vrijdag 16 mei 2008

Klanten illegale prostituees worden strafbaar

Klanten van illegaal werkende prostituees kunnen straks straf krijgen. Met deze en andere maatregelen wil het kabinet de misstanden in de prostitutiebranche, zoals mensenhandel, aanpakken.

Ook alle escortbedrijven moeten in de toekomst een vergunning hebben. Voor bordelen was dat al verplicht. Verder is het de bedoeling dat er een landelijk register voor de escortbranche komt, wat het toezicht erop makkelijker maakt.

In sommige gemeenten is al een vergunning nodig om escortdiensten aan te bieden. De aanbieders wijken echter uit naar gemeenten waar die plicht niet geldt of waar minder toezicht is. Escortbedrijven zijn niet aan locaties gebonden en kunnen daardoor makkelijk in een andere gemeente aan de slag.

Alle prostituees die zelfstandig werken, moeten zich straks laten registreren of een vergunning aanvragen voordat ze hun diensten mogen aanbieden. Met het volledig vergunningplichtig maken van de exploitatie van prostitutie wil het kabinet de activiteiten van de uitbaters zoveel mogelijk koppelen aan een vast adres, telefoonnummer en een gemeente. Klanten moeten door deze aanpak inzicht krijgen in het verschil tussen legale en illegale prostitutie.

De ChristenUnie in de Tweede Kamer is blij met het kabinetsplan. Volgens Kamerlid Ed Anker van die fractie is destijds met de opheffing van het bordeelverbod ten onrechte het idee geboren dat prostitutie een normale bedrijfstak is. ‘Dat is het niet en zal het nooit worden. Onderdrukking, misbruik, mensenhandel, illegaliteit en minderjarigheid komen op grote schaal voor. Om dat te kunnen bestrijden, moeten we bij degenen zijn die prostitutie in leven houden: de klanten’, aldus Anker

Vraag blijft natuurlijk hoe je als klant een illegale prostituee herkent. Het is weer een voorbeelld van het verkeerd aanpakken van de problemen. Als een meerderjarige zelfbewuste vrouw vrijwillig in de escort gaat, maar er voor kiets om daarvoor geen vergunning aan te vragen omdat zij niet als prostituee geregistreerd wil staan, dan zouden haar klanten strafbaar zijn. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn en het heeft zeker niet het beoogde effect.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Arrestatie van Gregorius Nekschot zou vrije meningsuiting niet onder druk zetten

De arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot afgelopen dinsdagdag zet de vrije meningsuiting in Nederland niet onder druk volgens minister van Justitie Hirsch Ballin.
Volgens hem kent Nederland vrijheid van meningsuiting maar zou de cartoonist tekeningen hebben gemaakt die Moslims discrimineren. Dat het zolang heeft geduurd (er was al in 2005 aangifte tegen hem gedaan), heeft volgens Ballin te maken met het feit dat justitie lang nodig had om achter zijn identiteit te komen.

Mijns insziens is het niet aan Ballin om zich nu al over de schuldvraag van Nekschot uit te laten. Het is daarbij op zijn zachst gezegd vreemd dat de cartoonist door een team van 10 man wordt gearresteerd voor een aanklacht zoals discriminatie, waar in het algemeen geen voorarrest voor wordt gegeven. De Officier van justitie verklaarde dat Nekschot 'langer is vastgehouden omdat hij 'langdurig' mensen heeft gediscrimineerd. Dat is een vreemde uitspraak. Het is aan de rechter om uit te maken of Nekschot schuldig is, het lijkt er echter op dat de officier al vast zelf straffen aan het uitdelen is. In de uitzending van Pauw & Witteman, afgelopen donderdag, vertelde cabaratier Hans Teeuwen - een bekende van Nekschot- dat Nekschot na zijn arrestatie door de politie is geintimideerd.

Nekschot is begin deze week door een SWAT-team van zijn bed gelicht en heeft uiteindelijk anderhalve dag in de cel moeten doorbrengen. Dit bevestigt zijn advocaat, mr. Max Vermeij. Volgens de raadsman behelst de verdenking "belediging" dan wel "aanzetten tot haat" wegens "ras/godsdienst/levensovertuiging" gepleegd door iemand "die daarvan een beroep of gewoonte maakt". Belachelijk natuurlijk daar hij af en toe voor HP/de Tijd een tekening levert en zijn weblog onbezoldigt is. Los daarvan is het natuurlijk de grootst mogelijke kolder dat een striptekenaar vanwege zijn tekeningen wordt vervolgd door het OM. We leven klaarblijkelijk in de voormalige DDR!

Inmiddels is gebleken dat er ácht tekeningen door het OM als strafbaar worden beschouwd. Voor deze acht tekeningen is justitie dus 3 jaar bezig iemands adres te vinden en met 10 man binnen te vallen. Het feit dat justitie zegt 3 jaar nodig gehad te hebben om de identiteit van Nekschot te achterhalen is lachwekkend. RTL nieuws had hem binnen een dag gevonden, ook had hij op zijn site een e-mail adres staan waar het OM een mailtje naar toe had kunen sturen en was hij via HP/de Tijd te bereiken. Ook de volkskrant wist hem vorig jaar al te vinden. Een staaltje intimidatie en machtsvertoon van justitie dat zijn weerga niet kent.Koop zijn boekMaschrift 20 mei:In een kamerdebat vandaag werd felle kritiek geuit over de gang van zaken en lag Hirsch Ballin onder vuur. Deze vond dat justitie juist had gehandeld maar vond wel dat Nekschot te lang was vastgehouden. De kamer leek geen genoegen te nemen met zijn antwoorden.

Het buitenland over Gregorius Nekschot's arrestatie:
Commentaar Gregorius Nekschot in Spits:
Wat in mijn optiek dringend nodig is, is dat de invloed van partijen als het CDA, ChristenUnie en andere religieus geïnspireerde partijen zoveel mogelijk op democratische wijze wordt teruggedrongen. Dat type partijen zijn namelijk echt in alle opzichten een ramp.


Voorts:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hondenbrigade opnieuw in opspraak

Volgens de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland is het een zooitje bij de hondenbrigade, agenten worden verdacht van fraude, discriminatie en naaien tijdens diensttijd.

Het veertig koppen tellende honden-korps wordt stevig doorgelicht, zeven medewerkers zijn inmiddels op non-actief gesteld.

Drie verdachten op buitengewoon verlof, met behoud van salaris, zijn woedend over de aanval van de korpsleiding, gisteren eiste de Nederlandse Politiebond dat zij weer aan het werk mogen gaan.

Twee man van dit illustere duo hebben intussen enkele misstanden bekend, met de kanttekening dat hun gedrag voortvloeide uit een gevoel van onmacht met de daar bijbehorende frustraties. Zo hebben zij vaker meldingen van ongepast gedrag van chefs en instructeurs gemaakt waar niets mee werd gedaan.

Men meet met twee maten waarbij de leiding buiten schot wordt gehouden was het commentaar van advocaat Willem de Klein. Collega Yvette Kuyt ontkent de aantijgingen namens het korps en wil de geschorste dienders van de werkvloer houden.

Uitspraak van de rechter is over twee weken.

De hondenbrigade -elders in het land- was onlangs al in opspraak toen bleek dat de testen niet dubbelblind werden uitgevoerd en de begeleiders mogelijk hun honden hadden beinvloed. Toen zijn een aantal begeleiders veroordeeld tot werkstraffen voor meineed.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nieuw proces voor Sirhan Sirhan?

William Pepper, de advocaat van Sirhan Sirhan die veroordeeld is voor de moord op Robert Kennedy, 40 jaar geleden, probeert een nieuw proces te krijgen voor zijn client.
Hij doet dit op basis van een audio-analyse van de zgn. 'Pruszynski tape' die onlangs is opgedoken. Op deze tape zijn 13 schoten te horen die volgens forensisch experts van Praag en Joling toe behoren aan twee verschillende wapens.

Er zijn al langer vraagtekens geweest over het feit of Sirhan Sirhan de moord heeft gepleegd en of hij dat dan alleen zou hebben gedaan. Feit is dat Sirhan Sirhan ter plekke was, met een revolver en dat hij die revolverl 8 keer heeft afgevuurd. 6 van deze schoten zijn afgevuurd nadat hij overmeesterd was en men zijn arm in bedwang had. Sirhan Sirhan stond vóór Robert Kennedy, terwijl Kennedy is getroffen door 4 schoten die van achteren kwamen. Het dodelijke schot werd afgevuurd op ca 3 cm achter Kennedy's rechter oor. Een ander schot ging door zijn schouder en werd teruggevonden in een plafondplaat áchter Sirhan Sirhan. Deze feiten werden destijds door de rechter terzijde geschoven.

Waarom Sirhan Sirhan ter plekke was met een caliber .22 revolver en dit ook heeft afgevuurd, is onduidelijk. Volgens zijn advocaat was hij ge-hypnoprogrammeerd en kan hij zich tot op vandaag niets van het incident herinneren: "Men vertelde mij dat ik Robert Kennedy had gedood en op een moment ben ik dat gaan geloven".

Desondanks acht Pepper de kans dat zijn verzoek wordt toegekend vrij klein. "Er is een algemene aanname van schuld van mijn client en het zal moeilijk zijn die mening te veranderen", aldus Pepper.

Eind 2004 probeerde Sirhan Sirhan reeds te voorkomen dat het hotel waar de moord plaats vond gesloopt zou worden. Hij geloofde dat er mogelijk nog belangrijke aanwijzingen te vinden waren in het hotel, waaronder kogels die mogelijk ergens ingeslagen waren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook