maandag 7 juli 2008

U claimt bij uw reisverzekering? het OM rekent even met u af!

Het principe onschuldig tot het tegendeel is bewezen verandert meer en meer in: bewijs maar dat u onschuldig bent. Zo ook in de wereld vand e reisverzekeringen. In een proef van het Verbond voor Verzekeraars en het Openbaar Ministerie kregen verdachten van fraude een acceptgiro van het OM thuisgestuurd. De opgelegde boete was 2 x het gefraudeerde bedrag. In ongeveer 80% van de gevallen betaalden de ' fraudeurs'. Het verbond wil de proef nu in beleid omzetten.

80% is natuurlijk wel veel, maar wat van de 20% die niet betaalden? Moesten die naar de rechter? Kregen die uiteindelijk nog het geclaimde bedrag. Er is ook geen enkele duidelijheid over wat een verdachte claim zou zijn. Als dit eenmaal beleid is, gesteund door het OM, dan wordt het voor de verzekeringen wel erg makkelijk om alle onplezierige (te dure) claims af te wijzen en te laten beboeten.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

Lubanga voorlopig nog in hechtenis

Het International Criminal Court (ICC) besloot vandaag dat Thomas Lubanga, verdacht van oorlogsmisdaden in de Congo voorlopig in hechtenis zal blijven, hangende de finale beslissing op een beroep van de aanklagers tegen het bevel dat hij zou moeten worden vrijgelaten.

Vorige week heeft het ICC de vrijlating van militie leider Lubanga bevolen omdat de aanklagers bewijs achter hielden, maar zij zegt nu dat Lubanga in hechtenis blijft totdat het beroep is afgehandeld. De aanklagers hebben dit op 2 juli ingediend.

De rechters zeiden afgelopen week dat zij rekening hadden gehouden met de vrees van zijn voormalige beweerde slachtoffers die hebben gewaarschuwd dat zijn vrijlating een 'fire ball' kon ontsteken in Congo's kwetsbare Ituri regio.

Experts schatten dat in 10 jaar oorlog ca 5.4 miljoen mensen zijn omgekomen, voornamelijk door honger en ziekte.

Het proces tegen Lubanga had moeten beginnen op 23Juni.

Het is verwerpelijk dat in de vrijlating van Lubanga klaarblijkelijk dreigementen van zijn tegenstanders een rol spelen. Het is voorts verwerpelijk dat de aanklagers bewijs achterhouden dat mogelijk naar zijn onschuld kan wijzen. Het achterhouden van bewijs is omdat de aanklagers dit van de bron niet zouden 'mogen' openbaren.

Elke gewone burger wordt gewoon gegijzeld als hij zijn bronnen wil beschermen of bewijzen achter houdt. In het statuut van Rome, artikel 54(3)(e), is echter bepaald dat als het verzamelde materiaal in een process wordt gebruikt, de aanklager toestemming moet vragen aan de bron van de informatie, ook als het gaat om ontlastend bewijs. Dit om te voorkomen dat zo'n bron gevaar zou lopen. Een belachelijke regel die er toe kan lijden dat er overweldigend bewijs van iemands onschuld in bezit van de aanklager kan zijn, hij dit niet aan de verdediging mag geven, en gewoon doorgaat met het proces op basis van bijvoorbeeld minimaal belastend bewijs. Het ICC zet zich hiermee eigenlijk buitenspel wat betreft een faire rechtsgang of zelfs maar een begrijpelijke rechtsgang.

Update:
Op 21 oktober 2008 heeft het hof van beroep het beroep van de aanklager (tegen de vrijlating) afgewezen. Tevens echter draaide het Hof de beslissing van de rechtbank om Thomas Lubanga vrij te laten terug en verwees de zaak terug naar de rechtbank. Deze moet nu opnieuw een beslissing nemen over de vrijlating van Lubanga, eventueel met voorwaarden, waarbij alle rekening moet worden gehouden met alle factoren. Eigenlijk niet meer dan een wollige beslissing die zegt, "Je moet de beslissing heroverwegen".

Op 18 November heeft de rechtbank besloten dat het proces tegen Thomas Lubanga door gaat

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook