dinsdag 8 januari 2008

Onschuldig maar toch gevangen in Nederland

Door Sofie Vanlommel
8 januari 2008 12:26

Bron

Peter Tabbers was niet schuldig, zei de rechter, maar hij kreeg wel een Europees arrestatiebevel aan zijn broek. Zie daar maar af te komen.

Peter Tabbers is gevangene in eigen land. Sinds januari vorig jaar loopt er een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) tegen hem, hoewel de rechtbank van Amsterdam in april oordeelde dat hij niets te maken heeft met de fraude waarvan de Griekse justitie hem beticht – het was een vergissing. Toch kan hij Nederland niet uit.

De oorzaak van zijn probleem ligt bij een e-mail die een Griek in 2003 ontving met de boodschap dat hij een internetloterij gewonnen had. Hij stortte zoals opgedragen 9.000 euro om zijn prijs te ontvangen, maar kreeg helemaal niets. Onderzoek in Griekenland leidde naar mobiele nummers in Nederland. De Nederlandse politie gaf namen door die correspondeerden met de nummers, waaronder die van Tabbers. Op het moment van de feiten was dit nummer echter niet van hem, zo bleek later. De Griekse justitie had toen het EAB al uitgevaardigd.

Tabbers acht justitie in Nederland verantwoordelijk voor zijn betrokkenheid in de zaak. „Het EAB werd uitgevaardigd op basis van het Nederlandse antwoord op het Griekse verzoek om rechtsbijstand. Daar is Nederland in de fout gegaan. Dat kan best, maar ik wil duidelijkheid.”

Verzoeken van justitie om het EAB op te heffen via Eurojust, het Europese orgaan voor coördinatie van strafrechtelijke zaken, en het Internationaal Rechtshulpcentrum in Amsterdam, werden in Griekenland tot nu toe genegeerd.

Zolang Griekenland de Nederlandse verzoeken om intrekking laat liggen, zit Tabbers vast. Als hij de grens oversteekt, loopt hij het risico opgepakt te worden. Tabbers, werknemer van een internationaal bedrijf, kan al bijna een jaar niet op zakenreis.

François Kristen, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, ziet hier „een knelpunt” in het EAB. „Het zegt niets over wat er moet gebeuren wanneer een ontvangende lidstaat weigert gevolg te geven aan een EAB.”

Nederland gaat in dit geval niet over tot de zogeheten overlevering, omdat volgens de rechtbank in Amsterdam het Griekse EAB onvolledige informatie bevat. Verder kan men niets doen.

„De uitspraak van een rechtbank in het ontvangende land heeft geen invloed op het al dan niet opheffen van het EAB”, verklaart Kristen. „De betrokkene heeft evenmin verdere beroepsmogelijkheden binnen het Nederlandse recht.”

„Peter Tabbers ondergaat de gevolgen van het EAB”, stelt André Klip, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastricht. „De Nederlandse rechtbank kan aan het Hof van Justitie in Luxemburg vragen wat de marges zijn waarbinnen een lidstaat kan beslissen een onderdaan niet over te leveren. Dat is bij mijn weten nog nooit gebeurd, maar het wordt hoog tijd.”

Het EAB is een belangrijk onderdeel van de aanzet naar een harmonisatie van het Europees justitiebeleid. Het steunt op wederzijdse erkenning en vertrouwen in het rechtsysteem van de lidstaten.

„Als wapen tegen grensoverschrijdende criminaliteit heeft het EAB zijn nut bewezen”, zegt Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), „maar het systeem is niet sluitend”. Hennis-Plasschaert diende vragen in bij de Europese Raad over de problemen die opduiken wanneer iemand ten onrechte tegen een EAB aankijkt.

„Wij hebben weet van enkele zaken waarin Nederlanders onterecht betrokken zijn”, zegt een woordvoerder van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA). „In een aantal van die gevallen wordt het EAB na bemiddeling ook weer ingetrokken.” Hoeveel gevallen, daar kan de woordvoerder niet op ingaan. Evenmin kan hij vertellen hoe de zaak-Tabbers evolueert, al verzekert hij „dat er aan gewerkt wordt.”

VVD’ers Fred Teeven en Hans van Baalen hebben Kamervragen gesteld aan minister Hirsch Ballin over de verantwoordelijkheid van het Nederlandse gerecht in deze zaak. Het is nog niet bekend wanneer de minister deze zal beantwoorden, aldus zijn woordvoerder.

Sinds Tabbers te horen kreeg dat justitie niets meer voor hem kan doen – en of hij wil stoppen met brieven sturen – lijkt zijn enige mogelijkheid naar Griekenland af te reizen en daar voor de rechter te verschijnen.

„Het risico dat ik daar lange tijd onder slechte omstandigheden in voorarrest beland, is reëel”, zegt hij. Een Griekse strafpleiter behartigt nu zijn belangen. De kosten daarvan zijn voor rekening van Tabbers en lopen op „tot in de tienduizenden euro’s”.

--------------------------------------------------------
Procedure van rechters

-Het Europees Aanhoudings- of arrestatiebevel (EAB) maaktuitwisseling van verdachten tussen EU-landen mogelijk en voorkomt dat iemand vlucht naar een andere lidstaat.

-Het EAB verschilt van de bestaande uitleveringsprocedure: het is een procedure die zich volledig afspeelt tussen rechters, zonder tussenkomst van de minister van Justitie.

-In 2006 werden ongeveer 5.800 EAB’s uitgevaardigd. Er zijn geen statistieken van het aantal personen dat onterecht te maken kreeg met een Europees arrestatiebevel.

Lees het evaluatieverslag van de Europese Commissie over het Europees aanhoudingsbevel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook