dinsdag 6 mei 2014

Geen vervolging in zaak dode kinderoppas in Nuenen (interview)

Telefonisch interview met Nuenense arts na de beslissing van het Hof dat er geen reden is tot vervolging in de zaak van de in April 2002 overleden kinderoppas Divina Urbi

Doktor ten W., Heeft u gehoord dat het gerechtshof besloten heeft u niet te vervolgen inzake de dood van uw huishoudster.
Dat hoorde ik zojuist van een journalist, maar het Hof heeft zich in principe helemaal niet uitgesproken over het feit of ik vervolgd moest worden. Het Hof heeft gewoon bepaald dat er helemaal geen reden is voor verder onderzoek naar haar dood. Ik ben ook helemaal geen partij geweest in deze procedure, daarom hoorde ik het ook van een journalist en niet van mijn advocaat.

Toch moet een last van uw schouders zijn afgevallen na deze uitspraak
Ik ben blij dat dit nu over is want bij elke mededeling over deze zaak werd er natuurlijk weer in de media bericht dat ik vervolgd zou worden. Toenenige maanden geleden het Hof in tussenvonnis bepaalde dat het OM alle onderzoeken van het NFI moest produceren, berichtten de kranten gemakshalve maar dat het hof bepaalde 'dat ik vervolgd zou worden voor moord', terwijl ik juridisch gezien geen partij was in de zaak.

Toch zijn er mensen -bijvoorbeeld ex-rechercheur Veenbrink- die zeggen dat u wel schuldig bent
Er zijn ook mensen die zeggen dat Sinterklaas bestaat. Nanko Veenbrink mag denken wat hij wil, maar het betreft hier denk ik een gefrustreerde ex-agent die het niet kan zetten dat ik eerder vrijgesproken ben in zake de dood van mijn vrouw. Ik las dat hij '10 jaar intensief onderzoek' heeft gedaan. Nou als je na '10 jaar intensief onderzoek' eigenlijk met geen nieuw bewijs komt anders dan 'ik weet gewoon dat hij het heeft gedaan' tja, dan is dat wel treurig.
Komt nog bij dat de eisende partij -de familie van Divina Urbi en hun woordvoerder- uiteindelijk een verzoekschrift hebben ingeleverd dat bol staat van leugens en onjuiste feiten
Ik geef een voorbeeld:
  • Er wordt beweerd dat ik gelogen zou hebben over het feit dat Divina aan hyperthyreoidie (een schildklier afwijking) leed, terwijl haar laboratorium uitslagen in oktober 2004 door de politie bij mij in beslag genomen zijn. Op zijn minst één nicht die in Naic, Cavite woont heeft ook last van haar schildlier terwijl Divina's vader dit ontkent.
  • Saillant detail, in het vonnis komt nu ook eindelijk naar voren dat Divina aan een hartaandoening leed. Dat heb ik ook steeds beweert, maar werd dan ook -bijvoorbeeld door Peter R. de Vries- voor leugenaar uitgemaakt.
  • Ik zou de dag voor haar dood ruzie met haar hebben gehad. terwijl ze het hele weekend bij haar tante was geweest.
  • Er wordt gezegd dat ik stond op crematie, terwijl dat helemaal niet waar is. Ik heb transport van het gehele stoffelijk overschot voorgesteld, maar haar in Nederland wonende tante heeft besloten tot crematie. De as is overigens op de wettelijke manier door de OvJ vrij gegeven voor transport en daarover is ook contact geweest met de Filipijnse ambassade door haar tante. Diezelfde tante heeft overigens in een verhoor kort na de dood van Divina Urbi verklaard dat Divina zich erg thuis voelde bij mij en dat ik haar goed behandelde. Zij heeft nooit melding gemaakt van de ruzie die ik volgens het klaagschrift gehad zou hebben.

In het verzoekschrift wordt gezegd dat u een expert zou zijn in exotische vergiften
Flauwekul, ik weet van vergiften zo'n beetje hetzelfde als de gemiddelde arts. Het is weer één van de leugens die er over mij verteld worden. Er is geen opleiding voor 'exotische vergiften kenner' en als ik -want dat wordt er natuurlijk gesuggereerd- vergiften zou kennen die niet traceerbaar zijn, dan had ik wel een topbaan bij de CIA. Ik ken maar één vergif -waarvan ik de naam niet noem- dat in ieder geval tot voor kort 'an sich' niet te traceren was, maar waarvan de effecten op het lichaam - en met name de lever- zo kenmerkend zijn dat het zich direct al verraad.

U zegt dat haar familie gelogen heeft?
Dat niet direct, ik denk dat ze de verkeerde verhalen ingefuisterd hebben gekregen en dat het uiteindelijk hun Nederlandse woordvoorders zijn geweest die het verhaal hebben samengesteld. Eerlijk gezegd, ik ben er inmiddels wel aan gewend.
Het is jammer dat een groepje -waarschijnlijk twee- gefrustreerden in Nederland haar familie eerst hebben doen geloven dat hun dochter vermoord was en dat ze mij wel even voor het gerecht zouden brengen en dat daardoor die familie natuurlijk erg geschokt is geraakt en nu het idee krijgt dat hun geen recht is gedaan, terwijl hun dochter een natuurlijke en waarschijnlijk vredige dood is gestorven. Zij is midden in de nacht tijdens een telefoongesprek met haar zus overleden. Afgezien van het feit of je dat een 'natuurlijke' dood kunt noemen bij een redelijk jonge vrouw. Het is tragisch wat er gebeurd is, tragisch dat iemand die sowieso al een hard leven had gekend toch nog redelijk jong overlijdt en het is tragisch dat in plaats van dat de familie dat in 2002 kon afsluiten, ze er nu, 12 jaar later eigenlijk geen vrede meer mee kunnen hebben 'dankzij' een klein clubje van gefrustreerde idioten hier in Nederland, die hun eigen frustraties over de rug van Divina's familie botvieren.

Heeft u nog contact met haar familie
Ja, maar niet met iedereen. Ik heb na de dood van Divina Urbi, die overigens een zeer lieve vrouw was, haar lichaam teruggebracht en ook nog famileden geholpen. Ik heb haar vader geholpen, twee van zijn kleindochters geholpen, 2 van zijn dochters geholpen, en nog een paar nichtjes geholpen. Tijdens mijn laatste bezoek wilde haar vader echterdat ik een huis voor hem kocht. Dat heb ik natuurlijk pertinent geweigerd. Waarschijnlijk is hij daarom boos geworden.
Ik heb overigens ook het contact met mijn schoonfamilie weer redelijk kunnen herstellen.

Wilt u nog iets toevoegen?
Ja, ik heb mensen horen beweren dat ik ben vrijgesproken cq. niet vervolgd wordt 'omdat het maar om 2 Filipijnse vrouwen' zou gaan. Dat is complete nonsense. Mensen vergeten dat ik in eerste instantie -ten onrechte-  tot 12 jaar ben veroordeeld. Justitie heeft juist bovenmatig veel moeite in de zaak gestoken:  Ze zijn naar Noorwegen, België en Duitsland gegaan. De politie is  voor zover ik weet  2x gedurende langere tijd naar de Filipijnen gegaan, er is een rogatoire commissie naar de Filipijnen gegaan, er zijn uitleveringsverzoeken gedaan en als ik  de politie mag geloven zouden er aan mijn zaak 22 rechercheurs hebben gewerkt. Er zijn zelfs getuigen uit Canada gehoord. Ik heb 7 weken in het Pieter Baan Centrum gezeten daar zijn vervolgonderzoeken op geweest omdat justitie het  tamelijk positieve PieterBaan Rapport niet zag zitten. Er is desondanks niet alleen geen enkel bewijs gevonden maar zelfs nooit enig motief. Nanko Veenbrink is ook na nog es '10 jaar lang intensief speurwerk' met niets aan bewijs gekomen. Misschien zou hij zich misschien eens moeten realiseren dat dat komt omdat er geen bewijs is, omdat ik  niemand omgebracht heb

Dank u wel voor uw medewerking
Geen dank

Update:
Dr. ten W deed ons de volgende boodschap van een familid van Divina Urbi toekomen naar aanleiding van  de poging hem vervolgd te krijgen. Wij hebben de identiteit van de persoon als waar kunnen vaststellen, maar deze wordt geanonimiseerd:

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook