maandag 8 november 2010

Wilders proces verworden tot een klucht

En weer is er een nieuwe ‘onhandigheid’ in de zaak tegen Geert Wilders. Advocaat-generaal Diederik Aben, lid van het bij de Hoge Raad horende parket, heeft een nota geschreven waarin hij concludeert dat de toekenning van de wraking van de Amsterdamse rechtbank door de wrakingskamer onterecht was. Hij deed in oktober dat op persoonlijke titel op verzoek van Jan Moors, de gewraakte rechter.

Het was de bedoeling dat die nota binnenskamers zou blijven, maar hij is toch uitgelekt. Aben besloot daarop tot publicatie over te gaan in het Nederlands Juristenblad.

Deze nota kan schadelijk zijn voor een procedure die advocaat Henri Sarolea bij de Hoge Raad heeft aangespannen. Sareola heeft onlangs om ‘cassatie in het belang der wet gevraagd’. Daarmee wil hij bereiken dat de wraking ongedaan wordt gemaakt. Sarolea is advocaat van Yvonne Wolthuis, een van degenen die aangifte tegen Geert Wilders hebben gedaan.

Aben stelt dat de uitspraak van de wrakingskamer van 22 oktober om Geert Wilders nieuwe rechters te geven juridisch onjuist is. Wilders' advocaat Bram Moszkowicz diende het verzoek om nieuwe rechters in nadat de rechtbank besloten had om arabist Hans Jansen niet onmiddellijk opnieuw te horen. Deze beslissing zou de schijn van partijdigheid hebben gewekt.

De wrakingskamer oordeelde dat de rechter niet duidelijk heeft gemaakt waarom Jansen, die die dag in de rechtszaal aanwezig was, niet mocht worden gehoord.
Aben vindt echter dat hier goede juridische redenen voor waren. Er was volgens hem geen noodzaak om Jansen direct te horen, dit zou ook later kunnen, betoogt hij. Dat de wrakingskamer wees op eerdere incidenten tijdens het proces waarbij Moszkowicz vond dat er een 'schijn van partijdigheid' hing om de rechters, noemt Aben een 'gotspe'. Volgens Aben is het oordeel van de wrakingskamer in strijd met de geldende jurisprudentie.
Formeel maakt het niet uit dat Aben bekend heeft gemaakt dat hij het niet eens is met de wraking. “Maar ik zie de bui al hangen. Als de Hoge Raad nu een beslissing neemt over die cassatie, gaat Wilders natuurlijk tekeer. En deze keer kan ik hem geen ongelijk geven.” zegt Sareola.

Procureur-generaal Jan Watse Fokkens, die het parket bij de Hoge Raad leidt, heeft laten weten dat de publicatie van de brief wordt betreurd.

Dat is niet het enige probleem. Als de zaak Wilders na voor de rechter en het hof geweest te zijn, voortsleept tot aan de hoge raad, dan kan Wilders ook –en terecht-  roepen dat er sprake is van vooringenomenheid.

Als gevolg van de nota van Aben noemt Wilders' advocaat Bram Moszkowicz de zaak inmiddels  ‘een farce’, terwijl advocaat Gerard Spong, die de zaak tegen Wilders initieerde, spreekt van ‘een klucht’.

Wilders spreekt vaan een 'schandelijke zaak van blijkbaar bevooroordeelde advocaat-generaal die in zijn vrije tijd zijn gewraakte vriendjes meent te moeten verdedigen', 'Gelukkig is de man teruggefloten.'

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vermoorde créchehoudster had relatie met baas van hoofdverdachte

Arzu Çakmakçi-Erbas
Arzu Cakmakci-Erbas
Arzu Çakmakçi-Erbas (33), de eigenaresse van het Amsterdamse kinderdagverblijf Moeder's Schoot die op 10 augustus 2009 werd doodgestoken, had op het moment van haar dood een buitenechtelijke verhouding.

Erbas had volgens getuigen al zeker drie jaar een relatie met de werkgever van de hoofdverdachte Nevzat Koyak (42). Dat bleek vandaag op de eerste zittingsdag, toen verdachte Nevzat Koyak voor de rechtbank moest verschijnen op verdenking van het doodsteken van Erbas.

De man met wie Arzu een relatie zou hebben gehad is iemand die geregeld bouwwerkzaamheden verrichtte bij haar kinderdagverblijf in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Later begonnen zij samen een bouwbedrijf. Nevzat K. werkte voor de eigenaar van dat bedrijf. Volgens geruchten is het tevens Arzu’s achterneef, maar omdat de man zich op zijn zwijgrecht beroept is daar geen duidelijkheid over.

Nevzat werd 26 augustus aangehouden. In Oktober 200 werd een andere verdachte, de vrouw van Arzu’s minnaar, vrijgelaten.

Update 9 november 2010: Het OM heeft 25 jaar geëist. In de bewijsvoering maakt het OM hoofdzakelijk gebruik van getuigenverklaringen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook