woensdag 23 september 2009

Gevangenisdirecteuren kraken plan Hirsch Ballin

De vereniging van gevangenisdirecteuren VDPI is geen voorstander van het plan van minister Ernst Hirsch Ballin om beslissingen over de schorsing van de hechtenis van gedetineerden voortaan over te laten aan de gevangenisdirecteur. Zoals het nu gaat, is de juiste weg, zei VDPI-voorzitter Jan van den Brand woensdag.

„De directeur kent het dossier niet, en is niet bekend met de risicofactor en de mogelijke consequenties voor de slachtoffers”, aldus Van den Brand. „Vaak betreft een verlofaanvraag acute zaken zoals sterfgevallen. Een directeur heeft in die korte tijd geen mogelijkheid om zich voldoende te verdiepen.”

Hirsch Ballin (Justitie) kondigde eerder woensdag aan dat hij de wet wil veranderen, zodat het besluit over schorsing van hechtenis wegens persoonlijke omstandigheden niet langer door rechters wordt genomen. De minister wil die beslissing voortaan laten nemen door de gevangenisdirecteur, onder verantwoordelijkheid van zijn departement.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook