vrijdag 4 december 2009

Kabinet akkoord met wet voor bronbescherming

Het kabinet wil in een wet vastleggen dat journalisten hun bronnen mogen beschermen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel waarin het verschoningsrecht voor journalisten, bloggers en andere publicisten wordt geregeld.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie stelt geen absolute bronbescherming voor. Hij vindt dat er inbreuk gemaakt mag worden op dit recht als bijvoorbeeld de nationale veiligheid of een dringend opsporingsbelang in het geding is. Da's leuk, maar justitie zal gewoon altijd stellen dat er een 'dringend opsporingsbelang' is

De nieuwe wet zal gelden voor iedereen die zich bezighoudt met professionele berichtgeving. Hirsch Ballin maakt geen onderscheid tussen oude en nieuwe media.

Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook