donderdag 31 juli 2008

Karadzic voorgeleid

karadzic5Radovan Karadzic is vandaag om 4 uur verschenen in de rechtszaal voor zijn voorgeleiding aan het Joegoslavië-Tribunaal.

Karadzic gaf via vertalers de rechters antwoord op de eerste procedurele vragen. Meestal een eenvoudig 'da'. Hij lichtte toe dat hij bewust geen advocaat bij zich heeft. Hij zei een onzichtbare adviseur te hebben, maar wel zijn eigen verdediging te willen voeren

Karadzic draagt een donker pak en stropdas tijdens zijn voorgeleiding. Hij is duidelijk ouder geworden en ogenschijnlijk rustig; er kon zelfs een bescheiden lachje af.

Hij zag af van het voorlezen van de aanklacht. Nieuw voor de rechter was ook dat de aanklager de aanklacht aan het herzien was. Er werd een nieuwe datum gezet voor 29 augustus. Bij het veranderen van de aanklacht - waar de rechtbank akkoord mee moet gaan- zou voor nieuwe punten meer tijd worden gegund.

Na het afhandelen van de formaliteiten wees Karadzic op onregelmatigheden tijdens zijn gevangenneming en verwees naar een afspraak met Richard Holbrooke aan de vooravond van de Dayton akkoord dat hij zich uit het openbare leven terug wilde trekken. Opvallend genoeg viel toen plots de vertaling weg en werd hij snel onderbroken. Karadzic zei dat hij zich in 1995-96 al had willen verantwoorden in Den Haag, maar dat men hem wilde liquideren vanwege de afspraak met Holbrooke.(overigens is Bosnië hun copie van het vredesakkoord kwijt, algemeen wordt gedacht dat Karadzic het in zijn bezit heeft.)

Hij werd hierbij opnieuw verschillende malen procedureel onderbroken door rechter Alphonse Orie. Toen Karadzic een document aan de griffie wilde overhandigen betreffende de onregelmatigheden en het levensgevaar waarin hij zei te verkeren, werd dit niet geaccepteerd. Vreemd genoeg echter vertelde de rechter hem toen dat zorgen om zijn veiligheid schriftelijk bij de griffie ingediend moesten worden, iets wat Karadzic toch juist had willen doen. Karadzic wilde weten of de lange hand van Holbrook, die hem zou willen liquideren, tot in de gevangenis reikte.

Nieuwe zitting: Vrijdag 29 augustus 14.15

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Incestzaak Zwartewaal mogelijk heropend

De zaak tegen een in 2000 voor incest veroordeelde 62-jarige Zwartewaler wordt mogelijk heropend. Het openbaar ministerie wacht op een advies van de commissie Posthumus II, die afgesloten rechtszaken onderzoekt.

De raadsman van de veroordeelde, mr. Robbert Baumgardt, is verheugd met het rapport dat rechtspsycholoog Peter van Koppen naar de commissie heeft gestuurd. Daarin staan welke fouten politie, openbaar ministerie en rechtbank volgens hem maakten.

Volgens Baumgardt is de verklaring die de stiefdochter van de man aflegde en waarop de Rotterdamse rechtbank de man veroordeelde, ongeloofwaardig. „Het meisje stelde vanaf haar vierde elke zondagochtend door haar stiefvader te zijn verkracht in de ouderlijke slaapkamer, terwijl haar moeder beneden koffie zette. Daarna ontbeet het gezin op dat bed, de vader naakt. De rest van de familie had dit nooit door.’’

Een arts verklaarde dat het maagdenvlies van het meisje nog intact was, waarna het gerechtshof de man in 2001 vrijpleitte van verkrachting. De veroordeling voor ontucht bleef echter staan. De man kreeg twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Baumgardt: „Er was alleen een belastende verklaring van het meisje, waar tegenover staat dat haar maagdenvlies nog intact was.’’ Komt nog bij dat de verklaringen van de verkrachting vals bleken. Daarop had de politie de hele verklaring van de stiefdochter in twijfel moeten trekken.

Van Koppen, die eerder fouten in de Schiedammer Parkmoord aankaartte, mist verklaringen van broertjes en zusjes. Baumgardt: „Zij zouden wel zijn gehoord, maar er ontbreken verslagen. Maar de verhouding tussen mijn cliënt en het gezin was zo verstoord, dat je je kunt afvragen of dat betrouwbare informatie was.’’ Volgens hem zouden ontlastende verklaringen er niet toe hebben gedaan. ,,De rechter was erg gefocust op de verklaring van een zusje, die wel in het dossier zat. Zij zag in een droom een man in de slaapkamer die zij met haar zus deelde.’’

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verscherpte controle Schiphol op kinderporno

marechausseeDe marechaussee en douane gaan reizigers op Schiphol scherper controleren op het bezit van kinderporno. Ze doorzoeken daarbij laptops, digitale camera's en usb-sticks van reizigers met een bepaald 'risicoprofiel'. Ze richten zich op vluchten uit landen als Thailand of Cambodja.
Dat zegt persofficier Maarten Vos van het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem. De marechaussee heeft enkele maanden geleden onder leiding van het OM al een proef uitgevoerd op Schiphol. Enkele tientallen personen zijn bij aankomst op de luchthaven uit de rij gehaald. Er is daarbij in slechts één geval kinderporno aangetroffen, aldus Vos. De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat de aanhouding van deze man 'onrechtmatig' is.
Het OM is desondanks niet teleurgesteld in de resultaten. De scherpere controle werkt, maar moet volgens Vos worden verbeterd. Dat gebeurt nu. Daardoor moet de pakkans van kinderpornobezitters aanzienlijk toenemen, zegt Vos. ''Daar is alles op gericht.''
Ook hoopt het OM dat de rechter daardoor sneller instemt met de vervolging van een gepakte reiziger. Het doorzoeken van privébestanden op een laptop of foto's op een digitale camera is volgens de persofficier toegestaan. ''De rechter heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt.''
Alleen personen die voldoen aan bepaalde criteria worden aan een scherpere controle onderworpen, vervolgt Vos. ''Er is een methode ontwikkeld om de mensen eruit te halen.''
Hij wil niet zeggen wie risico loopt eruit te worden gepikt. ''We willen voorkomen dat iemand zich daardoor anders gaat gedragen of kleden.''
Iedereen op risicovluchten controleren, is volgens de persofficier erg lastig. Het kost erg veel tijd om alle foto's en bestanden te doorzoeken. De kinderpornoplaatjes en -video's zijn vaak goed verstopt. Marechaussees en douaniers krijgen daarom een speciale training.

Het is natuurlijk vrij duidelijk wat het profiel is: alleenreizende man van boven de 50 uit landen als Cambodja, Thailand, Filipijnen, mogelijk ook Tsjechië.

Hoewel de aanpak van kinderporno zeker prijzenswaardig is, lijkt het op een mug schieten met een kanon. Wat overigens als iemand zijn bestanden heeft versleuteld? Moet hij dan de sleutel afgeven? Wat gebeurt er met de bestanden nadat ze bij de marechaussee zijn gekopieerd? Bestaat er risico dat de pikante foto's van uw vriendin op de heren WC van de marechaussee Schiphol komen te hangen, of voor de lol op een website worden gezet? Wat stopt uiteindelijk de politie om dan maar bij mensen die 'aan een profiel voldoen' huiszoeking te gaan doen?

Zie ook Controle op kinderporno Schiphol reizgers


Update 1 Mei 2009: Uit onderzoek van PC active blijkt dat de laptop controle absoluut geen zoden aan de dijk zet

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

woensdag 30 juli 2008

Radovan K. overgedragen aan Joegoslavië-Tribunaal

karadzicDertien jaar na de aanklacht wegens volkerenmoord na de val van Srebrenica, en 9 dagen na zijn arrestatie in Servië is ex-president Radovan Karadzic overgedragen aan het Joegoslavië tribunaal. Woensdagochtend kwam hij aan in de VN-gevangenis in Scheveningen.

Karadzic zal donderdag worden voorgeleid. De zitting begint om 16.00 uur. De Nederlandse VN-rechter Alphons Orie zal de zitting leiden.

Tijdens de zitting zal de ex-president van Republika Srpska worden gevraagd zijn identiteit te bevestigen.

karadzic-nuOok krijgt hij gelegenheid tot opmerkingen over zijn gezondheid en de omstandigheden waaronder hij in Scheveningen wordt vastgehouden in de VN-detentie-eenheid.

Radovan Karadzic arriveerde per helikopter, nadat eerder twee geblindeerde busjes bij de strafinrichting voor verwarring hadden gezorgd. De helikopter vertrok iets voor acht uur van Rotterdam Airport, waar het Servische regeringsvliegtuig dat Karadzic vervoerde eerder was geland.

De heli landde binnen de muren van het gevangeniscomplex. Een helikopter van de politie bleef enige tijd cirkelen boven de gevangenis.

Karadzic werd uren eerder in alle vroegte uit zijn cel in Belgrado gehaald en op een vliegtuig naar Nederland gezet. Het vertrek werd mogelijk nadat een rechtbank in Belgrado had geoordeeld dat aan alle voorwaarden voor de overdracht was voldaan. Toen vervolgens het ministerie van Justitie zijn handtekening zette, stond ogenschijnlijk niets zijn uitlevering nog in de weg.

karadzic in betere tijdenKaradzic werd vorige week maandag gearresteerd toen hij in Belgrado op een bus stond te wachten. Hij bleek jarenlang een publiek leven als new-age psychiater te hebben geleid onder de naam Dragan Dabic. Doordat hij een andere identiteit aannam en zich vermomde met een lange baard en een forse grijze haardos, is hij nooit herkend. Hij werkte in een kliniek in Belgrado. Na een tip wisten de Servische inlichtingendiensten hem plotseling wel te vinden.

Als gevolg van de overdracht van Karadzic aan het Tribunaal kan nu een nieuw hoofdstuk beginnen: de vervolging van de oud-president voor moorden, martelingen en terroristische acties tegen Bosnische moslims en Bosnische Kroaten tussen 1991 en 1996. Het Tribunaal verdenkt Karadzic onder meer van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van de wetten en gebruiken van oorlog.

De eerste stap in zijn vervolging is de voorgeleiding voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag, die binnen 48 uur zal moeten plaatsvinden. Karadzic zal daar moeten verklaren of hij schuldig of onschuldig is. Kiest hij ervoor niets te zeggen, dan nemen de rechters automatisch aan dat hij onschuldig pleit.

Volgens Svetozar Vujacic, de advocaat van, Karadzic zal Karadzic zich tijdens zijn eerste verschijning voor het Joegoslavië-TSvetozar Vujacicribunaal niet schuldig of onschuldig verklaren aan de aanklachten. Hij zal -weer volgens de advocaat- gebruik maken van de mogelijkheid om dertig dagen uitstel te vragen.

Na deze eerste juridische procedure zal het waarschijnlijk maanden duren voor de zaak daadwerkelijk begint. Daarna kan de inhoudelijke behandeling jaren gaan duren. Karadzic heeft aangekondigd zijn eigen verdediging te willen voeren, net als ex-president Slobodan Milosevic van Joegoslavië eerder deed. Over het algemeen is dat een weg die de processen niet versnelt.

Het is mogelijk de laatste keer geweest dat de 63-jarige Karadzic in Servië was. Behalve de jarenlange behandeling van de zaak, moet hij bij veroordeling een gevangenisstraf van jaren uitzitten buiten Servië.

Karadzic heeft nog niet de beschikking over zijn laptop en stukken voor zijn verdediging. Zijn advocaat meldde woensdag dat de Bosnisch-Servische oud-president zijn in beslag genomen computer en zestig cd-roms nog niet heeft teruggekregen.

Karadzic heeft die materialen wel nodig, omdat hij zijn eigen verdediging zal voeren, aldus Svetozar Vujacic tegen de Servische zender B92.

De advocaat bevestigde tegen B92 dat het bezwaarschrift tegen de uitlevering van Karadzic, waarop de rechtbank in Belgrado sinds afgelopen vrijdag zat te wachten, nooit is geschreven. De verspreiding van het gerucht over dat bezwaarschrift maakte volgens hem deel uit van de strategie van de verdediging.

Richard Holbrooke Volgens de Servische televisie heeft Karadzic bewijzen dat de voormalige Amerikaanse topdiplomaat Richard Holbrooke hem in 1996 heeft toegezegd dat hij niet zal worden uitgeleverd. Voorwaarde was dat Karadzic zich uit alle openbare functies zou terugtrekken. Inderdaad heeft Karadzic in 1996 zijn functie als president van Republika Srpska overgedragen.

Holbrooke onderhandelde destijds met de strijdende partijen waardoor in 1995 een einde kwam aan de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Over het akkoord dat Karadzic destijds met Holbrooke zou hebben gesloten, doen al jarenlang geruchten de ronde. Diverse regeringsfunctionarissen van Republika Srpska hebben het bestaan van de overeenkomst bevestigd.

Het bestaan ervan zou verklaren waarom Karadzic nooit in Bosnië is opgepakt toen dat nog kon. Waarnemers menen dat Karadzic dit mogelijk zal meenemen in zijn verdediging. Holbrooke zelf heeft het bestaan van een dergelijk akkoord altijd ontkend.

Voor Holbrooke was Lord David Owen, een brits politicus en net als Karadzic een arts, onderhandelaar voor de EU en een van de geestelijk vaders van het -mislukte- Vance-Owen vredesplan.
Persoonlijke website van Dragan Dabic
Dragan Dabic'gezondheidswebsite

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 29 juli 2008

Twee verdachten vrijgesproken voor overval in 1995

Twee mannen die werden verdacht van een overval uit 1995 zijn dinsdag vrijgesproken. De rechtbank in Roermond achtte niet bewezen dat zij betrokken waren bij de gewapende overval in het Limburgse Well. De eis was 6 jaar

Het signalement van de verdachten kwam volgens de rechter niet overeen met hun werkelijke uiterlijk. De daders zouden 'klein van postuur' zijn, terwijl dat niet voor de verdachten gold. Ook verder was er geen overtuigend bewijs. Het feit dat een van de verdachten de bijnaam 'Konijn' had en een van de mogelijke daders 'Konijnekop' als bijnaam zou hebben maakte geen indruk op de rechtbank.

De mannen van 46 en 48 jaar werden verdacht van betrokkenheid bij een overval op een woning aan de Klokkermakersstraat op 18 maart 1995, waarbij de bewoners werden geboeid en geslagen. Het tweetal kon vandaag weer op huis aan.

Twee andere verdachten van deze overval, Brabanders van 37 en 58 jaar, moeten volgende week vrijdag 8 augustus voor de rechter verschijnen. Zij zijn in april dit jaar opgepakt.

De twee mannen die vandaag werden vrijgesproken werden pas later aangehouden.

LJ Nummers:
BD8844
BD8836

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eén politieman veroordeeld voor buitensporig geweld Pijncker

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een politieagent veroordeeld voor een geval van buitensporig geweld na afloop van het Oranjefeest in Pijnacker in mei 2006. Hij moet een boete van 750 euro betalen.

In totaal stonden drie politiemensen terecht voor zeven aanklachten.

Het OM eiste twee weken geleden een werkstraf en geldboetes tegen de agenten van het korps Haaglanden. Ze zouden feestgangers hebben mishandeld toen er ongeregeldheden uitbraken in Pijnacker, wegens het voortijdig eindigen van het feest.

De rechtbank oordeelde dat de politie in de meeste gevallen gepast geweld heeft gebruikt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man opgepakt voor oproep op Hyves

De politie heeft vandaag een 32-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden voor opruiing via internet. De man riep via de website Hyves op om de A15 bij Rotterdam af te sluiten uit protest tegen de hoge benzineprijzen in Nederland.

In het Hyves-bericht deed hij een oproep aan anderen om op 21 juli 2008 de A15 af te sluiten voor alle verkeer.

De man kan 5 jaar cel of 16.750 euro boete krijgen.

Volgens de politie worden mensen niet vaak voor zo'n oproep opgepakt. Nu gebeurde dat wel omdat de oproep kon leiden tot gevaar of hinder op de weg.

Als je ziet wat voor andere opruiing (bijv. tegen Geert Wilders) op Hyves te zien is dan kun je niet anders concludeen dan dat de politie erg selectief bezig is.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 28 juli 2008

Men waakt over u

Met een misdaadophelderingspercentage van 22 procent, en een aangiftebereidheid van circa 25 procent (dat zal per politiedistrict verschillen), is ons land een paradijs voor misdadigers. Echter niet voor de kleine overtreder. Voor die categorie is mankracht genoeg om die bij de kraag te vatten. Wie het in het hoofd haalt een nachtje door te brengen in een zuurverdiend strandhuisje (voor de somma van 70 000 euro aan te schaffen) wordt door de man in de lange, lederen jas wakker gebonkt.

Een column van Filantroop

Plaatselijke SD’ers hebben er hun werk van gemaakt het geluk van de medemens ruw te verstoren, en gezinnen tijdens de vakantiepret bruut dakloos te maken. Je zou je kunnen afvragen wat er op tegen is de nacht op het strand door te brengen in een land waar honderdduizenden illegaal verblijvende landgenoten een illegaal inkomen verwerven. Maar men heeft nu eenmaal besloten dat de goedwillende burger wél moet werken, maar van zijn salaris niet mag genieten.

Overal in ons land worden recreatiehuisjes door soortgelijke SD’ers beslopen op eventuele illegale permanentbewoning. Secuur worden de stand van de gordijnen bestudeerd, autobewegingen opgetekend, en hier en daar het energiegebruik bijgehouden. In sommige gemeenten worden uit voorzorg zelfs water en energielevering gestaakt om te voorkomen dat de mens langer in zijn eigen huisje verblijft dan de gemeentelijke willekeur hem toestaat.

Je zou wensen dat illegalen die illegaal een woning bewonen en zich een onwettig inkomen verwerven met eenzelfde nauwkeurigheid aan de tand gevoeld worden. Maar dat dan weer niet.

Nederland wordt getergd door een woud van grillig geboomte en wild slingerende lianen aan regels en wetten om de burger zijn geluk te ontnemen. Overal staan de trouwhartige ambtenaren de burger op te wachten op kleine overtredingen, of wordt het genot met hoge boetes op de korrel genomen. Wie iets te groot rijdt krijgt financieel strafwerk, wie iets te veel energie verbruikt gaat aan de paal.

Je kunt in Nederland nog beter met een machete door de Kalverstraat rennen dan met een mankement aan je fietsverlichting door een gehucht kuieren. Dan opeens is er mankracht genoeg voorhanden om de onverlaat aan te pakken.

Heeft men de pech met de beperkingen van een rolstoeler en gedwongen door hoge nood een plasje in een steeg te moeten plegen, dan wordt hard ingegrepen, want een invalide is gemakkelijker in een politiebusje te kwakken dan een draaideurcrimineel.

Wie zich verdedigt tegen een crimineel wordt als een crimineel afgevoerd, en mag hopen dat die de crimineel niet schadeloos hoeft te stellen wegens de geleden, emotionele schade.

Maar de lol kan niet op. Wie op dit alles kritiek heeft en dus voor rechts aangezien wordt, loopt verhoogd risico, want rechts is tot vijand van de samenleving verklaard. Rechtse opiniemakers en politici lopen in het beste geval het risico zich aan het politiebureau te moeten verantwoorden voor het hebben van een mening. In het slechtste, zal men de hulp van een beveiligingsbedrijf moeten inroepen, of zich met een gepantserde auto moeten verplaatsen.

Je zou kunnen denken, als er vijf man in een tunneltje fietsers kunnen opwachten, er beambten genoeg zijn om burgers van onbesproken gedrag van hun vakantiegeluk te beroven, en er voldoende politiemankracht beschikbaar is om een wildplassende invalide in een politiebus te kwakken, het geen moeite kan kosten bedreigde opiniemakers en politici een veilig bestaan te bieden.

Maar ja, een overheid die liever de burger dan de crimineel terroriseert kijkt wel uit.

aarom heeft Nederland een cellenleegstand, schoffelen de criminelen in een aangenaam zonnetje, en vertrekken steeds meer Nederlanders naar landen waar burgers van goede wil niet vervolgd dreigen te worden.

Maar wie betaalt straks de belasting?

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Weer 6 lijken gevonden in tuin Indonesische seriemoordenaar

De Indonesische politie heeft in de achtertuin van een 30-jarige man, die verdacht wordt van de moord op zijn Nederlandse minnaar, vandaag zes lichamen opgegraven.

Daarmee zou het totaal aantal slachtoffers van de veronderstelde seriemoordenaar Verry Henyanksyah op elf komen.

Henyanksyah werd gearresteerd nadat hij bekend had de moord te hebben gepleegd op zijn homoseksuele Nederlandse partner, van wie hij het lichaam in stukken hakte en in een koffer in de Indonesische hoofdstad Jakarta dumpte. Op zijn aanwijzing werden nu in zijn tuin in Jombang, in het oosten van Java, al vier lichamen gevonden. Dorpelingen hielpen bij de opgraving.

Twee van de lichamen die maandag werden opgegraven behoorden volgens de politie toe aan een moeder en haar 3-jarige dochtertje. Hoewel de lichamen van de slachtoffers in vergevorderde staat van ontbinding verkeren, zei de politie aanwijzingen te hebben dat ze waren geslagen. De moorden zouden binnen een periode van ongeveer een jaar zijn gepleegd.

Over het motief van de man tast de politie nog in het duister.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Micha Kat vs Maurice Lippens: the X-files

klol Vandaag diende in Amsterdam het kort geding tussen Fortis topman Maurice Lippens en Micha Kat, betreffende uitlatingen op Kat's weblog Klokkenluider online over pedofiele vergrijpen waar graaf Lippens bij betrokken zou zijn.

Kat kon noodgedwongen (hij zit in Thailand en hoorde vrijdag pas dat het kort geding zou plaats vinden) niet aanwezig zijn en had middels een e-mail om uitstel gevraagd. Ook was hij niet vertegenwoordigd.

Vice president mevr. mr. W. Tonkens-Gerkema oordeelde emicha-katchter dat Kat ruim de tijd had gehad om een advocaat te regelen en verwiep daarom het verzoek om uitstel.

De advocaten van Fortis en Lippens - Van Manen en Jimmink - betoogden dat de publicaties van Kat over gruwelijke pedofiele mishandeling door Maurice Lippens op de websites het vrije volk en klokkenluideronline onnodig grievend, lasterlijk en smadelijk waren, er geen enkele rechtvaardiging voor de beschuldigingen is en Kat zich slechts heeft beroepen op anonieme bronnen, met name Kleintje Muurkrant (de serie Adel Verplicht). Opvallend genoeg is tegen die serie op Kleintje Muurkrant nimmer geprocedeerd.

maurice lippensDat laatste is interessant: want de jurisprudentie in Nederland is ‘klip en klaar’: was er eerder een beschuldiging gepubliceerd in de media en daar is de beschuldigde niet tegen opgetreden, dan is daarmee een niet tegengesproken bron geschapen.

Houdt de voorzieningenrechter in Amsterdam zich aan deze jurisprudentie dan lijkt een veroordeling van Micha Kat niet voor de hand te liggen. Komt die er wel, dan is de vraag of de gebroeders Lippens vier jaar na dato alsnog Kleintje Muurkant gaan aanpakken, alsmede de ‘X-files’ site.

Uitspraak 7 augustus 2008.

Vermeldenswaardig is dat Kat wellicht niet zo lekker ligt bij de rechtbank in Amsterdam wegens zijn publikatie over rechtbank predidente Carla Eradus. Van Tonkens-Gerkema wordt gezegd dat zij via haar nevenfunctie bij de Arbitrage commissie goede contacten zou hebben met personen bij de ABN, onlangs gekocht door Lippens' Fortis.

Kat heeft al aangekondigd bij veroordeling in hoger beroep te zullen gaan.

Zie ook: Rechtszaak Fortis baas tegen Micha Kat

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vijf Nederlandse vrouwen verkracht in Kenia

Vijf Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar zijn tijdens een werkvakantie in Kenia afgelopen donderdag verkracht door een groep van zo'n tien Keniaanse mannen.

De vrouwen maakten deel uit van een groep die bezig was met welzijnswerk in het Afrikaanse land. Ze waren uitgezonden via Livingstone uit Amersfoort. Een woordvoerster van de organisatie bevestigde maandag een bericht hierover van het Reformatorisch Dagblad.

Medewerkers van Livingstone, dat al tientallen jaren werkvakanties in verschillende Afrikaanse landen, Oost-Europa en Zuid-Amerika organiseert, zijn "ontzettend geschokt".

Een groep van twaalf Nederlanders was in het Keniaanse Kakamega bezig met het opknappen van een school. Zij waren juist het project aan het evalueren toen een groep Keniaanse mannen het terrein op kwam.
Het terrein was beveiligd, maar de mannen hadden een buurman gegijzeld om zich toegang tot het terrein te verschaffen.

Op het moment dat de mannen binnenkwamen waren ook enkele Kenianen, onder wie een aantal baby's, aanwezig. De overvallers brachten alle aanwezigen naar een kamer.

Daar werden ze gedwongen hun waardevolle bezittingen af te geven en werden ze aan handen en voeten vastgebonden en moesten op hun buik gaan liggen. "Als ze even bewogen werden ze geslagen. De overvallers hadden behalve een vuurwapen allerhande wapens als harken en speren bij zich."

De Keniaanse overvallers namen vijf vrouwen mee naar een andere ruimte, waar ze verkracht zijn. "Ze hebben ook nog geprobeerd lokale vrouwen te verkrachten, maar die werden uiteindelijk met rust gelaten omdat zij baby's bij zich hadden."

Meteen daarna maakten de overvallers zich uit de voeten. De Keniaanse politie heeft meteen dertig mensen op de zaak gezet. Inmiddels zouden al honderd mensen zijn verhoord.

De vrouwen zijn in Kenia in een ziekenhuis onderzocht en via Naïrobi zo snel mogelijk teruggevlogen naar Brussel, waar zij zaterdag zijn aangekomen. Daar werden zij opgewacht door familie en mensen van Livingstone. De vrouwen krijgen in Nederland nog medische en psychische zorg.

Livingstone stopt per direct met het project in Kenia. "Ook al kan het projectteam hier natuurlijk niets aan doen." Livingstone schat de veiligheid van een project altijd van tevoren in en zorgt voor bewaking.
Opvallend is echter dat de stichting Future4 kids op haar website juist had staan dat ze in 2008 niet meer naar Kakamega zou gaan in verband met de veiligheidssituatie.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zondag 27 juli 2008

Aanslag op Nederlanders in België

In de Belgische grensplaats Merksplas is zondag het huis van een Nederlander in brand gestoken. In het huis werd een doodgeschoten vrouw aangetroffen. De Nederlander zelf is met schotwonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw, paaldanseres Samira Bekkar (27) was met twee schoten om het leven gebracht.

Politie en brandweer houden rekening met een afrekening in het criminele milieu. De man is Wim Beckmann, die bij de politie bekend is wegens oplichting via onder meer BTW-carrousels. Hij zou in het milieu heel wat vijanden hebben gemaakt.Ook heeft hij via zijn firma G-hanz Benelux B.V. veel oplichtingsslagtoffers achtergelaten.

Een woordvoerster van Justitie wacht echter met conclusies totdat de identiteit van de vrouw vaststaat en er sporenonderzoek is afgerond. Zo is nog onzeker of er schutters in huis zijn geweest.

Het technisch onderzoek verloopt lastig omdat het dak is ingestort op de plaats waar de slachtoffers zijn gevonden, aldus justitie.

De brandweer kreeg omstreeks twaalf uur 's middags de melding dat het rieten dak van de villa in brand stond. De brandweermannen stuitten binnen op een afgesloten ruimte, die de slaapkamer bleek te zijn.

Ze beukten de deur in en troffen twee bebloede personen aan, de reeds overleden vrouw en de man die in levensgevaar verkeerde.

Justitie heeft inmiddels veel documenten meegenomen uit het huis voor nader onderzoek. De Vlaamse omroep VRT meldde dat de Nederlander enkele bedrijven heeft gehad voor telecomapparaten en vermogensbeheer.

Deze firma's zijn failliet gegaan. Dat zou veel mensen kwaad hebben gemaakt. Volgens de VRT gaat de naam van de Nederlander op internetfora gepaard met termen als 'bedrieger' en 'oplichter'.

De dode vrouw bleek later de 27 jarige vriendin van de man te zijn.Zie ook "Wim Beckmann vrijgelaten"

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 25 juli 2008

Robert Hörchner vrij in Polen

Robert Hörchner uit Sint-Michielsgestel is na een hechtenis van acht maanden op borgtocht uit zijn Poolse cel vrijgelaten. Hij zat daar sinds 4 oktober vorig jaar vast in voorarrest.

Hörchner was de eerste Nederlander die op basis van een nieuw Europees uitleveringsverdrag werd uitgeleverd aan Polen.

Hörchner werd door de Poolse justitie verdacht van het opzetten van een grote hennepkwekerij in Polen in de jaren 1999 en 2000. De Brabander toonde zich na zijn voorlopige vrijlating op borg verontwaardigd over de gang van zaken. Hij zegt dat er nog steeds 'geen flinter bewijs' tegen hem is gepresenteerd. De Poolse justitie zegt echter over getuigenverklaringen te beschikken die wel wijzen op zijn betrokkenheid bij de hennepkwekerij. De verwachting is dat hij over enkele maanden in Polen zal worden veroordeeld. Hij zal zijn eventuele straf dan in Nederland moeten uitzitten.

Hörchner heeft inmiddels een justititiële geschiedenis die al zo'n vijftien jaar duurt. Die startte met een veroordeling wegens drugssmokkel in 1993 door een Nederlandse rechter. De connectie met Polen was van later datum. Die begon toen hij een op dat moment florerend Gestels confectiebedrijf had, dat hij eind 1999 verplaatste naar Polen.

Op dat moment was een XTC-bende bezig gebruik te maken van zijn inmiddels leegstaande bedrijfshal in Nederland.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Bijlmoord om gestolen geld

De verdachte van een moord in Gouda heeft bekend. Hij zou het slachtoffer met een bijl hebben vermoord omdat die geld had gestolen van zijn nicht.

Een 50-jarige inwoner van Gouda heeft bekend eeen 46-jarige man zonder vaste woonplaats met een bijl om het leven te hebben gebracht, omdat deze geld zou hebben gestolen van zijn nicht. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het slachtoffer zou op 6 juli bij de verdachte op bezoek zijn geweest. Ze hadden samen alcohol gedronken in de woning aan de Wielewaalstraat. Toen de bezoeker op een matras ging liggen, sloeg de gastheer hem met een bijl op zijn hoofd. Als reden daarvoor zou hij hebben aangevoerd dat het slachtoffer van zijn nicht geld zou hebben gestolen.

Omwonenden alarmeerden die zondagavond de politie. Het slachtoffer werd in een plas bloed gevonden. De verdachte werd ter plaatse aangehouden.

 

Video

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

donderdag 24 juli 2008

Tik op de vingers voor moord op Halima Fatehmahomed

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag Arshad A. (42) een Rotterdammer van Pakistaanse afkomst, veroordeeld tot zeven jaar en acht maanden gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vriendin, de oorspronkelijk Surinaamse Halima Fatehmahomed (22).

De rechter acht bewezen dat Arshad A. haar op 30 oktober 1990 heeft gedood door haar met een steen op het hoofd te slaan en haar daarna te wurgen. Het stoffelijk overschot van de vrouw werd op 14 december 1990 gevonden in de tuin van een slooppand aan de Lange Hilleweg in Rotterdam-Zuid.

Advocaat Jaap Spigt vindt dat het bewijs tegen zijn cliënt berust op aannames. Hij sprak donderdag van hink-stap-sprongbewijs. Hij raadt A. aan in beroep te gaan. Of die dat ook doet, weet Spigt later deze week.

Het Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar geëist. De rechtbank legde die straf in feite ook op, maar trok er vijf maanden af, omdat een medewerker van het OM op donderdag 3 juli een samenvatting van het dossier in de trein liet liggen. Dit zou A. kunnen schaden.

A. zat begin jaren negentig al eens als verdachte in voorarrest in deze zaak. Hij kwam vrij in 1991 omdat justitie te weinig bewijs tegen hem had. Een nieuwe getuigenverklaring in 2005 leidde zorgde voor heropening van de zaak: de ex-vrouw van A. verklaarde dat zij hem die avond onder het bloed thuis had zien komen. A. was met verlof uit de gevangenis toen hij opnieuw werd opgepakt. Hij zat sinds 1999 vast voor een dodelijke schietpartij, waarvoor hij twaalf jaar celstraf had gekregen.

Volgens het OM vermoordde A. Halima onder meer omdat zij een belastende verklaring tegen hem had afgelegd wegens zijn frauduleuze praktijken bij de sociale dienst.

Zeven jaar en acht maanden, voor moord, dat is niet veel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jaar cel en TBS voor uittrekken oog

De rechtbank in Dordrecht heeft een 23-jarige man uit Oud-Beijerland veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had begin november vorig jaar eigenhandig een oog uitgerukt van een destijds 39-jarige man. Kort daarvoor had hij het slachtoffer met een ijzeren pijp neergeslagen en in een houdgreep genomen.

De ruzie vond plaats in Oud-Beijerland in het ouderlijk huis van de verdachte. In de andere oogkas was zonder resultaat gepeuterd, meldt Novum.

De rechtbank acht de kans op herhaling groot. De verdachte werd gediagnosticeerd als een ernstig gestoord persoon met borderline en narcistische trekken. Hij is veroordeeld voor zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en "bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht." Ook moet hij vijfduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer, die zijn werk als elektromonteur heeft moeten staken.

Vijfduizend euro is natuurlijk maar een schijntje als je je werk moet opgeven.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jongen van 14 veroordeeld voor 'liefdeloze' sex

De kinderrechter in 's-Hertogenbosch heeft een 14-jarige jongen uit Tilburg een verplichte leerstraf van 40 uur opgelegd. De jongen moet van de rechter beter om leren gaan met seksualiteit. Hij had seks met een 11-jarig meisje toen hij zelf 12 was.

Bovenop de leerstraf, kreeg de jongen ook een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Het vonnis was conform de eis van de officier van justitie, meldt het Brabants Dagblad.

De destijds 12-jarige verdachte had samen met een vriendje om beurten seks met het 11-jarige meisje. Het standpunt van de advocaat, dat er geen sprake was van ontucht vanwege het geringe leeftijdsverschil tussen de verdachte en het slachtoffer, kwam daardoor te vervallen. Seks met iemand onder de 12 is weliswaar toegestaan wanneer het leeftijdsverschil klein is, maar dan moet er sprake zijn van een liefdevolle relatie. Dat was volgens de rechtbank niet het geval.

Je vraagt je af waarom het meisje niet voor de rechter stond en waarom zou kinderseks wel goed zijn als twee mensen verliefd zijn en niet als ze gewoon zin hebben in elkaar? Wat ze klaarblijkelijk bij volwassenen niet voor elkaar krijgen, zal er bij kinderen ingeramd worden. Dat de rechter bepaald wat wel en niet liefdevol is, is ook nogal onderworpen aan persoonlijke normen en waarden. Lijkt me veel beter om vrijwilligheid als norm te gebruiken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

woensdag 23 juli 2008

Uitstel uitspraak in zaak tegen 'Craig David-verkrachter'

Het gerechtshof in Arnhem heeft vandaag geen uitspraak gedaan in de zaak tegen de 26-jarige Shawn M. uit Utrecht die in hoger beroep terechtstaat voor het verkrachten van twee prostituees en drie pogingen daartoe.
De rechters willen de verdachte volgende week woensdag nog een keer aan de tand voelen alvorens uitspraak te doen. Het gerechtshof meent dat er toch nog onvoldoende bekend is over de zaak om nu al vonnis te kunnen wijzen.
Het Openbaar Ministerie eiste twee weken gelden negen jaar cel tegen de 26-jarige Shawn M., die zegt onschuldig te zijn.

Het OM is ervan overtuigd dat M. zich tussen 18 april en 14 mei 2006 aan de vrouwen vergreep. Dit omdat veel overeenkomsten opdoken in de aangiften van de slachtoffers.
Zo vertelden de vrouwen allemaal dat de dader, net als M., gebrekkig Nederlands, Engels en Papiamento door elkaar sprak, op een fiets wegvluchtte en verschillende malen het nummer 'Walking away' van de Britse r&b-zanger Craig David wilde horen.

De slachtoffers prostitueerden zich aan het Zandpad en de Europalaan in Utrecht. Dat het bij drie prostituees bij een poging tot verkrachting bleef, was te danken aan heftig tegenstribbelen, verklaarde de politie na de aanhouding van M. in mei 2006.

Volgens justitie handelde de Utrechter gewelddadig en intimiderend. Hij zou zijn slachtoffers de keel zo hard hebben dichtgeknepen dat enkele vrouwen voor hun leven vreesden.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde M. vorig jaar tot zes jaar cel. Het OM had toen een gevangenisstraf van tien jaar geëist. De rechters vonden die eis echter 'bovenmatig'. (Daarom gaan ze nu maar voor negen jaar.)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Criminelen zijn de politie steeds vaker te slim af

Criminelen zijn de politie steeds vaker te slim af omdat de politie haar technieken en methoden voor de rechter moet prijsgeven. Dat zegt althans directeur recherche bij het Korps Landelijke Politiediensten Fred Westerbeke in het jaarverslag van het korps. Het korps loopt volgens Westerbeke hierdoor regelmatig achter de feiten aan.

Een crimineel observeren of aftappen zou allang niet meer werken. "We lopen steeds weer tegen de grenzen aan van wat we kunnen", aldus Westerbeke. Daarom zou het korps in ontwikkeling moeten blijven. Dat lukt aardig, zegt de directeur. Zo wil het korps de informatievoorziening over bijvoorbeeld verdachten zo inrichten dat andere diensten deze met een druk op de knop kunnen inzien.

Onder meer de Dienst Nationale Recherche is onderdeel van het KLPD. Deze dienst bestrijdt zware, georganiseerde criminaliteit, ook in het buitenland.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlander vermoord door seriemoordenaar in Jakarta

Een jonge Nederlandse man, is deze week gevonden in de koffer van een seriemoordenaar. De Nederlander bleek in stukken te zijn gesneden. De dader is volgens de politie een seriemoordenaar die minstens vier mensen heeft gedood. De Nederlandse ambassade heeft dat gisteren bevestigd.

De Nederlander zou een homoseksueel zijn geweest die een relatie met zijn moordenaar dacht aan te gaan. De gearresteerde eigenaar van de koffer, Verry Henyanksyah, bekende na een intensief verhoor aan de politie dat hij nog meer mensen had gedood. Maandag 21 juli toonde hij een rechercheteam drie lichamen van andere slachtoffers.

"De Nederlander had seksuele avances gemaakt, waarna hij hem meenam, vermoordde en aan stukken sneed." De politie sluit niet uit dat de man nóg meer slachtoffers heeft gemaakt. De andere slachtoffers zijn waarschijnlijk ook toeristen. "Vermoedelijk gaat het om mannen die eveneens op zoek waren naar seks. Het lijkt een leidend motief voor de verdachte", aldus de politie.

Indonesie is niet onbekend met het fenomeen seriemoordenaar, enige jaren geleden werd een bomo (toverdokter) gearresteerd die in 11 jaar tijd 42 slachtoffers (voornamelijk vrouwen) had gemaakt die bij hem kwamen om zich van de trouw van hun partners te verzekeren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verdachten geweldsmisdrijf vaak niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie vervolgt in ruim 41 procent van alle geweldsmisdrijven die het zelf afhandelt, geen verdachten. Dat percentage is al jaren hoger dan het seponeren van strafzaken voor andere criminele daden, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het totaal aantal zaken waarin justitie geen verdachten vervolgt, is sinds het jaar 2000 overigens vrijwel gelijk gebleven. De laatste jaren werden er steeds meer geweldsmisdrijven gepleegd. Die zijn echter moeilijk te bewijzen en daarom komt het relatief vaak niet tot de berechting van verdachten. In 2007 handelde het OM ruim 122 duizend zaken zelf af. Een kwart hiervan werd geseponeerd. Het OM meldde in mei in het jaarbericht over 2007 dat het de algemene daling van criminaliteit sinds 2002 ook vorig jaar zag doorzetten. Uitzondering op deze trend was daarbij de stijging van geweldsdelicten. Die doet zich met name voor bij lichtere gewelddadige incidenten, zoals eenvoudige mishandeling en bedreiging. De toename in het signaleren van geweld komt met name, omdat politie en justitie meer aandacht aan dit soort misdrijven besteden, meent het OM.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 22 juli 2008

11 maanden en jeugd TBS voor Hüseyin P. voor doodsteken scholier

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag de 15-jarige Hüseyin P. veroordeeld tot elf maanden jeugddetentie en  behandeling in een kliniek voor jeugdpsychiatrie. De jongen stak op 11 oktober bij het Technisch College in Amsterdam-West zijn 16-jarige klasgenoot Youssef Mokhtari dood.

De rechtbank veroordeelde P. in maart tot elf maanden jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs. Bij zo'n voorwaardelijke behandeling kan een patiënt 's avonds naar huis, terwijl hij bij de onvoorwaardelijke variant in een gesloten inrichting verblijft. De uitspraak van het Hof is daarmee gelijk aan die van de rechtbank Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep onvoorwaardelijke jeugd-tbs geëist. Bij deze variant verblijft de verdachte in een gesloten inrichting.

De verdachte was zelf in hoger beroep gegaan. Volgens zijn advocaat, Bram Moszkowicz, was de jongen slachtoffer van pesterijen en heeft hij gehandeld uit 'noodweerexces'.

Tijdens de les hadden de twee al ruzie. Na schooltijd wachtte P. Mokthari op. P zou toen door Mokhtari in zijn gezicht zijn geslagen, waarop P. hem met het mes in de nek, buik en rug stak. Mokhtari overleedt in het Ziekenhuis.

Hüseyin P. werd door zijn medestudenten bij het metrostation gegrepen en in elkaar geslagen, voordat hij werd gearresteerd.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 21 juli 2008

Veendammer gijzelt stiefdochter

Een 14-jarig meisje in Veendam blijkt door haar 39-jarige stiefvader te zijn gegijzeld en mishandeld. Hij is vandaag gearresteerd.

Hij wordt ervan verdacht zijn stiefdochterdochter meerdere malen zwaar te hebben mishandeld. Hij zou haar het hele weekeinde belet hebben het huis te verlaten

Uiteindelijk slaagde zij er vanmiddag in uit het huis te ontsnappen en naar de buren te vluchten. Het arrestatieteam trof de stiefvader in aggressieve toestand aan, terwijl hij een peuter (wel zijn dochter) op schoot hield.

De 14 jarige wordt in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.

Haar biologische vader probeert haar nu bij hem thuis te krijgen

Update 23 juli: Inmiddels is ook de moeder van het meisje aangehouden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

CBS: Daling criminaliteit zet niet door

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Bijna de helft van alle misdrijven werd in 2007 in de 25 grootste gemeentenCBS-per1000 gepleegd. Het gaat hierbij om in totaal 541.000 gevallen. Dat is in vergelijking met 2002 overigens een daling van 18 procent.

In Utrecht daalde de criminaliteit sinds 2002 het meest per duizend inwoners: van 268 in 2002 naar 162 in 2007. Daarom is Utrecht niet langer de gemeente met de meeste misdrijven per duizend inwoners. Amsterdam heeft die positie nu overgenomen, constateert het CBS.

In de hoofdstad plegen criminelen 170 misdrijven per duizend inwoners. Ook in Eindhoven, Maastricht en Rotterdam lag het aantal criminele incidenten in 2007 volgens het CBS relatief hoog.

Meer dan de helft van de misdrijven betreft diefstal. Toch is het aantal diefstallen in de laatste jaren juist sterk afgenomen. In 2007 waren er ruim een kwart miljoen diefstallen minder dan in het piekjaar 2002.

Andere veel voorkomende misdrijven zijn vernieling, geweld en verkeersmisdrijven. Tussen 2002 en 2007 namen deze vormen van criminaliteit juist toe.

Bron: CBS

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zondag 20 juli 2008

Bizarre ontvoering in Den Bosch

De politie heeft vanochtend een 30-jarige man uit Den Bosch aangehouden wegens een bizarre ontvoering van een 15-jarige jongen.
De verdachte had volgens de politie in de nacht van zaterdag op zondag de jongen zonder aanleiding van diens fiets getrokken en zijn woning in gesleurd.
Hij dreigde twee vechthonden op de jongen af te sturen als hij niet meewerkte. De jongen wist via de achterdeur te ontkomen.
De man kwam hem met een groot mes achterna, maar de jongen slaagde erin naar huis te vluchten. Daar waarschuwde hij de politie.
De politie viel zondagochtend het huis van de Bosschenaar binnen en heeft de man ingesloten.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 18 juli 2008

Getuige drievoudige moord eist bescherming

innandoutAfgelopen woensdag 16 juli was er een getuigenverhoor bij de rechter commissaris in Den Haag betreffende het hoger beroep in de zaak van de 3-voudige moord in café 'Inn & Out' in Rotterdam. Op 19 november 2005 kwamen vier Kaapverdianen naar 'Inn and Out' aan de Schiedamsesingel in Rotterdam om vijf ton van de eigenaar te eisen in een al langer slepend conflict. De vier gijzelden alle aanwezigen, bedreigden hen en schoten erop los.

De eigenaar, die zijn verjaardag vierde, en twee bezoekers werden doodgeschoten. De overvallers probeerden de aanwezigen in brand te steken om zo geen getuigen achter te laten. I.T. (destijds 23) werkte die avond als barvrouw. Ze werd levensgevaarlijk gewond en raakte blijvend invalide.

Drie daders kregen een levenslange gevangenisstraf van de Rotterdamse rechtbank, een vierde, José Barbosa werd op 1 september 2006 op de Kaapverdische eilanden aangehouden werd in zijn vaderland berecht. Op 12 Augustus 2008 moet hij voor de rechter verschijnen in hoger beroep. Binnenkort speelt ook het hoger beroep in de Rotterdamse zaak.

I.T. weigerde om woensdag opnieuw gehoord te worden en kwam niet naar de rechtbank. Een telefoontje van de rechter commissaris om te vragen waar zij bleef, eindigde in dreigementen dat zij in de cel zou belanden als zij bleef weigeren te getuigen. I.T. zegt bang te zijn. De veroordeelden heben hun hele familie in Rotterdam en zij is bang dat die wraak zullen nemen. Justitie is volgens haar alleen in haar geïnteresseerd voor een getuigenis, maar daarna wordt zij aan haar lot overgelaten. Zij is bang dan te worden vermoord.

Haar situatie in schril contrast met hoe criminele getuigen van justitie worden behandeld. Die worden beschermd, krijgen geld en een nieuwe identiteit. Niets van dat alles voor I.T. die moet rondkomen van een uitkering. Zij vraagt nu dat justitie voor bescherming en een nieuwe identiteit zorgt.
Het is inderdaad beschamend dat justitie zich aan de onschuldige getuige niets gelegen laat liggen, terwijl criminele getuigen wel worden beschermd en soms zelfs misdaden vergeven worden

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

donderdag 17 juli 2008

Dood in de cel: weer een justitiele doofpot?

De 35-jarige gedetineerde August H. wordt in oktober 2007 dood aangetroffen in zijn cel in de Penitentiaire Inrichting De Grittenborgh. Het lichaam van August zit vol met blauwe plekken en foto's van het lichaam vertonen dit ook. Nabestaanden en de lijkschouwer stellen dat het hier duidelijk gaat om letsel als gevolg van uitwendig geweld. De advocaat van de nabestaanden, Mevr. mr Febroniya Attois stelt dan ook dat August H. vlak voor zijn overlijden zwaar is mishandeld. Justitie stelt dat het om een natuurlijke dood gaat. De nabestaanden van August H. eisen dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan.

Vandaag besteed 'Eén vandaag' aandacht aan de zaak.

Het is raar dat het in Nederland klaarblijkelijk mogelijk is dat er bij een sterfgeval in de cel, justitie een duidelijk andere positie in kan nemen dan de Patholoog Anatoom en dat er geen open onderzoek wordt gedaan. Ook als minister van justitie zou ik toch de onderste steen boven willen hebben. Nu lijkt het gewoon weer op de zoveelste doofpot affaire.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Levenslang voor Duitser voor moord in Katwijk

turnhoutDe rechtbank in Schwerin (Dld) heeft de 27 jarige Sven Stamm veroordeeld tot levenslange celstraf voor de moord op de Vlaamse wethouder Toon de Preeuw , wiens lijk in november 2004 in Katwijk werd aangetroffen.

Stamm maakt geen kans op vervroegde invrijheidstelling wegens zijn aanzienlijke strafregister, bepaalde de rechtbank in Schwerin.

Stamm had samen met de Nederlander Ira Toendang Toon de Preeuw  op 7 november 2004 in de Begijnenstraat in Turnhout overvallen en in de kofferbak gepropt.

Daarna reden ze naar Baarle-Nassau, waar DePreeuw onder bedreigingen zijn bankkaart moest afgeven en de twee daders 500euro konden afhalen. Vervolgens trokken ze naar Katwijk, met DePreeuw nog steeds in de koffer. Daar werd DePreeuw uit de koffer gehaald. De Duitser dwong het slachtoffer om de zee in te gaan en niet meer om te kijken.
De Preeuw keerde wel terug en daarop besliste Stamm hem de keel over te snijden. De twee daders reden daarna weg en werden pas een week later opgepakt in het Duitse Parchim, waar ze rondreden met de wagen van DePreeuw.

Stamm werd toen al gezocht voor een moord die hij enkele weken eerder had gepleegd op een Duits zakenman. Een moord waarvoor hij intussen al veroordeeld is tot levenslang. Omdat Stamm al in Duitsland in de cel zit, werd beslist om ook het dossier van de moord op DePreeuw naar Duitsland te halen. Het gaat wel enkel om Stamms aandeel, want zijn Nederlandse kompaan Toendang werd in 2006 al veroordeeld tot twaalf jaar cel voor medeplichtigheid.

Volgens psychologen heeft Stamm geen inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen en dat hij zelf niet weet hoe hij met zijn eigen gevoelens moet omgaan. Volgens de deskundigen is daar bijna geen therapie voor mogelijk.
De psychologen plaatsten ook vraagtekens bij het feit dat de moord zou gepleegd zijn onder invloed van cocaïne. Ze gaven ook aan dat de verdachte nog geen tekenen van spijt heeft getoond. 

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Minderjarigen gestraft voor mishandeling

De kinderrechter heeft vandaag 17 juli zes kinderen tussen de 12 en 15 jaar jeugddetentie en werkstraffen opgelegd. De daders mishandelden stelselmatig een broer en zus van respectievelijk 8 en 11 jaar oud uit Rijswijk.

Daarnaast kregen de minderjarige kinderen voorwaardelijke straffen met een proeftijd van twee jaar opgelegd. De slachtoffers werden vanaf de zomer van vorig jaar geterroriseerd door hun belagers.

De kinderen vertelden samen met hun moeder begin dit jaar hoe zij door een groep van in totaal tien kinderen in elkaar werden geslagen, terwijl daar met een mobiele telefoon opnamen van werden gemaakt.

De politie kwam de daders op het spoor door rechercheonderzoek, verklaringen en bewijs op mobiele telefoons en computers. Het OM vond de zaak zo ernstig, dat het besloot om de verdachten voor te geleiden bij de rechter-commissaris. Dit komt zelden voor bij zulke jonge kinderen.

Ook de rechter-commissaris nam de zaak hoog op en besloot de kinderen in bewaring te stellen. De zes kinderen hebben tussen de 11 en 41 dagen in voorarrest gezeten.

Vier daders die een kleinere rol hadden bij de mishandelingen, werden eerder al door de kinderrechter gestraft. Het OM liet weten tevreden te zijn over de opgelegde straffen.

Goed zo, in de kiem smoren!

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Negen jaar en TBS voor doodslag op Angela Zwaan

De Utrechter R.D. (27) is veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zijn vriendin Angela Zwaan (26). Ze werd vorig jaar juni in haar huis in Houten met vele messteken om het leven gebracht.

R.D. verklaarde twee weken geleden tijdens de zitting zich niets meer te herinneren van het moment waarop het slachtoffer om het leven moet zijn gebracht. Hij zei dat hij alleen nog maar wist dat zijn vriendin met een mes op hem af kwam.

De rechtbank gaat er vanuit dat de verdachte doet alsof hij aan geheugenverlies lijdt en concludeert dat het niet het slachtoffer, maar de verdachte was die beneden een mes haalde en op de zolder van de woning de vrouw met messteken om het leven bracht.

Aan de fatale steekpartij ging een ruzie vooraf. Volgens R.D. ging die ruzie over het kijken van een film op televisie. De rechtbank achtte het echter meer aannemelijk dat de twee ruzie hadden over het gebruik van cocaïne door de verdachte, of het beëindigen van de relatie door het slachtoffer.

De officier van justitie eiste twee weken geleden negen jaar gevangenisstraf en tbs. De rechtbank legde eenzelfde straf en maatregel op en overwoog daarbij dat de verdachte het slachtoffer op uiterst gewelddadige en gruwelijke wijze om het leven gebracht had.

Ook is vastgesteld dat geen van de verwondingen acuut tot de dood van Angela Zwaan heeft gehad. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en ook geen spijt heeft betuigd.In hoger beroep op 19 november 2009 maakt het Hof er 7,5 jaar en TBS van

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis 15 maanden voor verkrachting gehandicapte

Officier van justitie Van Roessel heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist tegen de 36-jarige K. H. uit Afghanistan, wegens het verkrachten van een geestelijk en lichamelijk gehandicapte vrouw.

H. werkte als uitzendkracht in de woonvoorziening De IJlanden in Nieuw-Sloten waar het 27-jarige slachtoffer verbleef. H. zou haar op zijn eerste werkdag hebben verkracht.
Hij betoonde donderdag voor de rechtbank zijn spijt voor zijn handelen, maar betoogde ook dat het initiatief voor de seksuele praktijken bij de patiënte lag.

De feiten deden zich voor op 12 maart 2006. H. trad die dag voor het eerst aan in de woonvoorziening.

H. heeft geen geweld of bedreiging met geweld gebruikt, aldus officier Van Roessel, maar er is wel sprake geweest van dwang. Zij bestreed de lezing van H. over de vraag of hij kon weten dat het slachtoffer verstandelijk gehandicapt was. Haar lichamelijke invaliditeit was evident: de vrouw zat in een rolstoel. Volgens Van Roessel functioneerde de vrouw verstandelijk op het niveau van een 8–jarig en emotioneel op dat van een 4–jarig kind. Zij benadrukte dat H. had moeten en kunnen weten dat De IJlanden ook onderdak biedt aan geestelijk gehandicapten.

De rechtbank bekeek op verzoek van de officier videobeelden van een politieverhoor van het slachtoffer in een speciale studio. Daaruit bleek volgens de aanklaagster onomwonden dat de vrouw niet over volwassen verstandelijke vermogens beschikte.

De uit Afghanistan afkomstige H. , weet zijn gebrek aan kennis over de geestelijke conditie van de aan zijn zorg toevertrouwde patiënte onder meer aan zijn gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Hij denkt dat het slachtoffer vooral teleurgesteld is in het feit dat hij geen verhouding met haar wilde. Van verkrachting is volgens hem geen sprake geweest.

Volgens zijn advocaat M. van Vuuren is er onvoldoende eenduidig bewijs om tot een veroordeling wegens verkrachting te komen. Alleen voor het feit dat H. seksuele handelingen heeft gepleegd met een patiënte terwijl hij in functie was, kan de man gestraft worden, meent de raadsman, want dat heeft zijn cliënt toegegeven.

De rechtbank doet uitspraak op 31 juli.

Een beetje lage eis.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 15 juli 2008

10 jaar voor verkrachting 14 jarige uit Tweede Exloërmond

De rechtbank in Assen heeft de 55-jarige Hans R. uit de Duitse plaats Meppen vandaag conform de eis veroordeeld tot tien jaar celstraf. Op 4 oktober 2007 ontvoerde en verkrachtte hij de 14-jarig Amber uit Tweede Exloërmond.

Het meisje, dat een vriendinnetje was van Suzanne Wisman die in 2006 ook werd verkracht en uiteindelijk werd vermoord, verklaarde doodsangsten te hebben uitgestaan.  Amber werd ontvoerd op de Oude Dijk tussen Exloo en Tweede Exloermond. Ze werd de auto ingesleurd en in Musselkanaal verkracht. Een oplettende buurtbewoner sloeg echter alarm nadat hij het meisje in de slingerende auto op de ruiten zag bonken. Een ander waarschuwde de politie toen hij haar fiets vondt. Na een achtervolging wist de politie de Duitser aan te houden in Gasselterveen.

De destijds 12-jarige Suzanne Wisman kwam uit hetzelfde dorp als het 14-jarige slachtoffer van R. Het meisje was bang dat ze, net als Suzanne, niet zou overleven. R. moet ruim 3000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

R. is in Duitsland al meerdere keren veroordeeld voor verkrachting en pogingen daartoe.


Update:Op 23 juli 2009 krijgt hij in hoger beroep 12 jaar. Hans R. gaat in cassatie, dit wordt op 7 juni 2011 afgewezen maar hij krijgt 6 maanden korting op de celstraf wegens overschrijden redelijke termijn.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jaco G. vrijgesproken van moord op Tamara Wolvers

Jaco G. (39), uit Alphen aan de Rijn is dinsdag 15-7-08 vrijgesproken van de moord op de Alphense Tamara Wolvers (28). De rechtbank stelt dat het DNA-materiaal niet uitsluit dat de ex-oom van Tamara de moord heeft gepleegd. Maar overtuigend bewijs is er echter niet.

Rechter Poustochkine veegde gisteren in Den Haag namens de rechtbank de voornaamste bewijzen tegen G. één voor één van tafel. De rechtbank vindt niet dat alle aangetroffen sporen tesamen het bewijs sterker maken maar beoordeelt deze onafhankelijk van elkaar. Zo zijn aangetroffen sporen op de badjas die Tamara aanhad tijdens de moord op 12 juli 2006 niet sterk genoeg om hem als dader aan te wijzen.

Datzelfde geldt voor sporen die onder de nagels van het slachtoffer zijn aangetroffen en sporen op de tie-wrap om haar keel en de plastic tas om haar hoofd. Ook de haren die op het lichaam van Tamara lagen en de slippersporen zijn voor de rechtbank niet overtuigend genoeg. Bovendien zien de rechters geen reden waarom de ex-oom van Tamara de moord gepleegd zou hebben. Dat hij al over moord praatte voordat duidelijk werd dat hiervan sprake was, roept volgens de rechtbank ’vragen op’ maar kan niet als bewijs worden gezien.

Met de vrijspraak voor G. lijkt het zwijgen van deze enige verdachte in de moordzaak succesvol. De rechtbank weigert mee te gaan in conclusies van het politierapport en van de officier van justitie. Rechter Poustochkine wijst er bovendien op dat rechercheurs tijdens het onderzoek ten onrechte tegen G. gezegd hebben dat alle gevonden sporen naar hem wezen. Eerder sprak de rechter al over een ’niet gebruikelijk’ rapport van de verhoren, verwijzend naar manier van opstellen. De rechtbank is van mening dat de moord door iemand anders dan G. gepleegd kan zijn.

Daarom wordt Jaco G. op vrije voeten gesteld. De persrechter heeft verklaard: “Er waren sterke aanwijzingen richting de verdachte, maar nog te weinig om boven twijfel vast te stellen dat de verdachte eenduidig als dader is aan te wijzen.” De aanklager laat weten in hoger beroep te zullen gaan.

De persofficier van justitie reageert teleurgesteld op de uitspraak. “Maar we hebben er vertrouwen in dat het beschikbare materiaal alsnog tot een veroordeling zal leiden.” Berry Wolvers, vader van Tamara: “Ik heb een gevoel van verslagenheid. Alsof alles onder je wegzakt. Net als 12 juli 2006, de dag dat Tamara werd vermoord.”

Districtschef Jaco van Hoorn van de politie Rijn- en Veenstreek wil niet reageren op de uitspraak, vanwege eventueel hoger beroep in de zaak. Officier van justitie Schuijer zegt resoluut ’ja’ op de vraag of dit hoger beroep ook daadwerkelijk volgt. Burgemeester Schoof zegt: “Ik had de nabestaanden een uitspraak gegund, zodat ze weten wie dit gedaan heeft. Ik hoop dat iedereen zijn verstand erbij houdt, ondanks dat dit allemaal heel emotioneel is.”

Update: Dat hoger beroep dient inmiddels, er zou nieuw bewijs zijn.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Justitie wil onherroepelijke vrijspraak afschaffen

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het principe van onherroepelijke vrijspraak afschaffen. Hij heeft hiertoe een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

Met het wetsvoorstel wordt het belangrijke leidende principe losgelaten, dat een verdachte slechts eenmaal kan worden berecht voor eenzelfde feit. Gereputeerde strafrechtdeskundigen spraken eerder van ‘een bijna heilig onderdeel van onze rechtsstaat.’

Heropening moet mogelijk worden als feiten opduiken waarvan een ‘ernstig vermoeden’ bestaat dat de rechter anders had geoordeeld als hij ervan had geweten. Daarbij kan het gaan om nieuw, zeer belastend bewijs of bij ernstige procedurele onregelmatigheden zoals meineed of een omgekochte rechter. Een onherroepelijk vrijgesproken verdachte moet dan alsnog kunnen worden berecht en veroordeeld. Wanneer het gaat om ontlastende feiten, is de wijziging in het voordeel van een eventueel onterecht veroordeelde. Die kan dan makkelijker een heropening van zijn zaak krijgen.

Het zal in de praktijk vooral gaan om forensisch bewijsmateriaal. Van veel oude, onopgeloste delicten is nog altijd dna-materiaal bewaard. De nieuwste technieken maken het soms mogelijk om alsnog het dna-profiel te achterhalen. Soms leidt dat naar verdachten die eerder waren vrijgesproken.

De discussie over heropening werd vorig jaar aangezwengeld door het Rotterdamse OM. In een moordzaak uit 2001 was eerder een Hoogvlieter door het gerechtshof vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Nieuw onderzoek met de nieuwste technieken naar zijn nagelvuil toonde vorig jaar alsnog aan dat hij het wel degelijk gedaan moest hebben.

De Rotterdamse korpschef Meijboom zei ervan overtuigd zou zijn dat een rechter de man met dit nieuwe bewijsmateriaal wel degelijk zou veroordelen. Hij en de Rotterdamse hoofdofficier Korvinus verzochten Hirsch Ballin daarop de regels te veranderen.

Op zich is dit een begrijpelijke stap. Het geeft echter als het OM wil, de staat de mogelijkheid om iemand kapot te procederen door ook na wat anders een onherroepelijke vrijspraak zou zijn geweest voor de Hoge Raad, bij wat zij als nieuw bewijs beschouwen, maar wat dat niet hoeft te zijn, de zaak bij herhaling opnieuw te openen.

Het is ook onduidelijk hoe vaak dit zou kunnen. Een voor de Hoge Raad vrijgesproken verdachte kan volgens dit voorstel opnieuw worden vervolgd, maar als hij dan weer wordt vrijgesproken, kan hij dan bij nieuw bewijs weer vervolgd worden? Op die manier kan justitie toch iemand zijn leven lang straffen zonder tot veroordeling te komen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

20 jaar in hoger beroep voor Lobbymoord op Angela Pico

Kremling S. (43) uit Zoetermeer moet twintig jaar de cel in voor het doodschieten van zijn ex-vriendin in een hotel in 2006. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat de man, Kremling S. schuldig is aan moord en poging tot moord en sprak van 'gruwelijk handelen'. De rechtbank in Den Haag had hem in november 2006 tot 25 jaar cel veroordeeld, waarna de man beroep aantekende. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

De verdachte sprak op 12 maart 2006 met zijn 32-jarige vriendin Angela Pico af in een hotellobby in Zoetermeer. Hij dwong zijn ex, met wie hij twee kinderen had, onder dreiging van een vuurwapen op haar knieën en schoot haar ondanks smeekbedes door het hoofd. Ook schoot hij haar stiefvader even later in zijn onderrug, met ernstig letsel als gevolg. Volgens het hof was in beide gevallen sprake van een bewuste poging tot moord. Onder de ogen van veel getuigen die in de lobby aanwezig waren.

De uitspraak leidde tot grote consternatie bij familieleden van het slachtoffer. Zij waren erg geschokt door de lagere strafmaat. Een aantal van hen begon uit protest te schreeuwen. De rechter zei wel dat de dader de familie van het slachtoffer 'onmetelijk verdriet' heeft bezorgd.

Het hof vond weliswaar dat de man de maatschappij en de nabestaanden van het slachtoffer ernstige schade heeft berokkend, maar vond een levenslage celstraf te ver gaan. Dit is een uiterst middel, stelt het hof, waardoor de man geen uitzicht meer zou hebben op terugkeer in de maatschappij. De rechters achten de kans op herhaling niet groot.

De man was overigens de eerste in Nederland die 25 jaar celstraf kreeg opgelegd van een rechtbank. Daarvoor kon maximaal twintig jaar of levenslag worden opgelegd.
Ten tijde van zijn daad was de man op proefverlof, terwijl hij een celstraf van twee jaar uitdiende. Hij heeft daarna ook nog een medegevangene in de gevangenis in Almelo mishandeld. Ook dat is meegewogen in de straf, evenals het feit dat de man eerder was veroordeeld voor een poging tot doodslag. De verdachte ontkent dat hij schuldig is.

Een onbegrijpelijk vonnis. Weliswaar kan ik een eind meegaan in de beslissing géén levenslang op te leggen maar het blijft duister waarom het hof vond dat de eerder gegeven 25 jaar teveel  zou zijn, zeker als je zoals het hof zegt te doen de mishandeling, het plegen tijdens een proefverlof en de eerdere veroordeling voor doodslag meeweegt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 14 juli 2008

Boete en taakstraf voor mishandelende agenten

Drie agenten die vorig jaar betrokken waren bij de rellen in Pijnacker moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Twee moeten van het OM een boete van 500 euro betalen en tegen een werd een taakstraf van 140 uur geëist.

Het drietal werd in 2006 ingezet nadat een Oranjefeest in de Zuid-Hollandse plaats uit de hand was gelopen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de agenten voor mishandeling en machtsmisbruik.

De 35-jarige hondenbrigadier Daniel S. hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Voor het mishandelen van drie personen wil het OM hem een werkstraf van 140 uur, waarvan zeventig uur voorwaardelijk, uit laten voeren.

Tegen twee andere agenten, een hoofdagent en een lid van de Mobiele Eenheid (ME), eiste het OM een boete van 500 euro.

De hoofdagent, de 53-jarige Anne Z., hoorde daarnaast een voorwaardelijke werkkstraf van veertig uur tegen zich eisen.

In de nacht van 6 op 7 mei 2006 liep een jaarlijks feest in het Zuid-Hollandse Pijnacker uit de hand. Nadat er onder de 2500 bezoekers vechtpartijen uitbraken, besloot de organisatie het Oranjefeest vroegtijdig te beëindigen.

Beveiligers hadden de situatie niet meer onder controle en riepen de ME op. Toen agenten een van de relschoppers in de boeien sloegen, richtte de boze massa zich tegen de politie.

"Na de arrestatie ontstond een grote vechtpartij", vertelde S. de Haagse rechtbank maandag. "Collega's zaten in het nauw, ze werden door honderden mensen aangevallen."

S., hondenbrigadier van het korps Haaglanden, verbaasde zich over de standvastigheid van de relschoppers. "Ze wilden maar niet weg gaan. Normaal is een waarschuwing of dreigen met het inzetten van de hond genoeg, maar nu wilde men het gevecht echt aangaan."

S. en zijn partner Z. voelden zich tijdens een worsteling zo bedreigd dat ze vreesden voor hun leven en naar hun dienstwapens wilden grijpen.

S.: "Ik lag op de grond en werd geschopt en geslagen, ook schopten ze mijn hond. Ik kon me alleen nog maar verdedigen." De agenten trokken hun wapens niet, omdat het risico een onschuldige omstander te raken volgens hen te groot was.

Justitie vindt dat de drie mannen met het door hen gebruikte geweld de grenzen overschreden. Volgens het OM vonden er arrestaties plaats voor kleine vergrijpen en werd grof geweld gebruikt tegen feestgangers die alleen hun fiets wilden halen.

Zo zou S. zijn hond meerdere malen hebben laten bijten, terwijl dat niet nodig zou zijn geweest. Ook trok het drietal hun wapenstok te makkelijk en zouden ze meerdere slachtoffers zonder aanleiding geslagen hebben.

Collega-agenten die de drie te werk zagen gaan, verklaarden later tegenover de Rijksrecherche dat ook zij het geweld disproportioneel vonden.

"Andere agenten noemden het gebruikte geweld schokkend en maanden de mannen tot stoppen", aldus de officier van justitie.

Een van de slachtoffers van het buitensporige geweld was de 14-jarige Nick. Terwijl hij met zijn ouders en een paar vrienden naar huis fietste, trof hij een groep ME'ers.

Een van hen was de 39-jarige Robert H. H. sloeg de tiener met zijn wapenstok in de maag, omdat Nick volgens H. de linie van ME'ers wilde doorbreken.

Meerdere getuigen verklaarden echter dat een dergelijke linie niet herkenbaar was. Als het aan het OM ligt, moet H. de jongen vijfhonderd euro smartengeld betalen.

Oorspronkelijk wilde het OM vier agenten vervolgen na de rellen in Pijnacker. Een van hen ging akkoord met een transactievoorstel en trof zo een schikking met het OM en hoefde niet voor de rechtbank te verschijnen. Ook H. werd een transactievoorstel geboden, maar hij weigerde.

Goed dat deze agenten vervolgd worden maar de straffen zijn natuurlijk geen vergelijk met wat een normale burger bij mishandeling tegen zich hoort eisen.

Bij de uitspraak werd maar een agent veroordeeld tot een boete van 750 Euro.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Kinderporno in Zandvoort

Haut de la Garenne Het vermeende Zandvoortse kinderpornonetwerk, tien jaar geleden onderzocht door de Haarlemse politie en justitie, duikt op in de gruwelmisdrijven in een voormalig kindertehuis bij Haut de la Garenne op het Britse kanaaleiland Jersey. Het zou gaan om foto's gaan die in het verleden in het tehuis zijn gemaakt van tal van misbruikte en zelfs doodgemartelde kinderen en die later via 'Zandvoort' zijn doorverkocht aan pedofielen.

De zaak 'Zandvoort' is verbonden aan Gerrie Ulrich, een Duitser met een softwarebedrijf dat een dekmantel zou zijn voor handel in kinderporno. Ulrich zou vele duizenden foto's hebben gehad met kinderporno, al is daar nooit bewijs voor gevonden. Justitie maakte later bekend dat het om 'slechts' 710 foto's ging en dat er geen enkel bewijs was dat er bij Ulrich kinderen werden misbruikt.

De in Zandvoort gevonden foto's zouden 'deels afkomstig zijn uit Jersey's 'House of Hell' waar tussen 1960 en 1980 gruwelijke misdrijven zijn gepleegd. Baby's werden verkracht, gefolterd en gedood in speciaal ingerichte martelkamers, forensisch experts hebben bewijzen gevonden in de kelders van het tehuis: 65 melktandjes en ruim honderd botfragmenten. Aangenomen wordt dat de lichaampjes in een oven in het complex werden verbrand, waarna de resten onder de vloerdelen werden geveegd.

vervloesemIn een adem met 'Zandvoort' werd ook wel de Belgische werkgroup 'Morkhoven', van Marcel Vervloesem, genoemd. Deze groep baarde eind jaren 90' veel opzien met de bestrijding van kinderporno en pedofilie. Vervloesem bleek echter zelf een kindermisbruiker. Hij had ook connecties met Ulrich.

In 1999 zou 'wetenschappelijk onderzoek' van de groep Morkhoven dat had aangetoond dat de al jarenlang vermiste Belgische Katrien De Cuyper slachtoffer was van het Zandvoortse kinderpornonetwerk.

De vijftienjare Katrien uit Brasschaat verdween op 17 december 1991. Ze was die avond op bezoek geweest bij vrienden. Ze belde nog naar haar ouders vanuit café Les Routiers aan de IJzerlaan in Antwerpen om te zeggen dat ze met een latere bus naar huis zou komen. Het meisje kwam echter nooit meer thuis. Op 19 juni 1992 werd haar levenloze lichaam teruggevonden op een braakliggend terrein nabij de Tijsmanstunnel. Ze was gewurgd. In 2006 werd er een zekere Karl V.R. gearresteerd als verdachte in de zaak. Na enkele maanden werd hij weer vrijgelaten. Hij bleek wel de scrijver van enige anonime brieven aan de ouders van Katrien waarin hij vertelde haar een lift gegeven te hebben.

Volgens Marcel Vervloesem, had hij een foto van Katrien gevonden in het bestand van Gerrie Ulrich uit Zandvoort. Volgens hem bevond zich boven café Les Routiers het Belgische filiaal van een Nederlandse pornohandel.

In februari 2008 werd Vervloesem (54) tot vier jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twaalf minderjarige jongens. Volgens het hof in Antwerpen had Vervloesem, zeker vier minderjarige jongeren uit sociaal zwakkere buurten verkracht en bedreigd en er was bij hem thuis kinderporno gevonden.

Supporters van de werkgroep Morkhoven spreken echter van een netwerk van pedofilie waarin ook hoge magistraten waren betrokken en waarin zowel Ulrich als Vervloesem en Morkhoven-medewerkster en RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens monddood moesten worden gemaakt. Bernard-Pardaens kwam om bij een auto-ongeluk en Ulrich werd in 1998 in Italië vermoord door zijn Belgische schandknaap Robbie van der P.

Zie ook: De Telegraaf

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Geurt Roos veroordeeld voor afpersing

GeurtRoos
De rechtbank in Utrecht heeft de 47-jarige Geurt R. uit Amersfoort -een ex-lijfwacht van de vermoorde topcrimineel Klaas Bruinsma- maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer afpersing en bedreiging.  De rechtbank acht bewezen dat hij  bij diverse personen op intimiderende wijze geld heeft losgepeuterd. Meestal ging dat gepaard met mishandeling.

Om slachtoffers angst in te boezemen pochte R. ermee dat hij net op vrije voeten was en dat hij in het verleden contact had met Bruinsma en met Heineken-ontvoerder Willem Holleeder, die eind vorig jaar tot negen jaar cel werd veroordeeld voor het afpersen van vastgoedhandelaren.

De afgeperste bedragen variëren van een paar tientjes tot driehonderdduizend euro. R. stelde zijn slachtoffers in het vooruitzicht dat 'zijn soldaten' hun naasten iets zouden aandoen als zij geen geld zouden geven. R. had het onder meer voorzien op horecaondernemers uit Amersfoort. Zo dwong hij hen een bevriende portier in dienst te nemen die ervoor zou zorgen dat er geen Marokkanen binnen zouden komen.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist tegen R. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat de verdachte werd vrijgesproken van de afpersingen waarmee de grootste bedragen gemoeid zouden zijn: sommen tot vier miljoen Amerikaanse dollar. Het OM laat weten waarschijnlijk in hoger beroep te gaan. Omdat elf van de dertien aanklachten bewezen zijn verklaard, vindt het de opgelegde straf te laag.


Read this document on Scribd: nr130828-geurt-roos

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitbreiding herzieningsmogelijkheden

De vordering tot herziening in de zaak Lucia de B. van 17 juni 2008 heeft lang niet de aandacht gekregen die zij verdient. Want op even eloquente als scherpzinnige wijze breekt Advocaat-Generaal Knigge een lans voor een versoepeling van de herzieningsregeling. Die versoepeling heeft vergaande consequenties. Niet alleen is daardoor het bestaansrecht van een afzonderlijke voorziening in de vorm van een soort “criminal cases review commission” minst genomen twijfelachtig, maar ook en bovenal wordt de regeling opnieuw in de grondverf gezet en wel op een zodanige wijze dat er in inmiddels alom bekende strafzaken als de Deventer Moordzaak, de zaak Sweeny en de zaak Danny K. goede kansen zijn om de veroordeling vooraleerst ongedaan te maken. Voor de Hoge Raad biedt het bovendien een uitgelezen mogelijkheid om de verouderde herzieningsregeling bij de tijd te houden en te laten zien dat rechters mensen zijn die zich iets gelegen laten liggen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder op de weblog van Wicher Wedzinga

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

20 jaar cel voor prostituee die gemeente ambtenaar vermoordde

De rechtbank in Arnhem heeft vandaag de 35-jarige manlijke prostituee E.R. uit Rotterdam veroordeeld tot 20 jaar cel wegens moord op de 58-jarige John Lucieer uit Varik.

Lucieer was top-ambtenaar bij de gemeente Capelle aan den IJssel en voormalig raadslid en PvdA vorozitter in Neerijnen. R. had op 2 december vorig jaar een afspraak voor betaalde seks in de woning van Lucieer in Varik. Beide mannen gebruikten lustverhogende drugs. Vervolgens heeft R. bruut geweld gebruikt. Het zwaar verminkte slachtoffer overleed enige tijd later, nadat R. de woning had verlaten met diverse spullen van hem.

Lucieer, een bekend inwoner van Varik, werd maandag 3 december 2007 door een overbuurman gevonden in de badkamer van zijn vrijstaande huis. Het is niet duidelijk hoe lang de man, die vrijdag voor het laatst werd gezien, daar levenloos heeft gelegen.

De overbuurman, die in het bezit is van een sleutel van het huis van Lucieer, ging poolshoogte nemen omdat hij al een tijd licht zag branden zonder de man in de woning te zien.

De partner van Lucieer, Viktor, is volgens de buren op vakantie in de Oekraïne, waar hij vandaan komt en familie heeft wonen. Buren en oud-collega’s reageren geschokt op de moord op deze ‘vriendelijke’ en ‘beminnelijke’ man.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zondag 13 juli 2008

2 Vrouwen gearresteerd voor moord Nederlander in Pattaya

De politie in Thailand heeft twee vrouwen (23, 29) aangehouden voor de moord op de 63-jarige Nederlander Martinus Johannes Gerardus Antonius Jochems, begin juli.

De man werd in zijn eigen huis in Pattaya - Moo Baan Bali Village, Moo 1, Nong-Pla-Lai, Banglamung-neergestoken. Daarna werd de woning met hem erin in brand gestoken.

Jochems, volgens zijn paspoort afkomstig uit Arnhem, emigreerde drie jaar geleden naar de stad aan de Golf van Thailand. Volgens de lokale krant Pattaya Daily News zou hij bij Defensie hebben gewerkt, maar gestopt zijn wegens psychische problemen. Ook in Pattaya zou hij bekend staan als emotioneel instabiel. ‘Hij schreeuwde soms zonder duidelijke reden. Niemand durfde te gaan kijken wat er aan de hand was’, aldus Pattaya Daily News.

Op 10 juli meldde een vrouw, Ms Jangira Korbkaew (alias Ms. Ponjan), uit Chanthaburi, zich op het politiebureau om haar aandeel in het incident te bekennen. Diezelfde dag arresteerde de politie ook, Rattana Inthirat (30), alias 'C', Alias 'Pepsi', uit Ubon Ratchatani, een employee uit een Karaoke bar in Soi Nongket, die Jochems goed kende. Zij heeft bekend de man met een ijzeren pijp te hebben neergeslagen en daarna te hebben neergestoken, nadat hij haar zou hebben mishandeld.

De twee verdachten met trotse politiemannen
Op 3 juli brengt Rattana Inthirat, de 23-jarige prostituee Janjira naar de woning van Jochems. Zij zou met hem de nacht doorbrengen. Als ze haar de volgende ochtend weer wil ophalen, laat Jochems zijn gezelschapsdame niet gaan. Hij pakt haar de sleutels van de motorfiets en haar gsm af. Na een ruzie mishandelt Jochems de twee vrouwen, waarna Rattana naar de politie stapt.

Die wil echter niet bemiddelen, waarna Rattana furieus terugkeert naar de woning van Jochems. Daar pakt ze een ijzeren staaf waarmee ze de Nederlander, die in de badkamer zijn gezicht staat te wassen, van achteren op het hoofd slaat. Vervolgens pakt ze een zwaard van een meter lang dat aan de muur hangt. Terwijl Janjira toekijkt steekt Rattana Jochems daarmee in zijn nek. Dat wordt zijn dood.

Samen zouden zij vervolgens het huis in brand hebben gestoken. Rattana stal vervolgens een horloge van 2 miljoen bath (39.500 euro) en nam 800.000 baht (15.800 euro) in contanten mee. Dit zou wel mogelijk het motief van de moord zijn geweest ipv zelfverdediging na mishandeling.

Rattana en Janjira
De volgende dag gaat Rattana gewoon weer aan het werk. Janjira vlucht naar een vriend in een andere provincie. Bang geworden komt Rattana later terug om de sporen uit te wissen. Ze overgiet het lichaam van Jochems en zijn huis met benzine en steekt ze in brand.

Het stoffelijk overschot werd maandag 7 juli ontdekt toen een buurvrouw -Ann Cameron (58)- de politie waarschuwde dat de hond van Jochems met roet was bedekt. De politie vond Jochems verkoolde lijk in de badkamer, met een ceremonieel zwaard dat in zijn nek stak waardoor zijn hoofd bijna van de romp was gescheiden. Mevrouw Cameron meldde ook dat er twee dagen tevoren een Thaise man en Thaise vrouw het huis binnen waren gegaan, waarna er een ruzie zou zijn ontstaan. Hoewel de politie rekening hield met moord, wilde zij aanvankelijk ook zelfmoord(?) niet uitsluiten. Rattana werd aanvankelijk als getuige gehoord omdat zij Jochems goed kende.

Omdat de buurt wist dat Jochems een ex-militair was, met een mentaal probleem, en hij er om bekend stond soms buiten of vanuit zijn huis te schreeuwen, had niemand veel aandacht aan de ruzie besteed.

################################################################


Jules Odekerken en Marissa in (voor hem) gelukkiger tijden

Op 17 november 2003 werd er ook al een Nederlander, ir. Jules Marcel Nicol Odekerken, in Pattaya vermoord.
Eerst wordt hij gewurgd en gedumpt op een vuilnisbelt in Banglamung. Daar blijkt hij nog te leven en wordt hij neergeschoten en vervolgens wordt met een blok beton zijn schedel verbrijzeld.
Pas 21 december 2007 werden de daders -de broer (Seksan Pornhommana) van Odekerkens Thaise vrouw en haar minnaar (Anupong Suthithani alias Daeng, een lokale ambtenaar)- tot levenslang resp. de doodstraf veroordeeld. Zijn vrouw Marissa Pornhommana blijft buiten schot en koopt later haar broer vrij met..... het geld dat zij van Odekerken erfde. De minnaar Suthithani was echter op borgtocht vrijgelaten in afwachting van het proces en is nog steeds op de vlucht.

Pattaya nieuw Hollandse pagina

De foto toont Odekerken met Marissa. De jongen in de foto is een zoon van Marissa voor haar huwelijk, het dochtertje Massaya, geboren tijdens hun huwelijk.

Jules is in 1997 getrouwd met Marissa. Zij had toen een 4 jaar oude zoon, Kawipan. Hun dochtertje Massaya werd 3 januari 1998 in Vught geboren. Omdat Malissa niet aan het weer kon wennen vertrokken zij eind 1998 weer naar Thailand. Odekerken werkte daar tot 2002 door de week bij de Rabobank in Bangkok en was de weekeinden bij zijn vrouw in Pattaya. Na 2001 richtte hij zijn eigen bedrijf op. In Pattaya wordt ook hun jongste kind, Sob Chai, geboren. Na Jules dood bleek dit echter een zoon van haar minnaar Suthithani.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 11 juli 2008

Vrouw biecht 12 jaar oude moord op

Een nu 50-jarige vrouw uit Hellevoetsluis heeft twaalf jaar na dato uit wroeging opgebiecht dat zij haar echtgenoot heeft gedood.

De man zou geen zelfmoord hebben gepleegd, zoals destijds werd aangenomen. De vrouw meldde zich onlangs op het politiebureau. Ze is dinsdag na onderzoek door een coldcase-team van de politie Rotterdam-Rijnmond aangehouden en in bewaring gesteld op verdenking van doodslag.

Het lichaam van de destijds 29-jarige man werd in juni 1996 aangetroffen in de echtelijke woning in Hellevoetsluis. Na onderzoek concludeerde de politie dat hij zich had verhangen. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf en er liep op dat moment een onderzoek naar de man wegens seksueel misbruik met kinderen. "Hierin zou ook het motief van de vrouw hebben gelegen," volgens het Openbaar Ministerie. Of het om de eigen kinderen van de vrouw ging, laat de OM woordvoerster in het midden.
Sinds een wetswijziging in 2005 kunnen moord en doodslag niet meer verjaren. Maar ook zonder die wetswijziging zou de Hellevoetse nog strafbaar zijn geweest. De verjaringstermijn voor de vervolging van moord stond op 18 jaar, voor doodslag op 15 jaar.

Daderwroeging is een vaker voorkomend verschijnsel. Een vermoedelijke schutter uit Den Bosch die betrokken was bij een viervoudige moord op een landgoed in Hilvarenbeek pleegde uit wroeging in 2003 zelfmoord. Bij die moord in 1998 werden twee onschuldige broers die toevallig getuige waren van een liquidatie ook doodgeschoten.

Ook Shaban S, biechtte onlangs de moord op zijn vrouw op. Jarenlang was er gedacht dat zij zelfmoord pleegde.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Rechter Fernhout ontspringt definitief de dans

Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag 11 juli 2008 de voormalige vicepresident van de rechtbank in Maastricht Fokke Fernhout, geen straf opgelegd wegens het bezit van kinderporno. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een geldboete van 1000 euro en een maand voorwaardelijke celstraf tegen Fernhout.

De zaak tegen de 51-jarige oud-magistraat heeft zich jaren voortgesleept. In 2001 ontdekte een elektricien, die bij Fernhout thuis aan het werk was, kinderporno onder de vloer van Fernhout.

De rechtbank en het gerechtshof oordeelden in eerste instantie dat Fernhout. kinderporno in bezit had. De Hoge Raad vernietigde in januari echter de veroordeling van Fernhout en verwees de zaak terug naar het hof.

Het hof veroordeelde Fernhout. vrijdag uiteindelijk voor het bezit van drie afbeeldingen met kinderpornografisch materiaal. Doordat de behandeling van de zaak jaren heeft geduurd en de oud-magistraat zijn ontslag moest indienen, besloot het hof geen straf op te leggen.

Justitie zorgt weer goed voor zichzelf. Vrijwel iedereen die gearresteerd wordt voor kinderporno verliest zijn baan, waarom zou dat voor een rechter erger zijn.

Update 10-09-2008
Veroordeelde rechter bekijkt kindermisbruik

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Werkstraf voor agent na zware mishandeling

De rechtbank in arnhem acht bewezen dat een agent in het kader van een aanhouding zich heeft schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Het verweerd dat zijn optreden in de gegeven omstandigheden noodzakelijk was is door de rechtbank verworpen. Veroordeling tot een werkstraf van 120 uur.

De agent heeft op 11 juni 2004 samen met een collega in Nijmegen een man aangehouden en daarbij zijn verlamde arm dusdanig overstrekt dat deze brak.

Wat nauwelijks voorkomt bij een gewone verdachte is dat officier en advocaat het bijna helemaal met elkaar eens zijn. Klaarblijkelijk moest de agent - in tegenstelling tot het slachtoffer- met fluwelen handschoenen aangepakt worden.

Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie vindt dat er weliswaar sprake is van zwaar lichamelijk letsel, maar dat niet bewezen kan worden dat dit door verdachte is toegebracht. Voorts vindt de officier van justitie dat, voor zover wel bewezen kan worden geacht dat het zwaar lichamelijk letsel door verdachte is toegebracht, niet kan worden bewezen dat verdachte dit opzettelijk heeft gedaan.

Dat het geweld onnodig is, zoals ten lastte wordt gelegd kan volgens de officier van justitie evenmin bewezen worden verklaard.

Verweer van de advocaat
De raadsman van verdachte vond dat verdachte vrijgesproken moet worden van omdat er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Voorts  betoogde de advocaat dat als er wel sprake is van zwaar lichamelijk letsel niet kan worden bewezen dat dit is ontstaan door toedoen van verdachte en dat voorts het opzet op het toebrengen van dit letsel evenmin is te bewijzen omdat het opzet van verdachte uitsluitend was het in bedwang krijgen van het slachtoffer.

De rechtbank verwierp het standpunt van de OvJ en de advocaat en vond dat er wel zware mishandeling bewezen was.

Hoewel de rechter vond dat voor zulk een vergrijp gewoonlijk enkele maanden celstraf  opgelegd moet worden, veroordeelde hij de agent tot 120 uur taakstraf en betalen van een schadevergoeding van 2000 Euro.

 

En weer lijkt het erop dat een agent er mee weg komt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook