donderdag 31 juli 2008

Karadzic voorgeleid

karadzic5Radovan Karadzic is vandaag om 4 uur verschenen in de rechtszaal voor zijn voorgeleiding aan het Joegoslavië-Tribunaal.

Karadzic gaf via vertalers de rechters antwoord op de eerste procedurele vragen. Meestal een eenvoudig 'da'. Hij lichtte toe dat hij bewust geen advocaat bij zich heeft. Hij zei een onzichtbare adviseur te hebben, maar wel zijn eigen verdediging te willen voeren

Karadzic draagt een donker pak en stropdas tijdens zijn voorgeleiding. Hij is duidelijk ouder geworden en ogenschijnlijk rustig; er kon zelfs een bescheiden lachje af.

Hij zag af van het voorlezen van de aanklacht. Nieuw voor de rechter was ook dat de aanklager de aanklacht aan het herzien was. Er werd een nieuwe datum gezet voor 29 augustus. Bij het veranderen van de aanklacht - waar de rechtbank akkoord mee moet gaan- zou voor nieuwe punten meer tijd worden gegund.

Na het afhandelen van de formaliteiten wees Karadzic op onregelmatigheden tijdens zijn gevangenneming en verwees naar een afspraak met Richard Holbrooke aan de vooravond van de Dayton akkoord dat hij zich uit het openbare leven terug wilde trekken. Opvallend genoeg viel toen plots de vertaling weg en werd hij snel onderbroken. Karadzic zei dat hij zich in 1995-96 al had willen verantwoorden in Den Haag, maar dat men hem wilde liquideren vanwege de afspraak met Holbrooke.(overigens is Bosnië hun copie van het vredesakkoord kwijt, algemeen wordt gedacht dat Karadzic het in zijn bezit heeft.)

Hij werd hierbij opnieuw verschillende malen procedureel onderbroken door rechter Alphonse Orie. Toen Karadzic een document aan de griffie wilde overhandigen betreffende de onregelmatigheden en het levensgevaar waarin hij zei te verkeren, werd dit niet geaccepteerd. Vreemd genoeg echter vertelde de rechter hem toen dat zorgen om zijn veiligheid schriftelijk bij de griffie ingediend moesten worden, iets wat Karadzic toch juist had willen doen. Karadzic wilde weten of de lange hand van Holbrook, die hem zou willen liquideren, tot in de gevangenis reikte.

Nieuwe zitting: Vrijdag 29 augustus 14.15

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Incestzaak Zwartewaal mogelijk heropend

De zaak tegen een in 2000 voor incest veroordeelde 62-jarige Zwartewaler wordt mogelijk heropend. Het openbaar ministerie wacht op een advies van de commissie Posthumus II, die afgesloten rechtszaken onderzoekt.

De raadsman van de veroordeelde, mr. Robbert Baumgardt, is verheugd met het rapport dat rechtspsycholoog Peter van Koppen naar de commissie heeft gestuurd. Daarin staan welke fouten politie, openbaar ministerie en rechtbank volgens hem maakten.

Volgens Baumgardt is de verklaring die de stiefdochter van de man aflegde en waarop de Rotterdamse rechtbank de man veroordeelde, ongeloofwaardig. „Het meisje stelde vanaf haar vierde elke zondagochtend door haar stiefvader te zijn verkracht in de ouderlijke slaapkamer, terwijl haar moeder beneden koffie zette. Daarna ontbeet het gezin op dat bed, de vader naakt. De rest van de familie had dit nooit door.’’

Een arts verklaarde dat het maagdenvlies van het meisje nog intact was, waarna het gerechtshof de man in 2001 vrijpleitte van verkrachting. De veroordeling voor ontucht bleef echter staan. De man kreeg twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Baumgardt: „Er was alleen een belastende verklaring van het meisje, waar tegenover staat dat haar maagdenvlies nog intact was.’’ Komt nog bij dat de verklaringen van de verkrachting vals bleken. Daarop had de politie de hele verklaring van de stiefdochter in twijfel moeten trekken.

Van Koppen, die eerder fouten in de Schiedammer Parkmoord aankaartte, mist verklaringen van broertjes en zusjes. Baumgardt: „Zij zouden wel zijn gehoord, maar er ontbreken verslagen. Maar de verhouding tussen mijn cliënt en het gezin was zo verstoord, dat je je kunt afvragen of dat betrouwbare informatie was.’’ Volgens hem zouden ontlastende verklaringen er niet toe hebben gedaan. ,,De rechter was erg gefocust op de verklaring van een zusje, die wel in het dossier zat. Zij zag in een droom een man in de slaapkamer die zij met haar zus deelde.’’

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verscherpte controle Schiphol op kinderporno

marechausseeDe marechaussee en douane gaan reizigers op Schiphol scherper controleren op het bezit van kinderporno. Ze doorzoeken daarbij laptops, digitale camera's en usb-sticks van reizigers met een bepaald 'risicoprofiel'. Ze richten zich op vluchten uit landen als Thailand of Cambodja.
Dat zegt persofficier Maarten Vos van het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem. De marechaussee heeft enkele maanden geleden onder leiding van het OM al een proef uitgevoerd op Schiphol. Enkele tientallen personen zijn bij aankomst op de luchthaven uit de rij gehaald. Er is daarbij in slechts één geval kinderporno aangetroffen, aldus Vos. De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat de aanhouding van deze man 'onrechtmatig' is.
Het OM is desondanks niet teleurgesteld in de resultaten. De scherpere controle werkt, maar moet volgens Vos worden verbeterd. Dat gebeurt nu. Daardoor moet de pakkans van kinderpornobezitters aanzienlijk toenemen, zegt Vos. ''Daar is alles op gericht.''
Ook hoopt het OM dat de rechter daardoor sneller instemt met de vervolging van een gepakte reiziger. Het doorzoeken van privébestanden op een laptop of foto's op een digitale camera is volgens de persofficier toegestaan. ''De rechter heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt.''
Alleen personen die voldoen aan bepaalde criteria worden aan een scherpere controle onderworpen, vervolgt Vos. ''Er is een methode ontwikkeld om de mensen eruit te halen.''
Hij wil niet zeggen wie risico loopt eruit te worden gepikt. ''We willen voorkomen dat iemand zich daardoor anders gaat gedragen of kleden.''
Iedereen op risicovluchten controleren, is volgens de persofficier erg lastig. Het kost erg veel tijd om alle foto's en bestanden te doorzoeken. De kinderpornoplaatjes en -video's zijn vaak goed verstopt. Marechaussees en douaniers krijgen daarom een speciale training.

Het is natuurlijk vrij duidelijk wat het profiel is: alleenreizende man van boven de 50 uit landen als Cambodja, Thailand, Filipijnen, mogelijk ook Tsjechië.

Hoewel de aanpak van kinderporno zeker prijzenswaardig is, lijkt het op een mug schieten met een kanon. Wat overigens als iemand zijn bestanden heeft versleuteld? Moet hij dan de sleutel afgeven? Wat gebeurt er met de bestanden nadat ze bij de marechaussee zijn gekopieerd? Bestaat er risico dat de pikante foto's van uw vriendin op de heren WC van de marechaussee Schiphol komen te hangen, of voor de lol op een website worden gezet? Wat stopt uiteindelijk de politie om dan maar bij mensen die 'aan een profiel voldoen' huiszoeking te gaan doen?

Zie ook Controle op kinderporno Schiphol reizgers


Update 1 Mei 2009: Uit onderzoek van PC active blijkt dat de laptop controle absoluut geen zoden aan de dijk zet

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook