maandag 19 mei 2008

Godslastering

Op 13 maart 2008 stelde de kamer nog voor om godslastering uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Hoewel regeringspartijen CDA en Christenunie tegen waren, stelde coalitiegenoot PvdA onomwonden dat artikel 147 overbodig is en kan worden geschrapt. De huidige wet op de godslastering is een product van grootvader Donner.
Drie jaar geleden stemde de PvdA nog tegen een motie van D66 om artikel 147 af te schaffen. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid in de Kamer, mede omdat behalve de PvdA ook GroenLinks en de SP het niet opportuun vonden om kort na de moord op Theo van Gogh over afschaffing van het artikel te stemmen.
Hirsch Ballin beloofde toen nog zich in de kwestie te verdiepen en met een aanbeveling te komen.

Die aanbeveling werd uiteindelijk een uitgelekte brief van Ballin dd 6 Mei 2008 waarin echter niets van afschaffing te bespeuren is, integendeel de wet wordt zelfs nog aangescherpt. Ballin stelt voor om artikel 147 - dat nu enkel beldeiging van het opperwezen strafbaar stelt - uit te breiden tot het eveneens strafbaar stellen van belediging van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Hiermee zou recht gedaan worden aan de verscheidenheid in religies en levensovertuiging in onze samenleving. De bescherming zou zich tevens uitstrekken tot heilige boeken of andere kernwaarden van een godsdienst of levensovertuiging.

Wellicht dat de recente arrestatie van Gregorius Nekschot al een voorproefje was van wat ons te wachten staat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook