maandag 9 juni 2008

Gratie gekocht van Justitieambtenaar

De 65-jarige Rotterdammer J. van L. heeft naar eigen zeggen in de jaren negentig gratie gekregen na betaling van enkele tienduizenden guldens aan een hoge ambtenaar van justitie.

De verklaring staat in het dossier in de strafzaak tegen de Arnhemse advocaat-generaal Jan Koers die als plaatsvervangend officier een oriënterend onderzoek naar het mogelijke misdrijf was begonnen.

De vermeende corruptie kwam maandag aan het licht tijdens de regiezitting in de zaken tegen beide mannen die justitie in een ander verband beschuldigt van respectievelijk omkoping en fraude.

Het is niet bekend of justitie de mogelijke misstappen van de vooralsnog onbekende justitieambtenaar onderzoekt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Moeder over de moord op haar dochter Zeynep Boral

De moeder van Zeynep Boral -de rechtenstudente die op 25 juni 2008 door haar ex-man op het NS-station van Alkmaar werd vermoord- vindt dat de politie te weinig heeft gedaan om haar dochter te beschermen. Ook zegt zij dat de moord op Zeynep een geval is van eerwraak. Maar de Alkmaarse politie heeft dat altijd ontkend. Minister Hirsch Ballin heeft nu toegezegd opnieuw onderzoek te doen naar het optreden van de politie.

De Turks-Koerdische rechtenstudent Zeynep Boral (24) was na vier jaar huwelijk gescheiden van haar echtgenoot, haar neef Serdar. Die accepteerde de scheiding, die twee weken daarvoor officieel was geworden niet en schoot Boral dood op op de roltrap in het station van Alkmaar. Daarna beroofde hij ook zichzelf van het leven.

Zeynep Boral
Hirsch Ballin stelde in maart nog dat er geen aanwijzingen voor eerwraak waren. De politie zou het misdrijf volgens Hirsch Ballin terecht hebben behandeld als huiselijk geweld. Een onafhankelijk onderzoek, waar de PvdA voor pleitte, wees hij toen nog van de hand.

Nova uitzending van 7 juni 2008

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook