maandag 6 juli 2015

'Zes van Breda' voor de rechter

Het gerechtshof van Den Haag is vandaag begonnen met de behandeling van heropende zaak rond 'de zes van Breda'. De Hoge Raad besliste eerder dat de zaak moet worden overgedaan, omdat er aanwijzingen zijn dat de veroordeelden onschuldig zijn.


De zaak draait om de moord op Tim Mui Cheung (56), beter bekend als 'oma Mok', in juli 1993. De vrouw werd gedood in de keuken van Chinees restaurant Peacock, waar haar zoon de eigenaar van was. De gokkast bleek leeggehaald. Het politieonderzoek belandde op dood spoor, totdat acht maanden later een tip in de richting van drie mannen en drie vrouwen wees - de latere Zes van Breda.

De politie arresteerde de zes. Tijdens verhoren legden de drie vrouwelijke verdachten bekentenissen af; twee van hen herhaalden deze later bij de rechter. De bekentenissen vormden de belangrijkste basis voor de veroordeling. De mannen hebben altijd ontkend.

De mannen werden veroordeeld tot tien jaar cel op, de vrouwen kregen straffen tot twee jaar wegens medeplichtigheid . Allen zaten hun straf uit.

Een van de mannen stapte jaren later naar rechtspsycholoog Peter van Koppen, die met zijn project Gerede Twijfel mogelijke rechterlijke dwalingen wetenschappelijk onderzoekt. De bevindingen van Van Koppen leidden uiteindelijk tot nieuw onderzoek, met enkele verrassende uitkomsten.

Advocaat-generaal Aben van de Hoge Raad stelt in zijn advies aan de Hoge Raad dat de bekentenissen van de vrouwen niet kunnen kloppen, er is niets dat de beweringen van de vrouwen van destijds ondersteunt. Verklaringen van twee getuigen die tijdens de bewuste nacht in een bushokje hebben gezeten zijn in het eerdere politieonderzoek ten onrechte buiten het dossier gehouden; de verklaringen staan haaks op wat de vrouwelijke verdachten hebben beweerd en ondergraven hun bekentenissen. Twee in het restaurant gevonden bloedsporen blijken afkomstig van een en dezelfde, Aziatische man. Het bloed kan onmogelijk van de verdachten afkomstig zijn.

Vlak voor de behandeling van de zaak kwam  Advocaat Generaal Korver - de aanklager bij het Hof- met een nieuw rapport, notabene van een weerkundige, Frans Alkemade, waaruit zou moeten blijken dat de kans  dat de zes verdachten schuldig zijn, groter is dan de kans dat de zes onschuldig zijn.
Dat moge natuurlijk zo zijn of niet, maar daarmee is niet gezegd dát ze schuldig zijn.
het rapport wordt dan ook aangevochten door Prof. Dr. Mr Hans Prakken, informaticus, van de Universiteit van Utrecht.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook