woensdag 1 december 2010

Willekeur justitie bij drugtest haren

De advocaten die betrokken zijn bij de zaak tegen militair Marco Kroon en de zaak tegen politieman Sander Vreeswijk vinden dat justitie meet met twee maten door in de zaak tegen Kroon wél haaronderzoek op harddrugs in te brengen, maar dat per se niet te willen tegen Vreeswijk.

Het OM verrichtte bij Sander Vreeswijk geen haartest op harddrugs, hoewel op Milly’s trui xtc- en urinesporen zitten die vrijwel zeker van de politieman afkomstig zijn. Volgens justitie bleef een haartest bij V. achterwege omdat die 'geen indicatie zou geven voor het moment waarop xtc werd geslikt'. In de uitspraak tegen Vreeswijk voegde de rechtbank daaraan toe dat een haaranalyse evenmin uitwijst hoeveel xtc is gebruikt.

Maar in de zaak tegen Marco Kroon, eerder deze week in Arnhem, voert hetzelfde openbaar ministerie wél haartesten aan als bewijs voor harddrugsgebruik. Het OM gaat zelfs zover om te stellen dat de aangetroffen hoeveelheid xtc in haarmonsters van de militair neerkomt op een gebruik van twee à drie tabletten per maand.

“Onbegrijpelijk dat het OM de gegevens in de zaak-Kroon als waarheid presenteert, terwijl justitie in de zaak tegen Vreeswijk een totaal andere schijn ophoudt”, vindt advocaat Geert-Jan Knoops, raadsman van Kroon. “Om nog maar niet te spreken over het oordeel van de rechters die in de uitspraak tegen Vreeswijk aan haaronderzoek geen enkele waarde toekennen. Justitie spreekt duidelijk met twee tongen en handelt al naar gelang dat in haar straatje te pas komt.”

Ook advocaat Frank van Ardenne die de ouders van Milly bijstaat, wil de kwestie tot op de bodem uitgezocht zien. Eerder verklaarden forensisch experts tegenover deze krant dat haaronderzoek wél zin heeft. “De informatie uit de Kroon-zaak is aanleiding voor Fred en Tineke Boele om dit aan de orde te stellen in een aanstaand gesprek met justitie.” Als Vreeswijk xtc innam, zet dat zijn zaak en de betrouwbaarheid van zijn verklaringen in een compleet ander daglicht. De xtc in urine kan bovendien passen bij het sporenpatroon van een vorm van misbruik waarvan justitie Vreeswijk verdenkt, maar waarvan hij eerder werd vrijgesproken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Weer vier onbevoegde hulpofficieren bij politie Noordbrabant

Bij het politiekorps Brabant Noord zijn tijdens een inventarisatie nog vier hulpofficieren van justitie ontdekt die onbevoegd werkzaamheden hebben verricht. In april werd bekend dat er twee politiemensen zonder geldig certificaat hadden opgetreden als hulpofficier. De ontdekking was aanleiding voor nader onderzoek.

Tot dusver zijn tegen twee politiemensen disciplinaire maatregelen getroffen. Het gaat om een berisping en een voorwaardelijk ontslag met overplaatsing. Tegen een inspecteur (56) loopt een strafzaak omdat hij zijn certificaat zou hebben vervalst. Het korps wacht op de uitslag van nader onderzoek tot er eventueel disciplinaire maatregelen tegen hem worden genomen. De politie spreekt in de drie overige gevallen van onzorgvuldigheid en plichtsverzuim maar neemt tegen dat drietal geen maatregelen omdat er 'geen sprake was' van bewust onbevoegd optreden.

De certificering van alle hulpofficieren in Brabant Noord is volgens een woordvoerder op dit moment op orde en er zijn extra controlemaatregelen genomen. Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar met een aantal bijzondere bevoegdheden die normaliter bij een officier van justitie thuishoren, zoals de inverzekeringstelling van verdachten en doorzoeking bij inbeslagname in bepaalde zaken.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Mager bewijs in zaak rond grenslijk

Het nieuwe bewijs dat is gevonden in de strafzaak tegen Robert-Jan Breukel (39) die zijn Wit-Russische echtgenote  Katrina Khanyak (26) zou hebben vermoord, bestaat met name uit DNA-sporen en een vergezochte mogelijke doodsoorzaak.

Volgens het Nederlandse Independent Forensic Services (IFS) is  Katrina Khanyak mogelijk gestorven door 'een snee in haar been', zegt advocaat Jan-Hein Kuijpers. Kuijpers is daarvan niet overtuigd omdat zij in dat geval heel veel bloed moet hebben verloren en er geen bloedsporen zijn gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de snee eerder niet eens als mogelijke doodsoorzaak onderzocht, zegt Kuijpers.

Op de houten kist en op het purschuim waarin het lijk van de vrouw lag verborgen is weliswaar DNA-materiaal van Robert-Jan Breukel gevonden maar volgens de advocaat past dat in het verhaal van zijn cliënt die heeft verklaard dat hij het hout en isolatiemateriaal heeft gekocht voor de verbouwing van zijn seksclub.

Justitie verdenkt Robert-Jan Breukel van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw, die sinds april 2007 werd vermist. De zaak werd bekend als die van het grenslijk, omdat haar lichaam werd gevonden in een kist in de voormalige Femisbank aan de Hoogbraak 1, dat precies op de grens staat tussen het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog. De man werd eind oktober voor de tweede keer aangehouden vanwege de nieuwe ontwikkelingen.

Het Openbaar Ministerie in Breda gaat niet in op de beweringen van de advocaat maar ontkent ze niet. De officier van justitie geeft zijn visie op zitting, zei een woordvoerster woensdag desgevraagd.

De raadkamer van de rechtbank in Breda bepaalt volgende week of Robert-Jan B. langer vast blijft zitten. Een eerste openbare zitting staat gepland op 11 februari.

Al met al lijkt het OM de zaak toch verkeerd aan te pakken. Voor vervolging wegens moord of doodslag is het weten van de doodsoorzaak niet nodig, er is zelfs geen lijk (nodig zoals de moordenaar van Angela Zwaan ondervond).

Feit is dat Katrina Khanyak dood gevonden is in purschuim, in een kist die gemaakt is met hout dat door de verdachte is aangeschaft, op de kamer van de dochter van de verdachte in het huis van de verdachte. Dat is tamelijk overtuigend bewijs. Breukel heeft tot nog toe geen enkele verklaring gegeven over hoe zijn vrouw in die kist is gekomen en het is tamelijk onwaarschijnlijk dat je een kist maakt, die op de kamer van je dochter zet en het je nooit opvalt dat daar plots het lijk van je vrouw in it terwijl je dacht dat ze in het buitenland zat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook