donderdag 5 februari 2009

Advocaat Ron P wraakt rechtbank

ronald PDe advocaat van Ron P. (tekening), verdachte in de Puttense moordzaak, heeft donderdag de behandelend rechters van de rechtbank in Zutphen gewraakt. Volgens de advocaat van P., Ruud van Boom, vellen de rechters een oordeel over een kwestie terwijl ze daarover de onderliggende stukken en de discussie niet kennen.

Volgens Van Boom is de cruciale vraag in de geruchtmakende zaak of uit de eventuele aanwezigheid van sperma van P. in en nabij de vagina van de in 1994 vermoorde Christel Ambrosius onomstotelijk volgt dat deze verdachte de dader moet zijn . ,,De aanwezigheid van dit sperma kan mogelijk ook worden verklaard door een alternatief scenario. Eén van de alternatieve scenario’s is versleping van het sperma, al dan niet door de voormalige verdachten Viets en of Du Bois, '' aldus Van Boom.

,, Justitie heeft jarenlang beweerd dat het sperma op het bovenbeen van een onbekend gebleven minnaar afkomstig was en niet van de dader. De echte daders zouden het sperma van deze onbekend gebleven minnaar vanuit de vagina naar buiten hebben versleept. In eerdere processen zijn Viets en Du Bois veroordeeld omdat zij de verslepers zouden zijn. ''

Volgens Van Boom is het 'voor een eerlijk proces van belang dat alle mogelijke ontlastende scenario’s volledig in beschouwing worden genomen en dat ook het scenario Viets en Du Bois verder met stukken kan worden onderbouwd. ,, De rechtbank wil dat niet en sluit zich daarbij aan bij het oordeel van het hof dat versleping onwaarschijnlijk acht en dat Viets en du Bois heeft vrijgesproken.’’ Van Boom meent dat de rechtbank dat oordeel van het Hof niet zomaar één op één kan overnemen zonder de onderliggende stukken te kennen en zonder de verdediging de gelegenheid te geven zich daarover uit te laten. ,, Bovendien geldt dat een vrijspraak geen bewijs is van onschuld. Een vrijspraak kan dus nooit een goede reden zijn om een voor de verdachte ontlastend scenario op voorhand uit te sluiten. Door de handelswijze van de rechtbank vreest mijn cliënt vooringenomenheid en heeft hij geen vertrouwen meer in de onpartijdigheid van zijn berechting, reden waarom hij zich genoopt zag de rechtbank te wraken.

De Puttense moordzaak gaat over de verkrachting van en moord op Christel Ambrosius. De jonge vrouw werd in januari 1994 gevonden in het huis van haar oma in de Gelderse plaats Putten.
De rechtbank in Zutphen weigerde eerder al het volledige onderzoek van 250 ordners aan het dossier toe te voegen. Met de wraking hoopt Van Boom een nieuwe rechtbank te treffen die wel met zijn verzoek akkoord gaat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Slechte verliezers | OM wil hele proces tegen Lucia de B. over doen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat het proces tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B. bij het gerechtshof in Arnhem in volle omvang opnieuw wordt behandeld. Dat bleek vandaag tijdens een zogenoemde regiezitting bij dit hof.

Het hof in Den Haag veroordeelde De B. in 2004 al tot levenslang voor zeven moorden en drie moordpogingen. Omdat er twijfel over die veroordeling is ontstaan, moet het hof in Arnhem zich nu van de Hoge Raad opnieuw over de zaak buigen.


Het OM kondigde aan alle levensdelicten weer inhoudelijk te willen gaan behandelen. Volgens justitie betekent de twijfel over de vergiftiging van een baby, een van de slachtoffers, niet dat die vergiftiging direct helemaal buiten beschouwing gelaten kan worden. Deze vergiftiging vormde de kern van het bewijs tegen De B.

De advocaat van de Haagse verpleegkundige, Stijn Franken, vindt het niet nodig de hele rechtszaak tegen Lucia de B. van begin tot einde over te doen. Dat kost onnodig veel tijd. Hij zei vandaag bij het gerechtshof in Arnhem dat hij hoopt ''dat de zaak voor 2013 klaar is''.

De hele reeks onderzoekswensen die het Openbaar Ministerie (OM) vandaag aan het gerechtshof in Arnhem voorlegde, vindt Franken voor een groot deel overbodig. ''De aanvullende onderzoeken moeten wel een duidelijke meerwaarde hebben. Het OM wil de zaak kennelijk dunnetjes overdoen'', zei de raadsman.

Hij is het wel met het hof eens dat nog twee wetenschappers moeten getuigen. Zij waren tijdens de herzieningsprocedure voorafgaand aan dit proces door de adviseur van de Hoge Raad al gevraagd om hun mening over het overlijden van baby A. Dit sterfgeval was de belangrijkste drager van de veroordeling tot levenslang van Lucia de B. Inmiddels wordt eraan getwijfeld of het kindje wel een onnatuurlijke dood is gestorven.

Volgens de advocaat gaat justitie er te veel van uit dat er sprake is van strafbare handelingen als niet meteen duidelijk is waaraan iemand is overleden. Soms is het nu eenmaal niet verklaarbaar waarom iemand op een bepaald moment overlijdt, stelde Franken.

Het blijkt maar weer dat het Om behalve incompetent is, ook erg slecht tegen zijn verlies kan. De veronderstelde vergiftiging van de baby was het kernbewijs, de rest was alleen maar 'stapelbewijs', of in simpelere bewoording: "als ze de baby heeft vermoord zal ze de rest ook wel vermoord hebben". Als het OM die 'moorden' nu ook weer wil onderzoeken zal zij toch in eerste instantie geconfronteerd worden dat voor al die mensen een verklaring van natuurlijk overlijden is afgegeven.

Lucia de B is in vrijheid gesteld omdat het zeer waarschijnlijk werd geacht dat haar veroordeling niet te recht was. Nu wil het OM de hele poppekast toch nog eens overdoen wat sterk ingaat tegen het ne bis in idem principe.

Er wordt totaal geen rekening gehouden met Lucia de B. zelf, die na al die jaren nu weer alles moet doorstaan.

Schande!

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Rechtbank gewraakt in Puttense moordzaak

Ruud van Boom, de advocaat van Ron P., verdachte in de Puttense moordzaak, heeft vandaag de behandelend rechters van de rechtbank in Zutphen gewraakt.

Volgens de advocaat vellen de rechters een oordeel over een kwestie terwijl zij de onderliggende stukken en de discussie niet kennen.

De rechtbank in Zutphen weigerde eerder al het volledige onderzoek van 250 ordners aan het dossier toe te voegen. Met de wraking hoopt Van Boom een nieuwe rechtbank te treffen die wel met zijn verzoek akkoord gaat.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook