vrijdag 21 augustus 2009

Bullens is back! omstreden getuige ‘deskundige’ weer in de rechtszaal

Minister Donner had beloofd dat hij niet meer gebruikt zou wordem maar onder Hirsch Ballin wordt hij weer van stal gehaald: de uiterst dubieuze getuige-deskundige Ruud Bullens (58).

Het OM heeft de psycholoog/pedagoog om hulp gevraagd in de grootscheepse loverboy-zaak in Pijnacker. Bullens heeft de afgelopen jaren een zeer twijfelachtige reputatie opgebouwd. Zo deed hij in de Schiedammer parkmoord zo'n beetje alles verkeerd wat maar verkeerd kon gaan. Onder zijn leiding werd de destijds 11-jarige Maikel 1) van slachtoffer tot dader gebombardeerd 2) snoei- en snoeihard door rechercheurs ondervraagd en 3) uiteindelijk zelfs fysiek mishandeld omdat Ruud Bullens er van overtuigd was dat er een 'groot geheim' in de hersens van Maikel bevond. Ook verdween dankzij de inspanningen van Bullens Kees B. onterecht voor vier jaar achter de tralies. De rol die het NFI en de dames Edelhauser en Renckens hier in speelden is trouwens ook goed voor een Oscar). Ook Bullens rol in de affaire Lancee verdiende geen prijs voor psychologische deskundigheid.

Bullens zal in de zaak een oude bekende ontmoeten Advocaat Jacq Taekema die destijds Kees B bijstond. Takema waarschuwde afgelopen week de Haagse rechter in verband met het inschakelen van juist Bullens als getuige-deskundige. Taekema, die een van de destijds minderjarige verdachten bijstaat, heeft geen bezwaar tegen het horen van een deskundige maar wel tegen het inhuren van juist deze psycholoog, zegt hij.

Hoewel justitie hem kennelijk weer in genade heeft aangenomen, houden collega-wetenschappers ernstige twijfels over Bullens. Hoogleraar jeugdrechtspleging en hoofddocent pedagogiek Ido Weijers noemde het in VN eerder ‘onacceptabel’ dat de pedagoog zijn excuses nog niet heeft aangeboden. Sterker nog, hij meent dat hij niks fout heeft gedaan.

Ach, met een beetje geluk wijst Bullens de slachtoffers in deze zaak als dader aan, of liever nog, iemand die er helemaal niet bij geweest is.

 

Zie ook:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Geldloopster vast voor overval

De Rotterdamse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden wegens de 'overval' op een geldloopster op 27 juli in de Koopgoot. Een van de vrouwen is het 19-jarige 'slachtoffer' zelf. De twee andere verdachten werden vorige week opgepakt, de geldloopster deze week.

De politie arresteerde behalve de geldloopster uit Maassluis, een 31-jarige vrouw uit Zoetermeer en een 23-jarige man uit Vlaardingen. De medewerkster van het geldtransportbedrijf was bezig met werkzaamheden bij pinautomaten op het Beursplein, toen ze werd 'overvallen'. Agenten troffen de vrouw vastgebonden aan. Zij verklaarde dat de 'overvaller' er in een auto vandoor was gegaan.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vice President Haagse rechtbank moet opstappen

liegenderechter Hans Westenberg (64) alias ‘de liegende rechter’, de vicepresident van de rechtbank in Den Haag, gaat op 1 oktober met vervroegd pensioen omdat zijn functioneren ter discussie zou kunnen worden gesteld. Een woordvoerster van de rechtbank liet vrijdag weten dat Westenberg dit doet „in goed overleg en op verzoek van het bestuur van de rechtbank”.

Aanleiding voor het vertrek van Westenberg is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat bewezen acht dat de rechter telefonisch contact heeft gezocht met advocaten in de Chipshol-zaak, een zaak die hij onder zich had.

Het besluit van Westenberg te vertrekken is „in het belang van de rechtspraak”, aldus de rechtbank Den Haag. „Zowel het bestuur als Westenberg wenst iedere discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.”

Westenberg spande in 2004 een procedure aan tegen advocaat H.J. Smit, in verband met uitspraken over Westenberg tegen journalist Micha Kat. Het ging erom dat Westenberg in de Chipshol-zaak uitvoerig zou zijn gaan bellen met advocaten. De vicepresident eiste dat deze uitlatingen als onrechtmatig bestempeld werden en ook vorderde hij een schadevergoeding.

De rechtbank in Rotterdam wees deze vordering op 23 januari 2008 toe, maar Smit ging in hoger beroep bij het hof in Den Haag. Op 23 juni deed het hof een tussenuitspraak, waarin het bewezen verklaart dat er twee telefoongesprekken hebben plaatsgevonden tussen Westenberg en een Chipshol-advocaat.

Westenberg mocht nog tegenbewijs leveren, maar heeft de procedure inmiddels beëindigd zonder uitspraak, aldus de rechtbank.


Het is natuurlijk teveel gevraagd dat Westenberg wordt vervolgd voor meineed, waar iedere gewone burger max 6 jaar celstraf voor kan krijgen.


Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

OM wil vader meisje Ede verhoren

Katja LeendertzHet Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem heeft een rechtshulpverzoek aan de Verenigde Staten gedaan om de vader van Katja Leendertz (7) uit Ede te kunnen verhoren.

De Amerikaanse vader nam Katja op 27 mei mee vanaf het plein bij haar school in Ede. De politie verspreidde een Amber Alert in de hoop het meisje te vinden, maar al snel werd duidelijk dat de vader Katja via Duitsland had meegenomen naar de VS. Het meisje verblijft nog steeds bij haar vader.

Katja woonde in Ede bij haar moeder. Een Nederlandse rechter wees de voogdij over het meisje eerder toe aan de moeder. Een Amerikaanse rechter oordeelde echter dat de vader de voogdij heeft.

In Nederland geldt de uitspraak van de Nederlandse rechter. Het OM verdenkt de vader daarom van onttrekking aan het ouderlijk gezag van het kind. Hij geldt in Nederland als verdachte.

Omdat de VS normaliter geen eigen onderdanen uitlevert, wil het OM de vader in de VS verhoren. Een Europees aanhoudingsbevel tegen de man is ingetrokken, meldt het OM.

Een volslagen geschifte actie die waarschijnlijk alleen gaat gelden als betaalde vakantie voor een officier van justitie en een griffier.
De vader is in Amerika niet verplicht aan een verhoor mee te werken. Een Amerikaanse rechtbank heeft al bepaald dat hij in zijn recht staat. Katja heeft een Amerikaans paspoort. Zelfs al zou de man bij verstek veroordeeld worden in Nederland dan veranderd dat helemaal niets aan de status quo. Ja, hij zou dan buiten Amerika gearresteerd kunnen worden en dan heeft Katja dus geen ouder meer die voor haar zorgt. De Amerikaanse rechter zal zo'n arrestatie als onwettig zien en zal dan ook niet opnieuw gaan beslissen dat Katja naar de moeder moet. Een verzoek daartoe zal zij ongetwijfeld als gebaseerd op een dwangmiddel zien.

Mocht de moeder Katja uit de VS ontvoeren dan kan de VS om haar uitlevering vragen wegens kidnapping. Nederland levert wel onderdanen uit aan de VS, de VS doet dat niet aan Nederland.

Volslagen verspilling van belastinggeld.

Update 24 februari 2010: Een amerikaanse rechter heeft bepaald dat de toewijzing van de Voogdij aan de vader van Katja Leendertz geheel terecht was. Volgens Heleen Scheer -advocate van de moeder- staat de uitspraak los van een lopende zaak over het terughalen van Katja naar Nederland. „Het is slechts een bevestiging van een eerdere uitspraak van een Amerikaanse rechter. De zaak om Katja terug naar haar moeder in Nederland te halen loopt nog en een uitspraak volgt vermoedelijk snel.”

Da's mooi gezegd van mr Scheer, maar de amerikaanse rechter heeft het kind toegewezen aan de vader en beide wonen nu in Amerika, daar kan geen Nederlandse rechter iets aan veranderen met wat voor uitspraak dan ook.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

PBC adviseert TBS in zaak dubbele babymoord | zaak geschorst

Marike H. (23), uit Enschede die in 2006 en 2008 haar twee baby's vlak na hun geboorte heeft gedood, is volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC)  een 'ongrijpbare persoonlijkheid' en moet daarom tbs met dwangverpleging krijgen. Volgens de deskundigen van het PBC heeft Marike H. een ernstige vorm van borderlinestoornis met antisociale trekken. Het gevaar voor herhaling achten ze niet uitgesloten, aangezien H. een 'sterke neiging heeft om te rationaliseren en te intellectualiseren en emoties weg te stoppen'.

De rechtbank in Almelo ondervroeg Marike H vandaag uitvoerig over de toedracht. Ze heeft de baby's gedood om ontdekking van haar zwangerschappen te voorkomen. Ze had ze voor haar omgeving verborgen gehouden. Haar vader bleek wel een vermoeden te hebben gehad, maar H. bleef ontkennen. Ook voor zichzelf ontkende ze voortdurend dat ze zwanger was.

Op de zitting passeerden alle gruwelijke details de revue. De eerste baby, die later de naam Jurgen zou krijgen, had ze, zo vertelde ze, door verstikking om het leven gebracht. De tweede baby, Alex, had ze op het toilet van haar studentenflat ter wereld gebracht en, met de navelstreng strak om de hals, in de toiletpot aan zijn lot overgelaten.

In december 2008 vonden politieagenten een babylijkje in een container, vlakbij de woning van H. Toen het onderzoek naar Marike H. leidde, wees ze de politie ook op de plek waar ze het andere babylijkje had verborgen. De verdachte heeft de zwangerschappen en geboortes vooral als lichamelijk ongemak ervaren, verklaarde ze.

Ook vertelde ze dat ze eerder, in 2003 en 2005, twee keer zwanger was geweest en abortussen had gepleegd. Waarom ze bij de volgende twee zwangerschappen niet weer abortus had gepleegd, bleef onduidelijk. Wel had ze bij de laatste zwangerschap zelf een keer geprobeerd met een breinaald een einde aan de zwangerschap te maken.

Toen in de middag de zaak werd voortgezet heeft de rechtbank in Almelo de behandeling van geschorst. Reden is dat de verdediging eerst een psycholoog van het Pieter Baan Centrum (PBC) wil horen die bij het onderzoek van H. betrokken is geweest.

Volgens advocaat Evert van der Meer komt uit het onderzoek niet naar voren dat het gevaar van herhaling aanwezig is. Vrijdagochtend had een psychiater van het PBC gesteld dat H. lijdt aan een ernstige borderlinestoornis en een “sterke neiging om te rationaliseren en emoties weg te stoppen”. Hij achtte herhaling niet per se uitgesloten. De deskundigen adviseren daarom de zwaarste vorm van tbs, die met dwangverpleging.

De vraag of er kans op herhaling bestaat, is van belang voor het soort tbs dat H. boven het hoofd hangt: tbs gedurende vier jaar, eventueel vanaf een bepaald moment in ambulante vorm waarbij zij niet hoeft te verblijven in een gesloten inrichting, of tbs met dwangverpleging gedurende een veel langere periode.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook