woensdag 13 februari 2008

Levenslang voor moordenaar Ilona Németh

Amin M. is woensdag 13 februari 2008 in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Het gerechtshof in de Marokkaanse stad Sale achtte bewezen dat hij de Utrechtse Ilona Németh heeft verkracht en vermoord. Eerder kreeg M. de doodstraf. Die straf was al omgezet in levenslang.

Ilona Nemeth werd in juli 2004 voor het laatst levend gezien. Zij was toen 34. Een jaar later (3 aug 2005) werd haar lichaam gevonden in een groenstrook nabij het Utrechtse station Overvecht.

M. werd in 2006 in Marokko gearresteerd. Omdat M. naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit bezit, werd hij in Marokko berecht. Marokko levert geen onderdanen uit. Tijdens de rechtszitting werd Amin M. bijgestaan door vier advocaten, van wie drie optraden namens Marokkaanse mensenrechtenorganisaties die actie voeren tegen de doodstraf.

De advocaten van Amin M. stelden dat de Nederlandse politie regels had overtreden bij de uitvoering van het onderzoek en de overdracht van het dossier. Zij vroegen de rechters twee getuigen opnieuw op te roepen van wie de verklaringen in het Nederlandse strafdossier zaten. Ook wilden zij rechercheurs en forensisch onderzoekers horen die bij het onderzoek betrokken waren. Het verzoek werd afgewezen.

Bij de rechtszittingen in Sale was een delegatie aanwezig van de Nederlandse politie die het onderzoek uitvoerde. De aanwezige rechercheurs toonden zich tevreden over het vonnis.

Het Algemeen Dagblad dook eerder in de geschiedenis van verdachte A.M. en ontdekte dat hij in 2002 een 43-jarige vrouw een schedelbasisfractuur sloeg, toen hij haar wilde beroven. De toen 23-jarige A.M. pleegde die zeer gewelddadige beroving in Overvecht, en maakte daarbij een telefoon, een portemonnee en een bril buit. Ook had hij de vrouw, volgens de aanklacht, in bewusteloze toestand van het fietspad naar de berm gesleept. Vervolgens zou hij gepoogd hebben een zedenmisdrijf te plegen.

De rechtbank in Utrecht weigert ''uit privacy-overwegingen'' te vertellen tot welke straf M. toen is veroordeeld. In Utrecht was hij indertijd een bekende hangjongere. De dood van Ilona Németh wordt vaak in één adem genoemd met die van Maria van der Zanden omdat zij samen op een groepsfoto van de Captains Club uit 1988 staan, met onderaan Ilona Nmeth en schuin boven haar Maria van der Zanden

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook