zaterdag 3 oktober 2009

'Vonnis beter uitleggen'


Geert Corstens (63) (foto), president van de Hoge Raad, vindt dat rechters hun uitspraken beter moeten uitleggen aan de samenleving, omdat ze hun natuurlijke gezag verloren hebben.

Corstens vindt dat het vertrouwen in de rechtspaak „de laatste jaren sterker onder druk is komen te staan dan voorheen”. Dit komt volgens hem door de media-aandacht voor „spanningen en controverses” en door de manier waarop rechters hun vonnis presenteren. Dat doen ze, vindt hij, in ingewikkelde juridische vaktaal. Lichten rechters omstreden uitspraken beter toe, redeneert Corstens, dan groeit het vertrouwen van het publiek.

Als voorbeeld noemt hij de ontsnapping van mensenhandelaar Saban B. tijdens een tijdelijke verlof. „Wanneer je als rechter vermoedt dat je beslissing verkeerd zal vallen, dan moet je je er op voorbereiden dat deze van alle kanten zal worden geattaqueerd. Dit doe je door het besluit stevig te motiveren, door duidelijk te maken waarom je de beslissing hebt genomen.”

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook