woensdag 23 september 2009

Ongewenste vreemdelingen nooit meer op verlof

De voltallige Tweede Kamer wil wettelijk regelen dat ongewenst vreemdelingen die in de gevangenis zitten, niet meer tijdelijk op vrije voeten mogen komen. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zit op dezelfde lijn en heeft al een wetsvoorstel toegezegd.

Dat werd duidelijk tijdens een debat over de vlucht van vrouwenhandelaar Saban B. De PVV en zelfstandig Kamerlid Rita Verdonk verwijten de minister dat hij niet hard genoeg ingrijpt na de verdwijning van Saban, een ongewenst vreemdeling die tijdens een schorsing van zijn hechtenis ervandoor ging. Ze zegden woensdag hun vertrouwen in Hirsch Ballin op, omdat de vlucht van B. het vertrouwen in de rechtsorde enorm schaadt en omdat de bewindsman nog geen begin van een oplossing zou bieden.

Ook de liberaal Fred Teeven zinspeelde tijdens het debat op een motie van wantrouwen tegen Hirsch Ballin. Maar hij stelde zich uiteindelijk tevreden met de antwoorden en maatregelen van de minister.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlandse korpschef wil meer rechten Duitse politie


Korpschef Gery Veldhuis van de politie Limburg Zuid wil dat duitse politiemensen op de computer Nederlandse politiesystemen moeten kunnen raadplegen ook zonder dat daarbij een Nederlandse rechercheur aanwezig is. Ook moeten Duitse rechercheurs in Nederland verdachten kunnen verhoren zonder medeaanwezigheid van Nederlandse agenten.

Veldhuis zei dat woensdag tijdens een bijeenkomst in het Belgische Eupen. Hij was daar in verband met de viering van het 40-jarig bestaan van NeBeDeAgPol, het Nederlands-Duits-Belgische samenwerkingsverband van de politie.

In Zuid-Limburgse steden draaien Duitse politiemensen mee met de gewone straat- en opsporingsdiensten. Zij kennen „hun eigen“ Duitse verdachten goed. „De politie in Aken weet alles wat gebeurt in de Heerlense en Kerkraadse drugsscene en kan daarop direct reageren”, zei Veldhuis.

De korpschef noemde het niet efficiënt dat Duitse collega's alleen in het bijzijn van Nederlandse agenten systemen mogen inzien of verhoren mogen doen.

Ik weet het nog efficienter te doen: Duitse politiemensen moeten ook Nederlandse verdachten in Nederland kunnen arresteren zonder dat daar een Nederlandse politieman bij aanwezig is en ze moeten ze ook zonder inmenging de grens over kunnen brengen, berechten en opsluiten

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Gevangenisdirecteuren kraken plan Hirsch Ballin

De vereniging van gevangenisdirecteuren VDPI is geen voorstander van het plan van minister Ernst Hirsch Ballin om beslissingen over de schorsing van de hechtenis van gedetineerden voortaan over te laten aan de gevangenisdirecteur. Zoals het nu gaat, is de juiste weg, zei VDPI-voorzitter Jan van den Brand woensdag.

„De directeur kent het dossier niet, en is niet bekend met de risicofactor en de mogelijke consequenties voor de slachtoffers”, aldus Van den Brand. „Vaak betreft een verlofaanvraag acute zaken zoals sterfgevallen. Een directeur heeft in die korte tijd geen mogelijkheid om zich voldoende te verdiepen.”

Hirsch Ballin (Justitie) kondigde eerder woensdag aan dat hij de wet wil veranderen, zodat het besluit over schorsing van hechtenis wegens persoonlijke omstandigheden niet langer door rechters wordt genomen. De minister wil die beslissing voortaan laten nemen door de gevangenisdirecteur, onder verantwoordelijkheid van zijn departement.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook