woensdag 15 oktober 2008

'Rovende' rechter

De top van het gerechtshof in Arnhem lijkt in ernstige verlegenheid gebracht te zijn nu blijkt dat één van de raadsheren al acht jaar 'tijdelijk' verblijft in een recreatiewoning die niet bestemd is voor permanente bewoning. De eigenaar, de Veenendaalse ondernemer Bert Stemerdink, is ten einde raad en wil de huurder liefst vandaag nog kwijt. "Dit is het gedrag van een struikrover, van een asociaal."

Vicepresident van het gerechtshof in Arnhem, mr. E.J. van der Poel (55) -lid van Selectiecommissie rechterlijke macht (SRM)- die wisselend in Arnhem en op Curaçao werkt, betrok de vakantiewoning aan de 'Muggenwaard 20-333' in het jaar 2000. Zijn verblijf zou, zo liet hij destijds aan de verhuurorganisatie weten, van korte duur zijn. "Het is een tijdelijke oplossing, wij zoeken een woning elders", zo schreef de topman van justitie.

De huurcontracten die de verhuurorganisatie iedere drie maanden aan hem toestuurde en waarin was vastgelegd dat het "gehuurde uitsluitend gebruikt kan worden als recreatiewoning", heeft de justitietopman altijd ongetekend retour gezonden omdat hij het niet eens was met de inhoud.

In 2003 stapte mr. Van der Poel met succes naar de huurcommissie, die bepaalde dat hij niet langer de commerciële huurprijs van 1520,16 euro per maand, maar met ingang van 1 maart 2003 slechts 513,77 euro per maand hoefde te betalen.
Verhuurder Bert Stemerdink moet sindsdien iedere maand fors geld toeleggen op zijn recreatiewoning en hij is wanhopig omdat hij de huurder zijn huis niet meer uitkrijgt. Volgens Stemerdink is er inmiddels een huurachterstand ontstaan van ruim ?70.000, maar geen advocaat in het arrondissement Arnhem durft Van der Poel aan te pakken, aldus de huiseigenaar, omdat ze uiteindelijk "altijd weer bij hem zullen uitkomen".

De vicepresident geeft leiding aan de sectie civiel recht. In een uiterste poging om de vicepresident de recreatiewoning uit te krijgen, richt Stemerdink zich vandaag per aangetekend schrijven tot de president van het gerechtshof Arnhem, de baas van Van der Poel. Ondanks dat mr. Van der Poel de feitelijke bewoner is van de Muggenwaard 20-333, draait verhuurder tegen wil en dank Stemerdink nog altijd op voor kosten als de afvoer van het vuilnis, verwerking van de post, tuinonderhoud (110 euro per maand) en het leeuwendeel van gas, licht en water (300 euro per maand). "Er zit in feite, zo voel ik het, een soort kraker in mijn huis die er nooit meer uit wil", aldus Bert Stemerdink.

"Ik schrijf u aan met de vraag hoe ik afkom van mr. Van der Poel als huurder van mijn vakantiehuis, welk huis hij al acht jaren in bezit heeft genomen. Rechters moeten het goede voorbeeld geven, dunkt mij." In een toelichting zegt de woedende Veenendaalse ondernemer: "Een vicepresident van een gerechtshof die zulke streken uithaalt, dat lijkt toch nergens op? Hij is erin gaan zitten en gebleven met de gedachte 'mij krijg je er toch niet meer uit' en daar heeft hij misschien nog wel gelijk in ook. De gemeente Zevenaar (waar het Riverparc toe behoort, MK) gedoogt de bewoning. Softdrugs worden óók gedoogd, maar je verwacht toch ook niet dat er een rechter achter de bar staat om hasj te verkopen?!"

Uit de reactie van mr. Van der Poel blijkt dat hij behoorlijk met de zaak in de maag zit. "Ik heb geen zin in deze toestand. Mijn functie is een tijdelijke, ik werk zowel in Arnhem als op Curaçao. Voor mij is bewoning per definitie tijdelijk. In praktijk is de bewoning nu wat langer gebleken." Van der Poel wijst erop dat hij zich destijds direct heeft ingeschreven bij de gemeente Angerlo, die na de herindeling is opgegaan in de gemeente Zevenaar. De justitietopman zegt dat de gemeente Angerlo permanente bewoning van de recreatiewoning altijd heeft toegestaan. "Ik heb de wethouder van de gemeente Zevenaar nu een brief geschreven met de vraag wat de stand van zaken is. Als de legalisering niet doorgaat, ontstaat er een nieuwe situatie. Ik wil beslist geen illegale situatie in stand houden."

Succes
Van der Poel bevestigt dat hij met succes de hoogte van de huur heeft aangevochten. "Ik heb een wettelijke huurovereenkomst en ik geniet huurbescherming. Het is onzin om te stellen dat er een huurachterstand zou zijn, want ik heb altijd netjes de huur betaald, zoals door de huurcommissie bepaald."
De provincie Gelderland heeft de gemeente Zevenaar de afgelopen jaren herhaaldelijk gesommeerd om de illegale permanente bewoning op het Riverparc aan te pakken. Recent hebben de Provinciale Staten van Gelderland besloten dat het aan de gemeente zelf is om te bepalen of permanente bewoning wel of niet is toegestaan. Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting) zegt dat de huurcommissie in principe geen uitspraken doet over huurovereenkomsten van korte duur. In deze zaak is daar van afgeweken omdat mr. Van der Poel al twee jaar huurde toen hij de zaak aanhangig maakte.Grotere kaart weergeven

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook