woensdag 9 september 2009

Man die dochter in een putje dumpte voor de rechter

Vandaag verscheen voor het eerst de Turk Salih K. (46) in het openbaar in de rechtszaal waar hij zich vermoedelijk over een halfjaar moet verantwoorden voor poging tot moord op dochter Rukiye, die op 2 juni met gebroken schedel op wonderbaarlijke wijze heeft weten te ontsnappen aan de poging van haar vader om haar te vermoorden.

Volgens beschuldiging van officier van justitie mevr. mr. M.A. Oudendijk heeft vader bij Rukiye de keel dichtgeknepen en heeft hij haar met een zaklamp op haar hoofd geslagen. Vervolgens heeft hij haar in een plastic zak gewurmd en haar zo laten zakken in een deels met water gevulde vetput, bedoeld voor het opvangen van etensvetten van de horeca die niet in het riool terecht mogen komen.

Rukiye, die eigenlijk vaders oogappeltje was, wist zich nadat haar vader was verdwenen te bevrijden. Via een nooduitgang van de kelder kwam zij in een boekhandel aan de Barteljorisstraat terecht, waar men zich over haar ontfermde.

Salih K., die bekendstaat als een lieve, aardige en bescheiden man, kende de plaats van het misdrijf goed, doordat hij er werkzaam was als schoonmaker. Rukiye vond het in eerste instantie dan ook niet vreemd dat hij dáár met haar had afgesproken.

Wat K.’s motief is geweest, en of ’t werkelijk allemaal zo gegaan is, is volgens zijn advocaat mr. Robert Mesland niet duidelijk: “Hij verklaart er niets over.” Op de suggestie dat de man niet kon verkroppen dat zijn dochter te veel ’verwesterd’ was, wilde hij niet ingaan.

De rechtbank beslist binnenkort of Salih K. psychiatrisch moet worden onderzocht.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Maximale valsnelheid van een kogel

De door de Nederlandse politie gebruikte Walther P5
walther
Als je een kogel recht omhoog afvuurt, remt deze steeds meer af tot dat hij hoog in de lucht tot stilstand komt en weer gaat vallen. In een ideale omgeving wordt de kogel niet afgeremd door de luchtweerstand maar wordt de kinetische energie (1/2mv2) volledig omgezet in potentiele energie (mgh) en zal de snelheid waarmee de kogel de aarde bereikt gelijk zijn aan de snelheid waarmee hij werd afgevuurd. Voor een pistool zal dat tussen de 300 en 900 meter per seconde zijn. In de praktijk zal de kogel echter afgeremd worden door de luchtweerstand, totdat hij zijn maximale snelheid (terminal velocity) bereikt. Die snelheid zal beneden de snelheid liggen waarmee de kogel de loop heeft verlaten. Die maximale snelheid is afhankelijk van o.a. gewicht van de kogel, vorm van de kogel en luchtweerstand. De luchtweerstand is weer afhankelijk van de luchtdruk, de temperatuur, de luchtvochtigheid, maar ook weer de snelheid van de kogel (hogere snelheid=hogere weerstand). Een goede benadering is de volgende:

valsnelheid

 

 

 

 • Vt = maximale valsnelheid
 • m = massa van een vallend voorwerp
 • g = versnelling van de zwaartekracht
 • Cd = weerstandscoefficiënt
 • ρ = dichtheid van het medium waardoor het object valt
 • A = naar de aarde toegekeerde oppervlak van het vallende object

Uitgaande van een 9 mm kogel van 145 grain en een luchttemperatuur van 20 graden Celsius, krijgen we dan het volgende:

 • m: voor een 9 mm kogel is de massa 145 grain RN (Round Nose Bullet) = 9,3 gram » 10 gram
 • g= 9,8 m/s2
 • Cd= 0 voor een perfecte bol en 2 voor een onregelmatig voorwerp. We kiezen 1 voor de kogel
 • ρ= 1,2 kg·m−3 bij 20oC ref
 • A= π.r2 =3.14 x (4,5 x10-3)2

vt2

De kogel zal dus op aarde neerkomen met een snelheid van 51 m/sec ofwel 183 km/uur. Dat is dus beduidend minder dan de snelheid van zeg 700m/sec waarmee hij de loop verlaat. (update, de door de nederlandse politie gebruikte Walter P5 heeft een mondingssnelheid van 350m/sec. Dat maakt echter voor de berekening van de valsnelheid niks uit.)

Is dit een dodelijke snelheid? M.a.w. kun je door zo’n neervallende kogel gedood worden? Daarover verschillen de meningen.

Van belang is de kinetische energie die door de kogel wordt overgebracht.

De kinetische energie wordt bepaald door de formule:

Ekin=½mv2=(0,01x51x51)/2=13 Joule

Dat is ongeveer 2x de energie van een luchtbuks (7 joule) dat is niet veel maar kan toch wel wat schade toebrengen.


Je dient je wel te realiseren dat deze berekening geldt voor een kogel die recht in de lucht wordt afgevuurd. Als je een kogel schuin omhoog schiet, dan maakt hij een boogbeweging en is op het hoogste punt van die boog niet noodzakelijk alle kinetische (in dit geval voorwaartse) energie verdwenen. De kogel kan dan nog gewoon dodelijk zijn.

Een andere vergissing die mensen wel eens maken is dat ze denken dat een afgevuurde kogel met de punt naar beneden zal vallen en dus 'meer schade' toe zal brengen. Ook dat is nonsens. De kogel wordt met de punt omhoog afgevuurd en zal uiteindelijk, met de punt omhoog afgeremd worden tot stilstand, en zal dan terug naar de aarde vallen, met de punt nog steeds omhoog. Omdat het zwaartepunt van de kogel maar naar de dikke achterkant dan naar de spitse punt ligt, zal er ook een voorkeur zijn dat de punt naar boven gericht blijft. Op zijn hoogst zal de kogel gaan wervelen, maar daardoor neemt de luchtwrijving toe (Weerstandscoëfficient Cd) en zal de kogel zelfs een lagere terminale valsnelheid krijgen.

Onderzoek door het Amerikaanse leger heeft aangetoond dat een caliber 0.30 kogel van 0.021 pound die recht omhoog wordt afgevuurd, neerkomt met een snelheid van 300 ft/sec en een energie van 30 footpound. Het leger hanteert als veiligheidsgrens 60 footpound het dubbele dus.
Omgezet in SI eenheden gaat het dus om een 0.30 kaliber kogel van 9,52 gram die neerkomt met een snelheid van 91m/s en een energie van 40,5 Joule terwijl 81 joule nog als veilig wordt gezien. Of deze veiligheidsgrens helemaal klopt blijkt te bezien. Experimenten met kadavers hebben aangetoond dat een kaliber 0.38 kogel de huid perforeert bij een snelheid van 191 foot/sec (58m/s) en een kaliber 0,30 kogel dat al doet bij een snelheid van 124 foot/sec (37,8 ms). Voor hagel is dat 213 foot/sec (65 m/s). De huid doorboren wil echter nog niet zeggen dat dit dodelijk is, maar het zal ongetwijfeld pijnlijk zijn.

Zie ook: Can a bullet fired into the air kill someone when it comes down?

Keyword: Terminal velocity, bullet, air density, gravity, drag, muzzle velocity

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Tv voor verdachte zwemschoolhouder

Benno L., de Bossche zwemschoolhouder die wordt verdacht van ontucht met kinderen, heeft in zijn cel televisie kunnen kijken. Justitie vergat de tv uit zijn cel te halen.

Het Openbaar Ministerie L. had Benno L volledig had willen afsluiten van de buitenwereld zodat 'hij het onderzoek niet kon beïnvloeden'.
Dat is natuurlijk flauwekul. Beïnvloeding van het onderzoek doordat je als verdachte nieuwsfeiten over je zaak hoort is onzin, want je mag nog gewoon met je advocaat spreken dus je hoort het belangrijkste nieuws wel. Bovendien weten de nieuwsmedia gewoonlijk niet meer dan wat de politie ze vertelt.
Het 'çompleet isoleren' wat officieel 'volledige beperkingen' heet dient geen ander doel dan het psychisch destabiliseren van een verdachte in de hoop dat hij maar gaat bekennen.

Een persofficier van het OM in Den Bosch zegt in het AD het „vervelend” te vinden. L.'s advocaat heeft aangegeven dat zijn cliënt nu bekend is met nieuwsberichten over zijn zaak. Ook dat is verbazingwekken: De advocaat zegt wat er is gebeurd en het OM vindt dat 'vervelend'. Dat geeft al aan dat ze deze zoveelste blunder ook onder het tapijt hadden willen vegen.

Overigens valt het effect van 'op de hoogte zijn van de nieuwsfeiten in je zaak' voor wat betreft 'het bïnvloeden van het onderzoek' nog wel me: Benno L. mocht niet bellen of bezoek ontvangen en als hij dat wel mocht dan luistert justitie mee dus die zijn dan precies op de hoogte van de instructies die een verdachte zou geven 'om het onderzoek te beïnvloeden'.

Typisch een geval van van een mug een olifant maken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlander gezocht in Oostenrijk

De Oostenrijkse politie heeft de jacht geopend op een 40-jarige gewapende Nederlander, die in Kufstein het wedkantoor heeft overvallen waar hij tot eind deze maand onder contract stond.

De man is met een onbekende handlanger op de vlucht met een groot geldbedrag. De twee rovers sloegen maandagnacht rond half drie toe, toen drie medewerksters van het gokkantoor de zaak afsloten en naar het café zouden gaan. Ze moesten hun telefoons, de sleutel van het kantoor en de elektronische toegangspas afgeven en werden opgesloten in het trappenhuis.

Met de geroofde sleutel haalden de roofovervallers de kluis van het wedkantoor leeg, waarop ze zich uit de voeten maakten, de vrouwen achterlatend in het trappenhuis. De vrouwen herkenden een van de gangsters als de Nederlandse collega die tot 31 september werkzaam zou zijn bij de bookmaker. Hij is spoorloos, net als zijn onbekende kompaan."

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook