zondag 31 januari 2010

Officieren van justitie in de fout

Vanavond in ‘Zembla’ de uitzending ‘officieren ‘van justitie in de fout’. Aan de hand van  honderden vonnissen vindt Zembla 90 officieren van justitie die de afgelopen 10 jaar grof geblunderd hebben. Ze hebben fouten gemaakt of bewijsmateriaal achterhouden of vervalst om verdachten veroordeeld te krijgen. Ze zijn daarvoor door de rechter op de vingers getikt, maar de fouten hebben voor de officieren geen (zichtbare) gevolgen gehad en hebben praktisch allemaal promotie hebben gemaakt.

Volgens Zembla gingen zeker 150 verdachten van moord, doodslag, kinderporno en vrouwenhandel vrijuit door fouten van het OM. Ook werden onschuldigen veroordeeld, zoals in de Schiedammer Parkmoord, waarin justitie een opeenstapeling van blunders maakte.

In vier vonnissen zei de rechter dat officieren de wet hadden overtreden en in acht dat officieren doelbewust informatie achterhielden.

90 officieren van justite is 15% van de OvJ’s maar desondanks houdt het OM vol dat het ‘incidenten’ zijn.

Mr. M. van Essen, advocaat in een zaak tegen Bulgaarse vrouwenhandelaren, legt uit dat de officier in deze zaak stukken uit het dossier had achtergehouden. De betrokken officier ontkende dit in eerste instantie, maar moest later voor de rechter toegeven dat dit toch het geval was. De rechter verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk en de vijf verdachten kwamen vrij.

Ruud Prins werd wegens drugssmokkel veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Na anderhalf jaar kwam hij weer vrij, toen zijn advocaat in hoger beroep had aangetoond dat de officier van Justitie ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier had gehouden.

Jan Paalman, rechercheur in de vuurwerkramp-zaak in Enschede, vertelt dat bij het onderzoek naar André de V. ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier was gehouden. André de V. werd in eerste instantie veroordeeld tot vijftien jaar cel. Bij de zitting in hoger beroep getuigde Jan Paalman van zijn bevindingen. André de V. werd vrijgesproken, Paalman werd ontslagen. De officieren in deze zaken konden hun loopbaan gewoon voortzetten en werken nu nog steeds bij het Openbaar Ministerie.

Rob Blekxtoon, voormalig vice-president van de rechtbank in Amsterdam, vindt dat officieren die ernstig in de fout gaan moeten worden ontslagen. ‘Er zijn er bij die de neiging hebben de regels aan te passen aan hun scoringsdrift. En die moeten er uit.’

Harm Brouwer de topman van het OM wordt om commentaar gevraagd maar hij verschuilt zich eigenlijk voortdurend achter phrases als: “als er disciplinaire maatregelen nodig zijn dan neem ik aan dat die opgelegd zijn” en “Meestal gaat het gewoon goed”. Hij wilde echter niet op de maatregelen in gaan. Naar het einde van de uitzending toe begint Brouwer zich duidelijk steeds meer op te winden.

Topman Brouwer van het OM heeft achteraf geen goed woord over voor het onderzoek van Zembla. Brouwer vindt dat de officieren ten onrechte worden beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. Veel fouten zijn geen persoonlijke fouten, maar fouten van de organisatie, zegt Brouwer.

Na een eerste bestudering van de lijst van Zembla zegt hij dat het kant noch wal raakt om officieren van justitie op basis van deze lijst te beschuldigen van ernstig plichtsverzuim.

Volgens Brouwer is de lijst onevenwichtig samengesteld: "Rijp en groen staat door elkaar. Zo loopt er in zeker één zaak nog een hoger beroep en over twee zaken wordt nog juridisch discussie gevoerd."

Dat laatste moge zo zijn, maar dat laat niet onverlet dat er geblunderd is. Dat het OM na een blunder hoger beroep aanspant is natuurlijk mooi, maar dat maakt de blunder niet ongedaan.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook