woensdag 20 januari 2010

Regiezitting proces Wilders

Vandaag wordt in Den Haag een zogenaamde ‘regiezitting’ gehouden in het proces tegen Geert Wilders. In zo’n regiezitting wordt het verloop van de daadwerkelijke, inhoudelijke zitting bepaald.

Wilders zou volgens het OM de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden.
Hij wordt verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie van mensen wegens hun godsdienst of ras. Daarbij had hij respectievelijk moslims op het oog en “niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen”.

Geert Wilders wordt die ervan beschuldigd dat hij met uitspraken in diverse media en met zijn anti-Koranfilm Fitna moslims heeft beledigd en gediscrimineerd en dat hij haat heeft gezaaid. De politicus is zich van geen kwaad bewust. Volgens Wilders moet de waarheid over de islam gezegd kunnen worden, ook al is die pijnlijk en onwelgevallig voor bepaalde mensen.

Hij wil tijdens de rechtszaak vijftien à twintig deskundigen uit binnen- en buitenland als getuige oproepen. Het gaat om specialisten op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en islamkenners, maar ook om radicale moslims en imams. Volgens Wilders kunnen zij bevestigen dat hij de waarheid over de islam spreekt.

Het horen van de getuigen is volgens Wilders essentieel voor zijn verdediging. Als de rechtbank dat blokkeert, is er volgens Wilders geen sprake van een eerlijk proces. De zaak gaat volgens hem niet alleen om de vrijheid van meningsuiting, maar ook om waarheidsvinding. Namen van deskundigen die hij wil oproepen, gaf Wilders nog niet (Het bleek vandaag o.a. te gaan om de rechtsgeleerden Henny Sackers en Theo de Roos, die beiden het Openbaar Ministerie hebben geadviseerd in de zaak-Wilders). Eerder had hij al wel gezegd dat de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., een van hen is.

Wilders blijft volhouden dat er sprake is van een politiek proces, onder meer omdat hij als politicus wordt vervolgd voor het uiten van een mening. Het Tweede Kamerlid stelt dat hij de meeste uitspraken die hij buiten de Tweede Kamer heeft gedaan en waarvoor hij nu terechtstaat, ook in het parlement heeft gedaan.

"Stop het gezwel dat Islam heet"
Eerder werd Mike B. door de Hoge Raad vrijgesproken na het ophangen (in 2004) van een raamposter met deze tekst. De Hoge Raad vond dat bij zijn eerdere veroordeling door Rechtbank en Hof, artikel 137c te ruim was uitgelegd.
Op grond van die uitspraak poogde Wilders’ advocaat Moszkowicz eerder de beschuldiging van ‘groepsbelediging’ van de aanklacht geschrapt te krijgen.
Bovendien plaatst Wilders vraagtekens bij de rol van justitie. Aanvankelijk zag het Openbaar Ministerie af van vervolging. Nadat het gerechtshof justitie opdracht had gegeven Wilders alsnog te vervolgen, heeft het OM volgens Wilders de dagvaarding uitgebreid met punten “die verder gingen dan het hof heeft bevolen”. Afgelopen week probeerde hij in een zitting die extra punten waaronder groepsbelediging van de aanklacht af te krijgen. Volgens zijn advocaat Bram Moszkowicz kán hij voor die punten ook niet veroordeeld worden omdat het Hof daar eerder een man voor vrijsprak.

Wilders zegt geen bewijzen te hebben dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie zich met de zaak heeft bemoeid, maar hij wees er wel op dat het OM functioneert onder verantwoordelijkheid van de bewindsman.

In het NOS journaal gisteravond deelde een woordvoerder van het OM mee dat het eisen van vrijspraak een mogelijkheid is. Het ging daarbij echter om een theoretische mogelijkheid, zoals bij elk proces.

Opening door Moszkowicz
In de ochtend heeft Moskowicz o.a. betoogd dat de Amsterdamse rechtbank niet bevoegd is omdat er geen binding tussen de zaak en Amsterdam is. Wilders werkt en woont in Den Haag. Daarom zou de zaak door de rechtbank in Den Haag moeten worden behandeld, meent Moszkowicz.

De verdachte uitingen zijn in de visie van de advocaat ook nog eens, in ieder geval gedeeltelijk, in de regio Den Haag gedaan en verder in media die in het hele land verschijnen. “Wat is de aanknoping met Amsterdam?”

Voorts betoogde hij dat Wilders als lid van de Tweede Kamer een bepaalde immuniteit geniet, dus dat de Hoge Raad zich als Nederlands hoogste rechtscollege had moeten buigen over de eis van derden om zijn cliënt te vervolgen. 

Het OM aan het woord
In de middag begon officier van justitie Birgit van Roessel met dit te weerleggen. Het OM vindt zichzelf en de rechtbank in Amsterdam wel degelijk bevoegd om Geert Wilders respectievelijk te vervolgen en te berechten voor het beledigen en discrimineren van moslims en het zaaien van haat.

De uitlatingen van de PVV-voorman hebben hun uitwerking in heel Nederland gehad, dus ook in Amsterdam. Daarom is het OM bevoegd om Wilders te vervolgen en de rechtbank in Amsterdam om deze zaak te behandelen, concludeerde de aanklaagster. “Bovendien hebben er Amsterdammers aangifte tegen Wilders gedaan.”

Verder zei Van Roessel dat het OM binnen de vervolgingsopdracht van het gerechtshof in Amsterdam is gebleven. De zaak tegen Geert Wilders kan daarom volgens haar gewoon in Amsterdam worden voortgezet.

Ook wil het Openbaar Ministerie Geert Wilders uitgebreid wordt gehoord  om een fundament te leggen voor het vervolg van de rechtszaak. Wilders is de enige die het OM in de zaak wil horen, meldde officier van justitie Birgit van Roessel tijdens de zitting.

Een verhoor van Wilders ter zitting neemt volgens het OM te veel zittingsruimte in beslag daarom wil het OM dat dit verhoor bij de rechter-commissaris plaats vindt. De PVV-leider zal gehoord moeten worden over de tientallen uitlatingen die het OM in de aanklacht heeft opgenomen. Bovendien verdient de beslotenheid van het kabinet van de rechter-commissaris volgens het OM de voorkeur, omdat orde en rust daar niet verstoord kunnen worden.

Mag Mohammed B getuigen?
Het Openbaar Ministerie is voorts tegen een verhoor van “ervaringsgetuige” Mohammed B, de moordenaar van Theo van Gogh. De advocaat van Geert Wilders, Bram Moszkowicz, heeft B. als getuige gevraagd, omdat hij een uiterst radicale moslim is gebleken. Aan de hand van een verhoor van B. had Moszkowicz willen illustreren tot welke extreme denkbeelden de islam kan leiden. Volgens officier van justitie Paul Velleman is “algemeen bekend” wat Mohammed B. denkt en vindt. Hij heeft tijdens zijn proces over de moord op Van Gogh, gepleegd op 2 november 2004, gewag gemaakt van zijn ideeën en die nog eens herhaald als getuige in de zaak tegen de Hofstadgroep. Volgens Velleman verklaart B. vaak “nogal warrig” en kan aan zijn persoon “geen enkele autoriteit worden ontleend.” Opmerkelijk, omdat het OM in het proces tegen de Hofstadgroep nog wilde dat Mohammed B. wél getuigde. Je kunt je bovendien afvragen waarom het OM tegen het oproepen van een ‘warrige getuige” door de verdachte is. Wilders moet elke vrijheid hebben om getuigen te kunnen oproepen.

Wilders aan het woord
Wilders begon vanmiddag zijn enkele minuten durende betoog voor de rechtbank met de woorden “Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar.”  Hij drong er met klem bij zijn rechters op aan hem de ruimte te geven zich adequaat te verdedigen, onder meer door het horen van een aantal deskundigen en getuigen.

“Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat onze vrijheid bedreigd wordt. Het is niet langer een gegeven, niet langer een vanzelfsprekendheid”, aldus Wilders, die daaraan toevoegde dat hij zijn leven wijdt aan het verdedigen van die vrijheid en daarvoor grote persoonlijke offers brengt.

Wilders erkende dat zijn woorden soms hard zijn, maar niet “onbesuisd”. Hij is er niet op uit om mensen te kwetsen, maar hij wil zich de vrijheid kunnen permitteren om te uiten dat hij een groot probleem heeft met de islamisering van de Nederlandse samenleving. Die staat zijns inziens “haaks op vrijheid”. De prijs die burgers moeten betalen voor hun vrijheid, is “waakzaamheid”, aldus Wilders.

“Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren en zal blijven bestaan”, aldus de PVV-voorman in zijn woorden tot de rechtbank. Het proces gaat volgens hem niet alleen over de vrijheid van meningsuiting, maar ook om “waarheidsvinding”.

“Zijn mijn uitspraken waar?” vroeg Wilders zich hardop af. “Als iets waar is, kan het toch niet strafbaar zijn? Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken.”

De rechtszaak tegen Geert Wilder gaat op 3 februari verder. Dan beslist de rechter of het OM ontvankelijk is en welke getuigen mogen worden opgeroepen.

Q&A

Artikel 137c ‘Groepsbelediging’

  1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137d ‘Haatzaaien’

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook