donderdag 2 september 2010

Beloningen een farce | Tipgeld wordt zelden uitbetaald | Tenzij u crimineel bent

Zoals hier al eerder aangehaald n.a.v. de arrestatie van Dino Soerel, worden beloningen voor 'gouden tips' zelden uitgekeerd door justitie. Sinds 2007 is in 102 strafzaken tipgeld beschikbaar gesteld, maar door justitie slechts vier keer uitbetaald.

Uit cijfers van het landelijk parket blijkt dat in 2007 twee mensen in totaal 35 duizend euro ontvingen, er in 2008 géén beloning werd uitgekeerd en in 2009 ontvingen twee tipgevers samen tienduizend euro. In 2010 kwam tot nog toe niemand in aanmerking voor een beloning.

Gemiddeld wordt zo'n tienduizend tot vijftien duizend euro gereserveerd voor tips die leiden tot de aanhouding van een verdachte of tot opheldering van een strafzaak.

In totaal is de laatste drieënhalf jaar meer dan een miljoen euro aan beloningen uitgeloofd, waarvan dus 45.000 is uitgekeerd. Dat is nog geen 4%

Onlangs werd de toen nog voortvluchtige topcrimineel Dino Soerel opgepakt, nadat er ongeveer twee weken eerder een tip was binnengekomen over de verblijfplaats van Soerel. Het openbaar ministerie heeft 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar het is nog niet duidelijk of dit tipgeld daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Het OM wil déze tip namelijk niet zwaarder bestempelen dan als 'een puzzelstukje dat paste in onze analyse'. Volgens officier van justitie wordt nog bestudeerd of er sprake is van een gouden tip.

Zonder enige controle is het natuurlijk nooit te checken of het OM de waarheid spreekt. U als tipgeldeiser moet maar afwachten of u 30.000 of niks krijgt.

Volgens Martijn Boelhouwer van het landelijk parket is het in de praktijk doorgaans moeilijk in te schatten in hoeverre er sprake is van een gouden, doorslaggevende tip. ‘Of het OM te kritisch of krenterig is? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval geen doel op zich om meer toekomstige tips uit te lokken door ons betaalgedrag.’ alsus Boelhouwer.

Beloningen worden doorgaans aangekondigd via media en landelijk verspreide raambiljetten. Het minimale bedrag dat Justitie beschikbaar stelt is 4.500 euro en het maximum is 30 duizend euro. In uitzonderlijke gevallen kan meer worden uitgeloofd.

De officiële cijfers over beloningen voor gouden tips gelden niet voor mensen uit het criminele circuit. Zij worden op incidentele basis betaald als ze zich bereid tonen kennissen, handlangers of concurrenten te verraden. In de praktijk keert Justitie veel meer geld uit aan deze groep tipgevers dan aan eerzame burgers.

Tja, waarom verbaast mij dat niet.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook