dinsdag 8 december 2009

Dode vrouw gevonden in Urmond

Eline Mertens Vanmorgen is rond 10.00 uur op een grasveld voor de Martinuskerk aan de Grotestraat te Urmond het ontklede lichaam van Eline Melters (23) (foto) gevonden. Ze heeft een steekwond ter hoogte van het hart. De gewaarschuwde schouwarts concludeert dat Eline is overleden aan één steek met een koksmes in het hart.

Als de politie zich naar haar huis aan de Kloosterstraat in Urmond begeeft komt daar haar vriend Mart S.(22) aan. Hij is besmeurd met bloed maar zegt dat Eline zichzelf in hun woning met een mes in het hart heeft gestoken en daarna naar buiten is gerend, wordt hij door de politie aangehouden en in verzekering gesteld.en wordt gearresteerd.

Update 9 december 2009: De vriend wordt reeds vóór de sectie vrijgelaten. De politie gaat uit van zelfmoord en baseert zich hierbij volledig op de verklaringen van de vriend dat Eline psychotisch was en zichzelf de steek heeft toegebracht.

Bij sectie blijkt dat Eline niet één, maar 3 steken in het hart heeft (correctie, in het pathologisch rapport staat 1 entree wond waarbij het mes in 3 stappen is ingebracht). Daarbij heeft zij steken in haar been en voet en heeft zij afweerverwondingen op haar handen.
De verklaring van de vriend dat hij die ochtend met de huisarts heeft gesproken over Eline’s psychose, blijkt niet te kloppen, evenals zijn verklaring dat ze onder behandeling van een specialist was (correctie, dit blijkt wel te kloppen).

Ouders, vrienden en werkgever hebben nooit iets van de psychose gemerkt.
Desondanks sluit de politie reeds op 9 december het onderzoek.
Eline’s vriend verandert diezelfde dag nog op Hyves zijn status als ‘single’ (correctie, ook dit zou niet waar zijn)

Update 30 oktober 2010: De Telegraaf heeft de zaal voorgelegd aan forensisch deskundigen en pleit voor heropening van het onderzoek.

Update 15 maart 2011:
Naar aanleiding va een publicatie op de website 'waarheidvinding'  geeft de advocaat van S weerwoord en spreekt daarin een groot aantal zaken tegen. Het belangrijkste is wel dat Eline zich niet 3x in het hart heeft gestoken maar 1 keer, waarbij ze het mes in 3 stappen naar binnen bracht. Ook zou de huisarts juist hebben bevestigd dat Eline bekend was met psychoses en dat de vriend inderdaad hulp heeft gezocht.
Ook wijst de advocaat een aantal zaken, zoals het veranderen van de Hyves status van de hand als zijnde leugens van de ouders.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlandse staat na 62 jaar aangeklaagd voor massamoord in Rawagedeh

De weduwen van Rawagedeh
VrouwenVanRawagede
De weduwen van de mannen die precies 62 jaar geleden werden geëxecuteerd door Nederlandse militairen in Indonesië, klagen de Nederlandse Staat aan. Ze willen dat Nederland erkent dat het onrechtmatig heeft gehandeld en ze willen financiële compensatie, lichtte hun advocaat Liesbeth Zegveld dinsdag toe.

Het is voor het eerst dat Indonesische slachtoffers van de strijd tussen Indonesië en Nederland in de periode 1945-1949, de Nederlandse overheid aanklagen voor misdrijven die destijds in Indonesië zijn begaan.

Op 9 december 1947 vielen Nederlandse troepen het dorp Rawagedeh op Java (Indonesië) binnen. Daar doodden ze toen honderden mannelijke dorpsbewoners. Ook gevangenen en vluchtende mensen werden doodgeschoten.

De weduwen dagvaarden Nederland niet alleen voor de executies zelf, maar ook voor het uitblijven van strafrechtelijk onderzoek naar de moorden. Zegveld: „De legerofficier onder wiens leiding het bloedbad werd aangericht, majoor Wynen, is na overleg tussen de toenmalige legercommandant en de procureur-generaal om opportuniteitsredenen niet vervolgd.”

De raadsvrouw legt verder uit dat de Nederlandse Staat ondanks verschillende spijtbetuigingen, geen aansprakelijkheid op zich wil nemen. „Het belangrijkste argument daarvoor van de Staat is dat de misdrijven verjaard zouden zijn”, aldus Zegveld. „De slachtoffers vinden dat Nederland zich hier in redelijkheid niet op kan beroepen. Vorderingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden immers nog steeds in behandeling genomen.”

Massamoord in Rawagedeh: “Grosso modo hebben onze jongens daar goed werk verricht”
De nabestaanden vinden gezien de rechtsgelijkheid dat hun vordering niet anders moet worden behandeld, dan de eisen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. „Overigens kan een beroep op verjaring ten aanzien van het uitblijven van strafrechtelijk onderzoek niet, omdat oorlogsmisdrijven niet verjaren”, benadrukt Zegveld.

Een rapport van de Verenigde Naties uit januari 1948 noemde het optreden van de Nederlanders in Rawagedeh „opzettelijk en meedogenloos”. De militairen die daarvoor verantwoordelijk waren, zijn nooit strafrechtelijk vervolgd. Verder heeft Nederland nooit excuses aangeboden of compensatie betaald aan de nabestaanden van de mensen die zijn vermoord.

Sterker nog VVD kamerlid van Baalen zei eerder van geen aansprakelijkheid te willen weten want 'Grosso modo hebben onze jongens daar goed werk verricht', het varken. Dat zouden de Duitsers eens over hun acties in Putten moeten zeggen.

rawagedeh-brief rawagedeh3
Brief Generaal Spoor aan Procureur Felderhof Brief procureur Felderhof aan generaal Spoor


Grotere kaart weergeven

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Verdachte in moordzaak Henk Opentij weer vrij

Niet geheel onverwacht heeft de politie de man die zij zondag aanhield in verband met de moord op Henk Opentij (79) en zijn vriendin en buurvrouw Mary Run (73) in Amsterdam in 1997, weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

Hij heeft vrijwillig DNA-materiaal afgestaan. Dat blijkt niet overeen te komen met de sporen die de politie aantrof op de messen waarmee de slachtoffers zijn vermoord.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

OvJ Frans Boon komt er goed vanaf voor poging tot moord op zijn vrouw

Justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch geëist dat officier van justitie Frans Boon (55) uit Velp in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen. Boon wordt verdacht van poging tot moord op zijn vrouw.

De man zou zijn echtgenote op 14 april 's nachts met een stroomstootwapen hebben bewerkt en haar met een steen op het hoofd hebben geslagen. Zelf weet hij daar niets meer van. Hij was voorafgaand aan de gebeurtenissen in die nacht depressief en op het moment zelf wist hij niet meer wat hij deed.

De rechtbank las een brief voor van het slachtoffer, waarin ze om vrijspraak vraagt. Ze wil met haar man en hun kinderen weer een toekomst opbouwen.

Vrijspraak is ook wat raadsman E. Verster vroeg. Hij is het niet eens met de officier van justitie dat er voldoende bewijs is voor poging tot moord. “Dat er die nacht geweld is gebruikt, staat voor de verdachte inmiddels wel vast”, zei de raadsman. Maar zijn cliënt zou de grip op zichzelf volledig kwijt zijn geweest en niet de opzet hebben gehad zijn vrouw iets aan te doen.

Sinds begin 2009 was de verdachte steeds vaker neerslachtig. Dat kwam onder meer omdat hij een groot bedrag aan spaargeld was kwijtgeraakt door verkeerde beleggingen. Hij durfde dit aan niemand te vertellen, ook niet aan zijn vrouw. De mensen in zijn directe omgeving, zijn collega's inbegrepen, hebben niets gemerkt van de toestand waarin hij verkeerde.

Het stroomstootwapen had de inwoner van Velp gekocht in Duitsland. Hij speelde met de gedachte zichzelf daarmee om het leven te brengen, hoewel hij eigenlijk wel wist dat dit niet mogelijk is. Voor het bezit van dit wapen vroeg het Openbaar Ministerie (OM) hem veertien dagen gevangenisstraf op te leggen.

Omdat de Velpenaar zelf officier van justitie is, was het strafrechtelijk onderzoek in handen van de rijksrecherche en nam de rechtbank in Den Bosch de behandeling van de zaak voor haar rekening.

Boon komt er hier heel goed vanaf, ieder ander - geen officier van justitie- zou een veel zwaardere straf krijgen en mogelijk jarenlang in een TBS kliniek worden opgesloten.

Uitspraak op 22 december.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vrijspraak voor verkrachting met frikadel

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag drie jongens uit Augustina (Friesland) vrijgesproken van een verkrachting met een bevroren frikadel. De jongens werden vorig jaar door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Ze zouden in 2006 een toen nog 14-jarige dorpsgenootje met de frikadel hebben verkracht. De daders waren toen 15 en 13 en 13 jaar oud. In 2008 waren zij door de rechtbank wél veroordeeld tot 50 uur taakstraf én 1250 euro smartegeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) had het hof dinsdag gevraagd om een taakstraf en een schadevergoeding van 1250 euro. „Volgens het hof is er geen sprake geweest van seksueel binnendringen in het lichaam”, zei advocaat Tjalling van der Goot, die een van de verdachten bijstond.

“Hoewel volgens de raadsheren in het algemeen het anaal inbrengen van een bevroren frikadel een seksuele lading heeft, ontbreekt die strekking in dit geval.” Het voorval speelde zich af in een vriendengroep van destijds 13 en 14 jaar oud. „Op een plek waar de vrienden regelmatig bij elkaar kwamen en waar veel werd geouwehoerd.”

Het anaal inbrengen van de snack maakte volgens Van der Goot deel uit van een weddenschap.

De eerdere (2008) uitspraak van de rechtbank in deze zaak geeft iets meer achtergrondinformatie. Het lijkt erop dat het slachtoffer zelf aangifte gedaan heeft (wellicht op advies van ouders), omdat zijn bierkeet vriendjes een grens hebben overschreden. De rechtbank zegt o.a. het volgende (in 2008 dus):

De aanleiding was het uitloven van vijf euro door een groepslid, niet zijnde een der verdachten, aan degene die een frikandel in zijn kont durfde te stoppen. Het slachtoffer heeft hierin aanvankelijk toegestemd. Een ander lid van de groep, evenmin een der verdachten, heeft vervolgens een bevroren frikandel opgehaald. Het slachtoffer heeft toen duidelijk gemaakt dat hij niet meer wilde. Verdachten hebben echter toch doorgezet. De medeverdachten hebben het slachtoffer vastgehouden over een bank. Verdachte heeft de frikandel bij het slachtoffer in de anus gestoken.

Uit de slachtofferverklaring blijkt dat dit feit diep heeft ingegrepen op de lichamelijke integriteit en het geestelijk welzijn van het slachtoffer. Nadat het feit in de omgeving bekend was geworden, is het slachtoffer vaak gepest. Hij leed aan hoofdpijnen en nachtmerries. Hij heeft zich vernederd gevoeld door degenen die hij als vrienden beschouwde. Hij voelde zich niet langer veilig in zijn eigen woonplaats en hij is van school en voetbalclub veranderd.

Maar nu over de verkrachting (al dan niet), ook daarover leert de uitspraak van de rechtbank meer. Kortweg komt het neer op de interpretatie van het seksueel genot, dat de verdachte(n) al dan niet gehad hebben. De rechtbank, komt tot oordeel dat dit wel het geval was:

De rechtbank is van oordeel dat het binnendringen wel degelijk een seksueel aspect heeft gehad. De rechtbank heeft daarbij gelet op het arrest van de Hoge Raad van 2 mei 1995, NJ 1995, 583. De HR oordeelde daarin, mede op grond van de wetsgeschiedenis, dat de subjectieve beleving van de dader, onderscheidenlijk het slachtoffer, van belang kan zijn voor de vraag of sprake is geweest van seksueel binnendringen van het lichaam als bedoeld in art. 242 Sr., doch daarvoor niet beslissend is, in die zin dat van verkrachting geen sprake zou kunnen zijn indien de dader bij de handelingen geen seksuele gevoelens heeft ondervonden, onderscheidenlijk het slachtoffer die handelingen niet als seksueel heeft ervaren. Te dien aanzien overweegt de rechtbank dat de gelijkenis tussen een frikandel en het mannelijk geslachtsorgaan voor de hand ligt, en dat verdachte [verdachte] bij de politie heeft verklaard dat hij de frikandel heen en weer heeft geduwd tussen de billen van het slachtoffer. Deze handelingen hebben naar het oordeel van de rechtbank een seksueel karakter.

Echter (ook gezien de uitspraak van de raadsman in de Telegraaf), was het Hof in onderhavig geval een andere mening toegedaan: “Hoewel volgens de raadsheren in het algemeen het anaal inbrengen van een bevroren frikadel een seksuele lading heeft, ontbreekt die strekking in dit geval.”

Let wel, het gaat hier dus om de seksuele beleving die de verdachte(n)/dader(s) heeft/hebben bij het begaan van de penetratie, niet hoe het slachtoffer de penetratie ervaart.

Blijkbaar is het hof itt de rechtbank van mening geweest dat het meer een geval was van kwajongensstreken.
Onder het mom van; “Lafaard, je zei A dan moet je nu ook B doen”

Het gaat dus uiteindelijk, om de interpretatie van de handelingen die de verdachte(n) hebben gedaan. Deden ze dat uit seksueel motief, of niet.
Niet dat het slachtoffer dat iets uitmaakt, maar zo werkt de juridische werkelijkheid nu eenmaal.

Belachelijke uitspraak. Als ik dus bij wijze van weddenschap een meisje waar ik regelmatig mee omga even op zijn grieks pak, dan zou dat mogen? Volslagen idioot.


Update 5 februari 2010: Het OM heeft het cassatieberoep ingetrokken, waarmee de vrijspraak onherroepelijk wordt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Nederlander in Kenia opgepakt voor moord

Een Nederlander is vandaag in Mombasa, Kenia, gearresteerd op verdenking van moord op zijn vriendin. De man probeerde zelfmoord te plegen nadat de politie het lichaam van zijn vriendin - dat al in staat van ontbinding verkeerde - in hun huis in het Vescon Estate (foto) had gevonden.

Volgens politiechef Tom Odero stak de man zichzelf in de borst nadat agenten bij de woning arriveerden. De politie was gealarmeerd door buren die klaagden over een vieze geur in het gehuurde huis. De twee waren zaterdag voor het laatst samen gezien.

De Nederlander is behandeld in een ziekenhuis. Hij staat binnenkort terecht voor moord en poging tot zelfmoord. Proberen zelfmoord te plegen is strafbaar in het oosten van Afrika. De naam van de Nederlander is nog niet vrijgegeven.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Bromfietser overvallen in Nuenen

Afbeelding kaart
Op Boord in Nuenen (Brabant) is een bromfietser overvallen en mishandeld door twee mannen in een auto. Hij fietste op Boord en werd toen plotseling op de grond gesmeten door twee mannen in een auto. Eén van de mannen bedreigde hem met een mes en dwong hem zijn pinpas en pincode af te geven.

De twee Marokkaans ogende mannen gingen er vervolgens in hun blauwe Polo vandaan, over de Soeterbeekse weg, richting Eindhoven.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook