten weigeren, veel te hoge prijzen vragen, ruzie maken met elkaar en klanten intimideren. Ook elders in Amsterdam zijn er veel problemen met taxi's.

Job -theedrinken en de boel een beetje bij mekaar houden- Cohen is gelukkig 'geschokt'. Nou, dan komt het wel goed.
Job-Cohen_kopje-thee
De Amsterdamse wethouder Hans Gerson (63) (verkeer) is van plan noodmaatregelen te nemen op het Leidseplein. Hij zei dat daar waarschijnlijk volgend weekeinde al extra toezichthouders en politieagenten staan. Dat is sinds juni ook al het geval op de taxistandplaats bij het Centraal Station, een andere beruchte plek als het gaat om het gedrag van chauffeurs.

De wethouder gaat er ook in politiek Den Haag op aandringen haast te maken met een nieuwe taxiwet. De problemen in de Amsterdamse taxiwereld ontstonden namelijk toen de markt in 2000 werd geliberaliseerd. Sindsdien mag iedereen taxi rijden. „Er is langzamerhand sprake van een door iedereen erkende noodtoestand. Dan zou het toch mogelijk moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen.”Ron Sitek, Ambulancebroeder van het jaar, maakte ook al kennis met de verdraagzaamheid van bepaalde ‘nieuwe’ Nederlanders
Ron sitek
Rob Sitek is de broer van André Sitek (46), voormalig profvoetballer bij Haarlem, en van ambulancebroeder en Amsterdammer van het jaar Ron Sitek (53) (Foto).

Ron Sitek werd vorig jaar zelf met de dood bedreigd toen hij hulp verleende aan een gewonde. De VZA-ambulancedienst ging uit protest nog diezelfde nacht in staking.

Rob Sitek, is vader van drie dochters: twee tieners en een baby van 11 maanden. De familie is zeer geschokt door het taxigeweld. Het geweld had volgens hen voorkomen kunnen worden als de overheid eerder had opgetreden tegen wantoestanden in de taxibranche. ''Met dank aan Den Haag'', laat Sitek weten.

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (61) (PvdA) heeft Sitek zondag persoonlijk gebeld om hem te condoleren. Ook hij is -zoals bestuurders gewoonlijk zijn- 'geschokt' door het incident.
Beter niet bij deze man in de taxi stappen, sterker nog, ook niet naar de ritprijs vragen.
TravisBickleHR


Met de woorden 'Als hij doodgaat, maak ik jou dood' werd ambulancebroeder Ron Sitek vorig jaar bedreigd toen hij bezig was een leven te redden. Op 17 juni werd verdachte Abdullah S., die Ron bedreigde, veroordeeld tot 30 uur werkstraf. Ook kreeg hij een gevangenisstraf van dertig dagen opgelegd, waarvan veertien dagen voorwaardelijk. Zestien dagen had hij al in voorarrest uitgezeten.
Burgemeester Cohen van Amsterdam verlangde in een reactie snel een nieuwe taxiwet. Daar heeft hij gelijk in. Als er één markt is waar dagelijks wordt bewezen dat ongetemde marktwerking tot grote misstanden leidt, is het de markt van de Amsterdamse straattaxi’s.

Nederland, 's-Gravenhage, 11 september 2007. Tineke Huizinga, Christenunie, staatssecretaris Verkeer en Waterstaat. Foto: Ton Poortvliet/HH
Staatssecretaris Tineke Huizinga (foto) van Verkeer (Christen Unie) heeft beloofd deze week een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin zij voorstelt om de gemeenten meer bevoegdheden te geven op de taximarkt. Het in 2004 ingevoerde verplichte chauffeursexamen is blijkbaar geen afdoende beheersinstrument.
Allemaal goed en wel maar je kunt moeilijk de marktwerking de schuld geven van wat er nu gebeurd is. De verplichte marktwerking in het taxibedrijf is in 2000 bij wet in heel Nederland ingevoerd terwijl de problemen zich met name lijken te concentreren in Amsterdam.
Er is daar, met of zonder marktregulering, een probleem met de openbare orde. En dát is iets wat burgemeester Cohen, en de Amsterdamse korpsleiding, zich zou moeten aantrekken en zich in feite voor zou moeten rotschamen. Ook de meest liberale taxiwet staat oplichting en het doodslaan van passagiers niet toe. Dat is gewoon bij wet verboden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook