vrijdag 3 september 2010

Dode man in woning Dordrecht

De politie heeft vanavond na een tip rond 10 uur het stoffelijk overschot van een man (38) gevonden in zijn woning aan de Eisingahof in Dordrecht. De politie gaat ervan uit dat de man is omgekomen door een misdrijf.

Update: Op 8 januari 2011 wordt tegen een buurman 18 jaar geëist. De moord zou gepleegd zijn omdat de dader (M.W. van der L) boos was over een gebaar dat het slachtoffer eerder had gemaakt.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Man die echtgenote neerstak is vrij

Ex-marinier Marcel T. (41) die in juli vorig jaar in Coevorden zijn vrouw met een mes stak en zijn gezin gijzelde, is in afwachting van zijn proces (voor poging tot moord, gijzeling, mishandeling en het overtreden van een huisverbod) op vrije voeten gesteld. 

T. is volgens zijn advocaat Alrik de Haas voorlopig op vrije voeten gesteld omdat hij sinds juli vorig jaar enorm is veranderd. Het Openbaar Ministerie in Assen is tegen het besluit, omdat het vindt dat de feiten waarvan T. wordt verdacht te ernstig zijn. Het OM gaat daarom ook in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank.

Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld aan zijn vrijlating. .Zo mag T. niet de gemeente Coevorden in, hij mag geen contact zoeken met zijn (inmiddels) ex-vrouw en kinderen en hij moet  zich onder toezicht van psychiatrische begeleiders in Assen stellen. T. staat ook onder toezicht van Veteranenzorg.

In de buurt waar hij woonde en ook bij collega's stond Marcel T. bekend als agressief. Veertien dagen voor zijn arrestatie had hij al een huisverbod gekregen, nadat hij zijn vrouw had mishandeld. Marcel T. gebruikte tot zijn aanhouding anabolen steroïden. Een deskundige van het VU Medisch Centrum in Amsterdam onderzoekt in opdracht van T.'s advocaat of die van invloed waren op zijn gedrag.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 5 jaar voor DJ 'Funky Flo' wegens verkrachting

Florian Koorndijk (37) alias DJ 'Funky Flo' is vandaag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen en drie aanrandingen. Het Openbaar Ministerie (OM) had zeven jaar celstraf geëist.

Florian Koorndijk trad tot zijn aanhouding in november 2008 op als dj in het Amsterdamse uitgaansleven. Daar heeft hij zijn zedenmisdrijven in de maanden voor zijn arrestatie ook gepleegd. Hij wachtte zijn slachtoffers 's nachts op bij hun huis en vergreep zich daar aan hen.

De vijf delicten waarvoor Koorndijk zich voor de rechter moest verantwoorden, hebben een aantal opvallende overeenkomsten. Zo hebben alle vijf de slachtoffers lang blond haar en droegen ze op de bewuste avond een rokje of een jurkje. Overigens hebben nog meer jonge vrouwen aangifte gedaan tegen Koorndijk, maar in die zaken heeft justitie onvoldoende bewijs.

De politie pakte Koorndijk in 2007 al eens een keer op, toen hij 's nachts op het Rembrandtplein in Amsterdam achter een vrouw op een fiets aanrende. Hij had een theedoek en een mes bij zich en in zijn auto lag tape. In eerste instantie verklaarde de verdachte dat hij altijd ging joggen na zijn werk als dj.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Vrij door lezen post

De rechtbank in Maastricht heeft vandaag een man vrijgelaten wegens een blunder van de politie. De man moest terechtstaan wegens drugssmokkel en poging tot doodslag* op 2 politiemannen.

De Politie had echter uitgebreid de correspondentie tussen de gedetineerde en zijn advocaat zitten lezen.

Dat mag niet. de correspondentie tussen advocaat en verdachte is strikt geprivilegeerd en geld als geheim.

De rechtbank zag daarom geen enkele andere weg dan de man in vrijheid te stellen.
Het is ongelooflijk stom van de politie. Iedere politieman dient te weten dat dit niet mag en als ze tijdens die lessen op de politieschool lagen te slapen, dan is daarna al meermalen in het nieuws gekomen dat dit gedrag niet mag of wordt getolereerd. Waarschijnlijk dachten ze dat ze er wel mee weg konden komen.

Het gedrag komt voort uit óf volslagen onkunde, óf volslagen lak aan de regels van de rechtsvoering. Wat de oorzaak ook is, bestraffende maatregelen zullen wel uitblijven


*Meestal valt dit wel mee. Het gaat dan gewoonlijk om een verdachte die met een auto in de reichting van de politie rijdt. Dat is dan al 'poging tot doodslag'. Als het u als gewone burger overkomt dan wordt er niet eens aangifte opgenomen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Uitspraak: 7 jaar voor 'incassomoord'

De rechtbank in Utrecht heeft vandaag Mesut E. (30) uit Rheden veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstrafwegens het.op 8 juli 2009 in Arnhem neerschieten van een  man (35)  na een ruzie om geld. De officier van justitie had acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De verdachte ging samen met twee vrienden langs bij het slachtoffer om een afspraak te maken over de terugbetaling van een schuld. Daarop ontstond ruzie en de verdachte loste vier schoten.

De rechtbank achtte voorbedachten rade niet bewezen en sprak de verdachte vrij van moord. Ook tbs schrapte de rechtbank. Omdat de deskundigen elkaar tegenspreken, is niet duidelijk of de verdachte aan een psychische stoornis lijdt. Daarnaast woog de rechtbank mee dat het slachtoffer de verdachte met een klauwhamer achtervolgde. Maar van noodweer was geen sprake, omdat de verdachte zelf een vuurwapen had meegenomen, vond de rechtbank.

Zeven jaar.... voor doodslag dat is wel magertjes. Effectief zitten is dat 56 maanden is 4 jaar en 8 maanden.
De man werd eind juli 2009 aangehouden. dat telt mee vor de straf. Grofweg gezegd komt hij dus eind februari 2014 vrij. Echter, hij mag waarschijnlijk al begin 2012 op weekendverlof en eventueel nar een halfopen- of open kamp.

Over pakweg anderhalf jaar kun je hem dus al weer op straat aantreffen.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Eis: TBS voor 'Bijenkorfmoeder'

Tegen J. van T. (26)  is door de advocaat generaal vandaag voor het gerechtshof in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist omdat zij in oktober 2007 haar dochtertje van anderhalf in warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam van vierhoog naar beneden gooide. De vrouw sprong het meisje achterna in een poging om zelfmoord te plegen, maar dat mislukte.

Alle betrokkenen, de rechtbank die haar vorig jaar al enkel tot tbs veroordeelde, het OM en natuurlijk de advocaat zijn het er wel over eens dat van T niet naar de gevangenis hoeft omdat zij ten tijde van haar daad ontoerekeningsvatbaar was. Zij verkeerde in een psychose, waarvan de precieze oorsprong echter onderwerp van debat is tussen de diverse experts. De kernvraag blijft echter of  Van T. een persoonlijkheidsstoornis heeft die waardoor zij een gevaar blijft en welke dus behandeld zou moeten worden.

Twee van de deskundigen oordeelden dat Van T. lijdt aan een borderlinestoornis, die ten grondslag heeft gelegen aan de psychotische toestand waarin zij tot haar schokkende daden in De Bijenkorf is gekomen. Volgens de andere twee is van een persoonlijkheidsstoornis geen sprake en moet de psychose een andere oorzaak hebben gehad (er werd gedacht aan afslankpillen).

In maart van dit jaar gelastte het hof daarom een nieuw gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) om uit de patstelling te geraken. Na een zevenwekenlange observatie van Van T. in het PBC, konden de deskundigen aldaar geen stoornis vaststellen.

Daar neemt het OM natuurlijk geen genoegen mee. Noemde het OM eerder het PBC nog 'superdeskundig', nu het een voor het OM onwelvallig rapport schrijft, denkt het OM plots anders over die 'deskundigheid':

Volgens advocaat-generaal Ter Hart is het PBC-onderzoek “gemankeerd“ geweest, doordat Van T. erop gebrand is geweest geen tbs te krijgen en doordat haar omgeving niet aan het onderzoek heeft willen meewerken. Volgens Ter Hart is het onderzoek met borderline als conclusie uiteindelijk te verkiezen boven de andere onderzoeken. Wat Ter Hart dus eigenlijk zegt is dat het superdeskundige PBC zich in het ootje heeft laten nemen door de eerste de beste huisvrouw. 99% van de gedetineerden in het Pieter Baan zijn 'er op gebrand geen tbs te krijgen', als dat al reden genoeg is dat het PBC te bedotten is, dan kunnen we het net zo goed afschaffen

Van T.'s advocate Nicole Cuvelier hekelde dan ook het feit dat aanklager Ter Hart nauwelijks aandacht heeft willen schenken aan het PBC-rapport, terwijl zij deze observatiekliniek van justitie toch zelf bij het hof heeft aangedragen als “superdeskundige”. Cuvelier wees erop dat er wat het PBC betreft niets te behandelen valt aan Van T. Ook van gevaar voor herhaling is niet gebleken.

Cuvelier heeft een opvangteam van Mentrum, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, bereid gevonden Van T. te begeleiden. Zij vroeg het hof zo spoedig mogelijk uitspraak te doen. Indien niet vervroegd, volgt de uitspraak op 17 september. (Zij zou worden ontslagen van rechtsvervolging en kreeg géén tbs)

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Agente ontslagen om drugsverleden

De Politie Haaglanden heeft een ontslagprocedure in gang gezet tegen een aspirant-agente (38) van het korps.

Aanleiding zijn de uitkomsten van een integriteitsonderzoek dat de politie begin maart 2010 startte. De agente was sindsdien van rechtswege geschorst en werd later buiten functie gesteld. Volgens het korps is er sprake van een ernstige vertrouwensbreuk, omdat de vrouw bij haar sollicitatie informatie over haar justitiële verleden heeft verzwegen.

Directe aanleiding voor het integriteitsonderzoek was de aanhouding van de agente eind februari 2010 in Italië, op grond van een internationale signalering door de Portugese autoriteiten. De vrouw werd begin jaren ’90 in Portugal aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en betrokkenheid bij internationale drugshandel. Nadat de Portugese rechter haar gevangenhouding na ruim 15 maanden schorste, keerde zij terug naar Nederland.
In 1996 besloten de Portugese autoriteiten dat de vrouw toch weer moest worden aangehouden in verband met het onderzoek. Daarop werd de vrouw internationaal gesignaleerd en werd Nederland verzocht om haar aanhouding en uitlevering. Hierop is zij aangehouden. Het uitleveringsverzoek werd echter niet ingewilligd, waarna zij weer in vrijheid is gesteld. Daarop werd de vrouw in Nederland ‘afgesignaleerd’ en verdween de informatie over de verdenkingen van de Portugese politie, haar aanhouding en detentie aldaar uit de Nederlandse politie- en justitiesystemen. De informatie over de aanhouding in Nederland is na vijf jaar, op grond van privacywetgeving, uit de politiesystemen verwijderd.


Toen de vrouw in 2008 solliciteerde bij het korps Haaglanden kwam deze informatie, door de verwijdering uit de systemen, niet naar boven tijdens het veiligheids- en betrouwbaarheidsonderzoek. Omdat de vrouw zelf zweeg over haar verleden, was Politie Haaglanden niet op de hoogte van de inmiddels bekend geworden feiten en is zij aangesteld als aspirant-agente en met haar opleiding gestart.
In februari 2010 is de agente op basis van de (in andere landen nog steeds van kracht zijnde) internationale signalering aangehouden tijdens een vakantie in Italië. Na vier maanden oordeelde de Italiaanse rechtbank dat er onvoldoende ondersteunend bewijs was van haar schuld aan strafbare feiten en werd zij weer vrijgelaten. Zij is inmiddels weer in Nederland. Toen het korps Haaglanden van de aanhouding op de hoogte werd gebracht, is de agente direct van rechtswege geschorst. Na haar vrijlating is zij formeel buiten functie gesteld en is haar de toegang tot alle gebouwen van Politie Haaglanden ontzegd.


De afgelopen maanden onderzocht Bureau Integriteit en Security waarom de vrouw over haar justitiële verleden zweeg en of zij de afgelopen jaren criminele contacten onderhield. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vrouw zich de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Politie Haaglanden neemt de zaak zeer hoog op. Het korps heeft de integriteit van politiemensen hoog in het vaandel staan. Door haar verleden te verzwijgen, is de gestarte onslagprocedure volgens de korpsleiding onvermijdelijk.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook