donderdag 12 mei 2011

Eis: 10 jaar tegen Benno L. in hoger beroep

Tegen voormalig zwemleraar Benno L. is in hoger beroep 10 jaar gevangenisstraf geëist wegens een groot aantal zedenmisdrijven met tientallen jonge meisjes, veelal met een beperking.

Het OM komt tot deze strafeis gezien het grote aantal slachtoffertjes en het ontstane leed bij de kinderen en de ouders/verzorgers als gevolg van de strafbare gedragingen. Ook is het OM van mening dat de geëiste straf recht doet aan de berekenende manier van werken door verdachte, door in zijn positie als zwemleraar zijn pedoseksuele behoeftes te bevredigen. De kinderen werden door de ouders naar hem toegebracht en aan hem toevertrouwd. Vervolgens gaven de zwemlessen hem de gelegenheid om aan die kinderen te zitten en van de aanrakingen opnamen te maken..

In tegenstelling tot de eis bij de rechtbank komt het OM naast de geëiste gevangenisstraf nu niet toe aan de eis van TBS met dwangverpleging. De psychiater en psycholoog die in hoger beroep de eerder uitgebrachte rapportage hebben bestudeerd, zijn van oordeel dat de eerdere deskundigen het psychologisch en psychiatrisch onderzoek op de juiste wijze hebben uitgevoerd en onderschrijven de conclusies die hieruit voortvloeien. De deskundigen oordeelden in de eerdere rapportage dat er geen aanleiding is om TBS te adviseren. Zij zijn van oordeel dat wel sprake is van een stoornis bij verdachte maar schatten het risico op herhaling laag in en vinden dat ambulante of dagbehandeling van de verdachte kan volstaan.

De rechtbank veroordeelde Benno L. eerder tot 7 jaar gevangenisstraf. Het OM en de verdachte stelden hoger beroep in tegen deze uitspraak. Het hoger beroep van het OM richtte zich vooral tegen het niet opleggen van TBS met dwangverpleging. Het OM achtte het gevaar voor herhaling erg groot en vond om die reden dat nadere rapportage nodig was. Ook richt het hoger beroep van het OM zich tegen het door de rechtbank niet bewezen verklaren van een aantal pogingen tot verkrachting en aanrandingen en de hoogte van de opgelegde gevangenisstraf.

Uitspraak (naar verwachting) op 26 mei 2011

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook