maandag 30 november 2009

Uitspraak: 15 jaar voor babymoord Maastricht

Olaf B. (29) uit Maastricht is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor de moord op Brandon, het 16 maanden oude zoontje van zijn vriendin. Eerder werden de moeder van Brandon en een huisgenoot van B. ook als verdachten aangemerkt. Zij worden niet langer verdacht.

Het jongetje werd in de nacht van 31 oktober op 1 november 2008 door Olaf B. gewurgd. Ook propte hij een stukje matras in de keel van het jongetje. Hij probeerde door de keel te blokkeren zijn daad te verhullen.

De rechtbank achtte bewezen dat de Olaf B. met voorbedachte rade heeft gehandeld: Hij heeft namelijk verklaart stemmen te hebben gehoord en hoewel hij daar in andere gevalllen weerstand aan heeft kunnen bieden, heeft hij er deze keer kennelijk niet voor gekozen om weerstand te bieden aan die stemmen.

De rechtbank achtte het verweer van de verdediging dat verdachte onder druk van de politie heeft bekend, onaannemelijk. De rechtbank heeft daartoe de banden van de verhoren bekeken en deskundigen omtrent de persoon van de verdachte gehoord. In verklaringen aan de politie liet de verdachte weten dat hij het niet kon uitstaan dat het kind zoveel aandacht kreeg van zijn vriendin. Ook twee medewerkers van de justitiële dienst Vervoer & Ondersteuning verdachte Olaf B. spontaan een bekentenis hebben horen afleggen. B. is zowel op 22 januari als op 4 februari ter controle van de gevangenis in Sittard naar het ziekenhuis vervoerd. Bij een van deze gelegenheden zou hij tegenover hen hebben bekend.

De officier van justitie Sylvia Kuipers had twee weken geleden 15 jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank achtte die eis, gelet op de ernst van de zaak en het leed dat aan de familie is bezorgd, passend. De rechtbank achtte verdachte daarbij volledig toerekeningsvatbaar.
LJ Nummer BK4799

Op 8 oktober 2012 wordt Olaf in hoger beroep eveneens veroordeeld tot 15 jaar.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 18 maanden en tbs voor babymoorden door studente

Marike H. (24) uit Enschede is vanochtend door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van haar twee baby's. Dat is conform de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden had gesteld.

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van doodslag en niet van moord. De studente Marike H. maakte in mei 2006 en november 2008 een einde aan het leven van haar zuigelingen, beide keren vlak na hun geboorte. De zwangerschappen had ze voor haar omgeving verborgen weten te houden. Toen een van de lijkjes in december vorig jaar in een container vlakbij de woning van H. werd ontdekt, kwam de zaak aan het rollen. De eerste baby (Jurgen) had ze gewurgd. De tweede (Alex) had ze met de navelstreng om zijn hals in de toiletpot aan zijn lot overgelaten.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum omschreven H. als iemand met een borderlinestoornis, die er door haar intelligentie en verbale begaafdheid in was geslaagd haar omgeving een rad voor ogen te draaien. Aangezien H. volgens de deskundigen de ernst van de gebeurtenissen nog lang niet tot zich heeft laten doordringen, spraken ze zich uit voor een langdurige behandeling in een gesloten omgeving.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zondag 29 november 2009

De dood van Gerrit Snoeren blijft onopgelost

Het openbaar ministerie heeft laten weten dat ze het onderzoek naar de dood van Gerrit Snoeren uit Rotterdam hebben afgesloten zonder dat duidelijk geworden is of hij wel of niet is vermoord.

Snoeren werd tijdens de Paasdagen van 2003 ’s nachts dood aangetroffen in de laadbak van een Nissan Patrol die op een camping in Aalst met hoge snelheid tegen een boom was gereden. De bestuurder van de auto bleek zwaargewond en een andere passagier was lichtgewond geraakt. De gewaarschuwde politie ging uit van een noodlottig ongeval en liet daarom een ongevallen specialist ter plaatse komen. Na een inspectie van het autowrak en van Gerrits lijk verklaarde deze deskundige dat hij de zaak niet vertrouwde en daarom adviseerde hij de plaatselijke politie om de technische recherche te waarschuwen. Hij vermoedde dat Gerrit Snoeren al dood was toen de aanrijding was ontstaan. Zijn advies werd echter niet overgenomen. Ook de gewaarschuwde lijkschouwer had twijfels over de doodsoorzaak van Snoeren maar ook hij werd niet serieus genomen.

De bestuurder van de Nissan werd ondanks de twijfels over de werkelijke gang van zaken toch door justitie vervolgd voor dood door schuld en door de rechtbank in Den Bosch tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld.

Het Gerechtshof in Den Bosch sprak hem echter in 2006 vrij omdat ondertussen uit nieuw onderzoek was gebleken dat Gerrit Snoeren al dood was geweest op het moment van de aanrijding.

Door deze uitspraak was justitie, mede onder druk van een publicatie in De Telegraaf, wel gedwongen een nieuw onderzoek te starten naar de dood van Gerrit Snoeren. Dat onderzoek is nu dus zonder resultaat afgesloten.

De familie van Gerrit Snoeren vindt dit verbijsterend maar Peter R. de Vries schrijft in zijn dagboek dat hij begrip heeft voor de beslissing van justitie.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zaterdag 28 november 2009

Riante declaraties politie commissarissen

Interim korpschef Miriam Barendse: Interim en toch een ‘bindingsbonus’
Miriam Barendse
RTL-Nieuws maakt bekend dat sommige politie commissarissen wel héél erg veel declareren waardoor hun feitelijke salaris wel erg flink wordt. Zo is interim korpschef Miriam Barendse is één van de best verdienende korpschefs van Nederland en dat is opmerkelijk voor een hoofdcommissaris van een relatief klein korps.

Tot en met juni werkte ze als tijdelijk hoofdcommissaris bij het politiekorps in Twente. Drie maanden lang liet ze zich inhuren via haar eigen managementadviesbureau. Ze bracht 1400 euro per dag in rekening, in totaal ruim 60.000 euro. Inmiddels is ze interim-korpschef in de politieregio Brabant Noord. Dat korps is 1650 man sterk. Ook bij dit korps diende ze een rekening in van haar managementadviesbureau van bijna 4500 euro voor 2,5 dag werk (ter voorbereiding van haar functie als interim korpschef).

Hoewel ze voor een relatief klein korps werkt, ontvangt Barendse maandelijks ruim 9968 euro, bijna evenveel als de Amsterdamse korpschef Welten, die leiding geeft aan het grootste korps van Nederland van 6000 man. Het salaris van een korpschef is mede-afhankelijk van de korpsgrootte.

Barendse ontvangt in Twente ook een toelage voor werving & behoud. Deze arbeidsmarkttoelage is bedoeld om een korpschef aan een korps te binden. Barendse is echter interim-hoofdcommissaris en vertrekt binnenkort weer.

De Nederlandse Politie Bond noemt de vergoeding van Barendse "buitensporig".

Van de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten was al bekend dat hij een woontoelage ontvangt. Het korps Amsterdam is voor de helft eigenaar van de woning van Welten. De belastingdienst beschouwt deze constructie als ‘loon in natura’ en heft dus loonbelasting. Welten wordt daarvoor gecompenseerd. Het korps betaalt de belasting: 17.640 euro per jaar. Dit is mogelijk in strijd met het Beleidskader Arbeidsvoorwaarden Politietop, want daarin staat: “Er zijn geen situaties aan de orde bij de sector Politie die op enig moment de conclusie rechtvaardigen dat de betrokkene zou moeten worden gecompenseerd voor de belastingheffing die hem treft”.

Magda Berndsen. Gratis wonen
magdaberndsen
Nu blijkt dat ook korpschef Magda Berndsen (Friesland) niets hoeft te betalen voor haar appartement in Leeuwarden. Haar korps betaalt de huur van 763,08 euro per maand. Ze heeft te kampen met dubbele woonlasten want bezit nog steeds een koopwoning in Beverwijk. De belastingdienst ziet dit ook als 'loon in natura' en het korps betaalt deze belasting. Net als bij Welten is dit mogelijk in strijd met de regels. Overigens, onlangs kocht korpschef Berndsen een huis in de buurt van Leeuwarden. Berndsen is in 2006 aangesteld

Ook voormalig korpschef Wim Velings (Limburg Zuid) woonde een jaar lang gratis in Maastricht; een bedankje van burgemeester Leers omdat Velings een jaar langer korpschef bleef.

Uit het onderzoek blijkt dat zeker 16 hoofdcommissarissen en plaatsvervangers voor duizenden euro's aan een vaste representatiekosten-vergoeding ontvangen, terwijl ze daarbovenop nog eens voor duizenden euro's kosten declareren aan bijvoorbeeld dinertjes. Volgens de vakbond is dat dubbelop. Een typisch voorbeeld hiervan is de korpschef in de regio Brabant Zuid Oost. Hoofdcommissaris Leon Th. C. Kuijs ontvangt 8685,60 aan vaste reperesentatiekosten, maar declareerde voor nog eens 3887,67 euro aan onder meer stomerijkosten en de huur van een smoking. Ook de plaatsvervangend korpschef H.A.M. Schalken krijgt een vaste representatietoelage van 7236 euro per jaar. Net als korpschef Kuijs declareert hij daarbovenop kosten voor representatie (3910,15 euro in 2008), zoals stomerijkosten en kadobonnen.

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond Han Busker "valt dit niet met elkaar te rijmen. Als je een representatievergoeding krijgt dan moet je alle representatieve uitgaven daaruit betalen".

Gerard Huijser van Reenen: Roken en zuipen op kosten van het korps
Gerard_Huijser_van_Reenen
De hoofdcommissaris van het Korps Zaanstreek Waterland, Gerard Huijser van Reenen, koopt op Schiphol, voor een dienstreis, whiskey en sigaretten. Als hij de bonnetjes voor bijna 150 euro declareert merkt hij op dat ze onder "kleine uitgaven tijdens dienstreizen vallen". Het korps beweert nu dat hij de sigaretten heeft terugbetaald. En de fles whiskey zou een relatiegeschenk zijn. Begin 2006 was er ook al kritiek op Huijser van Reenen wegens zijn riante bonus  over 2006 op een salaris van meer dan een ton.

De voormalig korpschef in Zeeland, Fup Goudswaard, declareert relatiegeschenken in de vorm van manchetknopen met daarop een vingerafdruk, voor in totaal 1350 euro. Verder schafte hij allerlei producten voor 'persoonlijke hygiene' aan zoals haargel, op kosten van het korps. Goudswaard werd op non-actief gesteld, niet wegens discutabel declaratiegedrag maar omdat hij ooit een buitenechtelijke relatie had en een afgeschreven politieauto voor zijn dochter kocht en deze met winst weer doorverkocht.

De korpschef van Noord-Holland Noord, Ans Rietstra, (sinds 1 jan 2008), krijgt een managementcursus en coaching-gesprekken vergoed, voor in totaal ruim 30.000 euro. Ook de plaatsvervangende korpschef daar, Van Hasselt, wordt bijgeschoold op kosten van het korps, voor ruim 25 duizend euro.

En waarnemend korpschef Den Uyl in Zuid Holland Zuid declareert een beeldscherm/vergaderbil (245 euro). In de kanttekening van deze declaratie staat: "Gerrit Den Uyl heeft, afwijkend van de normale procedure, een beeldschermbril cq. leesbril aangeschaft. In overleg met de Korpsbeheerder (burgemeester, red.) declareert hij 50% van de kosten".

Zowel de plaatsvervangend korpschef Cor Gorissen (Amsterdam Amstelland) als korpschef Bert Wijbenga (Flevoland) ontvangen jaarlijks een pikettoelage van ruim 11.000 euro. Reden: ze moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn en worden daarvoor financieel gecompenseerd. Gewone agenten kunnen maximaal een paar honderd euro per maand krijgen aan pikettoelage. Ook staat de 11.000 euro in geen verhouding tot wat andere korpschefs krijgen (zie top 5 pikettoelage).

TOP 5: Pikettoelage

1 Plv. korpschef Gorissen (Amsterdam) 11.806 euro
2 Korpschef Wijbenga (Flevoland) 11.796 euro 
3 Korpschef Berndsen (Friesland) 3.420 euro 
4 Korpschef Bakker (Drenthe)  3.360 euro 
5 Plv. korpschef Veldhuis (Drenthe) 3.360 euro 
De pikettoelage, ook consignatie genoemd, is een compensatie voor bereikbaarheidsdiensten. Korpschefs moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn en hiervoor ontvangen sommigen dus een toelage.

TOP 5 Toelage Werving&Selectie

1 Korpschef Welten (Amsterdam) 34.370 euro
2 Korpschef Van Essen (Haaglanden) 26.148 euro 
3 Plv. Korpschef Gorissen (Amsterdam) 18.006 euro 
4 Korpschef Dros (Groningen) 13.140 euro
5 Korpschef Heeres (Midden West Brabant) 11.400 euro 
Deze toelage is bedoeld om werknemers aan het korps te binden, een arbeidsmarkttoelage dus.

TOP 5 Representatietoelage

1 Korpschef Meijboom (Rotterdam Rijnmond)
10.476 euro (+declaratie binnenland 2008: 392,45 euro)
2 Korpschef Van Vemde (Gooi&Vechtstreek) 10.322 euro (geen declaraties)
3 Korpschef Stikvoort (Hollands Midden) 9.000 euro (+declaratie binnenland 2008: 1.748,34 euro)
4 Korpschef Kuijs (Brabant Zuid Oost) 8.686 euro (+declaratie binnenland 2008: 2.887,67 euro)
5 Korpschef Huijser van Reenen (Zaanstreek Waterland)  8.086 euro (+declaratie binnenland 2008: 4.171,1 euro) 
De representatietoelage is bedoeld voor uitgaven aan representatie, zoals werklunches, kleding en dergelijke.

TOP 5 Functioneringstoelage

1 Korpschef Meijboom (Rotterdam Rijnmond) 15.085 euro
2 Korpschef Roelofs (Noord Oost Gelderland) 14.133 euro 
3 Plv. korpschef Vissers (Rotterdam Rijnmond) 13.769 euro 
4 Korpschef Huijser van Reenen (Zaanstreek Waterland) 13.271 euro 
5 Plv. Korpschef Van Haaren (Limburg Zuid) 12.600 euro 
De functioneringstoelage is een bonus die alleen wordt toegekend als vooraf gestelde doelen zijn waargemaakt.
Leon-kuijs ans-rietstra goudswaard
Leon Kuijs. Declareert wat al vergoed is Ans Rietstra. 30.000 voor ‘coaching’ Fup Goudswaard. Bling-bling en lekker ruiken op kosten van het korps
-

Gelukkig, een lunch met de secretaresses kan er ook nog vanaf in Eindhoven, maar wel 71 euri's met zijn viertjes want onderscheid moet er wezen. Da’s wel even wat anders dan de 3 politietopmensen die in Noor-Holland met echtgenotes voor 700 euro gingen eten en het declareerden als ‘Teambuilding"’
leon kuijs-ham-schalken

Henk van Zwam. 'Bedankt-toelage'
henk van zwam
Update 3 december 2009: Hoewel Minister Guusje ter Horst aan heeft gegeven 'geschokt' te zijn door de riante vergoedingen en terughoudendheid bepleitte, werd vandaag bekend dat zij in 2006 akkoord ging met een toelage van bijna 9000 euro per jaar bij de aanstelling van korpschef Henk van Zwam. Die krijgt dit extraatje permanent boven op zijn salaris. Dezelfde Van Zwam schermde eerder in het korps Gelderland-Zuid een uiterst pijnlijke bekeuring van Ter Horst af in de politieregisters. Ter Horst had, nog als burgemeester, een boete gekregen voor rijden met drank op. Door de actie van Van Zwam, toen plaatsvervanger, werd de drankbon van 220 euro van korpsbeheerder Ter Horst onzichtbaar gemaakt.

VVD-Kamerlid Griffith noemt de onthulling over Ter Horst desgevraagd 'pijnlijk en schokkend'. "De minister huilt nu krokodillentranen terwijl ze zelf als korpsbeheerder ook strooide met extra toelagen", aldus Griffith, die de kwestie in een spoeddebat aan de orde wil stellen. Ter Horst wil niet ingaan op de verstrekte toelage. Ze laat wel weten “het leggen van enige relatie tussen een eventuele toelage aan de korpschef en een bekeuring die betaald en vastgelegd is als infaam te beschouwen”. Van Zwan zegt recht te hebben op de vergoeding omdat hij heeft ‘afgezien van ouderschapsverlof’, een regeling die –indien waar-  niet geldt voor overig politiepersoneel.

Update 4 december 2009: De politietop lijkt zich ook schuldig te maken aan dure ‘studiereizen’ waarbij ook regelmatig partners meereizen. Bovendien wil de politietop er nog eens 25.000 euro bíj hebben.

Update maart 2011 Al met al ving Magda Berndsen een ton aan onterechte uitkeringen. Zij gaf toe te weten dat zij dat geld onterecht ontvangen had, maar weigert terugbetaling 'omdat dat de verantwoordelijkheid is van haar werkgever'. Met deze instelling stelde Magda Berndsen zich beschikbaar als kamerlid voor integriteitspartij D66 en kwam in 2010 in de kamer. Het willens en wetens achterover drukken van belastinggeld door Magda Berndsen werd vervolgens beloond met een jury lidmaatschap bij de 'Ien Dales Award'. Een award voor "mensen die zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid voor en bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en openbaar bestuur"

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Seksslavernij in flat Amsterdam-Noord?

chain2Twee vrouwen zeggen respectievelijk vier maanden en 1 jaar opgesloten te hebben gezeten in de flat van een zwakbegaafde man en zijn moeder in de flat Walmolen in Amsterdam-Noord. Zij zouden voortdurend zijn verkracht. Een van de vrouwen heeft uiteindelijk geprobeerd de moeder te doden.

Het verhaal van de twee vrouwen is op punten echter zo vreemd dat justitie niet zeker weet wat er van klopt.
Als er echter ook maar een deel klopt van de verhalen die de twee vrouwen, los van elkaar, vertellen over wat ze hebben doorgemaakt in de flat dan betreft het een zeer ernstige zedenzaak.

Het lijkt uitgesloten dat de vrouwen hun relaas over langdurig seksueel misbruik volledig hebben verzonnen: De politie trof bij het doorzoeken van de flat sporen van serieus hang- en sluitwerk aan de binnenkant van de deur en de raamkozijnen van de slaapkamer - precies zoals de slachtoffers hadden beschreven. De randen van het bed van de zwakbegaafde man die de vrouwen tot 'seksslaaf' zou hebben gemaakt, vertoonden sporen die door ketenen veroorzaakt kunnen zijn.

Maar de verhalen zijn zo bizar, en op cruciale punten zo onlogisch, dat ze vooralsnog niet als basis kunnen dienen voor succesvolle strafvervolging.
De vrouwen lijken bijvoorbeeld herhaaldelijk de kans te hebben gehad te vluchten. Bovendien hebben beiden ernstige psychische problemen.

Een van de slachtoffers is een Turkse vrouw die met de man in contact kwam via een advertentie op internet. Ze vroeg om een lening van 50.000 euro om een schuld van haar jongere broer bij criminelen af te lossen. Als afbetaling beloofde ze seks. Bij haar tweede bezoek werd ze vastgebonden en niet meer vrijgelaten.

Een van de slachtoffers heeft een psychiatrische stoornis, de ander heeft psychisch veel geleden.

Wat wél vaststaat, is dat één van de slachtoffers na het beweerde misbruik geprobeerd heeft de moeder van de man met een mes dood te steken. Het slachtoffer heeft dat bekend en moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen voor poging tot doodslag.

De zaak is echter vertraagd vanwege het onderzoek dat aanklaagster Hoekstra laat doen naar het horrorverhaal van de vrouw. De rechtbank heeft haar vrijgelaten in afwachting van dat onderzoek, omdat ook de rechters haar relaas serieus nemen.

perfect victim Op zich is het niet benutten van een kans te ontsnappen door een 'seksslaaf' niet ongewoon. In 1977 werd in Californië de jonge Colleen Stan (20) ontvoerd door de sadistische Cameron Hooker en dagelijks misbruikt en gemarteld in zijn trailer in Red Bluff, Californië.
Na ca. 1 jaar, stond haar ontvoerder haar toe om alleen bij haar familie op bezoek te gaan. Zij was inmiddels zo bang gemaakt dat zij haar familie niets vertelde en aan het eind van de dag gewoon weer met haar ontvoerder meeging, om vervolgens nog eens 6 jaar door hem te worden vastgehouden, waarvan ze zelfs enkele jaren doorbracht in een houten kist. Later zou ze zelfs in de tuin werken en alleen bootschappen doen, zonder dat zij de kans nam te vluchten.
(Perfect Victim: The True Story of "The Girl in the Box" by the D.A. That Prosecuted Her Captor, by Christine McGuire and Carla Norton, Dell publisher, ISBN-13: 978-0440204428 )

Afbeelding kaart

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 27 november 2009

Rechtbank laat moordverdachte vrij

De rechtbank heeft vrijdag een verdachte in een moordzaak vrijgelaten. Volgens de rechters zijn er feiten die vragen oproepen over de betrokkenheid van Ernst L. bij de dood van zijn vrouw, maar is dat onvoldoende om hem nog langer vast te houden. De 64-jarige man zat 3,5 maand vast.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan zijn vrouw in augustus in Simonshaven te hebben vermoord. Zelf houdt de verdachte het er op dat een onbekende hen overviel toen zij aan het wandelen waren. Hij zou klappen hebben gekregen en buiten westen zijn geraakt. Toen hij weer bijkwam, lag zijn vrouw naast hem. Daarop alarmeerde hij voorbijgangers. Het OM gelooft die verklaring niet en denkt dat de man verantwoordelijk is voor de dood van zijn echtgenote.

De rechtbank besloot nog niet of de directeur van gevangenis De Schie, waar de verdachte vast zat, gehoord wordt in de zaak. De rechters willen voor die beslissing meer tijd nemen. Advocaat Frank van Ardenne wil van de directeur weten of er nu wel of niet afluisterapparatuur aanwezig is in de spreekkamer.

Van Ardenne had hierover in de afgelopen periode via e-mail contact met de directeur. Die schreef volgens de advocaat aanvankelijk dat er een aan- en uitknop op de apparatuur in de spreekkamer zat. Toen Van Ardenne om een nadere uitleg vroeg, kreeg hij als antwoord dat die apparatuur er toch niet zou zijn.


Update: Begin september 2010 komt de zaak voor de rechter

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Peter de Vries valt binnen bij Crimebron

Het blog Crimebron meldt dat Peter de Vries op 25 november is binnen gevallen bij een medewerker van CrimeBron. Peter was aanwezig met zijn hele team en verborgen camera's.

Hier Peter zijn "geheime"verslag?

Peter is bezig met een coldcase over de verschrikkelijke moord op Henk Opentij en Mary Run. Crimebron wil net als Peter en zijn team dat de zaak word opgelost. Als Peter ons een uitnodiging of een mailtje had gestuurd hadden we ook wel meegewerkt ,maar Peter vond het treffender om met een heel team van transporters en verborgen camera's aan te vallen. Echter heeft een bekende fotograaf in Amsterdam die werkzaam is bij At5 de oplossing in zijn zak. Tijdens een nachtelijk zitje in de woning van fotograaf Frank heeft een Marokkaan de moord bekend. Des te vreemder is het echter dat de fotograaf er nooit wat mee heeft gedaan. Blijkbaar wilde hij zijn "vriend" beschermen UPDATE ****** De onthullingen blijken gedaan te zijn tijdens een avondje sex met de fotograaf. De Fotograaf zou vaker schandknapen meenemen uit de Amsterdamse binnenstad. En in dit geval des te meer redenen voor de fotograaf om zijn bron cq killer te beschermen! Dit word nog een heel verhaal ! Word ongetwijfeld vervolgd .....

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Dirk eerder via Hyves bedreigd

Dirk Post (14), de in Urk vermoordde jongen, bleek via netwerksite Hyves al eerder bedreigd te zijn omdat hij met Nellie M. omging.

Dirk Post heeft dat zijn twee schoolkameraden toevertrouwd tijdens hun lange ritten naar het Emelwerda College in Emmeloord waar ze in de havoklas het drietal uit Urk vormden, zo vertelt de vader van één van zijn klasgenootjes.

'Dirk Post maakte wel duidelijk dat hij zich zorgen maakte over die opmerkingen op Hyves. Er speelde duidelijk wat. Voor mijn zoon en ons is dit toch wel heel heftig allemaal', vertelt hij.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

donderdag 26 november 2009

Ballin laat telefoontaps onderzoeken

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie stelt een onderzoek in naar het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer, die donderdag opheldering vroeg over het hoge aantal taps. De eerste helft van dit jaar werden er 13.223 telefoons afgetapt. Gemiddeld liepen er dagelijks 2254 taps.

De Kamer eiste ook cijfers over de aantallen geheime afluisteractiviteiten van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Maar Hirsch Ballin zei daar niet over te gaan. Hij zou deze eis doorspelen naar de ministers Eimert van Middelkoop (Defensie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). Die wezen een eerder verzoek van de Kamer om cijfers over het aantal taps van deze diensten af. De Kamer neemt daar echter geen genoegen mee. Ook Ter Horsts partijgenoot Ton Heerts van de PvdA niet.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

TON doet aangifte tegen Jaques Smits

Kersverse coördinator Arnhem Jacques Smits is na enkele weken alweer op non-actief gezet door de Arnhemse fractie van TON. Tegen hem is aangifte gedaan van bedreiging, meldde een woordvoerder van Verdonk vandaag.

Smits, privédetective en kinderontvoerder van beroep, is vooral bekend wegens zijn hetze tegen Malika Karoum.

Smits meldde zich in augustus bij de partij. Naar eigen zeggen werd hij eerst nog aangekondigd als landelijk coördinator veiligheid, later als coördinator Arnhem en vlak daarna was hij niet meer welkom bij de partij. Dat zou Verdonk zelf in een mailtje hebben laten weten. „Ik was het niet eens met de manier van besturen van de regiocoördinator, maar van bedreigingen weet ik niets af”, zegt hij.

„De plaatselijke kieskring heeft aangifte tegen hem gedaan”, aldus de woordvoerder van ToN. Inhoudelijk wil hij niets over de zaak kwijt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Jongste Urk verdachten formeel vrij

De twee jongste verdachten in de zaak rondom de dood van Dirk Post in Urk, Jelle Pieter R. (13) en Rob H. Jacob van U. (12), zijn nu ook formeel uit voorarrest ontslagen, zij waren al enkele dagen thuis, maar zaten formeel nog in voorarrest.

De politie is er van overtuigd dat zij niet ter plekke waren toen Dirk Post werd omgebracht. Wel wordt er nog onderzocht of zij het misdrijf hadden kunnen voorkomen en zich daarom in juridische zin schuldig hebben gemaakt aan ‘dood door schuld’. Me dunkt echter dat het OM daar een harde dobber aan zal hebben omdat je van een 13 en 12 jarige jongen niet hetzelfde inzicht en lichamelijk vermogen kunt verwachten als van een volwassene in het voorkomen van een misdrijf door een gewapende persoon die hun ook nog eens fysiek en geestelijk de baas is.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 24 november 2009

Jongste Urk verdachten waren er niet bij

Jelle Pieter R.(13) en Rob H. Jacob van U.(12), de twee jongens die waren opgepakt omdat ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) met de dood van Dirk Post te maken hebben, waren er niet bij toen Dirk vorige week stierf. Dat heeft de advocaat van Jelle, Rutger ter Haar vandaag gezegd. Volgens Ter Haar waren de drie huidige verdachten en Dirk samen in het Urker bos en zijn de jongste twee weggegaan toen ze zagen dat de oudste verdachte een mes openklapte.

„Ze zijn weggelopen toen ze het bange vermoeden hadden dat er iets misging”, aldus Ter Haar. „Ze waren bang dat ze gevaar liepen.” Onderweg naar huis zou de Jaap van der H. die het mes had, hen hebben ingehaald. De 12- en 13-jarige hebben toen bloed aan diens broek gezien, aldus advocaat Ter Haar.

De vier jongens kenden elkaar volgens de raadsman van het skaten en van onder meer MSN. Ze trokken vorige week dinsdagmiddag met elkaar op, waren „in het dorp een beetje aan het rondlopen geweest” en zijn uiteindelijk naar het bos gegaan omdat de 15-jarige Urker daar een hut zou hebben, vertelde Ter Haar. Volgens hem was van tevoren niet duidelijk dat er iets ging gebeuren. Over een mogelijke reden voor Dirks dood zei de raadsman niets.

Inmiddels zijn de twee jongsten thuis, waar ze de inverzekeringstelling mogen afwachten. Die loopt woensdag of donderdag af. De oudste zit nog vast; de onderzoeksrechter heeft dinsdag bepaald dat het OM hem nog twee weken in voorarrest mag houden. Later deze week wordt duidelijk of Jelle en Rob formeel worden vrijgelaten.

Advocaat Ter Haar vertelde verder dat Jaap de andere twee heeft gezegd dat ze hun mond moesten houden. Dat hebben ze gedaan, zei Ter Haar, omdat ze bang voor hem waren. Ook toen de ouders van Dirk aan de deur kwamen bij de 13-jarige om te vragen of ze Dirk hadden gezien, heeft hij niet verteld wat hij wist.

De politie kwam toch al gauw bij hem terecht. De 13-jarige werd als eerste door de politie meegenomen en als getuige gehoord. Al snel werd hij gezien als verdachte.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nevzat K., pleegde eerder een moord

Tijdens een pro-formazitting voor de Amsterdamse rechtbank is gebleken dat Nevzat K.(41), hoofdverdachte van de moord op de Amsterdamse crècheleidster Arzu Çakmakçi-Erbas (32), een moord heefd gepleegd in Turkije. Hij werd veroordeeld en kwam in een gevangenenkamp terecht. Daaruit wist hij te ontsnappen.

Çakmakçi-Erbas werd op 10 augustus neergestoken voor de deur van haar kinderdagverblijf Moeders Schoot. Volgens justitie heeft de verdachte het slachtoffer zeker twintig keer gestoken in romp en armen.

K. is volgens justitie op die dag in de buurt van de plek van de moord zijn geweest. Dat heeft hij ook zelf verklaard. Hij had zijn snor en zijn haar kort geschoren en zou zijn gelaat donkerder hebben gemaakt, volgens justitie om herkenning te voorkomen. Ook is hij volgens justitie die avond door getuigen in meerdere cafés in de buurt zijn gezien, volgens een verklaring zelfs met bebloede handen. Hij zou hebben verteld dat hij een vrouw had vermoord en om hulp hebben gevraagd. Zelf ontkent hij alles en zegt dat hij in een koffiehuis hoorde dat de crèchehoudster was vermoord. Daarna heeft hij naar eigen zeggen enkele dagen thuis hebben getreurd.

De politie arresteerde K. op 26 augustus. Volgens zijn advocaat hebben de getuigen de man herkend aan de hand van slechts één foto, die al eerder in de media was verschenen. Hij meende dat deze verklaringen dan ook niet als bewijs mogen worden gebruikt. Volgens justitie waren niet voldoende recente foto's voor handen. De officier zei dat met terughoudendheid wordt gekeken naar de herkenning.

Naast Nevzat K. verdenkt justitie een 31-jarige vrouw ervan dat zij K. heeft aangezet tot het misdrijf omdat de crèchehoudster een affaire zou hebben gehad met haar man. De vrouw, die alle betrokkenheid ontkent, is inmiddels weer op vrije voeten. Ze blijft wel verdachte. Overigens benadrukte de officier van justitie dat ze alle motieven nog openhoudt. 

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Oudste verdachte Urk langer vast

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de Jaap van de H., de oudste verdachte in de Urker moordzaak vandaag met twee weken verlengd.

De ernst van de zaak van de moord op Dirk Post en het feit dat het onderzoek naar dit misdrijf nog volop loopt, zijn de belangrijkste redenen voor het langer vasthouden van de verdachte. De jongen zit in een jeugdinrichting opgesloten.

Met andere woorden: de politie heeft geen harde bewijzen tegen de jongen en ze houden hem enkel vast 'omdat het zo'n ernstige zaak is'. De ernst van de zaak zal niemand ontkennen, maar het maakt Jaap van der H. natuurlijk niet méér verdacht.

De twee Urker jongens van 12 en 13 jaar die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Post, zijn inmiddels naar huis gestuurd. Ze werden maandag aan de onderzoeksrechter voorgeleid. De jongens zitten nu mede in verband met hun leeftijd thuis. Ze moeten ze zich wel voor justitie beschikbaar houden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

2 Urk verdachten weer naar huis

Rob H. Jacob van U. (12) en Jelle Pieter R. (13), die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Dirk Post, zijn vandaag naar huis gestuurd. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Lelystad.

Gisteren nog vond de officier van justitie dat de twee drie dagen langer vastgehouden moesten worden om uit te zoeken hoe groot hun mogelijke aandeel in het misdrijf is geweest.

Het tweetal is formeel niet 'vrijgelaten'. Ze blijven in voorrarrest, maar 'mogen dat thuis uitzitten'. In verband met hun leeftijd acht het OM het beter dat ze bij hun ouders zitten, dan in de cel, aldus een woordvoerster.

De twee moeten zich wel beschikbaar houden voor het onderzoek.

Al met al natuurlijk een manier van het OM om gezicht te redden omdat er klaarblijkelijk toch geen spat bewijs is tegen de twee. Ik durf te wedden dat ze tijdens hun 'voorarrest' thuis, niet meer verhoord zullen worden.

Justitie heeft gewoon niks!

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

8 jaar cel voor dubbele bijlmoord Farquharson

Elzelien Farquharson Kooy (64) uit Badhoevedorp is vandaag door de rechtbank in Haarlem wegens een dubbele moord veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. De vrouw bracht 5 september 2008 haar man Cyril (61) en dochter Daphne (22) met een bijl tijdens hun slaap om het leven. Het Openbaar Ministerie had elf jaar cel geëist.

Kooy heeft verklaard dat zij haar man en dochter heeft omgebracht om hun het verdriet van haar zelfmoord te besparen. Nadat ze de moorden had gepleegd, probeerde ze zelfmoord te plegen door tegen een boom te rijden. De vrouw leed aan depressies sinds het overlijden van haar zoon in 1998.

Centraal in het proces stond de vraag of Kooy de gruwelijke bijlmoorden kan worden toegerekend. De vrouw was kort voor de fatale gebeurtenissen weer begonnen met het slikken van het antidepressivum Seroxat®. Het Openbaar Ministerie stelde op grond van meerdere deskundigen dat Kooy weliswaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar dat zij wel haar wil kon bepalen. De avocaten van de vrouw meenden dat zij vrijuit moest gaan, omdat ze volledig onder invloed was van de antidepressiva.

 

Update 25 november 2009: Elzelien Farquharson Kooy gaat in hoger beroep. Zij is het niet eens met de edenering van de rechtbank dat het antidepressivum niet van doorslaggevende betekenis is geweest bij het plegen van de twee moorden.

Update 10 februari 2011: er wordt opnieuw 11 jaar geëist. Uitspraak 3 maart 2011
Update 3 maart 2011: In hoger beroep krijgt zij 7 jaar

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 23 november 2009

Politie Urk zoekt getuige zaak Dirk Post die skateboard vond

De politie op Urk heeft zaterdag zoekt een mogelijk belangrijke getuige weggestuurd in de moordzaak op Dirk Post (14). Hij kreeg via de intercom van het politiebureau te horen dat er niemand aanwezig was, waarna hij vertrok. Daarbij verzuimde de politie zijn naam te noteren.

De recherche is daarom nu uit alle macht op zoek naar deze getuige die op het politiebureau kwam melden dat hij een skateboard gevonden had.

De recherche denkt nu dat het skateboard van groot belang kan zijn in het onderzoek naar de moord op Dirk Post. Zij heeft daarom via de lokale media een oproep gedaan aan de vinder om zich opnieuw te melden.

Justitie beschikt, zo blijkt, over veel aanwijzingen die Jaap van der H. (15) in verband brengen met de dood van Dirk Post. Het openbaar ministerie zal vanwege de vele aanwijzingen dinsdag 24 november eisen dat Jaap van der H. nog minstens twee weken in voorarrest blijft voor verhoor. Hij zit in beperkingen wat betekend dat hij geen contact hebben met de buitenwereld, uitgezonderd zijn advocaat.

Van de andere twee verdachten, Jelle Pieter R. (13) en Rob H. Jacob van U.(12), is het voorarrest vanmorgen door de Rechter-commissaris met drie dagen verlengd. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale ontmoeting in het Urker Bos, dinsdag. Meer aanhoudingen verwacht justitie op dit moment niet. "We richten ons op deze drie jongens", meldde het OM.

Eind deze week beslist justitie of tegen de jongens van 12 en 13 eveneens een verlenging van hun voorarrest met twee weken nodig is. Ook zij zitten in zogenoemde "volledige beperkingen". Dit houdt in dat advocaten noch hun familie mogen spreken over de verdenkingen en de verhoren. De politie laat zich niet uit over de voortgang.

De eisen van justitie zijn, gezien de zeer jonge leeftijd van de verdachten, opmerkelijk. Justitie voert aan dat de scholieren worden verdacht van een uitzonderlijk zwaar misdrijf, dat de samenleving ernstig heeft geschokt. De familie van hoofdverdachte Jaap van der H. had al bijna gerekend op diens vrijlating.

Update 24 november 2009 De politie heeft inmiddels laten weten dat men niet zeker weet of het een man of een vrouw is. Men heeft hem/haar gevraagd te wachten totdat er een politieman kwam. Toen deze kwam was de persoon er niet meer maar had wel het gevonden skateboard achtergelaten

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

14 jaar cel in hoger beroep voor Leidse parkmoord

Andrius P. uit Litouwen is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor de moord op een Litouwse asielzoeker in Leiden in oktober 2003. Volgens het hof is bewezen dat de Litouwer zijn landgenoot heeft geslagen met een tak en heeft gewurgd met een stuk draad. Vervolgens is hij daarna met de auto diverse keren over het lichaam van het slachtoffer heen gereden, aldus het hof.

De straf komt met veertien jaar iets lager uit dan de vijftien jaar die de man van de rechtbank had gekregen. Dat komt doordat het lang heeft geduurd voor de zaak in de rechtszaal behandeld kon worden. Het motief voor de moord in het Leidse park Cronesteijn is nooit duidelijk geworden. Het gerechtshof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij hierover nooit iets heeft gezegd. Het Openbaar Ministerie had veertien jaar cel geëist.

P. heeft het misdrijf samen met een ander gepleegd. De mededader heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en geschopt tot hij niet meer bewoog, waarna hij de man in het water heeft gegooid. Het slachtoffer wist nog uit het water te komen en is vervolgens door Andrius P. geslagen en gewurgd. Tot slot reed P. met de auto over het slachtoffer.

Het hof noemt het gebruikte geweld buitensporig. Het slachtoffer is „op gruwelijke wijze” van het leven beroofd. „Het kan niet anders dan dat het slachtoffer hier ernstig onder heeft geleden, aangezien vrijwel alle letsel bij leven is ontstaan”, schrijft het gerechtshof.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Tik op de vingers voor doodslaan Robert Mazur

Zeven mannen uit Woerden zijn vandaag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld wegens betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de Pool Robert Mazur in Woerden. De rechtbank veroordeelde de 18-jarige David R., die Mazur meerdere keren heeft geslagen, tot twee maanden jeugdgevangenis waarvan zeventien dagen voorwaardelijk.

Een groep Woerdenaren raakte anderhalf jaar geleden tot drie keer toe slaags met vier Polen in het centrum van Woerden. De Pool Robert Mazur werd tegen het hoofd geschopt en overleed ter plekke. De hoofdverdachte R.P. werd eerder dit jaar veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Zes andere Woerdenaren, in leeftijd uiteenlopen van 18 tot dertig jaar, kregen werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd wegens openlijke geweldpleging en mishandeling.

De rechtbank sprak één verdachte, een 19-jarige Woerdenaar, vrij.

Dat zijn wel erg lage straffen voor het doodslaan van iemand. 2 maanden jeugdgevangenis waarvan nog 17 dagen voorwaardelijk, daar zal iemand écht van schrikken denk ik. Hij mag er bij wijze van spreken al weer uit vóór hij zijn kastje heeft ingeruimd.

Vonnis

Prawie kary za pobicie na śmierć Robert Mazur

Siedmiu mężczyzn z Woerden dziś przez sąd w Utrechcie skazany za udział w gwałtownej śmierci polskich Robert Mazur Woerden. Sąd skazał 18-letniego Dawida R., Mazur, który wielokrotnie pobity, dwa miesiące izbie zatrzymań, które siedemnaście próby dni.

Grupy Woerden Egipcjanie się osiemnaście lat temu trzy razy na cztery starcia z Polska w centrum Woerden. Polak Robert Mazur został kopnięty w głowę i zmarł na miejscu. Głównego podejrzanego R.P. na początku tego roku został skazany na osiemnaście lat więzienia. Sześciu innych Egipcjanie Woerden, w wieku od 18 do trzydziestu lat, pracy społecznej i kar z zawieszeniem wykonania zostały nałożone na jawnej przemocy i wykorzystywania.

Trybunał stwierdził pozwany wolny, 19-letni mężczyzna z Woerden.

Są to bardzo niskie wyroki za pobicie na śmierć kogoś. 2 miesiące nieletnich izbie zatrzymań, która jest próbny 17 dni, nie będzie ktoś naprawdę bać myślę. Mógł mówić wszystko jeszcze raz, zanim poświęcił swoją szafkę.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man vast om dode vrouw in berging

De politie heeft zondagavond een 57-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 39-jarige vrouw in Amsterdam-Noord.

Omwonenden vonden het slachtoffer zondagmiddag in een leegstaande berging van een flatgebouw aan de Volendammerweg. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie gaat uit van een misdrijf. Dinsdag vindt sectie plaats op het lichaam van de vrouw.

Over de toedracht is nog niets bekend. De politie houdt alle opties open. Het is nog niet duidelijk of de man en vrouw elkaar kenden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Rechters blijven ondanks vlucht Saban Baran

De Hoge Raad weigert de zes rechters te ontslaan die Saban Baran afgelopen september met verlof lieten gaan, waarna de extreem gewelddadige vrouwenhandelaar de benen nam. Dit meldt de procureur-generaal aan het Burgercomité tegen Onrecht, dat op het vertrek van de betrokken raadsheren had aangedrongen.

In een brief aan comitévoorzitter Joost Eerdmans schrijft de procureur-generaal bij de Hoge Raad J.W. Fokkens dat alleen rechters die structureel tekort schieten in juridische kennis, de laan uit gestuurd kunnen worden.

Daarnaast kan persoonlijk (wan)gedrag aanleiding geven voor hun ontslag. In het geval van de rechters van het hof in Arnhem die de brute vrouwenhandelaar doodleuk de gevangenispoort lieten uitwandelen, is daar geen sprake van. Een ontslagprocedure is daarom niet aan de orde, schrijft Fokkens. Eerdmans noemt de opstelling van Fokkens 'triest' en onverkoopbaar aan de slachtoffers van Saban Baran.

"Hieruit volgt namelijk dat alleen demente rechters of raadsheren die zich bijvoorbeeld aan hun secretaresse vergrijpen hun toga afgenomen kan worden. Blunderende rechters zoals die in Arnhem hoeven zich dus nooit zorgen te maken, want ze zijn voor het leven benoemd", zegt Eerdmans, die zich inzet voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het comité gaat in reactie op de weigering van het ontslag de Tweede Kamer vragen de wetgeving op dit punt aan te scherpen. Rechters die het vertrouwen in de rechtsorde schaden, moeten vervangen kunnen worden, meent Eerdmans. In een poging het vertrouwen in de rechtsorde te herstellen, gaat in elk geval het openbaar ministerie onderzoeken wat de eigen rol is geweest bij het stuklopen van grote mensenhandelzaken in Alkmaar en Den Bosch.

Dat onderzoek wordt gedaan door voormalig OM-topman Dato Steenhuis. Het OM kreeg er vorige week ongenadig van langs van de rechtbank Alkmaar. De rechters stelden dat niet de waarheidsvinding, maar het verzamelen van belastende informatie voorop stond in de opsporing. Er werd zelfs gesproken van het achterhouden van informatie en van misleiding van de rechters.

Bij justitie is dit oordeel hard aangekomen, erkende gisteren OM-baas Harm Brouwer in het tv-programma Buitenhof. "Daar schrik je letterlijk van." Brouwer noemde de zaak pijnlijk, schadelijk en buitengewoon ernstig. Volgens Brouwer heeft de officier van justitie die in Alkmaar de zaak behandelde, een andere lezing dan de rechtbank. "Dat is de reden dat we de zaak voorleggen aan een hogere rechter en de zaak intern laten onderzoeken." Dat Dato Steenhuis voortkomt uit het openbaar ministerie, is volgens Brouwer allerminst dubieus. "Een ieder die de heer Steenhuis kent, weet dat hij zeer onafhankelijk is in zijn opstelling."

Zie hier het advies van Fokkens

De procureur generaal bij de Hoge raad is hoofd van het parket (=bureau) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het parket wordt gevormd door de procureur-generaal en de advocaten-generaal (niet te verwarren met het parket-generaal bij het Openbaar Ministerie). De procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad behoren niet tot het Openbaar Ministerie.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijke adviesfunctionaris bij de Hoge Raad en wordt als enig lid van de staande magistratuur voor het leven (tot 70 jaar) aangesteld, omdat hij mede belast is met de vervolging van ambtsmisdrijven. Daarnaast adviseert de procureur-generaal, die in zijn taak wordt bijgestaan door advocaten-generaal, de Hoge Raad door middel van zogenoemde conclusies. Dit zijn onafhankelijke adviezen betreffende bij de Hoge Raad aanhangige procedures in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Een conclusie van de procureur-generaal, al dan niet bij monde van een advocaat-generaal, wordt genomen voordat de Hoge Raad zich in een arrest over de zaak uitlaat. In civiele en strafzaken wordt door de procureur-generaal altijd een conclusie genomen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Hoofdverdachte moord Dirk Post ontkent

Jaap van der H. (15), de hoofdverdachte van de moord op Dirk Post (14) op Urk ontkent iets te maken te hebben met de dood van zijn voormalige vriend.

Volgens zijn familie heeft Jaap gisterochtend laten weten onschuldig te zijn. "Hij heeft tegen zijn moeder gezegd: ik heb het niet gedaan", zei gisteren een lid van de zwaar aangeslagen familie. De drie kinderen van 12, 13 en 15 jaar werden afgelopen weekend verhoord, in bijzijn van hun advocaten en ouders. Alleen de moeder van Jaap van der H. mocht niet aanwezig zijn, totdat ze zelf is verhoord. Dirk werd woensdag met ernstig letsel dood aangetroffen in het Urker bos, na een nacht vermist te zijn geweest. Een motief voor de moord zou een ruzie zijn over een meisje, op wie slachtoffer én dader verliefd zouden zijn.

De familie van de hoofdverdachte stelde gisteren dat zij "hoopt en verwacht" dat Jaap vandaag uit voorarrest zal komen. "Wat we van Jaap hebben meegekregen, is dat de politie helemaal niks tegen hem heeft." Ook wil de familie onderstrepen dat de dood van Dirk Post voor alle gezinnen in Urk een drama is, ook voor de families van de jonge verdachten.

De politie onderzoekt het computerverkeer en de historische plaatsgegevens van de mobieltjes van de drie jeugdige verdachten in de Urkse moordzaak.

"We kunnen het ons ook nauwelijks voorstellen dat een paar snotneusjes in staat zou zijn om Dirk Post te doden", zegt de familie. "Misschien was hij gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip. Wij denken dat die kinderen zijn aangehouden, omdat de politie helemaal niets heeft."

UpdateJelle Pieter R.(13) en de later gearresteerde Jacob van U.(12) worden vandaag voor de rechter geleid voor velenging van het voorarrest. Justitie wil ze in ieder geval nog 3 dagen vasthouden. Jaap van der H wordt morgen voorgeleid. Justitie wil hem in ieder geval nog 14 dagen vasthouden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zondag 22 november 2009

Politieauto rijdt fietser aan

Een 14-jarige fietser is zondagmiddag gewond geraakt in Dordrecht nadat hij frontaal was aangereden door een poltieauto. De agenten wilden collega's te hulp schieten die een personenauto achtervolgden.

Het ongeluk gebeurde op de Overkampweg. De jongen is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De inzittenden van de achtervolgde personenauto wisten te ontsnappen. De bestuurder had verscheidene keren een stopteken genegeerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Arrestant in cel schiet zich neer met eigen pistool

De man die zichzelf gisteravond neerschoot in een cel in het politiebureau in de Beursstraat in Amsterdam was erin geslaagd om zijn eigen vuurwapen mee naar binnen te smokkelen.

De man ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wie hij is, mogelijk komt hij uit het buitenland.

Agenten hadden de man opgepakt na een vechtpartij op straat en hem naar het politiebureau op de Wallen gebracht. Eenmaal in de cel schoot hij zichzelf neer. Hij was op dat moment alleen. Verder raakte niemand gewond. Onduidelijk is nog waar de arrestant zichzelf precies verwondde.

De rijksrecherche onderzoekt hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

zaterdag 21 november 2009

3 Pubers opgepakt voor dood Dirk Post (14)

Dirk Post RIP
Dirk Post
De politie van Flevoland heeft vrijdagmiddag Jelle Pieter R.(13) en vrijdagavond Jaap van der H.(15) jaar uit Urk gearresteerd in verband met de dood van Dirk Post (14) (foto) uit Urk.
Volgens de politie staat vast dat de twee het slachtoffer kenden, maar waarvan wil de politie niet zeggen. (Van school en van het skate-boarden) 

De jongens zitten nog vast en zijn in verzekering gesteld. Ze worden de aankomende dagen verhoord. Op de dag van de aanhoudingen hebben rechercheurs ’s avonds ook een huiszoeking gedaan in het ouderlijk huis van de 15-jarige jongen. Bij het huis van de 13-jarige jongen is dit niet gebeurd.

Inmiddels staat vast dat Dirk door geweld om het leven is gekomen. Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut hebben sectie op het lichaam verricht. Over de exacte doodsoorzaak kan de politie in belang van het onderzoek nog geen mededelingen doen.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de aangehouden kinderen daadwerkelijk betrokken zijn bij de moord op hun plaatsgenoot.
Dirk was sinds dinsdag vermist en werd woensdag dood gevonden in een bos aan de Vormtweg bij zijn woonplaats. Dinsdagmiddag ging hij rond vier uur de deur uit en bij het avondeten kwam Dirk niet opdagen. Woensdagochtend alarmeerden Dirk's ouders de politie. Aan het eind van de middag kwam het angstaanjagende nieuws dat er een lijk in het Urkerbos was gevonden.

Het bos werd gelijk hermetisch afgesloten en woensdagavond laat informeerde de politie de familie dat het Dirk was die in het bos was gevonden. Omdat er sporen van geweld werden aangetroffen, heeft de politie meteen een rechercheteam op de zaak gezet.

Update: Vandaag werd nog een 3e verdachte –Rob H. Jacob van U. (12)- gearresteerd.

Update zo 22 november 2009 Naar nu bekend is gemaakt was het hoofd van Dirk Post ernstig toegetakeld, vermoedelijk door slagen met een honkbalknuppel (er gaan echter hardnekkige geruchten dat hij is neergestoken, Jaap van der H. had een uitgebreide messencollectie). Het heeft er alles van weg dat de moord op Dirk Post een ‘crime passionel’ was. Dirk Post en Jaap van der H. waren alletwee verliefd op hetzelfde meisje ‘Nellie’.
Rob H.  was mogelijk ‘als hulpje’ aanwezig bij de dood van de scholier.  Ook hij was een vriend van Dirk.
Jaap van der H. had bij vrienden aangekondigd dat hij “Dirk ging vermoorden”, nadat zijn rivaal uit zou zijn gegaan met het meisje.
 
Jelle Pieter en Jaap van der H. werden aangehouden op aanwijzing van een medescholier, Jan Willem R. Hij zag het drietal op de dag van de vermissing het bos in gaan. Alle hoofdrolspelers behoren tot hetzelfde vriendennetwerk.
De politie onderzoekt ook nog de relatie van Nellie met de Marokkaanse Abdil uit Emmeloord. Tijdens deze relatie zou zij uit zijn gegaan met het slachtoffer Dirk Post.

De moeder van Jaap van der H. stelde gisteren dat haar zoon langdurig is ondervraagd op het politiebureau in Almere, in bijzijn van een advocaat. “Ze hebben hier tot twee uur 's nachts huiszoeking gedaan. Alle telefoons, een computer en zelfs de spelcomputers van de kleintjes zijn meegenomen”, zegt de moeder, bijgestaan door een oudere broer van Jaap, en omgeven door jongere kinderen.
“Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik hoop dat hij er helemaal niet mee te maken heeft. Ik krijg geen informatie. Ik mocht ook niet bij de verhoren zijn.” Volgens getuigen zou bij Jaap van der H. een knuppel in beslag zijn genomen.

De moord werd gepleegd op korte afstand van het Berechja College, een middelbare school. Daar zaten zowel hoofdverdachte Jaap van der H.,  Jelle Pieter R., alsook  Nellie op school.
Dirk ging sinds kort naar het Emelwerda College in Emmeloord. Op de dag van zijn verdwijning, dinsdag, had hij nog een rittenkaart afgestempeld naar die plaats.

Slachtoffer, verdachten en getuige kennen elkaar van school. Medescholieren stellen dat zij wisten van de rivaliteit tussen het latere slachtoffer en Jaap. Dirk zou hem via een sms'je met de dood hebben bedreigd. Een medescholier: “Jaap zegt niet veel. Je weet niet wat je aan hem hebt.”

Nellie stortte afgelopen week in, toen bleek dat haar bewonderaar Jaap van der H. verdachte is van de moord op haar andere bewonderaar Dirk Post. Het meisje zit in de tweede klas van het Berechja College en raakte zo geëmotioneerd dat de schoolleiding haar naar huis stuurde.
Update maandag 23 november 2009 De hoofdverdachte ontkent, medeverdachten worden voorgeleid.
#
De drie jongens die zijn aangehouden op de verdenking dat zij betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood van de 14-jarige Dirk Post, kunnen maar tot maximaal één jaar opsluiting (jeugddetentie) worden veroordeeld, óók als bewezen wordt verklaard dat zij schuldig zijn aan moord, waarvoor het gewone strafmaximum geldt van dertig jaar of levenslang. 

Update dinsdag 23 februari 2010 Het OM heeft besloten óók de 2 jongste verdachten (inmiddels al vrijgelaten) te vervolgen, voor medeplichtigheid aan moord.
manowar88 manowar888Hyves Jelle Romkes

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlandse pedofiel in Brazilië opgepakt


De Nederlandse kindermisbruiker (Antonius Adelbert) Ton Vonk (65) is 18 november gearresteerd in de Braziliaanse strandstad Fortaleza. De man uit Amersfoort werd in de boeien geslagen toen hij zelf aangifte kwam doen op het politiebureau.

Ton 'Satéhut' Vonk pochte in 2004 voor een verborgen camera van het tv-programma Zembla dat hij minderjarige prostituees betaalde met een bord eten. Hij zocht zijn slachtoffertjes uit op het terras van de lokale Satéhut. De politie vond ook kinderporno bij hem thuis. In 2006 kreeg hij vier jaar cel wegens seksueel kindermisbruik. Desalniettemin kwam Ton Vonk afgelopen woensdag aangifte doen bij de politie in Fortaleza, zo vertelt commissaris Alisio Justa.

'Hij zei vorige week te zijn beroofd door een prostituee. Ze had een verdovend middel in zijn drankje gegooid. Ook wilde hij proces-verbaal opmaken tegen een meubelmaker die hem had opgelicht. Toen zagen we dat er een arrestatiebevel tegen hem liep.'

Ton Vonk zat na 2004 al in de gevangenis en dacht dat de kous af was. Maar volgens justitie staat de genoemde veroordeling van de veelpleger nog open. Ton Vonk had een reisbureau in Alkmaar en organiseerde sex-reizen naar Brazilië, totdat hij door Zembla werd ontmaskerd.
#

Holandês é preso no Brasil por pedofilia

O holandês Antonius Adelbert Vonk, conhecido como Ton, 65 anos, que em 2004 disse em um documentário exibido na Europa que abusava sexualmente de crianças e adolescentes cearenses em troca de prato de comida, foi preso na manhã de ontem, no 15º Distrito, no bairro Cidade 2000, durante o registro de um Boletim de Ocorrência (BO).

Vonk havia ido à delegacia prestar queixa contra um marceneiro, que não teria concluído um serviço que havia sido pago antecipadamente. Ao registrar os dados do holandês, a escrivã percebeu o mandado de prisão em aberto, expedido pela juíza Maria Ilna Lima de Castro, da 12ª Vara Criminal. De acordo com o delegado Alísio Justa, que cumpriu o mandado, Vonk havia sido condenado a quatro anos de reclusão por favorecimento à exploração sexual infantil. Ele foi conduzido à Delegacia de Capturas, onde aguardará vaga em um presídio.

Há cinco anos, o holandês chegou a ser preso na Praia do Futuro, depois que um documentário sobre prostituição infantil em Fortaleza foi exibido na Europa. O vídeo apontou Vonk como um dos pedófilos que agiam na orla marítima de Fortaleza. No documentário, Vonk comentou que mantinha relações sexuais com crianças carentes da Praia do Futuro e do Vicente Pinzón.

O advogado de Antonius disse que seu cliente já cumpriu a pena e que vai procurar a juíza para esclarecer o caso. O holandês encontra-se preso em uma cela do 15° Distrito Policial.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

vrijdag 20 november 2009

Eis 16 jaar voor IND moord

ron-makadoero De officier van justitie in Den Haag heeft vandaag zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen een Heiko D.(51) uit Maarssen wegens de moord op zijn collega Ron Makadoero(57), op 8 juni 2009. Heiko D. was de baas van Ron. 

Volgens justitie schoot hij het slachtoffer dood. Dat gebeurde rond acht uur 's ochtends, op op de hoek van de Huis te Landelaan en de Sir Winston Churchilllaan voor de deur van het IND-kantoor in Rijswijk (Zuid-Holland). Veel mensen waren getuige van de schietpartij.

De verdachte en het slachtoffer werkten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk. Volgens justitie ligt het motief voor de moord in de relationele sfeer. Het slachtoffer had een nauwe band met de ex-vriendin van de verdachte. Deze vrouw werkte ook bij de IND.

Getuigen hadden de schutter in de auto zien stappen en gaven het kenteken door.

Makadoero, een bekende muzikant in de Indo-popscene, overleed later die dag in het ziekenhuis.

De verdachte meldde zich 's avonds bij de politie in Maarssen omdat hij had gehoord dat de politie hem zocht.  In de auto trof de recherche kruitsporen aan. Het pistool werd later gevonden in een loods. Er zat DNA op van de verdachte. In zijn woning vond de politie een briefje, waaruit volgens justitie kan worden afgeleid dat de man de moord zorgvuldig had voorbereid. Het wapen had de verdachte ruim van tevoren gekocht.

De verdachte zegt niets meer te weten van de schietpartij.

Makadoero maakte in de jaren '70 als drummer deel uit van de legendarische band Marabunta, die optrad met artiesten als Tavares en de Trammps. Na het uiteenvallen van de band ging Makadoero samen met zijn broer Jules verder onder de naam Challenge. Zij speelden elk jaar in het indorock café van de Tong Tong fair (voorheen de Pasar Malam Besar)

De rechtbank doet op 4 december uitspraak. (Dit werd echter uitgesteld om meer onderzoek te kunnen doen)

Het werd 15 jaar.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Twaalf jaar voor doodslag op vrouw in Den Haag

Een Hagenaar van 23 is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens het doodschieten van zijn 28-jarige vriendin, in april vorig jaar.

De man heeft steeds ontkend het misdrijf te hebben gepleegd. Het was volgens hem zelfmoord. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in haar woning in Den Haag, met ontbloot bovenlijf en een pistool in haar hand.

Onder haar lichaam vond de politie kledingstukken met daarin een kogelgat. Daarnaast waren er andere aanwijzingen dat de man de zelfmoord in scene had gezet.

Het slachtoffer was van plan de relatie te beëindigen. Het motief zou volgens justitie jaloezie of boosheid kunnen zijn geweest. De rechtbank achtte doodslag bewezen. Het vonnis was conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis 25 jaar tegen Shelwin R. | 'Dood van Robiënna was een ongeluk'

Je moet hier wel heel raar 'inlopen' wil je dood gaan
Stanley6522
Shelwin R. (49) bleef vandaag bij zijn verklaring dat de dood van Robiënna Reboe (12) een ongeluk was. Hij zei voor de rechtbank in Amsterdam dat hij heeft geen enkele opzet gehad Robiënna te verwonden, laat staan te doden. Zij is volgens hem ‘min of meer in zijn stanleymes gelopen'.

Robiënna Reboe werd op 28 mei in het huis van haar moeder in de Amsterdamse Nova Zemblastraat gedood. Haar hals was doorgesneden, Robiënna overleed ter plekke aan bloedverlies. 

De rechtbank keek vrijdag tijdens het proces naar gedeelten van een videoreconstructie die de politie van de gebeurtenissen in de etagewoning heeft gemaakt.

De lezing van de moeder wijkt sterk af van die van de verdachte. Volgens de moeder heeft Shelwin R. opzettelijk en met kracht met zijn stanleymes naar haar dochter uitgehaald, nadat hij haar had gevraagd of zij bang voor hem was. Volgens het Openbaar Ministerie klopt het verhaal van de moeder met het sporenbeeld in de woning en met het letsel van Robiënna. Volgens de moeder spoot het bloed uit de hals van haar dochter.

Shelwin R. de ex-vriend van Robiënna’s moeder zou het einde van de relatie met de vrouw niet hebben kunnen verkroppen. Tijdens zijn daad zou hij hebben geroepen: “Als ik jullie niet krijg, krijgt niemand jullie.” Op de bewuste avond heeft R. volgens het OM “extreem veel” gedronken. Ook dat ontkende hij vrijdag voor de rechter.
Update: De Officier van Justitie heeft 25 jaar cel geëist tegen Shelwin R. Laten we hopen dat-ie dat krijgt.
Update 4 december 2009: het werd 20 jaar

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Ook in hoger beroep straf voor agente wegens hennepdiefstal

Een 31-jarige politieagente uit Eindhoven is door het gerechtshof in Den Bosch ook in hoger beroep veroordeeld tot 240 uur dienstverlening voor betrokkenheid bij de diefstal van 17 kilo hennep uit een politiebureau in Tilburg. De straf is gelijk aan de eis van de advocaat-generaal en de straf die de rechtbank eerder oplegde. Zij heeft altijd ontkend.

Het hof gelooft verklaringen van een 33-jarige man uit Geldrop die heeft bekend dat hij bij de diefstal was betrokken. Volgens de man heeft de agente hem verteld over twee sporttassen die wekenlang in de garage van het bureau stonden, heeft hij van haar een sleutel gekregen om een kopie te maken en hebben ze samen de buit verdeeld.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Will H. in India nu ook verdacht van misbruik

Will Heum, Nederlander die op 7 november in de Indiase stad Chennai werd gearresteerd voor het bezit van kinderporno, is nu ook aangeklaagd voor kindermisbruik. Hij heeft bekend dat hij seks heeft gehad met minderjarige jongens, meldde de politie vrijdag.

Op de computer van de man zijn foto's aangetroffen waarop hij seks heeft met jongens. De foto's zijn met zijn mobiele telefoon gemaakt. Volgens de politie heeft de man verklaard dat hij de jongens met geld en cadeaus naar zijn huis lokte.

Heum werd in 2002 ook al voor kindermisbruik aangeklaagd, nadat jongens van een door hem opgericht weeshuis hem hadden aangegeven. Sindsdien was hij op borgtocht vrij. Maandag werd zijn verzoek om opnieuw op borgtocht te worden vrijgelaten, afgewezen.

Heum kwam in 1979 naar India. Volgens de politie is hij in het bezit van Indiase identiteitskaarten, terwijl eind vorig jaar zijn aanvraag voor Indiaas staatsburgerschap werd afgewezen. Er wordt onderzocht of hij valse papieren heeft gebruikt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

donderdag 19 november 2009

Getuige is joker OM

Ook advocaat Nico Meijering denkt dat de nieuwe getuige die het Openbaar Ministerie (OM) wil inbrengen in het liquidatieproces Passage wel erg toevallig komt en kwalificeert hem als een „mogelijke joker”. Dit zei Meijering vandaag in een pleidooi dat was bedoeld om verdachte Ali A. op vrije voeten te krijgen. De rechtbank wees het verzoek daartoe af.

Maandag maakte het OM er melding van dat het bezig is met een procedure om de nieuwe getuige een anonieme, bedreigde status te geven. Dit houdt in dat de identiteit van de getuige verborgen blijft. De getuige, codenaam Q5, zou kunnen verklaren over de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook zou hij of zij iets kunnen zeggen over een bespreking tussen Willem Holleeder, Dino S. en Ali A. in de Rotterdamse Baja Beach Club. Tijdens die bespreking zou Jesse R. de opdrachten tot liquidatie van onder anderen Van der Bijl en Houtman in ontvangst hebben genomen. Andere getuigen hebben reeds over deze bespreking verklaard.

Willem Holleeder is geen verdachte in het proces-Passage. Dino S. is dat wel maar hij is al geruime tijd voortvluchtig. Kees Houtman en Thomas van der Bijl waren in de periode voorafgaand aan hun dood beiden in het geheim in gesprek met politie en justitie, waarbij Holleeder en S. over de tong gingen.

Volgens Meijering worstelt het OM met een steeds zwakker wordende zaak en zat het daarom verlegen om de 'joker' in de gedaante van de nieuwe anonieme getuige. Hij meent dat de rechtbank en hijzelf „al dan niet opzettelijk” worden misleid door het OM. Ook heeft hij betoogd dat kroongetuige Peter la S. is gevoed met daderkennis, waardoor diens verklaringen waardeloos zijn geworden. Bij monde van officier van justitie Betty Wind bestreed het OM donderdag de visie van de raadsman.

Volgens de rechtbank zijn de door Meijering opgeworpen bezwaren nog volop onderwerp van onderzoek. Daarom is het te vroeg om deze al te betrekken in een oordeel over de vraag of Meijerings cliënt A. terecht nog in voorarrest zit. De nieuwe getuige van het OM zal tot vertraging in het proces-Passage leiden. De rechtbank zou begin juli volgend jaar vonnis wijzen, maar dit gaat waarschijnlijk niet gehaald worden.

Welkom in de rechtsstaat Nederland waar het OM kan liegen tot ze groen zien zonder dat dat gevolgen heeft en waar anonime getuigenissen -die dus niet controleerbaar zijn- gemeengoed lijken te worden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Opnieuw 4 jaar voor vuistverkrachter Manno K.

Veel plezier in de gevangenis Manno
Manno, raap jij mijn zeepje even op
Manno K.(40), de Friese ‘vuistverkrachter’ is in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is even hoog als de straf die hij in eerste aanleg kreeg, maar een jaar minder dan de eis van het OM. In eerste aanleg had de officier van justitie slechts 2,5 jaar geëist. Ook moet hij haar 33.000 euro schadevergoeding betalen.

Op 8 december 2006 bond Manno K. zijn ex-vriendin aan het bed vast en verkrachtte haar vervolgens met zijn vuisten zowel vaginaal als anaal. Daar hield de vrouw ernstige verwondingen aan over en moest meermalen geopereerd worden. Zo moest er bijvoorbeeld een nieuwe kringspier worden gemaakt van een stuk spier dat uit haar dijbeen is gehaald.

Menno K is zelfs zo erg te keer gegaan dat de slaapkamer met bloed en ontlasting besmeurd was.

Manno K. beweerde dat er geen bewijzen tegen hem zijn. Hij claimt dat zijn telefoon is gehackt. Telecomexperts doen dit af als onzin, dit kan helemaal niet. De DNA-sporen zouden stammen uit de tijd dat de man nog een relatie met zijn slachtoffer had. Ook dat wordt door experts niet mogelijk geacht. Ook zijn alibi –een buurvrouw die hem op de bewuste avond thuis zou hebben zien zitten- vond het Hof weinig geloofwaardig daar gebleken was dat zij zich dit slechts herinnerde toen Manno haar om vroeg.

Manno K. heeft de verkrachting altijd ontkend. Of zijn advocaat nu cassatie gaat aantekenen, is nog niet bekend.

Nog een geluk dat-ie niet ten einde raad een ambtenaar in Arnhem heeft gegijzeld en zonder kleerscheuren heeft laten gaan, dan had-ie 9 jaar gekregen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Zoon bekent moord op moeder

Een man van 23 uit Delft heeft bekend zijn moeder, kleuterleidster Viola Theijs (48), te hebben omgebracht. De zoon stak haar in haar woning aan de Delftse Van der Lelijstraat dood met een mes.

Hij meldde zich eergisteravond bij de politie in Rotterdam met de mededeling dat hij zijn moeder uit Delft om het leven had gebracht.

De zoon zal vandaag worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hem wordt moord dan wel doodslag ten laste gelegd. De Indonesische Viola Theijs laat een dochterje, Naomi (6), achter.

Over de achtergrond van de dodelijke steekpartij wil de politie in het belang van het onderzoek niets kwijt. Wel is duidelijk dat de verdachte al enige tijd met psychische problemen kampt en regelmatig op straat stond te blowen. Ook zorgde hij in de buurt voor veel overlast. Het dochtertje van het slachtoffer is opgevangen door familieleden.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

woensdag 18 november 2009

10 jaar voor doodslag Cees de Haas

Een 35 jarige Joegoslaaf uit Leiderdorp is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor doodslag op Cees De Haas (69) op 18 december 2008 in diens woning in de Oppenheimstraat Leiden.

De rechtbank acht bewezen dat de Joegoslaaf Cees de Haas met meerdere steken met een briefopener heeft omgebracht. De rechtbank acht echter niet bewezen dat het met voorbedachte rade geschiedde, waardoor hij vrijgesproken wordt van moord. De Rechtbank acht eveneens niet bewezen  dat de Haas om het leven is gebracht met het doel spullen (schilderijen, giropasje) van hem te stelen.

Het slachtoffer en de verdachte hebben een relatie gehad. De Haas maakte daar echter een eind aan en knoopte andere contacten aan, hetgeen de Joegoslaaf niet kon verkroppen. Slachtoffer is kort voor het delict op het politiebureau geweest om zijn angst voor de Joegoslaaf te melden. Getuigen hebben de Joegoslaaf bij herhaling horen zeggen: “ik vermoord hem echt als hij het nog een keer doet”.

Ook heeft de Joegoslaaf in de gevangenis tegen een medegevangene gezegd de Haas te hebben neergeschoten.

Aanvankelijk heeft de Joegoslaaf na het delict zelf 112 gebeld. Al snel rees er echter argwaan en hij werd in februari gearresteerd.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nieuwe rechters moordzaak Utrecht

De wrakingskamer van de rechtbank in Utrecht heeft vandaag bepaald dat rechtszaak tegen Cartney K.(21) uit Rotterdam en Leonard S. (27) uit Utrecht, die worden beschuldigd van een moord in Utrecht, moet worden overgedaan, maar dan met andere rechters

Tegen de hoofdverdachte, Cartney K., werd op 6 oktober levenslang geëist. De officier achtte bewezen dat de verdachte een moord en twee gewapende berovingen heeft gepleegd. De medeverdachte, Leonard S., hoorde toen zestien jaar cel tegen zich eisen.

Al langer was bekend dat de politie in het vooronderzoek gesprekken had opgenomen en afgeluisterd zonder schriftelijk bevel van de officier van justitie. De advocaten hebben de rechtbank verzocht om hierover een groot aantal getuigen te horen. Dat verzoek heeft de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak afgewezen.

Bij de uitgebreide motivering van die afwijzing heeft de rechtbank overwogen dat de belangen van de verdediging hierdoor niet kunnen zijn geschaad. Zodoende is volgens de wrakingskamer de vrees gerechtvaardigd dat de rechtbank zich tijdens de behandeling van de zaak al een oordeel gevormd zou kunnen hebben over de mogelijke gevolgen van een vormverzuim. Over die vraag dient de rechtbank zich echter pas te buigen na de behandeling van de zaak, bij het eindoordeel.

Dit betekent overigens niet dat de rechtbank zich al uitgelaten had over een mogelijk eindoordeel.

De uitspraak van de wrakingskamer
Opnieuw Levenslang geëist.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

dinsdag 17 november 2009

16 jaar in hoger beroep voor Maismoord

Freddy T. (28) uit Rijen is door het Hof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor de moord op Marita Schoenmakers op 26 augustus 2006 te Chaam, gemeente Alphen-Chaam. Het OM had 18 jaar geëist.

De zaak werd bekend als de Chaamse maismoord. Freddy T. ontmoette in 2008 zijn slachtoffer in een café in Turnhout. Hij gaf haar een lift naar Nederland, maar ze kregen onderweg ruzie. De man sneed daarna haar keel door. Het lichaam dumpte hij in een maisveld in Chaam.

Zijn voormalige vriendin, Jose van E. (33) uit Rijen die hem als moordenaar aanwees, werd 19 mei 2008 in eerste aanleg vrijgesproken. Zij was ook lange tijd verdacht en zat maanden in voorarrest. Haar fout was dat ze niet meteen de waarheid heeft verteld nadat Freddy haar had meegenomen naar de plaats delict en ze ongewild in een moordzaak betrokken was. Ze voelde zich bedreigd en was als de dood dat ze de gevangenis in moest en haar zoontje niet meer mocht zien. Dat gebeurde uiteindelijk toch omdat Freddy haar erbij lapte, uit wraak.

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot 18 jaar cel (eis 24 jaar). Zowel Freddy T als het OM gingen daarop in hoger beroep.

Vonnis van het Hof

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis 18 jaar voor doodsteken rivaal

Tegen Ronald Z. (48) uit Heerhugowaard is door officier van justitie mevr. mr. M. van der Plas voor de rechtbank in Alkmaar achttien jaar gevangenisstraf geëist voor het doodsteken van Arthur Floris (39).

Zij sprak van: “Een nietsontziende man die niet terugdeinst voor grof geweld om zijn zin te krijgen.” Volgens haar heeft Z. Arthur Floris gedood omdat hij aan de hand van het sms-verkeer dat hij toen hij de gsm van zijn vriendin had gecontroleerd, geconstateerd had dat zijn geliefde Diana – opnieuw – een liefdesband met hem aan het smeden was.

En dat ofschoon Arthur hem kort tevoren nog had verzekerd dat er niets aan de hand was en dat hij intussen verslingerd was geraakt aan een zekere Kirsten. “Zo gauw Ronald op z’n eigen woont maak ik het uit. Dan kan ik weer heerlijk met je vrijen”, las hij bijvoorbeeld. En Arthur had hem kortelings nog verzekerd: “Jij hebt Diana, ik heb Kirsten.”

Ronald Z., door zijn omgeving beschreven als een zachtaardig man, raakte in een roes, zei hij. Hij pakte het grootste vleesmes uit het keukenblok in zijn stacaravan in Nieuwe Niedorp, zette zijn routeplanner op Dirkshorn en ging op pad, “om verhaal te halen.” Arthur zat te chatten achter zijn pc. Met zijn nieuwe vriendin, zo bleek achteraf. “Toen ik binnenkwam maakte hij een wegwerpgebaar: ik ben even bezig”, zei Ronald Z. in de rechtszaal. Het maakte hem woedend. „Ik gooide hem achterover en begon hem te steken. Hij riep nog: Help! en ook: Ik sméék je! Ik stak waar ik hem raken kon.”

Toen Ronald zijn vermeende liefdesrivaal met twintig messteken had gedood, wilde hij ook zijn eigen leven beëindigen. Maar het touw dat hij over een spant had gegooid en waarvan hij een lus om zijn nek had gelegd, brak toen hij sprong. Toen meldde hij zich maar bij de politie.

„Ik heb net de vriend van mijn vriendin afgemaakt”, zei hij.

Advocaat mr. Th. Hiddema bepleitte ontslag van alle rechtsvervolging op grond van psychische overmacht. Ronald was in zijn visie totaal willoos geraakt en was “machinaal beukend en hakkend tekeergegaan” onder invloed van wat hij had moeten ervaren.

Uitspraak: 1 december. (Het werd 13 jaar)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Minderjarig meisje toch vervolgd in dood Tano Jansen

Ginger T. (15) het meisje dat de politie vertelde waar het dode lichaam van Tano Jansen kon worden gevonden, wordt toch vervolgd.
Vandaag wordt het bezwaar hiertegen behandeld. In juni kwam de slechthorende Tano in Apeldoorn om het leven door verstikking, nadat hij was opgesloten in een zeecontainer door een groepje jongens dat hem 'een lesje wilde leren'.

Het staat nog niet vast of Tano zelf een brandje stichtte, in paniek, of dat het door anderen was aangestoken. Eerst leek het meisje vrijuit te gaan, maar ze moet zich nu toch verantwoorden voor het na laten onmiddellijk hulp in te roepen.

Volgens Ron Heutink, de advocaat van het meisje, was ze niet betrokken bij het opsluiten maar werd ze later door jongens die er wel bij waren geweest opgebeld en meegenomen. Toen zagen ze dat er rook uit de container kwam en constateerden ze dat Tano dood was. Het meisje biechtte het drama een paar dagen later op aan haar vader.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Moordzaak Jesse Dingemans moet over | Hoge Raad vernietigt Vonnis

De Hoge Raad heeft beslist dat de zaak rond de dood van Jesse Dingemans (8) in Hoogerheide nog een keer voor de rechter komt.
Jesse werd op 1 december 2006 in zijn klaslokaal op school doodgestoken. De verdachte, Julien Constanza, kreeg van de rechtbank twaalf jaar celstraf en tbs voor doodslag, maar in hoger beroep legde het gerechtshof in Den Bosch hem vorig jaar levenslang op voor moord. Julien Constanza ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Advocaat-generaal mr. N. Jörg heeft op 21 april 2009 de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om de zaak opnieuw te behandelen.

De reden hiervoor is dat de Hoge Raad vindt dat bij de berechting in hoger beroep het recht van Julien Constanza op een eerlijk proces (zoals bedoeld in art. 6 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)) is geschonden. Zijn advocaten stellen onder meer dat het hof niet zonder nader onderzoek had mogen aannemen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand.
De achtergrond hiervan is dat Julien Constanza zijn advocaten ontslagen heeft en zich in hogerberoep zelf verdedigd heeft. Dat is toegestaan, maar dan moet de rechter er op toezien op het feit dat  de verdachte de informatie wordt gegeven die hij nodig heeft voor zijn verdediging.

In de  zaak van Julien Constanza vondt de Hoge Raad dat er veel op het spel stond voor de verdachte en dat het een juridisch ingewikkelde zaak was. De Hoge Raad vindt daarom dat het Hof diepgaand had moeten onderzoeken of Julien Constanza bewust afstand van rechtsbijstand deed. Het hof had hem daarbij in overweging moeten geven zich nader te beraden over zijn keuze, zonodig na schorsing van de behandeling en in overleg met de aan hem toegevoegde raadsman.

De Hoge Raad vind dat het Hof er geen blijk van heeft gegeven dat het de motieven van Julien Constanza voor zijn keuze heeft onderzocht hoewel aanwijzingen bestonden dat hij de reikwijdte daarvan niet ten volle overzag. Evenmin blijkt volgens de Hoge Raad, dat het hof Julien Constanza op cruciale momenten, bijvoorbeeld na het requisitoir van de advocaat-generaal die moord bewezen achtte en de mogelijkheid van levenslange gevangenisstraf noemde, heeft gewezen op de mogelijke  gevolgen van zijn weigering zich door een advocaat te laten bijstaan. Dat betekent dat de uitspraak van het hof niet in stand kan blijven.

De Hoge Raad heeft dat vonnis dus nu vernietigd.

Eenvoudiger gezegd, De Hoge Raad vindt dat toen Julien Constanza besloot zichzelf te verdedigen, Het Hof niet genoeg heeft gedaan om te kijken of hij  daarvan de gevolgen overzag en het Hof heeft hem daar ook niet voldoende op gewezen.

Julien Constanza had achtereenvolgens als advocaat:

  • Henk van Asselt (stond Constanza bij vlak na zijn arrestatie)
  • Gerard Spong (vertegenwoordigde Constanza vanaf enkele weken ná zijn arrestatie tot ná het vonnis in eerste aanleg, tekende nog wel beroep aan voor Constanza)
  • Ronald Drenth (toegewezen door het Hof, ontslagen januari 2008 wilde zelf ook al de verdediging neerleggen)
  • Henk van Dijk (toegewezen door het Hof, Constanza stond hem niet toe de verdediging te voeren. Van Dijk zat wél in de zaal tijdens de behandeling van het hoger beroep, maar als toehoorder. Van Dijk tekende wél de cassatie aan)
Hij heeft die allemaal ontslagen dan wel afgezien van hun diensten. Nu wordt hij vertegenwoordigd door Benno de Boer.

Update 30 juni 2010: Het nieuwe proces is begonnen

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

maandag 16 november 2009

Nieuwe getuige in Liquidatieproces

Justitie heeft de beschikking over een nieuwe getuige in het grote Liquidatieproces ‘Passage’. Tot nog toe was Kroongetuige Peter La Serpe de enige en belangrijkste getuige, maar nu is er dus een nieuwe. Details over wie dit zou zijn zijn nog niet bekend gemaakt.
Het komt het OM natuurlijk wel erg goed uit dat er een nieuwe getuige is nu Peter La Serpe ‘gevoed’ blijkt te zijn met informatie door het OM en de CIE.
De getuige komt dus ‘net op tijd’. Misschien wel eem beetje té mooi en té toevallig.

Het gaat om een getuige die zijn identiteit verborgen wil houden. Het OM heeft dan ook aan de rechter-commissaris gevraagd de getuige de status van anonieme, bedreigde getuige toe te kennen. Als de onderzoeksrechter dit verzoek inwilligt, hoeft de getuige niet onder naam te verklaren en blijven de persoonsgegevens verborgen voor de betrokken verdachten en hun advocaten.
Volgens aanklaagster Wind kan de getuige verklaren over de moorden op drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Ook zou hij of zij iets kunnen zeggen over de criminele organisatie die de verdachten zouden hebben gevormd. Een van de doelen van deze organisatie was het (laten) uitvoeren van liquidaties in de onderwereld.
De verdachten tegen wie de getuige in stelling kan worden gebracht, zijn Jesse R., Sjaak B., Fred R., Ali A. en Peter la S. Laatstgenoemde is behalve verdachte ook kroongetuige van justitie in het proces. Hij zou samen met Jesse R. de moord op Houtman hebben gepleegd op 2 november 2005.

Thomas van der Bijl was zelf anonieme getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Kort voordat hij een verklaring bij de rechter-commissaris zou afleggen, werd hij in zijn Amsterdamse café doodgeschoten, op 20 april 2006. De twee mannen die de liquidatie uitvoerden, zijn maandag door het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot straffen van dertien en veertien jaar. De straffen vielen iets lager uit dan eerder bij de rechtbank. De schutter, Dwight S., heeft bekend. Bovendien legde hij belastende verklaringen af tegen onder anderen Fred R., die hem en zijn handlanger Remy H. voor de huurmoord zou hebben geronseld. Het hof hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat S. en H. onder grote druk zijn gezet door hun opdrachtgever(s).

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis 14 jaar voor eerwraakmoord op Aïsha

Tegen Younes K. (39) en zijn neef Tariq S. (38) is vandaag voor de rechtbank in Amsterdam 14 jaar cel geëist voor de moord op de Pakistaanse Aisha K. (36) in augustus 2007 in Amsterdam. Verdachte Younes K. was de man van het slachtoffer.

Volgens justitie hebben de twee de moeder van vier kinderen (op het moment van de moord tussen de 6 en 12 jaar oud) met onder meer cricketbats doodgeslagen in haar woning in Amsterdam-Zuidoost. Zij zouden dat hebben gedaan omdat de vrouw van haar echtgenoot wilde scheiden. Daarmee zou ze de eer van zijn Pakistaanse familie op het spel zetten. De mannen zijn volgens het OM schuldig aan moord in vereniging.

Update 14 december 2009
Younes werd veroordeeld tot 9 jaar voor doodslag zijn neef werd vrijgesproken

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

13 en 14 jaar voor Dwight Saro en Remy Habes in Hoger beroep voor moord Thomas vd Bijl

Dwight R. Saro en Remy Habes zijn in hoger beroep door het Hof in Amsterdam opnieuw veroordeeld tot 13 respectievelijk 14 jaar voor de moord op Thomas van der Bijl die op 20 april 2006 werd doodgeschoten in zijn café De Hallen in Amsterdam.

Het OM had 16 jaar geëist. Het Hof vond bij Dwight Saro, de eis van 16 jaar in overeenstemming met de feiten maar kwam toch tot 13 jaar omdat Saro niet ‘uit het criminele milieu’ afkomstig was. Een aantal strafrechterlijke vergrijpen was vóór zijn 18e jaar door de kinderrechter afgehandeld. ook laat het Hof meetellen dat toen Saro en Habes de opdracht ‘terug wilden geven’ zij door hun opdrachtgever zelf bedreigd zijn met de dood. Daarmee komt het Hof op 14 jaar voor Saro. Een verdere korting wordt opgelegd omdat Saro heeft meegwerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek. De overschrijding van de termijn van redelijkheid (met een week) bij behandeling in eerste aanleg, waarvoor de rechtbank 10% strafkorting had gegeven, liet het Hof niet meetellen. Voor Remy Habes (die overigens niet de schutter was) voerde het Hof een zelfde rekensom aan, in acht genomen dat Habes echter niet meewerkte aan een persoonlijkheids onderzoek kwam het Hof bij hem uit op 14 jaar.

De zaak van Saro en Habes is sterk gelieerd aan het grote ‘Passage’ liquidatie proces

Update 20 september 2011: In cassatie verwerpt de hoge raad het verzoek van de verdachten om het vonnis te vernietigen. Wél krijgen zij ieder 6 maanden celstraf vermindering omdat de Hoge Raad er 16 maanden over deed om tot een uitspraak te komen. Het besluit van de Hoge Raad betekent dat de straf van S. uitkomt op 12,5 jaar. H. moet in totaal 13,5 jaar zitten

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook