maandag 11 oktober 2010

OM wil toch voortzetting 'Sierra' vrouwenhandelzaak

Het Openbaar Ministerie wil dat het gerechtshof in Amsterdam een grote vrouwenhandelzaak -de 'Sierra'-zaak die vorig jaar strandde voor de Alkmaarse rechtbank- opnieuw laat behandelen door de rechtbank in Alkmaar.

Vorig jaar november verklaarde de rechtbank in Alkmaar het OM niet ontvankelijk in die zaak omdat het OM weigerde aan het bevel van de rechtbank te voldoen stukken aan het dossier toe te voegen.

Ten onrechte, zo betoogde advocaat-generaal P. van Zeben vandaag in hoger beroep voor het Amsterdamse hof. Volgens hem is de rechtbank destijds niet misleid en valt politie en justitie eigenlijk niets te verwijten. Integendeel, vindt de aanklager, beide instanties hebben werk afgeleverd waar hij “trots” op is. De zaak telt vijf verdachten, die Bulgaarse vrouwen in de prostitutie zouden hebben uitgebuit.

De rechtbank maakte vorig jaar korte metten met de zaak door het OM niet-ontvankelijk te verklaren. De officier van justitie weigerde ondanks een bevel van de rechtbank delen van het dossier aan de rechtbank en de in de zaak betrokken advocaten te geven. Daarnaast constateerde de rechtbank nog een aantal ernstige gebreken in het opsporingsonderzoek. De kans op een eerlijk proces voor de verdachten was al met al verkeken, aldus de rechtbank.

Het vernietigende rechterlijk oordeel in de Sierra-zaak gaf het OM aanleiding de gang van zaken in eigen gelederen te laten onderzoeken door oud-procureur-generaal Dato Steenhuis. Hij stelde onder meer vast dat de achtergehouden stukken wél in het dossier zaten. Steenhuis constateerde verder interne communicatiestoornissen.

Van Zeben richtte maandag zijn pijlen op de advocaten in de Sierra-zaak, die zich tijdens het proces bij de rechtbank onder meer bediend zouden hebben van “vileine oorlogstaal” en hun energie zouden hebben gestoken in “shooting expeditions”. Daarmee zou een sfeer van wantrouwen, leugen en bedrog zijn gecreëerd.

De raadslieden vinden dat het hof niet tot een ander oordeel kan komen dan de Alkmaarse rechtbank, namelijk dat het OM zijn recht op vervolging heeft vergooid. Raadsvrouw Mariëlle van Essen betoogde dat justitie nog steeds niet heeft voldaan aan het bevel om ontbrekende dossierstukken te verstrekken. Bovendien wees zij erop dat de advocaat-generaal zich baseerde op stellingen van het onderzoeksteam. “En dat team is nu juist onbetrouwbaar gebleken”, aldus Van Essen.

Het is een typisch voorbeeld van het OM dat zich achter veralgemenisering tracht te verschuilen zonder inhoudelijk de argumenten te weerleggen. Er was een duidelijk bevel van de rechtbank: stukken overleggen. Dat weigerde het OM. dat is geen werk om 'trots' op te zijn. Als het OM een zaak denkt te hebben met voldoende bewijs, dan kan de rechtbank echt wel door 'vileine oorlogstaal' heen kijken.

Het hof doet uitspraak op 25 oktober.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man neergeschoten bij station Gein

In Amsterdam is rond 17.15 een nog onbekende man neergeschoten op het Wethouder de Roosplein naast metrostation Gein. De man kreeg kogels in zijn hoofd, maar leefde nog wel en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de dader nog niet kunnen vinden, volgens getuigen vluchtte hij met behulp van een gereedstaande auto

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 18 jaar voor moord op Fatma Abdelaziz

Ali (52) is door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor de moord op zijn vrouw Fatma Abdelaziz (35) op 21 maart 2010 op het balkon van hun woning aan de Lierstraat in Groningen. Hun 5 jarig dochtertje is getuige van de moord.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 9 jaar voor doodslag op Jamila

Meraadjhoesain S. (57) is vandaag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot negen jaar cel wegens doodslag op zijn ex-vrouw Jamila Sakridan (39) op 22 november vorig jaar in Amsterdam-Noord.

Het OM had 12 jaar geëist voor moord. De rechtbank achtte moord niet bewezen.

Volgens de rechtbank heeft S. de vrouw „op vreselijke wijze” gedood en haar lichaam vervolgens „respectloos” in een donkere kelderbox in de flat waar zij nog met hem woonde achtergelaten. Het is niet duidelijk geworden wat het motief van de man is geweest. Onderzoek heeft aangetoond dat hij agressief kan zijn, zwakbegaafd is en een extreem positief zelfbeeld heeft.

S. heeft ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. Zijn advocaat had vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook