woensdag 6 mei 2009

Juristen snel de fout in met dna

Uit een artikel van rechter in opleiding Rogier Raat in Trema, het vakblad voor de rechterlijke macht blijkt dat juristen makkelijk verkeerde conclusies trekken uit dna-onderzoek. Ze denken ten onrechte de onderzoeksverslagen te begrijpen.

Raat ging in 24 lopende opsporingsonderzoeken na of de deskundigenrapportages duidelijk waren en goed werden geïnterpreteerd. Hierbij bleek dat bijna één op de vijf rechters, officieren van justitie en advocaten de conclusie onjuist weergeeft. Gewoonlijk werd de waarde van de dna-resultaten overschat.

Omdat dna-deskundigen nog weinig in de rechtszaal verschijnen om hun bevindingen toe te lichten, bestaat het risico dat de verkeerde persoon wordt veroordeeld.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de juristen die gebruik maken van de gegevens van dna-deskundigen zijn gebaat bij duidelijkere rapporten, concludeert Raat. Deskundigen moeten hun onderzoekskeuzes beter toelichten en moeten het belang van vervolgonderzoek duidelijk maken.
Justitie moet daarentegen duidelijker aangeven aan deskundigen hoe de gegevens later gebruikt gaan worden in de rechtszaal.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook