maandag 28 juli 2008

Micha Kat vs Maurice Lippens: the X-files

klol Vandaag diende in Amsterdam het kort geding tussen Fortis topman Maurice Lippens en Micha Kat, betreffende uitlatingen op Kat's weblog Klokkenluider online over pedofiele vergrijpen waar graaf Lippens bij betrokken zou zijn.

Kat kon noodgedwongen (hij zit in Thailand en hoorde vrijdag pas dat het kort geding zou plaats vinden) niet aanwezig zijn en had middels een e-mail om uitstel gevraagd. Ook was hij niet vertegenwoordigd.

Vice president mevr. mr. W. Tonkens-Gerkema oordeelde emicha-katchter dat Kat ruim de tijd had gehad om een advocaat te regelen en verwiep daarom het verzoek om uitstel.

De advocaten van Fortis en Lippens - Van Manen en Jimmink - betoogden dat de publicaties van Kat over gruwelijke pedofiele mishandeling door Maurice Lippens op de websites het vrije volk en klokkenluideronline onnodig grievend, lasterlijk en smadelijk waren, er geen enkele rechtvaardiging voor de beschuldigingen is en Kat zich slechts heeft beroepen op anonieme bronnen, met name Kleintje Muurkrant (de serie Adel Verplicht). Opvallend genoeg is tegen die serie op Kleintje Muurkrant nimmer geprocedeerd.

maurice lippensDat laatste is interessant: want de jurisprudentie in Nederland is ‘klip en klaar’: was er eerder een beschuldiging gepubliceerd in de media en daar is de beschuldigde niet tegen opgetreden, dan is daarmee een niet tegengesproken bron geschapen.

Houdt de voorzieningenrechter in Amsterdam zich aan deze jurisprudentie dan lijkt een veroordeling van Micha Kat niet voor de hand te liggen. Komt die er wel, dan is de vraag of de gebroeders Lippens vier jaar na dato alsnog Kleintje Muurkant gaan aanpakken, alsmede de ‘X-files’ site.

Uitspraak 7 augustus 2008.

Vermeldenswaardig is dat Kat wellicht niet zo lekker ligt bij de rechtbank in Amsterdam wegens zijn publikatie over rechtbank predidente Carla Eradus. Van Tonkens-Gerkema wordt gezegd dat zij via haar nevenfunctie bij de Arbitrage commissie goede contacten zou hebben met personen bij de ABN, onlangs gekocht door Lippens' Fortis.

Kat heeft al aangekondigd bij veroordeling in hoger beroep te zullen gaan.

Zie ook: Rechtszaak Fortis baas tegen Micha Kat

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook