woensdag 11 januari 2012

Proces Joran van der Sloot voortgezet | Joran bekent

Vandaag zal het proces tegen Joran van der Sloot worden voortgezet in Lima, Peru. Afgelopen vrijdag was de eerste zitting. Het ging er daarbij vooral om hoe Joran pleitte. Joran heeft tijdens die zitting ontkent schuldig te zijn aan moord, maar heft bekend Stephant Flores in een opwelling van woede te hebben omgebracht.

De aanklager houdt echter vast aan roofmoord. De rechter heeft Joran tot vandaag de tijd gegeven om zijn pleit te heroverwegen.
Als hij vandaag schuldig pleit aan moord, dan is het proces in feite over en komen de rechters binnen 2 dagen met een strafuitspraak (waarschijnlijk 30 jaar).

Als Joran bij zijn huidige pleit blijft, dan wacht een maandenlang proces.

Update:
Joran van der Sloot heeft vanmiddag in de rechtbank bekend Stephany Flores te hebben vermoord en hoort overmorgen welke straf hij krijgt opgelegd.

Joran betuigde spijt en stemde in met de aanklacht van het openbaar ministerie. Met zijn bekentenis kiest Van der Sloot voor een verkorte rechtsgang en heeft hij recht op vervroegde invrijheidstelling.

Naar verwachting legt de rechtbank hem overmorgen  (zitting om 10 uur) een straf op, die dicht bij de geëiste 30 jaar ligt. In Peru wordt bij goed gedrag van een gevangene meestal de helft tot soms tweederde strafvermindering gegeven. In dat geval zou Van der Sloot met aftrek van voorarrest over een jaar of twaalf Peru weer kunnen verlaten.

Van der Sloot droeg dit keer geen kogelwerend vest. Vanwege verkeersdrukte en enkele demonstraties bij de rechtbank en de gevangenis arriveerde hij een half uur te laat. Peruanen betoogden met spandoeken dat Joran tot levenslang moet worden veroordeeld.

Joran's problemen zijn echter nog niet over. Peru wil hem uitleveren aan Amerika, dat Van der Sloot wil berechten voor oplichting van de familie Holloway. In 2010 beweerde Van der Sloot dat hij zou aanwijzen waar Natalee Holloway op Aruba begraven ligt. Een advocaat van de familie Holloway nam het vliegtuig naar Aruba en betaalde Van der Sloot 25.000 dollar. De vindplaats werd echter nooit aangewezen en Van der Sloot vloog naar Peru, waar hij Stephany Flores vermoordde. In de VS kan hij daavoor ook nog eens twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

Direct na de zitting gaf de advocaat van de familie Flores -Edward Alvarez- een persconferentie waarin hij Joran een psychopaat noemde die niet terug kan naar de maatschappij.

Volgens Alvarez was het duidelijk dat Van der Sloot Stephany Flores vermoord heeft om haar van haar geld te beroven. “En daarvoor staat levenslang”, zei hij met nadruk. TAlvarez ging niet in op de vraag of hij in beroep zou gaan als Van der Sloot strafvermindering krijgt. Maar hij stelde dat een straf van 20 jaar te weinig is. Die 20 jaar wordt als mogelijkheid genoemd voor het vonnis dat de drie rechters uiteindelijk gaan vellen.

De drie taxichauffeurs die hem na de moord van Lima naar Chili hebben gebracht en beschuldigd worden van het achterhouden van informatie over strafbare feiten hebben zich onschuldig verklaard. Hun proces gaat door.

In een emotioneel betoog probeerde Van der Sloots advocaat José Jimenez na diens bekentenis aan te tonen dat hij de dag van de moord beheerst werd door een diep psychologisch trauma. Kennelijk om de rechters tot een lichtere straf te bewegen. Maar hij kreeg niet veel ruimte omdat dit soort argumenten volgens de rechtbank nu een gepasseerd station zijn. Van der Sloot heeft zich schuldig verklaard aan de aanklacht.

Jimenez wees ook opnieuw op vermeende onregelmatigheden bij de politieverhoren. Desgevraagd verklaarde hij tegenover het ANP dat de klacht bij de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten gewoon blijft staan. Niet alleen vragen Van der Sloots advocaten de aandacht van de commissie voor de verhoren, ook zeggen ze dat zijn aanhouding in en de uitzetting uit Chili onrechtmatig waren.

Volgens Jimenez is het een zaak van lange adem: “Als we in het gelijk worden gesteld, is het mogelijk dat het proces vanaf nul over moet, omdat Peru zich moet onderwerpen aan deze uitspraak.”

Update 13 januari 2012:
Joran komt 10 juni 2038 vrij. Hij heeft 28 jaar gekregen

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook