woensdag 12 mei 2010

Uitspraak: Opnieuw 20 jaar voor moord Robiënna Reboe

Robienna Reboe
Shelwin S. R. is door het gerechtshof  in Amsterdam vandaag, 12 mei 2010, veroordeeld tot 20 jaar voor de moord op Robienna Reboe (12) en de poging tot moord op haar moeder (destijds 37) op 28 mei 2009, in Amsterdam -West. De verdachte werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar voor de moord op Robienna, maar vrijgesproken van de poging tot moord of tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel op haar moeder, omdat het destijds volgens de rechtbank niet te achterhalen was wat er precies was gebeurd.

De moeder en Shelwin hebben geheel andere lezingen van de gebeurtenissen die avond, 28 mei 2009, in Amsterdam -West . Volgens Shelwin is de dood van Robienna een noodlottig ongeluk geweest en is de moeder hem daarna met een mes te lijf gegaan.

Het hof vindt de verklaringen van Shelwin niet, maar van de moeder wel betrouwbaar. Zij heeft van meet af aan consistent en gelijkluidend verklaard. Het hof volgt daarom haar lezing van de feiten niet alleen ten aanzien van de dood van Robienna, maar ook voor wat Shelwin háár heeft aangedaan. De verdachte heeft volgens het hof wisselend verklaard en zijn verklaringen steeds aangepast. Zijn uiteindelijke verhaal vindt het hof bovendien onwaarschijnlijk, omdat het niet past bij het andere bewijsmateriaal zoals technisch bewijs.


Volgens het hof heeft Shelwin zich niet kunnen neerleggen bij het besluit van de moeder om de relatie met hem te beëindigen en is hij daardoor uit zijn evenwicht geraakt. Hij heeft vervolgens een stanleymes gekocht en is daarmee naar de woning van de moeder gegaan. Hij heeft de moeder en Robienna daar opgewacht waarna de noodlottige gebeurtenissen zich hebben voorgedaan.

Het hof overweegt dat Shelwin door zijn handelen Robienna de kans op een toekomst heeft ontnomen en aan de moeder een onbeschrijflijk groot leed heeft toegebracht. Ook heeft de verdachte met zijn daad de levens van andere familieleden zwaar beschadigd en in de buurt en de stad een schok van ontzetting teweeggebracht.
Het strafdoel in deze zaak is vooral vergelding en daarvoor is 20 jaar gevangenisstraf volgens het hof de juiste straf. Het hof heeft daarbij ook met name gelet op de hoogte van de straffen die in andere zaken voor moord en poging tot moord zijn opgelegd.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook