woensdag 8 november 2006

Weer 12 maanden voorwaardelijk voor Cor Merx

cor merx Ex-officier van justitie op St. Maarten Cor Merx (57)(foto) is ook in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk wegens het plegen van valsheid in geschrifte toen hij nog werkzaam was bij het Openbaar Ministerie op St. Maarten.

Ook mag hij, net als in het vonnis van de eerste rechter, vijf jaar geen enkel ambt bekleden bij het OM van de Nederlandse Antillen of de rechtsopvolger(s) daarvan.

De proeftijd van een jaar is door het Hof verdubbeld, het acht Merx schuldig aan de vier ten laste gelegde punten, bij het vorige vonnis waren dat er twee. Ook dit keer werd het verweer verworpen dat er sprake was van een overeenkomst tussen het OM en Merx, dat deze laatste niet vervolgd zou worden als hij de Antillen zou verlaten. Als officier was hij materiedeskundige en behoorde te weten dat deze toezeggingen over het algemeen niet lichtvaardig worden gegeven, zeker als er niets schriftelijk is vastgelegd.

Zowel Merx als het OM was in hoger beroep gegaan. Twee weken geleden werd er een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist, 240 uur dienstverlening en een boete van 10.000 gulden. Het Hof achtte verder enige mildheid op zijn plaats omdat Merx zich destijds kennelijk geheel verloren heeft in een vorm van jaloezie, die het uiteindelijk onontkoombaar maakte dat hij zijn ambt verloor dat hem zo na aan het hart lag. Merx heeft destijds onder meer een officieel document laten opstellen om inzicht te krijgen in gevoerde telefoongesprekken tussen zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner.

Een ongehoord lage straf voor iemand die valsheid in geschrifte heefd gepleegd, mensen tot eigen gewin heeft vrijgelaten of juist als verdachte heeft bestempeld. Ja, justitie zorgt goed voor zijn werknemers.

Plaats op NuJij Voeg toe aan Blig Facebook Facebook

0 comments: