dinsdag 23 februari 2010

Jongste verdachten ook vervolgd om dood Dirk Post

Jelle Pieter R. (14) en Jacob van U. (12), de twee jongste verdachten in de zaak Dirk Post (14), worden vervolgd voor medeplichtigheid liet het OM vandaag weten. Het OM liet al eerder weten hen te zullen vervolgen, maar wist toen nog niet te vertellen op welke aanklacht.

De hoofdverdachte in de zaak, Jaap van der H. (15) wordt vervolgd voor moord, Jelle Pieter en Jacob worden dus nu voor medeplichtigheid vervolgd. Het OM vraagt zich af of zij de moord op Dirk Post hadden kunnen voorkomen (dat maakt het echter nog geen medeplichtigheid).

De zaak begint waarschijnlijk op 1 juni.

Justitie zal nog een zware dobber krijgen aan het bewijzen van medeplichtigheid.

Artikel 48 SV

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:
1 zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2 zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Wel, uit niets blijkt dat de twee jongsten opzettelijk behulpzaam zijn geweest of middelen/inlichtingen hebben verschaft.

Het OM kan natuurlijk beweren dat het hier gaat om ‘voorwaardelijke opzet’ dat is een lichte vorm van opzet waarbij in dit geval de twee verdachten wel wisten dat hun ‘hulp’ zou kunnen leiden tot de moord op Dirk Post, maar dat ze dit risico op de koop toe namen (“ach, misschien maakt-ie hem wel dood, maar wat kan mij dat schelen”). Ook dat zal moeilijk worden: De jongens zijn weggelopen toen zij het mes zagen omdat ze bang waren. Dat duidt erop dat zij hier niet van te voren rekening mee hadden gehouden, wat de basis van de voorwaardelijke opzet  al wegneemt. Komt nog bij dat ook bij voorwaardelijke opzet er sprake moet zijn van de onder artikel 48 genoemde hulp/gelegenheid/middelen of inlichtingen en daar lijkt geen sprake van.

Zeker, het is mogelijk dat het de twee jongsten zijn die Dirk hebben ‘meegelokt’, wetende dat hij nooit alleen met de oudste naar het Bos zou zijn gegaan, maar dan nog is het voor veroordeling noodzakelijk dat zij wisten, dan wel hadden kunnen weten waar dit toe zou leiden of zou kunnen lijden.

Het OM zou nog kunnen betogen dat de jongens door weg te lopen en niet in te grijpen de ‘gelegenheid’ hebben gegeven dat Dirk Post vermoord zou worden en dat zij dit wisten (zij waren immers ‘bang’), maar me dunkt dat een rechter daar door heen zal prikken omdat hiermee de verwachtingen die je aan jonge kinderen kunt stellen dan wel heel erg opgerekt worden. Bovendien geldt ook dan nog dat zij niet hebben hoeven weten dat hun vlucht tot de moord op Post zou lijden, wellicht waren ze bang voor een knokpartij, wellicht meenden ze dat Post er ook vandoor ging.

Ja, ze hadden iemand kunnen waarschuwen, om hulp vragen, maar op dat moment was Post mogelijk al dood en voor de aanklacht medeplichtigheid moet ook hier weer aangetoond worden dat de jongens wisten dan wel hadden kunnen weten dat Post vermoord zou worden. Ook daar lijkt geen bewijs voor. Er is kinderrecht omdat kinderen nu eenmaal niet dezelfde verantwoordelijkheden hebben als volwassenen en je kunt je dan ook afvragen in hoeverre hun vlucht en het verzuim om iemand te waarschuwen hen toegerekend kan worden.

Een veroordeling van de jongens voor medeplichtigheid aan moord lijkt me dan ook vrij onwaarschijnlijk.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook