dinsdag 2 februari 2010

Proces Hofstadgroep moet opnieuw

In het kort:
De zeven verdachten zijn eerder vrijgsproken van haatzaaien en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Hoge raad zegt nu: "die vrijspraak was op onjuiste gronden, daarom moet het over"
De Hoge Raad heeft vandaag de zaak van de Hofstadgroep terugverwezen naar het gerechtshof in Amsterdam. Het OM was in cassatie gegaan tegen de eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Jason Walters. heeft ook beroep in cassatie ingesteld tegen zijn veroordeling voor poging tot moord en bezit van handgranaten.

De kern van de uitspraak houdt in dat de Hoge Raad vindt dat het gerechtshof te strenge eisen heeft gesteld aan het bestaan en de structuur van criminele of terroristische organisaties.
Het oordeel van het hof dat van strafbaar aanzetten tot haat slechts sprake is als de uitingen gericht zijn tegen kwetsbare minderheidsgroepen vindt geen steun in de wet.

De zeven verdachten in de zaak zijn beschuldigd van deelname aan een terroristische en criminele organisatie; deze organisatie had onder meer tot doel het plegen van de misdrijven opruiing, verspreiding van opruiende geschriften, aanzetten tot haat, bedreiging en bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Op 23 januari 2008 heeft het gerechtshof ’s-Gravenhage de verdachten van deze deelname vrijgesproken. Het hof oordeelde dat het samenwerkingsverband van de verdachten te weinig gestructureerd was om tot een veroordeling te kunnen komen (LJN BC2576 en BC4177).
Ook van het aanzetten tot haat was naar het oordeel van het hof geen sprake. Het hof oordeelde dat de wetgever slechts bedoeld heeft het aanzetten tot haat gericht tegen kwetsbare minderheidsgroepen strafbaar te stellen. Met name deze twee oordelen heeft de Hoge Raad nu van tafel geveegd.

Het hof heeft één van de verdachten, Jason Walters (alias Abu Mujahied Amrikie), veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar wegens poging tot moord op leden van een arrestatieteam van de politie Den Haag en het in bezit hebben van handgranaten.
Een tweede verdachte, Ismail Akhnikh (alias Suhaib), werd wegens het medeplegen van het in bezit hebben van handgranaten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden.

Dat er een nieuw proces moet komen komt niet als een verrassing. De advocaat-generaal, die de Hoge Raad advies geeft, had op 8 december 2009 al gezegd dat de zaak over moet. De Hoge Raad neemt het advies meestal over.

Zie voor de volledige uitspraken inzake de Hofstadgroep:
LJN BK5193 Zaaknummer 08/00695, Jason Walters, advocaat mr. G. Spong
LJN BK5189 Zaaknummer 08/04955, Ismail Akhnikh, advocaat mr. R.A. van der Horst
LJN BK5174 Zaaknummer 08/00721, Ahmed H. (alias Nord Holla) advocaat mr. A.A. Franken
LJN BK5196 Zaaknummer 08/00740, Nouriddin El Fathni, advocaat mr. A.A. Franken
LJN BK5175 Zaaknummer 09/01625, Yousef E., advocaat mr. J. Kuijper
LJN BK5182 Zaaknummer 09/01626, Mohamed El M., advocaat mr. M.L.M. van der Voet
LJN BK5172 Zaaknummer 08/00623, Mohamed Fahmi B., advocaat mr. B.Th. Nooitgedagt
LJN BC2576, Vrijspraak Jason Walters criminele organisatie.
LJN BC4177, Vrijspraak Mohamed el M. criminele organisatie.
Update 16 juli 2010: Tijdens een regiezitting voor het Amsterdamse gerechtshof toonde Jason Walters (25) zich optimistisch dat hij een eerlijk proces zal krijgen. Jason Walters was in veel opzichten veranderd. Niet langer de boze moslim, maar een gezond uitziende, afgetrainde jongeman die keurig opstond voor de rechters.
Jason Walters, die als enige van de zeven verdachten nog vastzit, ziet het proces vol goede moed en dito voornemens tegemoet. “Bij het hof in Den Haag heb ik een passieve houding van non-coöperatie laten zien”, zei hij. "Maar nu ga ik een actieve verdediging voeren. Ik heb vertrouwen in de competentie en integriteit van dit hof en in het systeem in Nederland.” De overige zes verdachten verschenen vandaag niet op de zitting.
Update oktober 2010: Een brief van Jason Walters verschijnt waarin hij zich distantieert van moslimextremisme. Kort daarop wordt bekend dat Jason Walters deze brief begin 2010 had geschreven maar op advies van zijn advocaat nog niet had verstuurd.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook