maandag 16 november 2009

Arrogantie OM afgestraft in mensenhandelzaak

De rechtbank in Alkmaar heeft maandag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een rechtszaak over mensenhandel (de zgn 'Sierra'-zaak. De rechters voelen zich misleid door het OM, omdat de officier van justitie weigerde delen van het dossier te verstrekken aan de rechtbank en aan de verdediging.

Justitie had vier Bulgaren en een Nederlander voor de strafrechter gebracht, omdat zij tussen 2000 en 2007 Bulgaarse meisjes onder valse voorwendselen naar Nederland zouden hebben gelokt. Ze werden vervolgens gedwongen om in de prostitutie te werken, onder meer in Alkmaar, aldus het OM.

Het is natuurlijk schande ten top dat het OM weigert delen van het dossier af te staan en het is arrogantie dat ze denken daar mee weg te komen. Stonden er soms ontlastende zaken in het niet afgestane deel?

De officier van justitie zegt hier het volgende over:

Het procesdossier wordt onder regie van het openbaar ministerie samengesteld uit de door de politie aangeleverde stukken. Het procesdossier vormt de basis voor de vervolging. Het maken van een selectie uit deze stukken is volgens de Hoge Raad toegestaan.
U zult erop moeten vertrouwen dat de officier van justitie hierin de juiste keuzes maakt. Ik kan niet concreet aangeven waarom in deze zaak stukken buiten het procesdossier zijn gebleven. U heeft het procesdossier. Daarnaast zijn er stukken die u niet heeft en die naar het oordeel van het openbaar ministerie niet relevant zijn. Op uw vraag of ik weiger deze nadere stukken over te leggen is het antwoord ja. Ik kan niet aan het verzoek voldoen om die overige stukken aan het procesdossier toe te voegen.
U deelt mij nogmaals mee dat het verzoek alle stukken betreft. Ik kan daar niet aan voldoen. Op uw vraag waarom ik aan uw verzoek niet kan voldoen antwoord ik dat ik daarin geen inzicht kan geven. Ik kan voorts geen inzicht geven in de inhoud van de stukken die ik niet zal overleggen.

Vonnis rechtbank

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook