donderdag 5 juni 2008

Zeven jaar voor verwurging echtgenote na jarenlange suggestie van zelfmoord

Voor de rechtbank in Groningen is donderdag 5 juni 2008 de 30-jarige Shaban S. uit Groningen conform de eis tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op zijn vrouw Necat Zhindi (uit Irak). De man heeft jarenlang met succes gesuggereerd dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd. Mede door wroeging, maar ook naar aanleiding van informatie die de oudste dochter aan een pleegouder had toevertrouwd, gaf hij zich eind vorig jaar aan bij de politie waar hij vertelde dat hij zijn vrouw tijdens een ruzie bij de keel had gegrepen. Volgens hem was haar dood het gevolg van een ongeluk. De rechtbank gaat daar niet uit.

De man heeft op 21 juni 2005 zijn vrouw, moeder van zijn twee kinderen, die destijds de leeftijd hadden van 9 maanden en bijna 4 jaar oud, op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. Hij heeft haar in het bijzijn van de kinderen eerst met zijn handen gewurgd en vervolgens, zonder zich er van te vergewissen of zij mogelijk nog in leven was, aan een snoer opgehangen in de badkamer om het op een zelfdoding te laten lijken. De rechtbank oordeelde dat voor deze daad een zeer langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd is. Ook rekende de rechtbank het de man aan dat hij de moord jarenlang verzwegen heeft, door te suggereren dat zijn vrouw zelfmoord zou hebben gepleegd.

Als de man haar inderdaad om het leven heeft gebracht, is 7 jaar een tamelijk korte straf. Zo zou Reinier Smit bijvoorbeeld een krappe week later voor dezelfde rechtbank 12 jaar krijgen voor doodslag op zijn vrouw Gonda Smit.

Het vonnis

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook