donderdag 2 september 2010

Jongen doodgeschoten in Amsterdam

Quincy Schumans (16) (foto) uit Amsterdam is donderdagavond overleden nadat hij eerder die avond rond kwart voor 7 op straat was neergeschoten in de Nieuwe Houttuinen in het centrum van Amsterdam.

De jongen - een bekende van de politie - werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De dader is er te voet vandoor gegaan en is nog voortvluchtig.

De jongen had meerdere strafbare feiten op zijn naam staan, maar de politie wilde vooralsnog geen details geven.

Update vrijdag 3 september 2010:
Er werden vannacht 6 verdachten van hun bed gelicht. Het zijn allen Amsterdammers tussen de 15 en 23 jaar. Later werd nog een jongen uit Amsterdam in Vlaardingen gearresteerd. Deze hoofdverdachte is een jongen van 18, de beste vriend van Quincy. De schietpartij zou het gevolg zijn van een ruzie tussen de twee na een aanrijding met scooters waarbij de hoofdverdachte een vinger brak.

Update 30 januari 2012:

Stefano L. wordt veroordeeld tot 15 jaar voor de moord.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis: 9 jaar voor 4 voudige doodslag in verkeer Rotterdam

Tegen Riazatelie A. is vandaag voor de rechtbank 9 jaar gevangensstraf + 10 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist wegens de 4 voudige doodslag op 3 leden van de familie  Marques en een vriend op 2e kerstdag 2009 in de Vierhavenstraat in Rotterdam.

Lucio Marques (48),  Cor van der Waal (78),  Erseo (26), en Brighton (Breiten ) Marques (22) komen hierbij om. De  echtgenote (47) van Lucio raakt zwaar gewond.

R.A. reed bijna 150 km per uur met een zware Dodge op een plek waar hij maar 30 mocht rijden. Hij ramde toen de auto van de familie Marques die net vertrok van het kerstdiner bij hun dochter Erika.

R.A. heeft aanvankelijk lang ontkend en hield vol slechts 50 km/uur gereden te hebben. Vandaag gaf hij echter toe en zei 'spijt te hebben'.

10 jaar is erg laag voor 4-voudige doodslag.

Uitspraak over 2 weken: Het werd 9 jaar cel en 10 jaar ontzegging.

Update 16 november 2011: In hoger beroep werd het 8 jaar cel en 9 jaar ontzegging.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vader dode baby in Oss mag strafzaak thuis afwachten

Een man (36) uit Oss die wordt verdacht van doodslag op zijn nog geen acht weken oude zoontje op 16 juni 2009, komt op vrije voeten.

De rechtbank in Den Bosch vindt dat het belang van de verdachte "zo langzamerhand" zwaarder gaat wegen dan het belang van het Openbaar Ministerie dat de verdachte vastzit zolang het strafrechtelijk onderzoek niet is afgerond.

De rechters wezen erop dat in Nederland het beginsel geldt dat iemand zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten. De man zit al 443 dagen in voorarrest en zijn zaak wordt pas in december behandeld.

Dat iemand in beginsel zijn strafzaak in vrijheid af mag wachten is natuurlijk klinkklare nonsens. Voorarrest, soms ook zeer lang, is schering en inslag in Nederland. Wel geldt dat iemand binnen pakweg 110 dagen na zijn arrestatie voor moet komen voor de behandeling van zijn zaak, maar middels de 'pro-forma behandeling' kan dat keer op keer worden uitgesteld.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Beloningen een farce | Tipgeld wordt zelden uitbetaald | Tenzij u crimineel bent

Zoals hier al eerder aangehaald n.a.v. de arrestatie van Dino Soerel, worden beloningen voor 'gouden tips' zelden uitgekeerd door justitie. Sinds 2007 is in 102 strafzaken tipgeld beschikbaar gesteld, maar door justitie slechts vier keer uitbetaald.

Uit cijfers van het landelijk parket blijkt dat in 2007 twee mensen in totaal 35 duizend euro ontvingen, er in 2008 géén beloning werd uitgekeerd en in 2009 ontvingen twee tipgevers samen tienduizend euro. In 2010 kwam tot nog toe niemand in aanmerking voor een beloning.

Gemiddeld wordt zo'n tienduizend tot vijftien duizend euro gereserveerd voor tips die leiden tot de aanhouding van een verdachte of tot opheldering van een strafzaak.

In totaal is de laatste drieënhalf jaar meer dan een miljoen euro aan beloningen uitgeloofd, waarvan dus 45.000 is uitgekeerd. Dat is nog geen 4%

Onlangs werd de toen nog voortvluchtige topcrimineel Dino Soerel opgepakt, nadat er ongeveer twee weken eerder een tip was binnengekomen over de verblijfplaats van Soerel. Het openbaar ministerie heeft 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar het is nog niet duidelijk of dit tipgeld daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Het OM wil déze tip namelijk niet zwaarder bestempelen dan als 'een puzzelstukje dat paste in onze analyse'. Volgens officier van justitie wordt nog bestudeerd of er sprake is van een gouden tip.

Zonder enige controle is het natuurlijk nooit te checken of het OM de waarheid spreekt. U als tipgeldeiser moet maar afwachten of u 30.000 of niks krijgt.

Volgens Martijn Boelhouwer van het landelijk parket is het in de praktijk doorgaans moeilijk in te schatten in hoeverre er sprake is van een gouden, doorslaggevende tip. ‘Of het OM te kritisch of krenterig is? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval geen doel op zich om meer toekomstige tips uit te lokken door ons betaalgedrag.’ alsus Boelhouwer.

Beloningen worden doorgaans aangekondigd via media en landelijk verspreide raambiljetten. Het minimale bedrag dat Justitie beschikbaar stelt is 4.500 euro en het maximum is 30 duizend euro. In uitzonderlijke gevallen kan meer worden uitgeloofd.

De officiële cijfers over beloningen voor gouden tips gelden niet voor mensen uit het criminele circuit. Zij worden op incidentele basis betaald als ze zich bereid tonen kennissen, handlangers of concurrenten te verraden. In de praktijk keert Justitie veel meer geld uit aan deze groep tipgevers dan aan eerzame burgers.

Tja, waarom verbaast mij dat niet.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hoger beroep 'bijenkorfmoeder' dient

Vandaag en morgen dient het hoger beroep tegen Jane van T. (26) die op 22 oktober 2007 haar dochtertje Jelysa (1,5) doodde door haar in warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam van vierhoog naar beneden te gooien. De vrouw sprong het meisje achterna in een poging ook zichzelf van het leven te beroven, maar dit mislukte. Zie hield wel een dwarslaesie over aan de sprong.

De rechtbank legde Jane van T., op 30 maart 2009 tbs op en ontsloeg haar van rechtsvervolging. Daartegen werd hoger beroep ingediend. Gedragsdeskundigen hebben sterk uiteenlopende conclusies getrokken over de oorzaak van de psychose waaraan Jane van T. ten tijde van het drama leed. Enkelen schreven de psychose toe aan een borderlinestoornis, anderen aan het gebruik van afslankpillen.

Eerder stelde het hof vast dat er sprake is van een “onoverbrugbare kloof” tussen de deskundigen. Om aan deze patstelling een einde te maken, stuurde het hof haar in maart van dit jaar naar de observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum.

Tijdens de zitting bleek dat het Pieter Baan Centrum na 7 weken observatie tot de conclusie was gekomen dat de vrouw  niet aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt en datzij daarom niet de tbs-maatregel opgelegd moet krijgen.


Nadat Van T. uit het ziekenhuis was ontslagen, werd zij vastgezet in een huis van bewaring, waar zij sindsdien heeft verbleven. Zowel haar advocaten als enkele bij de zaak betrokken gedragsdeskundigen spreken hier schande van: de vrouw T. is veeleer slachtoffer dan dader en had destijds direct omgeven moeten worden met adequate zorg. Achter de tralies is zij niet of nauwelijks toegekomen aan de verwerking van het trauma van het door eigen toedoen verliezen van haar kind.

De deskundigen zijn het erover eens dat Van T. ten tijde van het drama in een ernstige psychose verkeerde. Maar over de oorzaak verschillen zij van mening: twee deskundigen hebben vastgesteld dat de psychose is voortgekomen uit een borderlinestoornis. Twee anderen hadden het vermoeden dat door Van T. gebruikte afslankpillen, waarin veelal gevaarlijke bestanddelen zitten, deze in de hand hebben gewerkt. Het PBC heeft geconcludeerd dat van enige stoornis geen sprake is.

Wat de deskundigen dus eigenlijk zeggen is dat de vrouw ten tijde van haar daad een stoornis had die haar niet toerekeningsvatbaar maakte (dus ontslag van rechtsvervolging), maar dat er geen persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt die behandeling behoeft (dus geen tbs).

Daarmee is de kans aanwezig dat de vrouw vrij komt zonder tbs, of mogelijk met een 'tbs met voorwaarden'. Zo'n voorwaarde zou kunnen zijn bepaalde maatregelen die moeten vorokomen dat de vrouw wellicht weer in een psychose raakt.

Een team van Mentrum, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, heeft zich bereid verklaard om Van T. te begeleiden, voor het geval het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank en het de vrouw op vrije voeten stelt.

Vrijdag zal het Openbaar Ministerie zijn visie op de zaak geven, mede op basis van het rapport van het PBC.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook