dinsdag 13 mei 2008

Kantoor Spong daagt Hirsch Ballin

'Spong Advocaten' spant een kort geding aan tegen minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

De betrokken raadslieden zijn het niet eens met de beperkingen die aan advocaten worden opgelegd in het 'experiment raadsman bij politieverhoor', wat op 1 juli begint.

Het experiment wordt gedaan bij onderzoeken naar moord en doodslag in de arrondissementen Amsterdam en Rotterdam. Volgens Willem Jebbink van Spong advocaten mag onder dit experiment de advocaat bij een politieverhoor slechts passief aanwezig zijn. Zijn rol blijft beperkt tot het waarnemen of de regels van een ondervraging worden nageleefd.

De advocaten onderschrijven het belang van het toelaten van raadslieden bij politieverhoren. De ''opgelegde passiviteit'' is volgens hen echter in strijd met de principiële taakopvatting van de strafrechtadvocaat.

''De raadsman in strafzaken komt op voor de belangen van zijn cliënt en geeft hem steeds wanneer nodig advies'', meent Jebbink. ''Een actieve raadsman is een fundamenteel recht en komt naar voren in zowel de internationale mensenrechten, het Nederlandse strafprocesrecht, als het tuchtrecht voor advocaten. Uit rechtspraak van het Europese hof voor de Rechten van de Mens blijkt juist dat de Staat aansprakelijk is als het overduidelijk is dat de raadsman tegen het belang van de verdediging in, inactief blijft.''

De proef van ondervraging in het bijzijn van een advocaat is een onderdeel van het programma Versterking opsporing en vervolging van minister Hirsch Ballin. Die kwam tot stand na de Schiedammer parkmoord. Daarin leidde een valse bekentenis tijdens een politieverhoor uiteindelijk tot een onterechte veroordeling. De minister wil met de verbetering van de opsporing onder meer de controle op de politieverhoren verbeteren, om valse bekentenissen te voorkomen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hoger Beroep in GHB-zedenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) en veroordeelde Willem R. uit Bunschoten gaan beide in hoger beroep in de Emmer GHB-zaak. Dat hebben een woordvoerster van het OM in Assen en R.'s raadsman L. Slinkman dinsdag laten weten.

De 45-jarige R. werd eind april door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens onder meer het seksueel misbruiken van een 9-jarig meisje, na haar samen met een even oud vriendinnetje - zijn stiefdochter - te hebben gedrogeerd met GHB. Dat gebeurde op 3 juni vorig jaar bij een recreatieplas in Emmen.

De officier van justitie eiste medio april 9 jaar cel. Niet alleen voor het misbruik, maar ook voor poging tot moord. R. zou er niet voldoende aan hebben gedaan om de meisjes uit het water te halen toen ze door de GHB onwel waren geworden en dreigden te verdrinken.

Volgens de rechtbank heeft R. wel voldoende gedaan. Het OM blijft van mening dat dat niet het geval was en legt dit voor aan het gerechtshof in Leeuwarden.

Het is ook wel een enigszins onbegrijpelijk vonnis van de rechter: R heeft de meisjes gewoon in het water laten liggen. Het is een broer ban een van de meisjes geweest die hun uit het water heeft gehaald.
Vervolgens bemoeide R zich er weer mee door bij een van de nog bewusteloze meisjes 'mond-op-mond' beademing uit te voeren, alleen deed hij dat met zijn snikkel. Afgezien van de seksuele kant, is dat een poging om haar te verstikken, immers bij bewustelozen moet je de ademweg juist vrij houden. Poging tot moord lijkt me dus vrij duidelijk.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Rechters in snelkookpanmoord blijken partijdig

Door een toeval is gebleken dat de rechters die zich buigen over de zogenoemde Haarlemse snelkookpanmoord partijdig zijn.

Vorige week kreeg de verdediging per abuis een stuk van de griffier van de rechtbank, waarin volgens de advocaten al allerlei oordelen worden gegeven over de zaak. De rechtbank is hierdoor niet onpartijdig constateren de raadslieden. De rechters zouden daarom de zaak aan andere rechters moeten overdragen. Dat betoogden de advocaten van de hoofdverdachte, de 52-jarige Mehmet Y. uit Haarlem, dinsdag voor de rechtbank.

Ze willen dat de rechters zich terugtrekken, anders volgt er een zogenoemd wrakingsverzoek. Hiermee proberen de advocaten de magistraten dan alsnog te dwingen om de zaak neer te leggen.

De rechters in Haarlem laten dinsdagmiddag weten wat ze gaan doen. Het proces kan door deze laatste ontwikkeling opnieuw flink worden vertraagd.

Y. zit reeds zéér lang - 3,5 jaar - in voorarrest. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem ervan dat hij in 1997 zijn toen 28-jarige broer heeft vermoord. Het hoofd van het slachtoffer werd in een snelkookpan uitgekookt en zijn lichaam door een vleesmolen gedraaid.

Y. zou in 2002 ook zijn 30-jarige ex-vrouw op gruwelijke wijze hebben vermoord. De man ontkent voor de misdrijven verantwoordelijk te zijn.

Het proces liep eerder al flinke vertraging op, nadat Y. eind 2006 zijn twee advocaten wegstuurde. Ook werden er drie nieuwe rechters op de zaak gezet, nadat ruim een jaar geleden al een medeverdachte werd veroordeeld tot acht jaar cel. Dat lijkt, gezien de schuldig bevinding aan een gruwelijke moord, erg kort.

Als de rechters zich van de zaak excuseren is er natuurlijk geen enkele garantie dat de nieuwe rechters de zaak onbevangen tegemoet treden maar dan wordt in ieder geval de schone schijn opgehouden.

Naschrift: Op 14 Mei dienden de rechters een verschoningsverzoek in. Voorzitter R. Steinhaus zei dat de rechtbank zich vrij voelde om onbevooroordeeld te oordelen maar zeiden begrip te hebben dat de verdediging daar geen vertrouwen meer in had.
De zgn. verschoningskamer beslist uiterlijk 27 mei of dit verzoek wordt ingewilligd. Als het verzoek wordt afgewezen, dan volgt een wrakingsverzoek.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook